• A
 • A
 • Rood alarmlicht brandt

  - De top 5 van de wereld lijkt weer wat meer in zicht te komen, maar Nederlands talent krijgt alleen maar minder kans zich daar te ontplooien. Bas van Schaik van NEWS laat zien waarom dit zo mis zit.

  Uit de Kennis en Innovatie Foto 2012 blijkt dat de ontwikkelingen op het punt 'Buitenlandstudie Nederlandse Studenten' als zeer zorgwekkend worden gezien. en dat voor het tweede opvolgende jaar. Terwijl bij andere indicatoren een licht herstel merkbaar wordt, gaat het op dit cruciale aspect van talentbevordering de verkeerde kant op.

  Onmogelijk te halen

  De voorzitter van Stichting NEWS (Nederlandse Wereldwijde Studenten), Bas van Schaik, reageert zowel boos als verdrietig "De 2020-doelstellingen zijn mede in het leven geroepen om de Nederlandse kenniseconomie aan de wereldwijde top te houden. De 2020-doelstelling - 35% van de afgestudeerden heeft ten minste een deel van opleiding in het buitenland gedaan - kunnen we op deze wijze onmogelijk halen. Dit is zonder meer een gemiste kans voor de Nederlandse studenten én de Nederlandse kennissamenleving.

  In 2011 wees de KIA-coalitie al op het stagnerende aantal Nederlandse studenten in het buitenland. Sindsdien is de situatie enkel verslechterd want het kabinet bezuinigt fors op ambitieuze studenten die graag in het buitenland excellente kennis op willen doen, bijvoorbeeld door het schrappen van het Huygens Scholarship Programme.

  Voor de tweede maal een rode indicator voor de indicator 'Buitenlandstudie Nederlandse Studenten' is een krachtig signaal richting de Nederlandse overheid en verwante organisaties om de Nederlandse universiteiten aan te zetten hun studenten aan te moedigen zich te oriënteren buiten eigen land. De incentives voor universiteiten om uitgaande mobitiliteit te promoten ontbreken geheel."