• A
 • A
 • Social media voor student én docent

  - HO-instellingen gaan vaak te rade bij studenten om social media een rol in hun organisatie te geven. Toch moeten ook die studenten daar zelf nog veel over leren vindt Hanneke van Stokkom van de HAN. Zij onderwijst nu docenten in hoe om te gaan met nieuwe en sociale media.

  "In de zich snel ontwikkelende wereld waarin we nu leven, speelt social media een steeds groter belang. Een belang wat helaas nog niet door iedereen op juiste waarde wordt geschat. Iedere organisatie stelt zichzelf de vraag welke rol zij sociale media binnen de organisatie willen geven en ze verwachten van (pas afgestudeerde) studenten de oplossing. Dit op basis van de aanname dat, omdat jongeren zelf actief zijn via sociale media, zij ook begrijpen hoe deze strategisch ingezet dient te worden.

  Gevaren van social media

  Uit eigen ervaring (voor ik als zelfstandige aan de slag ging heb ik een aantal jaren gewerkt als online marketing manager) ben ik me bewust van het feit dat de meeste jongeren tot een aantal jaar geleden geen idee hadden van strategische toepassingen of gevaren van sociale media. Klakkeloos werden foto's, video's en blogs op het internet geplaatst en pas veel later werd ontdekt dat dat materiaal niet alleen leuk gevonden werd, maar soms ook tegen een persoon gebruikt kon worden.

  Ook vandaag de dag ontvangen we bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen regelmatig vragen van bedrijven die studenten hun social media beleid willen laten uitvoeren. Als wij ze dan wijzen op de gevaren, namelijk dat het opbouwen van een klantrelatie tijd kost en een waardevol goed is, reageren ze verbaasd. Als wij aangeven dat het door een student laten beantwoorden van vragen via social media te vergelijken is met het laten geven van een interview door een student in plaats van door een woordvoerder, vallen de schellen van de ogen.

  Student als adviseur

  Maar hoe zorg je ervoor dat studenten zodanig opgeleid worden dat ze in de toekomst wel die rol van adviseur kunnen claimen? Als docenten niet zelf leren wat het belang van sociale media is binnen specifieke vakgebieden en  zelf in de volle breedte het besef krijgen wat online kanalen hen te bieden hebben, zal deze rol nooit door een student die het arbeidsveld betreedt waargemaakt kunnen worden.

  Het is om die reden dat het instituut International Business & Communicatie van de Faculteit Economie en Management ervoor gekozen heeft om  verschillende teams van docenten een complete opleiding online marketing te laten doorlopen. Voorafgaand heb ik als basis een aantal keren een dagdeel algemene informatie over social media verzorgd voor docenten. Het instituut koos vervolgens voor een verdieping bij vakdocenten marketing en sales.

  Docenten ook opleiden 

  Er is gekozen voor de opleiding van M! Academy (Marketingfacts), een op maat ontwikkelde training voor docenten uit het hoger onderwijs van twaalf hele dagen.  Door de opleiding  werden de curricula van de opleidingen aangepast waarmee kennis over nieuwe en sociale media geborgd is vanaf de propedeuse. Hoe we dat aangepakt hebben, vertellen we u graag tijdens de Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media van 30 mei aanstaande."

  Hanneke van Stokkom is adviseur digitale communicatie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en werkt daarnaast als zelfstandig trainer en adviseur online communicatie.


  Op 31 mei vindt het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media plaats in Diemen, met keynotes van onder andere Doekle Terpstra en Tracy Playle. Download hier het programma.