• A
 • A
 • ‘Michelinster’ voor Zuyd Hogeschool

  - De hbo-bachelors Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Verloskunde en Verpleegkunde van de Zuyd Hogeschool, hebben op 7 mei een ‘Bijzonder Kenmerk’ gekregen van de NVAO voor de manier waarop zij Evidence Based Practice gebruiken.

  De opleidingen profileren zich volgens de NVAO sterk op het gebied van Evidence Based Practice (EBP). Het gaat om "gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal (evidence) om beslissingen te nemen met individuele patiënten. Het is een integratie van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren en beslissingen van patiënten spelen bij de besluitvorming een centrale rol."

  Het is de eerste keer dat dit onderscheidend kenmerk wordt toegekend aan meerdere opleidingen tegelijk. De toekenning is een erkenning van het kwalitatief hoge niveau van de zorgopleidingen van Zuyd waar onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Hogescholen voeren praktijkgericht onderzoek uit dat gericht is op het beantwoorden van vragen in het werkveld.

  Bijzonder Kenmerk 

  Peter Hilderink, directeur Faculteit Gezondheid & Techniek, Zuyd Hogeschool: "Een Bijzonder Kenmerk is voor het Hoger Onderwijs wat de Michelinster voor restaurants is, de slagroom op de taart. Het extra bijzondere van dit kenmerk is dat het over de hele taart gaat, dus voor álle zorgopleidingen. Het is een beloning voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar daarmee gelijk een verplichting om daarmee door te gaan, want een Michelinster wil je natuurlijk niet verliezen."

  De overheid beoordeelt de kwaliteit van opleidingen in visitaties. Daarbij bestaat de mogelijkheid om een Bijzonder Kenmerk aan te vragen voor een thema dat bijzonder goed is uitgewerkt, in het geval van de zorgopleidingen is dat EBP. De zorg is steeds in ontwikkeling en vraagt om innovatieve professionals. Het Bijzonder Kenmerk is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen verschillende, eigenstandige opleidingen. Daarmee wordt de kiem gezaaid van toekomstige samenwerking tussen professionals.