• A
 • A
 • Academisch klimaat voor Friesland

  - Friesland kent geen universiteit, maar een academisch klimaat wordt in Leeuwarden wel nagestreefd. €3,9 miljoen van de Gedeputeerde Staten gaat nu twintig promovendi onder de vlag van University Campus Fryslân aan het werk zetten. Onder meer Stenden gaat enkele van hen herbergen.

  "We zijn erg tevreden met de waardering die de Provincie heeft uitgesproken," laat Frans Zwarts, bestuurder van University Campus Fryslân (UCF) weten. Zwarts kreeg een jaar geleden de leiding over het project rond de UCF dat het academisch klimaat in Friesland moet aanwakkeren. Met het geld van de Gedeputeerde Staten moet daar nu een slag in gemaakt worden.

  Friesland als laboratorium 

  "De UCF is de regievoerder, maar onder de noemer International Graduate and Research School (IGRS) zitten de promovendi bij de verschillende kennisinstellingen Wetsus, de Waddenacademie, NHL Hogeschool, Stenden, en de Fryske Akademy," vertelt Zwarts. Bij die instellingen zullen de onderzoekers internationaal relevant onderzoek gaan doen met Friesland als natuurlijk laboratorium. 

  De onderzoekers gaan zich richten op de eerder vastgestelde 'hotspots' voor Friesland: Water, Toerisme, Meertaligheid, Leefbaarheid, Duurzame energie, en Groene Life Sciences. Binnen deze thema's krijgt iedere deelnemende kennisinstelling een aantal promovendi toegewezen. "Zo gaan er twee naar Stenden bij het European Tourism Future Institute (ETFI) en zullen er vijf naar Wetsus gaan op het gebied van water management."

  Universiteitsbibliotheek in Leeuwarden

  Van een fysieke universiteit in Friesland is evenwel geen sprake, toch benadrukt Zwarts wel dat er plannen liggen om ook op dat punt Leeuwarden een meer academisch karakter te geven. "We zijn bezig met een locatie waar promovendi en afgestudeerden van de UCF hun bul krijgen. Dat kan in de Johannes de Doperkerk, maar we kijken ook naar het gebouw tegen het provinciehuis."

  Daarnaast is de University Campus Fryslân in gesprek met TRESOAR, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden. "Dat moet uiteindelijk echt een universiteitsbibliotheek worden, waar studenten ook echt heen gaan om te studeren. Daar is behoefte aan en het is van grote invloed op het academisch klimaat." 

  De nu toegewezen promovendi vormen volgens Zwarts een eerste stap in een verdere uitbreiding van de University Campus Fryslân. "Er zijn al zeven universitaire masterprogramma's ondergebracht bij de verschillende kennisinstellingen. Dat willen we verder uitbreiden. We willen de kennisinfrastructuur verder verbeteren. Het moet nog aantrekkelijker worden om hier als academicus rond te lopen."