• A
 • A
 • Extra kans en impuls voor bètatalenten

  - Er is extra ruimte beschikbaar voor een impuls voor het top-bèta-tech talent in het onderwijs. Eerst de Klas kan dankzij een gift van Google de beste studenten in deze disciplines een uitdagend trainee-programma aanbieden van onderwijs- en bedrijfservaring.

  Vanwege deze gift eind vorig jaar krijgt Eerst de Klas de kans om een extra instroommogelijkheid op te zetten voor bètastudenten. En dat daar veel behoefte  aan is, dat hoeft geen betoog. Het actuele en structurele tekort aan docenten in de bètavakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en onderzoek & ontwerpen vormt voor Eerst de Klas en Google een extra impuls hier creatief aan te gaan werken.

  Een taak voor Google weggelegd

  "Bedrijven zitten nu al te springen om jongeren met een technische opleiding en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Google laat met de gift zien een vooruitziende blik te hebben," zei Marja van Bijsterveldt toen zij de cheque van 750.000 dollar in december 2011 in ontvangst nam.

  "Vanwege de toenemende rol van technologie in onze samenleving zal het aantal vacatures op het gebied van informatica, technologie en wiskunde blijven groeien. Er ligt voor Google een taak weggelegd om aan scholieren te laten zien welke kansen een betatechniek opleiding biedt," zei Pim van der Feltz, de directeur van Google Nederland, bij deze gelegenheid.

  Uitdagend traject

  Het EdK-programma van onder meer ScienceGuide Student van 2011, Simon Verwer, is daarom op zoek naar bijna/recent afgestudeerde bèta-academici in die vakgebieden die de komende twee jaar aan de slag willen in een uitdagend traineeprogramma dat onderwijs en bedrijfsleven met elkaar combineert. In het gesprek met Simon over zijn ervaringen kan men zien hoe uitdagend en verrijkend zo'n EdK-traject en ervaring is voor juist de academische student.

  De EdK-programmamakers vragen daarom: "Is dit iets voor jou? Of ken je iemand die deze uitdaging aan zou willen gaan?" Dan is het nu de tijd voor actie: de sollicitatie-deadline is 1 juli 2012. De selectiedag vindt plaats op woensdag 11 juli en in augustus 2012 wordt gestart met een nieuwe groep van circa 50 academici. Op http://www.eerstdeklas.nl/  vindt u voor meer informatie over het programma, de selectieprocedure en sollicitatie.