• A
  • A
  • Extraatje voor onderwijs

    - De bevriezing van de ambtenarensalarissen voor 2012 en 2013 raakt ook iedereen in onderwijs en onderzoek. In de brief van het kabinet aan Eurocommissaris Olli Rehn is niettemin nog een aardig extraatje verwerkt. Maar niet voor mensen met een vette uitzwaaibonus.

    De minister van OCW mag voor 2013 met het veld toch nog iets doen om binnen het geheel van de bevroren onderwijssalarissen een impuls uit te delen. In het stuk aan Brussel wordt op bladzijde 12 opgemerkt, dat "in overleg met de sector" een bedrag van €75 miljoen extra zal "worden uitgetrokken om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te versterken."

    Aangezien in het onderwijs en onderzoek in ons land veel zeer hoog opgeleide mensen met aanzienlijke salarissen voorkomen, is de volgende afspraak die Brussel is gemeld, ook relevant voor de sector: "Ook hogere inkomens zullen in deze tijd een extra bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de begrotingsproblematiek. Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing ("eenmalige crisisheffing": opbrengst van 500 mln)."

    Hoevelen in HBO en WO onder deze eenmalige heffing zullen vallen, hangt af van de ondergrens van wat 'een hoger inkomen' inhoudt. En er is nog een fiscaal pikant punt in het stuk, dat ook sommigen in de sector van het onderwijs zou kunnen raken: "Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75%."