• A
 • A
 • Hightech HBO bloeit

  - Saxion en Windesheim gaan met steun van de provincie Overijssel een kenniscentrum voor techniekonderwijs ontwikkelen. Daar komt een expertisecentrum voor High Tech Systemen en Materialen bij, samen goed voor bijna €70 mln investering in HBO-kennis.

  "Versterking  van  het concurrentievermogen van het internationale, Overijsselse bedrijfsleven in de topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Chemie en Life Science/Health staat centraal," zegt Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie van de provincie. Van hem komt een budget van € 69,1 miljoen op basis van het investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie.

  Innovatiesprong High Tech 

  High tech systemen en materialen zijn tot speerpunt van beleid benoemd. Saxion en Windesheim sluiten daarbij aan en richten gezamenlijk twee centres of expertise in: het Centre of Expertise HTSM-oost (Echo) en het Centre of Expertise Techniek Onderwijs (CTO). "In samenhang met de 'innovatiesprong High Tech in Twente' zullen deze expertisecentra een belangrijke bijdrage leveren aan de focus op techniek in Oost Nederland", aldus Saxion-voorzitter Wim Boomkamp.

  Met dat Centre of Expertise willen Saxion en Windesheim excellent praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Door het nieuwe centre of expertise zullen beide hogescholen niet alleen verdieping van praktijkgerichte kennis bewerkstelligen, maar ook bijdragen aan verrassende proces- en productinnovaties bij het regionale bedrijfsleven. Hiermee komt de technologische kennis en kunde van afgestudeerde bachelorstudenten van Saxion en Windesheim op hoog niveau.

  Vooralsnog zijn er zes researchthema's benoemd. Deze lopen uiteen van 'robotica in zorg en welzijn' tot 'nano applicaties' en 'industriële procesoptimalisatie'. Inmiddels zijn vanuit het bedrijfsleven meerdere businesscases voor de verschillende thema's aangedragen.

  HBO met MBO vereend

  Industriële groei, innovatie en onderzoek vergen de komende decennia ook in Oost-Nederland grote aantallen goed gekwalificeerde technici. Echter, het aantal jonge bèta georiënteerde afgestudeerden groeit niet, maar loopt terug. Daarom hebben Windesheim en Saxion met enkele partners het plan opgevat om via zon Centre of Expertise Techniekonderwijs effectieve sturingsmechanismen te ontwikkelen waardoor bijvoorbeeld techniekenthousiaste docenten worden opgeleid om het bètatalent van jongeren te kunnen aanspreken.

  Ín deze ambitie trekken MBo en HBO in Overijssel samen op. Theo Rietkerk onderstreept het belang daarvan nog eens. "Naast de aanvraag voor een Center of Expertise heeft het MBO-veld een aanvraag ingediend die daaraan gekoppeld is. Men start daar een centrum voor innovatief vakmanschap 'nieuwe materialen en systemen."