• A
 • A
 • Kennistop stelt politieke eisen

  - De kennissector legt zijn kaarten op tafel bij de politieke partijen. Wat willen KNAW, HBO-raad, universiteiten en anderen bij de verkiezingen? Én Zijlstra’s HO-profilering én Verhagens topsectoren moeten “onder de juiste voorwaarden worden voortgezet.” Maar wel met een krachtig pro-Europees accent.

  In een gezamenlijke brief leggen KNAW, NWO, TNO, VSNU, HBO-Raad en AcTI-nl hun verlangens en toekomstvisie neer bij de politieke partijen. Zij willen dat deze zoveel mogelijk daarvan opnemen in hun verkiezingsprogramma's. De meest opvallende punten zijn:

  -Nadrukkelijke bevestiging van de motie-Hamer met de 'top 5 ambitie' voor ons land. "Het turbulente economische tij van de afgelopen en de komende jaren draagt bij aan de urgentie van deze ambitie, immers: alleen door consolidatie en versterking van onze positie als kennisland kunnen welvaart en welzijn voor de bevolking van Nederland worden behouden."

  -Flink inzetten op scoren in Europa met onze wetenschap en innovatie. "Door de bovengemiddelde prestaties van onze onderzoekers en ingenieurs kan Nederland bovengemiddeld profiteren van de groei van de Europese budgetten."

  -De beleidsvisies van Verhagen en Zijlstra moeten krachtig voortgezet worden. "De ondertekenaars van deze brief hechten eraan dat dit beleid, onder de juiste voorwaarden, wordt voortgezet. Zij geloven in de waarde van profilering en samenwerking in het Nederlandse kennissysteem, mits er geen excellent onderzoek tussen wal en schip valt en mits nadrukkelijk wordt aangesloten op de internationale context."

  -Leer van Angela Merkel bij de kennisinvesteringen. "Voor onze positie in de internationale competitie is het van groot belang dat de Nederlandse regering - zodra de financiële situatie dit toelaat - landen als bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen volgt op het punt van investeringen in kennis. Anders groeit de achterstand op deze landen verder en raakt de topvijfambitie definitief buiten bereik."

  -De topsectoren nog slimmer zwaluwstaarten bij de grote investeringsthema's van de EU. "Er dient een betere aansluiting te worden gezocht met de in Europees verband geformuleerde 'grand challenges'."

  -Het MKB beter tot zijn recht laten komen bij de grote innovatieprogramma's.

  U leest de brief van de kenniskoepels hier.