• A
 • A
 • OCW: brede alfa-studie moet

  - Zijlstra steunt de schaalvergroting en verbreding van alfastudies, zoals de talen. “Dat kan inderdaad betekenen dat kleine opleidingen verdwijnen.” Bredere studies kunnen volgens hem wenselijk zijn vanwege de kwaliteit en efficiency en bovendien nieuwe soorten studenten trekken.

  De staatssecretaris noemt het aanbod van opleidingen in vele talen "van groot belang vanuit nationaal cultureel belang en voor de Nederlandse economie en export." Maar niets staat in de weg dat zulke talen ook via brede bachelors aangeboden kunnen worden. Vanuit doelmatigheids- en kwaliteitsoverwegingen kan dit zelfs aanbevelenswaardig zijn, schrijft hij in antwoord op vragen van de CDA-leden De Rouwe en Ferrier.

  Niet uit losse pols

  Het kabinet wijst er op, dat profileringskeuzes en taakverdelingsafspraken veel meer inhouden dan een zwart-wit vraagstuk van behoud of verdwijnen van (kleine) opleidingen. Een grote variëteit van oplossingen en aanpakken wordt reeds nu in gang gezet. Samenvoegingen, verbredingen, concentraties, combinaties van meerdere instellingen rond één aanbod, zoals de landelijke master wiskunde, zijn allemaal als vormen van maatwerk aan de orde.  

  De instellingen kunnen dit bovendien niet uit de losse pols of 'opportunistisch' inrichten, zo geeft Zijlstra nadrukkelijk aan. De profileringsplannen moeten passen bij de afspraken, die zij in 2010 hebben gemaakt bij de implementatie van de lange termijn visies rond de Geesteswetenschappen. Daar zullen de Review Commissie Van Vught en het kabinet dus scherp op toezien, zo laten de antwoorden van de staatssecretaris impliciet merken.

  Verbreding van kleine alfa/talenstudies kan ook op een andere manier de kwaliteit en duurzaamheid van dit opleidingsaanbod verhogen en versterken, redeneert de bewindsman. Brede bachelors kunnen nieuwe groepen studenten weten te trekken. Er zijn immers nog veel studenten die in de huidige opzet van het aanbod, ondanks talent en belangstelling op dit terrein, niet bij zo'n specialisme, taal of kleine alfadiscipline terecht komen. "Niet iedereen weet voordat hij gaat studeren al precies wat hij wil."