• A
 • A
 • Onderzoek fiscaal gesteund

  - Vanaf vandaag kunnen bedrijven extra fiscaal voordeel krijgen, als zij investeren in ondezoek en ontwikkeling. Voor deze nieuwe RDA-regeling is in 2012 €250 miljoen beschikbaar, oplopend naar €500 miljoen in 2014.

  Bedrijven kunnen vanaf heden een verhoogde fiscale aftrek voor R&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten krijgen. Dit is exclusief loonkosten, omdat de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) hierin voorziet.

  In de Bedrijfslevenbrief van EL&I minister Verhagen en in het Belastingplan 2012 was deze nieuwe fiscale regeling reeds aangekondigd. De RDA-regeling is bedoeld voor ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die speur- en ontwikkelingswerk verrichten.

  In 2012 bedraagt de Research & Development Aftrek 40% van de goedgekeurde RDA-kosten/uitgaven, of 40% van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde S&O-uren. Het RDA-bedrag in de RDA-beschikking(en) in 2012 kan een bedrijf als aftrekpost opvoeren in de aangifte winstbelasting (VpB/IB) over 2012. Indien de winst voor belasting ontoereikend is om het RDA-bedrag volledig te verrekenen, leidt het toegekende RDA-bedrag tot een groter verlies in dat kalenderjaar. Door verliesverrekening kan men alsnog het volledige RDA-bedrag verrekenen.

  Een infoblad om 'meer uit de RDA te halen'vindt u hier.

   


  Gerelateerd nieuws:
  17 oktober  Alleen het inzicht is niet voldoende