• A
 • A
 • Wereldwijd talent rendeert

  - Internationale studenten zijn een prima investering. Zelfs als maar 2,5% van hen in Nederland blijft, geeft dat onze economie een impuls. Bij een 20% ‘blijfkans’ levert het Jan Kees de Jager al €740 mln op. Ineens gaat OCW dan ook de lijn-Merkel in plaats van de lijn-Cameron volgen.

  Het moet voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden om na hun studie in Nederland te blijven. Het kabinet gaat daar actief op inzetten. Dat dit nodig is, blijkt ook uit de Universitas21-ranking, waarin ons land met zijn HO uitstekend scoort, maar juist op het punt van de internationale student en de wereldwijde oriëntatie veel zwakker.

  Deze beleidslijn komt overeen met die van Angela Merkel en haar kennisminister Annette Schavan, die alles uit de kast halen om talent nar Duitsland te lokken en daar ook te behouden. De Britten doen het omgekeerde en moeten nu vast stellen, dat hun economie daar aanzienlijke schade onder gaat lijden. 'Under the current regime which aims at cutting overseas student numbers by 50.000, the British higher education sector will lose out on £2-3 billion (€2.5-3.7 billion) in economic value. Compared to a high immigration growth scenario this amount doubles to £4-6 billion (€5-7.4 billion).'

  Positief saldo

  Halbe Zijlstra baseert zich bij zijn nieuwe beleid op dit punt op onderzoek van het CPB naar de baten van internationalisering in het hoger onderwijs. Uit dit onderzoek blijkt dat als een op de vijf buitenlandse studenten na de studie in Nederland blijft werken, dit een positief effect kan hebben dat kan oplopen tot €740 miljoen per jaar. Ook bij een blijfkans van 2,5% - dus als een op de veertig studenten hier blijft - is het saldo van kosten en baten waarschijnlijk nog positief.

  Om de binding van deze studenten met Nederland te vergroten moet de voorlichting beter. Zo blijken veel afgestudeerden van buiten de EU niet op de hoogte te zijn van het zoekjaar, dat hen in staat stelt om binnen een jaar een baan als kenniswerker te vinden in ons land. Ook actiever alumnibeleid, betere contacten met Nederlandse bedrijven en nader onderzoek naar de blijfkans van afgestudeerden is nodig.

  Om de voordelen van studentenmobiliteit te kunnen plukken is kwaliteit een cruciale voorwaarde. Daarom heeft Zijlstra met de instellingen maatregelen afgesproken om de kwaliteit van buitenlandse studenten op niveau te houden. Instellingen mogen strenger selecteren bij het weven van internationaal talent.

  Slimmer met Duits talent

  Voor de grote instroom van Duitse studenten wil het kabinet met de instellingen een veel geacheveerder beleid opzetten. Het puur werven van zulke studenten om Duitstalige opleidingen langs de grens, gericht op de arbeidsmarkt in Duitsland, zal worden afgebouwd. Men gaat deze opleidingen de komende 2 à 3 jaar ombouwen naar aanbod, dat zowel de handelsbetrekkingen met de oosterburen als de arbeidsmarkt in eigen land weet te bedienen.

  Men zou door meer stages in Nederlandse en Duitse bedrijven en organisaties binnen het curriculum hiervan dit verder kunnen aanmoedigen. De NVAO kan in dat verband een bijzonder kenmerk 'euregionalisering' ontwikkelen als extra kwalitatief accent in de profilering van instellingen op dit soort aanbod.