• A
 • A
 • Maak HBO-docent toekomstbestendig

  - “Hogescholen moeten beter zorg gaan dragen voor de toekomstbestendigheid van hun belangrijkste kapitaal: de HBO-docent.” Dat stelt Zuyd Hogeschool-lector Marcel van der Klink in zijn inaugurele rede. “Een vraag die hogescholen zichzelf moeten stellen: zijn we in control?”

  "De HBO-docent lijkt op de schoenmaker die voor de hele buurt de schoenen repareert, maar daardoor vergeet zijn eigen schoenen op tijd onder handen te nemen," meent Van der Klink, die pleit voor meer innovatie binnen de hogescholen van het docentschap. Hiervoor is beleid nodig, dat volgens de lector niet overal even goed georganiseerd is.

  Verschillen per hogeschool

  "Hogescholen zijn vrij in hun beleid inzake het al dan niet aanbieden van dergelijke trajecten voor beginnende docenten, met als gevolg dat de inhoud en omvang ervan nogal verschilt per hogeschool en het onduidelijk is of alle startende docenten in ons land aan een dergelijke opleiding deelnemen."

  In een veranderende samenleving waar krimp en vergrijzing hun directe invloed hebben op de samenstelling van de beroepsbevolking is daarom het concept Leven Lang Leren van groot belang. Toch wordt dit concept vaak "verward met een leven lang opleiden. Veel van het leren in het kader van de beroepsloopbaan is informeel van aard en vindt plaats in de werksituatie zelf."

  Met het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs aan de Zuyd Hogeschool tracht Van der Klink met verschillende projecten de onderwijsinnovaties en het leven lang leren in zijn school te versterken. Die "innovatie is nodig om te blijven voldoen aan de verwachtingen en eisen van buiten de ambities die hogescholen zelf formuleren."

  Niet al het onderzoek even zinvol

  Volgens Klink draagt de opkomst van lectoraten in het HBO van de afgelopen jaren bij aan de onderzoekende en innoverende houding in de onderwijspraktijk. Toch is "vanuit het perspectief van professionele ontwikkeling zijn echter niet alle vormen van onderzoek even betekenisvol."

  "het eigenaarschap moet bij de docenten liggen om ervoor te zorgen dat zij het doen van onderzoek leren beschouwen als een integraal onderdeel van hun eigen werk en identiteit dat relevant is voor de innovatie van hun eigen werkzaamheden."

  Professionaliseren van de docent

  Vanuit die visie werkt het lectoraat van Van der Klink aan verschillende projecten rond de professionalisering van de HBO-docent. Welke intenties hebben zij in het ontwikkelingen van hun eigen werkzaamheden? Ook kijkt het lectoraat naar de invloed van de teamleider op de ontwikkeling van docenten.

  Marcel van der Klink werd op 15 juni geïnstalleerd als lector Professionalisering van het Onderwijs. Dit lectoraat doet onderzoek naar het eigen onderwijs van Zuyd Hogeschool om hier uiteindelijk kennis over te ontwikkelen en te verspreiden, zowel binnen als buiten de onderwijsinstelling. Van der Klink schetst in zijn rede de lopende projecten in het lectoraat waarvan hij nog voor het einde van dit kalenderjaar de eerste projectresultaten verwacht.

  De volledige inaugurele rede van Marcel van der Klink leest u hier