• A
  • A
  • Nieuwsbrief 26 oktober

    - De commissie Van Vught, die de prestatieafspraken evalueerde, presenteerde haar bevindingen, co-schappers vragen om een stagevergoeding, het is open access week, bedrijven investeren meer in R&D en een interview met STW directeur Hans Nijhuis.

    De nieuwsbrief van 26 oktober leest u hier.