• A
 • A
 • Blockchain in Limburgse curricula

  - Op meerdere plaatsen in het land onderzoeken onderwijsinstellingen samen met kleine en grote ondernemers de mogelijke toepassingen van Blockchain. Op de Brightlands campus ziet Pieter Verhagen (TNO) ontwikkelt het bedrijfsleven toepassingen die ook in het onderwijs van pas kunnen komen.

  Nu het aantal gebruikers van Blockchain groeit neemt ook de diversiteit aan mogelijkheden toe. Verschillende onderwijsinstellingen in Limburg experimenteren nu met de toepassingen van verschillende Blockchain-applicaties. “Je ziet dat instellingen als de Hogeschool Zuyd en de Maastricht University echt hun curricula aan het aanpassen zijn op de mogelijkheden die Blockchain te bieden heeft.” Aldus Pieter Verhagen die Business Development Manager Blockchain bij TNO is.

  Binnen het Techruption programma waar Verhagen in meewerkt heeft Blockchain een prominente rol gekregen. “Bijvoorbeeld in de bedrijfskunde, informatica en in het recht heeft deze technologie echt vergaande mogelijkheden, en het is goed dat de nieuwe generatie studenten daarin wordt opgeleid.”

  Publiek of privaat

  Door de grote bekendheid van Bitcoin is er volgens Verhagen een lichte misvatting ontstaan over de onderliggende technologie, Blockchain. Dan gaat het met name om de mate van openheid die een dergelijke toepassing heeft. “Het klopt dat Bitcoin werkt met een Blockchain die voor iedereen open is,” dit houdt onder andere in dat iedereen die in de Bitcoin Blockchain zit kan lezen wat er opgeslagen is, en ook wijzigingen kan maken, “dit is lang niet het geval bij alle Blockchain-toepassingen, dat wil je ook niet altijd.”

  Zo werkt de Rotterdamse haven momenteel al met een zogenaamd ‘private permission’ systeem waarin maar een beperkte groep gebruikers – geselecteerd door een apart orgaan – mag lezen en schrijven. “Voor een toepassing op het gebied van diplomering is een hybride vorm wenselijk: iedereen mag lezen maar niet iedereen mag zomaar iets toevoegen.”

  Diplomaverificatie fraudegevoelig

  Op dit moment is het voor instellingen nog altijd lastig om te verifiëren of diploma’s van een andere instelling authentiek zijn. Dat gaat nog op een hele klassieke manier die al met al zeer fraudegevoelig is. “Instellingen binnen Nederland herkennen elkaars ‘zegel’ over het algemeen wel, maar voor instellingen daarbuiten moeten ze nog gewoon een groot boek met zegels raadplegen om de authenticiteit vast te stellen.” Dat is volgens hem niet helemaal meer van deze tijd, en het kan veiliger en makkelijker met Blockchain.

  Volgens Verhagen kun je op die manier ook een paradox doorbreken binnen zogenaamde ‘self declared to be true’ uitspraken. “Als je bijvoorbeeld een creditcard aan wilt vragen bij een bank dan geef je jouw inkomen op. Dat is in principe informatie die van jou is, maar de bank wil het wel even ‘bewezen’ zien en vraagt dus ook een bevestiging van je werkgever.” Als dit op een Blockchain wordt opgeslagen dan zijn de authenticatie van de identiteit en de informatie gekoppeld, je hoef dus niet meer langs je werkgever voor bevestiging.

  Tweede generatie blockchain

  Op MIT is men inmiddels begonnen diploma’s op te slaan via Blockchain. Volgens Verhagen is dat echter een te beperkte route, hij stapt liever direct door naar de volgende generatie toepassingen.

  “Het louter opslaan van welke diploma’s iemand heeft behaald is niet voldoende als je echt een interessant pakket wilt laten zien van kwalificaties,” hij ziet dan ook meer in een bredere opvatting van een persoonlijk certificeringssysteem. “ook soft skills, kleine cursussen, een verklaring omtrent gedrag, dat moet je ook in zo’n toepassing kunnen zetten, dat is interessant voor een werkgever.”

  Momenteel werkt TNO binnen het Techruption programma op de Brightlands campus samen met partners als de Rabobank, de Kamer van Koophandel en anderen om een Blockchain-applicatie te maken waarmee individuen online hun identiteit kunnen aantonen. “De bedoeling is dat wanneer je een keer door de ene partij bent erkend als ‘persoon’, bijvoorbeeld toen je een bankrekening opende, je deze authenticatie mee kunt nemen naar een andere partij. Langsgaan bij de KvK om je paspoort te laten zien is dan dus niet meer nodig om een bedrijfje te starten.”

  Omdat het voor de code weinig uitmaakt of je nu een identiteitsdocument, een bankafschrift of certificaat opslaat ziet Verhagen meerdere mogelijkheden voor de vertaalslag naar een onderwijstoepassing. “Een extra mogelijkheid waar we nu ook aan werken is het op een betrouwbare manier aanpassenvan data,” iets waar de eerste generatie Blockchain toepassingen niet voor bedoeld was, “deze volgende categorie kan dat wel, en dus kun je écht certificeren, en bijvoorbeeld ook een diploma intrekken als bijvoorbeeld later blijkt dat er gefraudeerd is.”