• A
 • A
 • 3TU wil achter de knoppen zitten

  - De 3TU-federatie wil leidend worden in het Nederlandse technologiebeleid. “Hoewel de overheid in ons land niet bepaald uitblinkt in het nemen van haar verantwoordelijkheid voor het nationale wetenschapsbeleid”, wil zij dat Plasterk dit nu mogelijk gaat maken.

  54 miljoen te weinig

  De 3TU-federatie is nog niet van de verbazing bekomen dat OCW haar budget op Prinsjesdag niet met €65 miljoen verhoogde, maar eerdere toezeggingen alsnog introk en niet meer dan €11 miljoen in de meerjarencijfers wilde opnemen.

  "54 miljoen minder dan waarop de 3 TU's aanspraak menen te mogen maken," aldus een verontwaardigde 3TU-voorman Amandus Lundqvist (zie foto). Daags voor Prinsjesdag had de federatie nog haar plannen uiteengezet voor verregaande strategische samenwerking. Maar dan moest OCW wel 'meewerken', klonk het dreigend.

  Pretentie en prestaties

  Naar verluidt had de budgetverlaging van 3TU te maken met forse ontevredenheid in de Hoftoren over de discrepantie tussen pretenties en prestaties bij de 3TU-federatie. Extra pijnlijk was dat Plasterk de afgelopen maanden aan verschillende sectoren in het hoger onderwijs tientallen miljoenen extra toekende. Een gebrek aan geld was kennelijk niet het voornaamste probleem.

  De 3TU-federatie schrijft in een brief aan Plasterk "teleurgesteld" te zijn over de bezuinigingen en doet daarbij een beroep op de motie-Hamer, waarin gesteld wordt dat de Nederlandse kennissector in top 5 van de wereld moet komen.

  Ook heeft de 3TU-federatie de focus naar buiten verlegd. Een overkoepelend technologisch orgaan naar analogie van de Zwitserse ETH-Rat zou dat niet wat voor Nederland zijn? Zo filosofeerde onlangs al Lundqvists collega TU-voorzitter Dirk-Jan van den Berg.

  Trekker of duwer

  Op het KIVI-NIRIA jaarcongres suggereerde 3TU-voorzitter Amandus Lundqvist dat de 3TU de hele Nederlandse publieke technologiesector onder haar hoede zou moeten krijgen. "Hoewel de overheid in ons land niet bepaald uitblinkt in het nemen van haar verantwoordelijkheid voor het nationale wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid, wil ik hier toch benadrukken dat het van groot belang zou zijn als zij, ten aanzien van de noodzakelijke krachtenbundeling binnen het nationale technologiedomein, zich nu eens wel als kartrekker en -duwer of toch tenminste als facilitator en katalysator zou opstellen.

  Vooralsnog zijn de verwachtingen niet hoog gespannen, vandaar dat wij als 3TU-federatie klaar staan om deze rol op ons te nemen. Niet om onze visie op te leggen aan anderen maar om samen met alle andere belanghebbenden de noodzakelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om welvaart en welzijn in ons land veilig te stellen."

  Wageningen rolmodel

  Het eerste gratis advies voor de commissie-Veerman is daarmee binnen. Zou het niet goed zijn de hele technologiesector te bundelen? Lundqvist denkt in dat verband ook aan het onderbrengen van de GTI's en andere kenniscentra onder de 3TU. Dat kan zelfs inclusief de technieksector in het hbo zijn, waarover recent de Commissie-De Boer een toekomstvisie publiceerde.

  Als inspirerend voorbeeld verwijst de TUe-voozitter naar de integratie van agrarische kennisinstituten in Wageningen. Die vergelijking zal commissievoorzitter Veerman aanspreken, want die bracht als de chef van de Universiteit Wageningen deze integratie tot stand.

  Maar stel dat de 20 heroverwegingcommissies bij hun fundamentele analyses zouden gaan kijken naar de ideeën van Lundqvist. Of dat goed zou uitpakken voor de technologiesector? De kans is dan zeker aanwezig dat er dan wel een bezuiniging van 20% aan gekoppeld wordt.

  De rede van Amandus Lundqvist op het jaarcongres van KIVI-NIRIA leest u hier.