• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  218 artikelen  
  (foto: dsasso)
  29 mei - Het Maagdenhuis heeft de discussie over rendementsdenken scherp gezet, maar elk schoolbestuur wil toch wel weten of wat men doet met leraren en school ook werkt voor de kinderen. Verus-adviseur Nico Dullemans zet het toch even op een rij.
  27 mei - “Het is voor het eerst dat we dit doen.” De AACSB tekent als eerste wereldwijde accreditatieorganisatie samenwerking met de NVAO. “Lasten van de uitvoering van borging gaan daarmee omlaag en de kennisdeling door instellingen gaat tegelijkertijd omhoog,” zegt CEO Tom Robinson.
  (foto: Ken Teegardin)
  26 mei - De NVAO heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met AACSB, de oudste branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd. Deze samenwerking gaat de accreditatie van beroeps- en branche-eisen stroomlijnen met accreditaties van de NVAO.
  (foto: Diiscool)
  20 mei - Kwaliteitsverbetering in het onderwijs slaagt alleen als er ruimte komt voor een ander type professional: “de team- en netwerkprofessional in plaats van de solistische beroepsbeoefenaar.” HAN-lector Frans de Vijlder geeft een voorzet voor het congres Kwaliteit van Onderwijs op 25 juni.
  (foto: Roger Zenner)
  13 mei - Wordt Jerevan in Europa en het HO net zo’n begrip als Bologna? De bijna 50 landen die samenwerken in de European Higher Education Area (EHEA) komen daar bijeen en men hoopt op doorbraken op essentiële thema’s voor HBO en WO, zoals Associate degrees en gezamenlijke erkenning van kwaliteit.
  (foto: Blake Patterson)
  12 mei - Leren gaat veel verder dan alleen wat op school gebeurt. RvT’er bij Saxion en de Universiteit Leiden Liesbeth van Welie kijkt voor het congres Kwaliteit van Onderwijs op 25 juni naar wat dit betekent. “Alle leerlingen starten gelijk in het verwerven van geheel nieuwe vaardigheden.”
  (foto: Faramarz Hashemi)
  12 mei - De Hanzehogeschool en VNO-NCW in het noorden van Nederland gaan samenwerken aan het bevorderen van ondernemerschap bij studenten. Een nieuw ontwikkeld kwaliteitslabel Ondernemen, onderscheidt opleidingen die zich extra op dit punt profileren.
  12 mei - De strijd is losgebarsten en hij gaat om veel geld, veel invloed en veel vrijheid. Koepels, studenten, bedrijfsleven en kabinet trekken elk een andere kant op. Wat wordt het met accreditaties en prestaties in HBO en WO?
  (foto: Alberto G.)
  7 mei - Op 25 juni gaat het congres ‘Kwaliteit van onderwijs’ over de invloed van onderwijskwaliteit op de samenleving. Hoogleraar bestuurskunde Hans de Bruijn (TU Delft) doet alvast een voorzet. “De cijfers zijn het probleem niet. Ze leiden pas tot perverse effecten als er te hard op wordt afgerekend.”
  (foto: audio-luci)
  7 mei - Wat werkt écht als selectie van talent voor het leraarsvak? Omdat dit nog steeds onhelder blijkt, gaat OCW in samenwerking met lerarenopleidingen onderzoek doen naar de meest succesvolle criteria. Zo worden drie pabo’s gevolgd die met een uitgebreide intake en dringende advisering werken.
  (foto: Eric Lanning)
  4 mei - De bacheloropleidingen Theater en Theaterdocent aan de AHK zijn positief beoordeeld en geaccrediteerd. Daarbij is de onderwijsleeromgeving van beide opleidingen ‘excellent’ bevonden. Hiermee is dit een “voorbeeld voor andere theateropleidingen, zowel nationaal als internationaal,” zegt de NVAO.
  (foto: Alberto G.)
  4 mei - “Tot mijn afgrijzen moet ik constateren dat we steeds meer afglijden naar een bureaucratische systematiek.” VSNU-voorzitter Karl Dittrich kijkt met schrik terug op het effect van zijn NVAO-tijd. Hij beoogde het gesprek te bevorderen bij docenten over kwaliteit, “maar het is verworden tot een afvinklijstje.”
  30 april - Niets heeft zo veel invloed op de kwaliteit van de samenleving van morgen als onderwijs. Op 25 juni gaat het uitdagende congres ‘Kwaliteit van onderwijs’ daarover, dat begint nu al met essays en discussie. Als eerste de voorzet van Gert Biesta. “Dient het onderwijs ook zelf nog ergens voor te staan?”
  29 april - Examencommissies in het hoger onderwijs hebben hun rol en impact op de borging van de kwaliteit van beoordelingen duidelijk versterkt. Vooral in het HBO heeft men dankzij de uitvoering van het rapport-Bruijn “belangrijke stappen vooruit gezet.” De inspectie komt met lof en aanzetten tot ‘tandje meer’.
  (foto: Dierk Schaefer)
  24 april - De NVAO heeft vier jaar accreditatie-uitkomsten bijeen gebracht en geanalyseerd. Een rijk geheel aan inzicht over HBO en WO kwaliteit is nu beschikbaar. “Als je bij de top 5 van de kennisnaties wilt horen, dan is de vraag of je het wel goed doet niet goed genoeg. Gewoon goed is dan niet adequaat,” zegt Anne Flierman.