• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  119 artikelen  
  22 februari - De Senaat was het ten principale oneens met de oplossing van Bussemaker om zonder tussenkomst van de rechter een onderwijsinstelling te sluiten als deze zich niet houdt aan het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De minister wist via een geitenpaadje toch een meerderheid te krijgen.
  (foto: David Goehring)
  8 februari - Met de roep om meer flexibiliteit en Leven Lang Leren in het hoger onderwijs neemt ook de vraag naar microcredentialing toe. Zijn Open Badges hiervoor de oplossing? “Wij zeggen tegen onze studenten: je studeert acht keer af tijdens je opleiding,” vertelt Robert Bouwhuis (Hogeschool Rotterdam).
  3 februari - De kwaliteit van de opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs heeft in 2016 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat blijkt uit het Jaarbericht van de NVAO. “De kwaliteit van het hoger onderwijs is blijvend hoog,” stelt NVAO-voorzitter Flierman. “Ik hoop dat deze trend zich doorzet.”
  3 februari - De taakherschikking van tandartsen naar mondhygiënisten loopt niet naar wens. Door middel van het stimuleren van interprofessionele groepsvorming kan hier verbetering in worden gebracht, vertelt Jan Jaap Reinders.
  25 januari - In het HO zijn de prestatieafspraken niet onverdeeld positief ontvangen. De Review Commissie zelf “is van mening dat de prestatieafspraken in termen van kwaliteit, studiesucces, doelmatigheid en profilering positieve resultaten hebben opgeleverd. Nu is het zaak het momentum vast te houden.”
  25 januari - Het Stenden-lectoraat Onderzoek zoekt uit hoe praktijkgericht onderzoek vorm krijgt binnen de hogeschool en hoe het onderwijs daar beter op kan inspelen. Dr. Herman Blom, die naast dit lectorschap ook directeur academisering is, is inmiddels een half jaar geïnstalleerd en deelt de eerste resultaten.
  (foto: Rick Ligthelm)
  16 januari - De Erasmus Universiteit gaat zich sterker richten op onderzoeksthema’s in de directe omgeving. De eind vorig jaar geïntroduceerde Erasmus Initiatives rond gezondheid, verstedelijking en inclusieve groei krijgen meer vorm. “We bouwen bruggen tussen disciplines, tussen onderzoekers en tussen mensen.”
  (foto: Hans Stakelbeek)
  11 januari - “Het is treurig maar waar, sedert 2010 heeft een stapeling van nieuwe sturings- en controlemechanismen plaatsgevonden.” Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf waarschuwt voor de Inspectie en de NVAO die zich steeds meer opdringen als “ongenode 'critical friend’".
  20 december - “Als ik één observatie alvast mag geven dan ziet de commissie dat er veel over elkaar gesproken wordt maar nog onvoldoende met elkaar.” Wim van de Donk hoopt dat zijn evaluatie ervoor zorgt dat alle betrokkenen in het hoger onderwijs beter gaan samenwerken.
  (foto: Startup Stock photos)
  13 december - Door de invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht krijgen opleidingscommissies er aankomende september een aantal rechten bij. Het meest recente onderzoek van de onderwijsinspectie uit zorgen over de stand van zaken en blikt vooruit op 2017.
  (foto: Jasleen Kaur)
  12 december - Er zijn inmiddels zestien regionale Zorgpacten, vertelt aanjager Doekle Terpstra bij de landelijke werkdag in Maarsen. Hij is trots op wat er allemaal gebeurt, maar ziet ook dat men er nog niet is. “We hebben landelijke dekking, maar nu is het zaak ook boter bij de vis te doen in de bestuurlijke werkelijkheid.”
  7 december - In Vlaanderen is onrust ontstaan over de kwaliteitszorg nadat de Vrije Universiteit Brussel een onwelgevallig visitatierapport over de opleiding rechten onder het tapijt heeft geveegd. Het Vlaams Parlement maakt zich zorgen dat een Nederlandse visitatieorganisatie nogmaals mag kijken naar de kwaliteit.
  7 december - “Bestuurders en toezichthouders moeten de moed hebben om weerstand te bieden aan onvolwassen verlangens.” Onderwijspedagoog Gert Biesta houdt toezichthouders in het onderwijs voor om niet altijd maar bij de wereldtop te willen behoren, bij het symposium Moedig Toezicht.
  (foto: hackNY.org)
  7 december - Om de talenten van studenten tot volle wasdom te laten komen is dienend leiderschap van docenten gewenst. Geldt dit ook voor bestuurders? Fontys-voorzitter Nienke Meijer stelt van wel. “Een toekomstgerichte onderwijsorganisatie behoort zich te baseren op de principes van dienend leiderschap.”
  (foto: Robfoto)
  28 november - De tweede geldstroom kent grote bezwaren: het is tijdsintensief, inefficiënt en beperkt de creativiteit. Hans Radder voegt daar een volgend potentieel bezwaar aan toe: brengt het de wetenschappelijke integriteit in het gedrang?