• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  170 artikelen  
  30 januari - Een krachtiger signaal van de renaissance van Inholland kon minister Bussemaker niet geven. Jet de Ranitz is de nieuwe juryvoorzitter voor het predicaat ‘excellente’ school.
  (foto: Rafiq Sarlle)
  28 januari - Kwaliteit moet bloeien door een groter eigenaarschap van onderwijs bij docenten en studenten. Bussemaker wil daarom niet af van de accreditatie van opleidingen, ook naast instellingstoetsing, maar "terug naar de kern." De Vlaamse route daarheen kiest zij daarom niet, zei zij in Brussel bij de NVAO.
  23 januari - Bussemaker laat de NVAO en de inspectie onderzoek doen bij de Islamitische Universiteit Rotterdam. Bussemaker geeft aan dat haar vertrouwen in het bestuur is geschaad. OCW slaat hiermee ineens een andere koers in onder druk van nieuwe politieke omstandigheden.
  (foto: Horia Varlan)
  23 januari - De universiteiten zijn kritisch op de voorstellen van het kabinet om de organisatie van NWO op de schop te nemen. “Dat betekent niet dat de huidige “lappendeken” in stand moet blijven, maar dat nagedacht moet worden over een minder complexe structuur”, schrijven Karl Dittrich en Elmer Sterken.
  22 januari - De kwaliteitsslag in het HBO zet door. Er zijn door de NVAO minder herstelperiodes toegekend dan in 2013. Van alle HBO en WO opleidingen is ruim 10 procent als ‘goed’ of excellent beoordeeld. Van de 33 instellingstoetsen heeft de NVAO er 23 direct positief beoordeeld, de overige moesten nog aan een enkele extra voorwaarden voldoen.
  (foto: Michael Daddino)
  21 januari - Met onderwijs nadrukkelijk op de politieke agenda in de aanloop naar de presidentsverkiezingen kijken de Verenigde Staten ook over de grens. The Atlantic leert van Nederland. “Dutch students are required to learn certain things in each subject, but the sequence and details are left up to the schools.”
  (foto: Kelth)
  15 januari - Directeur Jan Staman van het Rathenau Instituut blikt bij zijn afscheid terug op twaalf jaar onderzoek en dialoog met overheden en burgers. Over universiteiten die zich niet richten op ‘wicked problems’ en een samenleving die wat minder saai mag. “Meer hofnarren én gewetens van wie je kunt vragen: ‘Breng ons verlichting’.”
  (foto: buddawiggi)
  9 januari - Universiteiten voeren geen eenduidig beleid op het gebied van talentmanagement. Dat concludeert HU-onderzoeker Marian Thunnissen die vandaag promoveert bij de UU. Zo blijkt er groot verschil te zijn tussen de centrale aanpak, de invulling daarvan door decanen en de ervaringen van wetenschappers.
  (foto: Willtron)
  22 december - Het Vlaamse HO maakt op termijn een einde aan opleidingsaccreditaties. Dit is de uitkomst van een taskforce die ‘de planlast’ moet verminderen. “De nieuwe werkwijze voor de kwaliteitscontrole in het hoger onderwijs vertrekt vanuit vertrouwen en autonomie,” zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits.
  (foto: Mark McCullough
  18 december - In 2015 bestaat de NVAO 10 jaar, maar denk niet dat de borging van HO-kwaliteit op haar lauweren rust. Grote dynamiek ontstond sinds de zomer in Vlaanderen. Ann Demeulemeester zat daar middenin. “De kosten-batenbalans van het nieuwe stelsel was niet okay en de verlichting van planlasten zag men er nauwelijks nog in.”
  (foto: W.J. Pilsak)
  18 december - “Bij differentiatie is het glas half vol, we zijn echt nog niet klaar.” Nu Marijk van der Wende naar Harvard en China vertrekt, kijkt ze naar hoe het Nederlands HO zich ontwikkelt. “Onze instellingen kunnen nog grote stappen nemen in de graduate fase. Bologna is nog niet af.”
  (foto: Denise Krebs)
  12 december - Door financiële regels en voorwaarden voor het onderwijs beperkt de overheid kennisinstellingen in hun vrijheid. Dit belemmert hun innovatiekracht. De bijscholing van leraren blijkt in dit kader bovendien niet stevig geborgd, meent de Onderwijsraad in een rapport over een veerkrachtig stelsel.
  (foto: Faramarz Hashemi)
  10 december - Als opleidingen en werkveld intensief kennis met elkaar uitwisselen gaat de ‘employability’ van hun afgestudeerden omhoog. Toerisme-opleidingen blijken daar zelfs heel sterk in te zijn, zo laat een studie van CHEPS voor de NVAO en haar Europese collega’s zien.
  (foto: Alberto G.)
  9 december - Op Europees niveau is er een tendens naar verdiend vertrouwen op basis van instellingsaccreditaties. Dit leidt nog niet altijd tot minder opleidingsaccreditaties, zo blijkt uit onderzoek van CHEPS van de UTwente. Het begrip verdiend vertrouwen blijkt in de praktijk nog moeilijk te zijn.
  (foto: Tiberiu Ana)
  9 december - Nu de centrale loting is afgeschaft, hanteren veel opleidingen met een numerus fixus een decentrale selectie. Het ISO constateert dat de hierbij gehanteerde procedures maar beperkt transparant zijn en stelt een raamwerk voor om tot eerlijke selectie te komen.