• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  131 artikelen  
  (Foto: Lena Sevcikova)
  26 mei - Deze maand spraken Jet de Ranitz en Kees Boele in hun briefwisseling over voor- en nadelen van de instellingstoets. Bert Verveld (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) praat mee en stelt dat de ITK een moment van reflectie moet zijn.
  22 mei - Het is vanzelfsprekend dat het HO ook in de toekomst kwaliteitsafspraken maakt. Dat stellen Frans van Vught en Henriëtte Maassen van den Brink in Het Financieele Dagblad. Opvallend is dat laatstgenoemde als voorzitter van de Onderwijsraad nog bezig is aan een advies over de functionaliteit van dergelijke afspraken.
  (Foto: Alex)
  10 mei - Steeds meer masteropleidingen stellen toelatingseisen of zijn selectief en dat is volgens Kamerlid Paul van Meenen een slechte zaak. “Ik vermoed dat universiteiten dit om de verkeerde redenen doen. Ze zijn bezorgd over hun rendement.”
  10 mei - Drie weken geleden schreef Kees Boele (HAN) collega Jet de Ranitz over zijn worsteling met de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Die brief hield de gemoederen flink bezig ook bij Inholland. In haar reactie zet De Ranitz haar belangrijkste afwegingen op een rij: “Kwaliteit is gebaat bij vreemde ogen.”
  Het Panopticon van Foucault (foto: I Friman)
  5 mei - Als er meer regie in de regio moet komen om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken heeft dit ook invloed op hoe het toezicht georganiseerd moet worden. “Vrijwel alle instellingen hebben gaandeweg meerdere stakeholders te bedienen.” Zo stellen Fred de Bruijn en Pieter Huisman van Hobeon.
  (De helft van de Vlaamse promovendi kampt met symptomen zoals stress, Foto: Freepht)
  24 april - Een grote studie wijst uit dat promovendi gezondheidsrisico’s lopen. Er was al eerder aandacht voor dit probleem, maar voor het eerst laat een internationaal onderzoeksteam zien dat geestelijke gezondheidsproblemen bovenmatig veel voorkomen bij jonge wetenschappers.
  20 april - Een nieuwe brief van Kees Boele (HAN) aan zijn collega Jet de Ranitz (Inholland). Dit maal over de worsteling van Boele met het wel of niet meedoen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). “Ik merk in mijn hogeschool verdeeldheid. Ook tussen de belangrijke gremia van toezichthouder en medezeggenschap.”
  (Foto: jackmac34)
  18 april - Onderzoekers die veel publiceren zijn niet per se betere docenten. Dat blijkt uit een gerandomiseerd onderzoek dat uitgevoerd werd bij de Universiteit Maastricht. In de masterfase blijkt hoge publicatiekwaliteit wel een toegevoegde waarde te hebben.
  (Foto: Paul Kirschner)
  18 april - Gaat het wel goed bij de inspectie? Dat vraagt onderwijshoogleraar Paul Kirschner zich af. Hij uit zijn zorgen over het veelvuldig aanhalen van de onderwijsmythe 'leerstijlen' in het onlangs verschenen rapport van de Inspectie: 'De Staat van het Onderwijs'.
  Baren van der Meulen (foto: Sicco de Knecht)
  3 april - In zijn oratie vorige week maandag nam de kersverse hoogleraar Barend van der Meulen het op voor de wetenschapper als vakman. Deze wordt te eenzijdig beoordeeld zonder dat bewezen is dat het ook het gewenste resultaat oplevert.
  (foto: Scinerm)
  8 maart - “Het is niet niks wat daar gebeurd is in het hbo, dat is echt heel erg knap.” Vier jaar na het rapport ‘Vreemde Ogen Dwingen’ is er in het hbo volgens auteur Jan Anthonie Bruijn veel gebeurd om de examinering te professionaliseren. Ook Paul Rullmann die de evaluatie uitvoerde vindt het een “knappe prestatie.”
  Foto: Wikimedia Commons (onbekende auteur)
  27 februari - Lange tijd bleef de Nederlandse academie uniek in haar volharding het promotierecht slechts toe te schrijven aan hoogleraren. Met de invoering van een nieuwe wet komt hier verandering in, binnenkort mogen ook doctors optreden als promotor.
  22 februari - De Senaat was het ten principale oneens met de oplossing van Bussemaker om zonder tussenkomst van de rechter een onderwijsinstelling te sluiten als deze zich niet houdt aan het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De minister wist via een geitenpaadje toch een meerderheid te krijgen.
  (foto: David Goehring)
  8 februari - Met de roep om meer flexibiliteit en Leven Lang Leren in het hoger onderwijs neemt ook de vraag naar microcredentialing toe. Zijn Open Badges hiervoor de oplossing? “Wij zeggen tegen onze studenten: je studeert acht keer af tijdens je opleiding,” vertelt Robert Bouwhuis (Hogeschool Rotterdam).
  3 februari - De kwaliteit van de opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs heeft in 2016 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat blijkt uit het Jaarbericht van de NVAO. “De kwaliteit van het hoger onderwijs is blijvend hoog,” stelt NVAO-voorzitter Flierman. “Ik hoop dat deze trend zich doorzet.”