• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  233 artikelen  
  27 juli - De kritische blik van de NVAO op de lerarenopleidingen bij de VU leidt tot een redesign van dat aanbod bij deze universiteit. “We hebben naar aanleiding van het visitatierapport geen contra-expertise gevraagd maar direct een herstelplan geschreven,” zegt rector Frank van der Duyn Schouten.
  (foto: Brian Gurolla)
  27 juli - De Ulo’s zijn door de NVAO beoordeeld als deel van de totale accreditatieronde van de Nederlandse lerarenopleidingen: universitaire lerarenopleidingen, Pabo’s en tweedegraads opleidingen. De einduitslag is voor het WO alleszins bevredigend. Alleen de VU krijgt een draai om de oren.
  (foto: Uosltc)
  24 juli - Pabo’s zijn "zeer responsief geweest ten opzichte van de maatschappelijke bezorgdheid over hun opleidingen" en zo zal de kwaliteit van hun afgestudeerden toenemen. Het niveau van de lerarenopleiders is verbeterd en het masters onder hen is verhoogd. De NVAO moedigt de Pabo's vooral aan door te gaan in haar kersverse analyse.
  15 juli - De kwaliteit van het onderwijs van de IUR is door de NVAO als voldoende beoordeeld. Wel wijst men erop dat er geen oordeel is gevormd over de ‘kwetsende’ uitspraken van de rector. “Een oordeel over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en godsdienst ligt buiten het domein van de NVAO.”
  Capitol Hill (foto: Johrling)
  8 juli - “Science suffers.” De polarisatie in de Amerikaanse politiek schaadt hoger onderwijs en wetenschap. De vice-president voor beleidszaken van de AAU, Tobin Smith, waarschuwt voorafgaand aan de presidentsverkiezingen voor blijvende achteruitgang die de USA ondermijnt.
  2 juli - “De Islamitische Universiteit Rotterdam blijft onder verscherpt toezicht van de Inspectie, zolang er geen afdoende maatregelen zijn genomen en de IUR niet heeft laten zien de principes van de Nederlandse rechtsstaat te kunnen en willen respecteren”, schrijft Bussemaker aan de Kamer.
  (foto: Calsidyrose)
  1 juli - Bildung vraagt ruimte en professionele dialoog. Dat is kort gezegd de conclusie van de aftrap van de Rondgang Lerarenopleidingen die plaatsvond op Hogeschool Leiden. Tijdens deze eerste van vier regionale bijeenkomsten werd over het thema ‘Responsiviteit en Bildung’ gesproken.
  (foto: Lex Sijtsma)
  30 juni - Minister Bussemaker blikte vast vooruit op haar nieuwe plannen voor de accreditatiemethodiek. WHW-expert Peter Kwikkers geeft een waarschuwing daarbij. "Als accreditaties weer niet gaan over het echte onderwijs, de opleidingen en de waarde voor studenten, is al het werk vruchteloos."
  (foto: Roman Boed)
  30 juni - Het verhogen van de lat mag niet ten koste gaan van de emancipatie in HBO. Maar hoe richt je dat dan in? Onderwijzers en bestuurders van de Hogeschool Rotterdam schreven een essay voor de Vereniging Hogescholen met die vraag als uitgangspunt. Zij zien een cruciale rol voor de docent in dat proces.
  (foto: Denise Krebs)
  23 juni - “De buitenwereld kan niet alleen veel profiteren van het onderwijs, maar kan zelf ook een permanente bron van vernieuwing voor het onderwijs vormen.” WRR-raadslid Peter van Lieshout beziet in aanloop naar het congres Kwaliteit van Onderwijs hoe onderwijs weer een lerend systeem kan worden.
  19 juni - “Als er meer diversiteit ontstaat in het HO en er een afname is van de uniformiteit dan zou ik de prestatieafspraken een geweldig succes vinden.” RCHO-voorzitter Frans van Vught besprak in de Kamer op de prestatieafspraken. “Onderwijskwaliteit is veel nadrukkelijker op de agenda gekomen.”
  (foto: Vonns)
  16 juni - “Stop met mid-term reviews en dat soort gedoe. Alstublieft zeg.” Karl Dittrich debatteert met zijn opvolger bij de NVAO, Anne Flierman. Zij kruisen de degens over vragen als ‘waarom is wat goed was bij kwaliteitszorg nu ineens fout?’ Gaan WO en HBO wel merken dat de borgingslast omlaag gaat?
  3 juni - De plannen van Bussemaker voor slankere borging van HO-kwaliteit roepen allerlei verrassende reacties op. Bovendien zitten er aspecten in die soms juist méér regels en lasten oproepen. Wordt de docent zo echt de eigenaar van de kwaliteit in HBO en WO?
  2 juni - “Hoe sterker de minister via prestatieafspraken en perverse prikkels stuurt, hoe minder ruimte ze overlaat voor de medezeggenschap”, noteert Ernst Jan van Doorn, ‘kritische PvdA’er met onderwijshart. Dit naar aanleiding van het Kamerdebat over rendementsdenken en het Maagdenhuis.
  2 juni - De verschillende vormen van borging HBO en WO worden zoveel mogelijk geïntegreerd tot één procedure van kwaliteitscontrole. Daarmee wil OCW het vertrouwen vergroten en de lastendruk verlagen. Opleidingen behouden ten principale hun accreditatie in een ‘ja mits' constructie.