• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  114 artikelen  
  18 juli - Per 1 april konden HO-instellingen zich opnieuw opgeven voor het experiment om het BSA ook in het tweede jaar in te voeren. Het animo blijkt miniem. Eén opleiding heeft zich aangemeld. Er zijn daardoor net meer dan vijf instellingen die behoefte hebben hiermee te experimenteren, stelt het ISO content vast.
  14 juli - De Kamer kon het niet loslaten, zo leek het. Men eiste van Bussemaker op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen bij herhaalde afstudeerbegeleiding van studenten van de geplaagde Inholland-opleidingen. De minister laat nu weten “dat Inholland de gemaakte afspraken opgepakt heeft en uitgevoerd.”
  (foto: Palo)
  11 juli - De koepel van het Vlaamse hoger onderwijs is een tikje verlegen met het scherpe signaal van de universiteiten tegen de accreditaties van opleidingen. “Externe visitaties van opleidingen zijn een troef. Ze afschaffen heeft voor de belastingbetaler grote gevolgen,” schrijft hun directeur kwaliteitszorg, Maria Weymans.
  (foto: MattJP)
  8 juli - De studentenboden van Nederland en Vlaanderen pakken samen de klaagzangen aan tegen accreditaties. “Zodra de volgende visitatie nadert, merken opleidingscommissies hoe het vorige rapport eindelijk gelezen wordt. Het is blijkbaar niet overal duidelijk dat kwaliteit een structurele investering vraagt.”
  Rector Rik Torfs
  7 juli - Alle rectoren van de Vlaamse hogescholen en universiteiten eisen dat de regering de start van nieuwe accreditaties stop zet. Een Instellingstoets moet afdoende zijn. Hun protestbrief ligt op tafel bij de kabinetsformatie en haalt fel uit. “Het stelsel straalt wantrouwen uit.”
  7 juli - Wat levert een HO-studie de student op aan kennis en kunde? Wat leert zij aan academische vaardigheden en hoeveel ‘leerwinst’ bidt dit nu echt? Het ‘Ahelo-project’ gaat dit meten en analyseren vanuit de OECD. Maar de Britten lijken dit te willen frustreren als ware het de EU.
  2 juli - Universiteiten moeten hun studenten kosteloos extra ondersteunen “wanneer ze vinden dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de garantie van het diploma te waarborgen.” Het ISO wil daarmee de kritiek op de alfa-opleidingen opvangen en de student niet de dupe laten zijn.
  (foto: Alessio Milan)
  2 juli - De Tweede Kamer is erg positief over de strengheid en transparantie van de kritische NVAO-oordelen over de WO-alfa opleidingen. Ook Jet Bussemaker trouwens. “De opleidingen die niet voldoende zijn, komen nu boven drijven,” meldt de minister.
  30 juni - Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen over de accreditatie van de universitaire geesteswetenschappen. Men heeft minister Bussemaker een serie vragen gesteld, onder meer over de waarde van de diploma’s, nu zou blijken dat onterecht voldoendes voor eindwerken zijn verstrekt.
  (foto: Loes Schleedoorn)
  26 juni - “Laat ik vooropstellen dat ik de uitkomst zorgelijk vind: 26 van de 212 opleidingen met een herstelperiode is echt te veel.” Bussemaker reageert op de accreditatie van de NVAO van de alfaopleidingen. “De gegeven oordelen zijn ernstig”, maar van fraude is geen sprake.
  25 juni - De gezamenlijke decanen van de geesteswetenschappen beklagen zich over de samenstelling van de panels van de NVAO. De kritiek op hun “buffetopleidingen” en het niet goed werken van wettelijk verplichte examencommissies komt duidelijk hard aan. De eerste reactie is tamelijk ‘Calimero’.
  25 juni - Universiteiten moeten net zo kritisch en transparant met hun examens en toetsingen omgaan als hogescholen. Prof. Jan Anthonie Bruijn wil gelet op de 'alfa-accreditatie' professioneler beoordelen overal usance maken, zoals hij voor het HBO in gang zette.
  24 juni - De "wake-up call" voor de universiteiten met hun "buffetopleidingen" klinkt schel. Het NVAO-alarm heeft ook gevolgen voor het bewaken en borgen van heel de kwaliteit in HBO en WO. "Een scherpe blik blijft noodzakelijk," zegt Anne Flierman.
  23 juni - 13% van de opleidingen Geesteswetenschappen acht de NVAO “niet aan de maat.” Slechts 10% krijgt het predikaat ‘goed’. De opleiding van de premier en de Koning, Geschiedenis in Leiden, krijgt een onvoldoende. De NVAO bekritiseert breed “het eindniveau, academisch gehalte, de samenhang tussen programmaonderdelen. Dit beeld is niet goed.”
  (foto: audio-luci)
  20 juni - Nederland heeft een zeer goed onderwijssysteem, maar stappen vooruit moet men wel gaan zetten. Het ontbreekt aan één gezamenlijke visie. De nieuwe review van de OECD pleit voor meer focus op ‘21st century skills’ en excellentie en voor een verdere ontwikkeling in de professionalisering van docenten.