• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  136 artikelen  
  (foto: World Bank)
  22 oktober - “Teacher leadership hangt boven het onderwijsdebat als onuitgesproken, ongedefinieerd ideaal. Het zeer lezenswaardige proefschrift van Lector van het Jaar 2013 Marco Snoek komt daarom op het juiste moment, een vrucht van een decennium observeren en onderzoek,” schrijft Simon Verwer.
  15 oktober - Komende week is het Open Access week. Dat er nog genoeg stappen te maken zijn, in Nederland en in Europa, op het punt van open access publiceren zet de EUA op de agenda. “Meer helderheid over verschillende business modellen voor OA publiceren en de voordelen zou zeer wenselijk zijn.”
  10 oktober - Prof. Paul Frissen is kritisch over het rapport van de Onderwijsraad over de uitvoering van het rapport-Dijsselbloem. Met name de impact van groeiende rol van de Inspectie steekt hem. “Dit betekent gewoon staatspedagogiek. De school is van de staat en u moet de pedagogiek tot uitvoer brengen”
  (foto: Alessio Milan)
  6 oktober - De vele herstelperiodes bij de geesteswetenschappen laten zien, dat het nieuwe accreditatiestelsel werkt, meent de Tweede Kamer. Toch leven daar nog wel vragen. Hoe kan het dat een instelling de Instellingstoets haalt, maar alsnog met zwakke opleidingen kan worden geconfronteerd?
  3 oktober - Terwijl Bussemaker haar HO-tour door Nederland voorbereidt, ziet Johan Faber van de Hanzehogeschool één thema daarin - vreemd genoeg - ontbreken: Bildung. “Dat is een beetje raar. Er is een brede behoefte vorming een plek te geven.”
  2 oktober - De Commissie Dijkgraaf stelde het al vast en internationale evaluaties deden dit nadien ook. Opnieuw is een opleiding in het KUO door een internationaal panel als excellent beoordeeld. Dat geldt ditmaal voor DasArts, de Master of Theatre van de Theaterschool aan de AHK.
  26 september - “Een kwart van de instroom op de HvA komt uit het MBO. Maar 57% daarvan haalt het einde en de trend is dalend.” De HvA start daarom een community college voor Associate degrees trajecten met een breder karakter dan de huidige Ad’s. Thom de Graaf maakt Bussemaker hierbij verwijten.
  25 september - OCW doet een aanzet voor aanpassing van het accreditatiestelsel, vooral ter vermindering van bestuurlijke drukte en lastendruk. “Professionals kijken met een timmermansoog naar de kwaliteit van het onderwijs.” Dat maakt slankere procedures mogelijk en aantrekkelijk.
  25 september - Vrijwel alle instanties zijn uitgenodigd mee te denken over Bussemaker’s wetenschapsagenda, maar de burger zelf, die ontbreekt. Dat merkt Marlieke Kieboom van Kennisland op. “Geef burgers een stem over wat er in de ivoren toren gebeurt.”
  23 september - “Professionele visitatiemachines zoals de Nederlands-Vlaamse NVAO mogen hun ideologie niet opleggen. Die is vaak mechanisch-constructivistisch. Zonder enig heimwee naar een waarachtig intellectueel discours.” Rik Torfs opende het Academisch jaar in Leuven met vrolijke prikkels, ook over leenstelsels.
  22 september - De eenzijdige beoordeling van NWO met nadruk op publicaties en onderzoeksbeurzen zet de talentselectie in Nederland onder druk, concludeert Rathenau-onderzoeker Pleun van Arensbergen. We moeten ons “niet langer blindstaren op Veni’s en Vidi’s als het vereiste bewijs van talent.”
  19 september - Een eenzijdige nadruk op ‘afrekenen’ op ‘meetbaarheid’ kan tot ontwikkelingen leiden, die het slechtste in de mens wakker roepen. VKO-voorman Dick Wijte vertelt over een wiskundeleraar in Georgia die geen kind achter mocht laten.
  4 september - Profilering en differentiatie, ‘Naar een lerende economie’ en ‘science for education’. Wat kwam er allemaal voorbij tijdens de openingen van het academisch jaar? Hier onder meer hartenkreten van Henk Pijlman, Karl Dittrich, Kees Boele en Hans de Boer. En natuurlijk Jet de Ranitz.
  (fotografie De Haagse Hogeschool)
  4 september - “De grootste bedreiging voor het HBO is dat de urgentie van verandering onvoldoende gevoeld wordt.” Leonard Geluk kwam uit het MBO naar ‘De Haagse’, ontmoet meer collegialiteit, worstelingen en wil een Skyteam.
  (foto: MGiganteus)
  29 augustus - “Geen enkele van de prestatieafspraken heeft echt met onderwijzen te maken.” HAN-voorzitter Kees Boele was kritisch op het OCW-beleid bij de jaaropening van zijn hogeschool. Ook Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen sprak zich uit tegen nieuwe kwaliteitsafspraken.