• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  228 artikelen  
  2 juli - “De Islamitische Universiteit Rotterdam blijft onder verscherpt toezicht van de Inspectie, zolang er geen afdoende maatregelen zijn genomen en de IUR niet heeft laten zien de principes van de Nederlandse rechtsstaat te kunnen en willen respecteren”, schrijft Bussemaker aan de Kamer.
  (foto: Calsidyrose)
  1 juli - Bildung vraagt ruimte en professionele dialoog. Dat is kort gezegd de conclusie van de aftrap van de Rondgang Lerarenopleidingen die plaatsvond op Hogeschool Leiden. Tijdens deze eerste van vier regionale bijeenkomsten werd over het thema ‘Responsiviteit en Bildung’ gesproken.
  (foto: Lex Sijtsma)
  30 juni - Minister Bussemaker blikte vast vooruit op haar nieuwe plannen voor de accreditatiemethodiek. WHW-expert Peter Kwikkers geeft een waarschuwing daarbij. "Als accreditaties weer niet gaan over het echte onderwijs, de opleidingen en de waarde voor studenten, is al het werk vruchteloos."
  (foto: Roman Boed)
  30 juni - Het verhogen van de lat mag niet ten koste gaan van de emancipatie in HBO. Maar hoe richt je dat dan in? Onderwijzers en bestuurders van de Hogeschool Rotterdam schreven een essay voor de Vereniging Hogescholen met die vraag als uitgangspunt. Zij zien een cruciale rol voor de docent in dat proces.
  (foto: Denise Krebs)
  23 juni - “De buitenwereld kan niet alleen veel profiteren van het onderwijs, maar kan zelf ook een permanente bron van vernieuwing voor het onderwijs vormen.” WRR-raadslid Peter van Lieshout beziet in aanloop naar het congres Kwaliteit van Onderwijs hoe onderwijs weer een lerend systeem kan worden.
  19 juni - “Als er meer diversiteit ontstaat in het HO en er een afname is van de uniformiteit dan zou ik de prestatieafspraken een geweldig succes vinden.” RCHO-voorzitter Frans van Vught besprak in de Kamer op de prestatieafspraken. “Onderwijskwaliteit is veel nadrukkelijker op de agenda gekomen.”
  (foto: Vonns)
  16 juni - “Stop met mid-term reviews en dat soort gedoe. Alstublieft zeg.” Karl Dittrich debatteert met zijn opvolger bij de NVAO, Anne Flierman. Zij kruisen de degens over vragen als ‘waarom is wat goed was bij kwaliteitszorg nu ineens fout?’ Gaan WO en HBO wel merken dat de borgingslast omlaag gaat?
  3 juni - De plannen van Bussemaker voor slankere borging van HO-kwaliteit roepen allerlei verrassende reacties op. Bovendien zitten er aspecten in die soms juist méér regels en lasten oproepen. Wordt de docent zo echt de eigenaar van de kwaliteit in HBO en WO?
  2 juni - “Hoe sterker de minister via prestatieafspraken en perverse prikkels stuurt, hoe minder ruimte ze overlaat voor de medezeggenschap”, noteert Ernst Jan van Doorn, ‘kritische PvdA’er met onderwijshart. Dit naar aanleiding van het Kamerdebat over rendementsdenken en het Maagdenhuis.
  2 juni - De verschillende vormen van borging HBO en WO worden zoveel mogelijk geïntegreerd tot één procedure van kwaliteitscontrole. Daarmee wil OCW het vertrouwen vergroten en de lastendruk verlagen. Opleidingen behouden ten principale hun accreditatie in een ‘ja mits' constructie.
  (foto: dsasso)
  29 mei - Het Maagdenhuis heeft de discussie over rendementsdenken scherp gezet, maar elk schoolbestuur wil toch wel weten of wat men doet met leraren en school ook werkt voor de kinderen. Verus-adviseur Nico Dullemans zet het toch even op een rij.
  27 mei - “Het is voor het eerst dat we dit doen.” De AACSB tekent als eerste wereldwijde accreditatieorganisatie samenwerking met de NVAO. “Lasten van de uitvoering van borging gaan daarmee omlaag en de kennisdeling door instellingen gaat tegelijkertijd omhoog,” zegt CEO Tom Robinson.
  (foto: Ken Teegardin)
  26 mei - De NVAO heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met AACSB, de oudste branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd. Deze samenwerking gaat de accreditatie van beroeps- en branche-eisen stroomlijnen met accreditaties van de NVAO.
  (foto: Diiscool)
  20 mei - Kwaliteitsverbetering in het onderwijs slaagt alleen als er ruimte komt voor een ander type professional: “de team- en netwerkprofessional in plaats van de solistische beroepsbeoefenaar.” HAN-lector Frans de Vijlder geeft een voorzet voor het congres Kwaliteit van Onderwijs op 25 juni.
  (foto: Roger Zenner)
  13 mei - Wordt Jerevan in Europa en het HO net zo’n begrip als Bologna? De bijna 50 landen die samenwerken in de European Higher Education Area (EHEA) komen daar bijeen en men hoopt op doorbraken op essentiële thema’s voor HBO en WO, zoals Associate degrees en gezamenlijke erkenning van kwaliteit.