• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  266 artikelen  
  19 november - “De academische vrijheid is blijkens de parlementaire geschiedenis niet ongrijpbaar. Geen waaier van rechten, geen puzzel.” Maar wat dan wel en hoe verhoudt zich deze vrijheid tot wetenschappelijke integriteit en professionele autonomie, vraagt HO-jurist Peter Kwikkers.
  13 november - Hobbyisme. Dat vindt de Onderwijsraad ten diepste van gedachten over een ‘maatwerkdiploma’. Het “brengt risico’s met zich mee voor de brede vorming, de toegang tot en doorstroom binnen het vervolgonderwijs, het waarborgen van gelijke kansen en de waarde van een diploma op de arbeidsmarkt.”
  11 november - “De B staat in het midden. De O is van onderwijs. De H is bijvoeglijk naamwoord bij beroepsonderwijs.” Zo kenschetste Kees Boele van de HAN voor de Tweede Kamer zijn visie op de HO-strategie van Bussemaker en de rol van het HBO daarin. “Zij tintelt van liefde voor dit onderwijs.”
  22 oktober - De hoorzitting van de Tweede Kamer over Bussemaker’s HO-strategie belooft wat. Wie wel komen zijn verassend, wie niet genodigd zijn minstens zo zeer. Jeroen Geurts en Dirk van Damme wel, Dittrich en ISO niet.
  (foto: Sebastiaan ter Burg)
  21 oktober - Het SER-advies over hoger onderwijs is in hoog tempo gemaakt, hoewel de verschillende partners 'aanvankelijk uit heel verschillende richtingen kwamen” zegt Mariette Hamer. “Hier is de brug geslagen naar een intensieve discussie over wat kwaliteit nu echt betekent voor HBO en WO, voor de samenleving en voor de individuele student."
  19 oktober - Een veel rijker en slimmer kwaliteitsbegrip maakt ook het begrip ‘prestatie’ in het HBO en WO hanteerbaar en niet-perverse prikkel. Het SER-advies over de HO-strategie biedt het Ei van Columbus. Over de 4000 extra HBO en WO docenten uit het studievoorschot is de polder kritisch, net als over het HO-rendement.
  (foto: Glen)
  19 oktober - Het is bedoeld als alternatief voor de universiteit. De HO-route via ‘apprenticeships’ loopt via de beroepspraktijk, sterk duaal ingericht en heel betaalbaar. Maar de Britse NVAO maakt gehakt van de kwaliteit en prestaties van dit nieuwe HBO-aanbod.
  (foto: lex Sijtsma)
  12 oktober - De coalitie VVD-PvdA kent spanningen genoeg. Tegelijk weet men dat Rutte II niet ‘mag vallen’ nu een cruciaal EU-voorzitterschap komt en Nederland labiliteit genoeg kent sinds 2010, of eigenlijk sinds 2002 al. Dus wordt gedeald, ook over hoger onderwijs.
  (foto: Ken Teegardin)
  7 oktober - Vanavond al vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van de rekentoets. In het MBO is de toets al uitgesteld en ook in havo en vwo dreigt dit nu te gebeuren. De Vereniging Hogescholen vreest dit uitstel en hoopt de Kamer alsnog te behoeden voor ‘onomkeerbare besluiten’.
  (foto: Lucas Cobb)
  5 oktober - Het meest ingrijpende HO-project van de Parijse denktank staat op omvallen. Naar verluidt wordt deze week voorgesteld bij AHELO, de geplande meting en vergelijking van HO-onderwijsresultaten, de stekker eruit te trekken.
  1 oktober - De pilot met instellingsaccreditatie gaat er waarschijnlijk niet komen. De minister heeft geen meerderheid voor haar gebaar naar de VSNU en moet nu met een nieuw voorstel komen. De VVD geeft aan dat de liberalen fundamentele kritiek hebben op het plan. Alleen het CDA lijkt de minister echt te steunen.
  (foto: Biking Nikon SFO)
  30 september - Hoewel ze eerst tegen waren, blijken de werkgevers nu op de valreep voor een pilot met instellingsaccreditatie. Hans de Boer van VNO/NCW en MKB-Nederland schrijven dit ineens aan de Tweede Kamer. Zij stellen wel voorwaarden, opdat het bedrijfsleven kan participeren in visitatiecommissies.
  30 september - Karl Dittrich doet namens de universiteiten een laatste, vurige oproep aan de Kamer om de pilot met instellingsaccreditatie niet ten onder te laten gaan. Er blijven toch heus ”vreemde ogen die dwingen langskomen” en de pilot moet ten diepste vanwege het Maagdenhuisprotest.
  29 september - Minister Bussemaker is het oneens met de Onderwijsraad over de toekomst van HO-borging. Wel deelt zij de visie ten principale, maar wijkt toch af een verzint een nieuw woord. Het advies om het niet door te gaan met een pilot met instellingsaccreditatie slaat zij in de wind, maar past die proef wel opvallend aan.
  29 september - Het debat over instellingsaccreditatie is een debat waarin beelden, verwachtingen, meningen en feiten door elkaar lopen. Het ISO legt daarom uit dat een pilot met instellingsaccreditatie juist de positie van de student en daarom ook de onderwijskwaliteit verbetert.