• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  199 artikelen  
  (foto: electricnerve)
  15 april - De druk op het hoger onderwijs om betere prestaties te leveren blijft onverminderd hoog. Instellingen hebben te maken met hogere niveaueisen en moeten tegelijkertijd de uitval verminderen en het studiesucces verhogen. 'De staat van het onderwijs' toont scherpe verschillen tussen de Pabo's.
  15 april - Kans op werk op niveau ligt voor het oprapen voor wie onderwijsopleidingen in het HBO volgen en voor natuur en techniek in het WO. Het Onderwijsverslag 2014 laat tegelijk zien dat de HBO’ers uit ‘gedrag en maatschappij’ zeer slecht scoren en de technici uit het HBO moeten oppassen.
  15 april - “Een zure smaak in de mond” heeft Karl Dittrich (VSNU) bij de Wetenschapsagenda en HO-strategie van Rutte-II. “Ondanks onze grote kwalitatieve prestaties en gedrevenheid moet alles binnen dezelfde budgetten" zei hij tegen Duitse WO-collega’s in Maastricht. En Rik Torfs is “een populist” waar we niet naar moeten luisteren.
  (foto: Denise Krebs)
  14 april - Lerarenopleidingen moeten meer inspringen op nationale en mondiale trends in de maatschappij. Met die boodschap kondigde Jet Bussemaker onlangs haar Lero-tour aan. Windesheim neemt vast een voorschot op die tour met de start van twee nieuwe lerarenopleidingen.
  (foto: Infocux Technologies)
  13 april - De kwestie Stapel heeft in het WO de aandacht volop gevestigd op het borgen van onderzoeksdata. Maar hoe gaat dit in het HBO? Jan Baljé van de Hanzehogeschool waarschuwt dat die data niet zomaar mag verdampen. “Het is van belang dat het beheer van onderzoeksdata op een hoger plan wordt gebracht.”
  9 april - De universiteiten keren zich tegen een deel van een advies over het nieuwe accreditatiestelsel. VSNU wil dat alle universiteiten die dat willen, kunnen experimenteren met de afschaffing van opleidingsaccreditaties. Minister Bussemaker twijfelt hoe hier mee om te gaan.
  (foto: Brian Gurrola)
  9 april - Verander het onderwijs niet te snel, creëer rust en zorg voor transparantie. Dat zijn de adviezen van een commissie van de Hanzehogeschool, waar men met 30 ambtenaren van OCW samen onderzoek in de beroepspraktijk deed naar regel- en werkdruk in verschillende sectoren in het onderwijs.
  (foto: Fady Habib)
  8 april - Minder regels en voorschriften, HBO en WO tamboereren er al maanden op. Net als de werkgeverskoepels graag doen. Maar op een cruciaal thema wil het bedrijfsleven helemaal niet af van scherpe normen en bewaking: bij kwaliteit en accreditatie. Studenten en ondernemers trekken samen op tegen de HO-koepels.
  8 april - Burgemeester Van der Laan zet al een ‘kraakpandje’ klaar en UvA-rector Dymph van den Boom praat met ze. Studenten en docenten van VU en UvA willen mooie woorden over ‘Bildung’ vertalen in actie in hun eigen Bildung Academie. "Kennis verwerven vergt een zoektocht van de student."
  26 maart - “Slechts één docent onderschreef een van de doelen van het lerarenregister.” De Onderwijsinspectie onderzocht onbevoegd lesgeven en constateert dat een lerarenregister als middel daartegen weinig gezien is onder onderwijsmensen. Toch is Sander Dekker tevreden.
  (foto: Woodlouse)
  26 maart - HBO- en WO-bestuurder Hein van Oorschot pleit voor daden in plaats van stoere woorden in het rendementsdebat. “Het is een gotspe als de grootste staatsbemoeials uit de Tweede Kamer (de planeconomen van de SP) met de studenten populair gaan zitten doen,” schampert hij.
  26 maart - De voorzet van VO-Raad voorzitter Rosenmöller over maatwerkexamens en diploma’s op verschillende niveaus roept bij onderwijsexperts déjà vu gevoelens op. En inderdaad, zijn gedachten zijn tien jaar oud en stammen van het Innovatieplatform van premier Balkenende.
  (foto: Lex Sijtsma)
  20 maart - Hogeschool Rotterdam en OCW hebben hun meningsverschil over de waarde van een 33 tal masterdiploma's bijgelegd. De diploma’s die verstrekt zijn in de periode 2002-2008 worden na lang juridisch getouwtrek erkend als volwaardige masters, zo laat HR-voorzitter Bormans nu weten.
  19 maart - Vrijdag verschijnt het lang verwachte boek van Kees Boele, ‘Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat’. Hij werkt daarin zijn zorg om de ‘infobesitas’ van nu uit en verkent de weg uit die vervetting naar nieuwe wijsheid. “Dat kan alleen als leidinggevenden hun school echt schóól laten zijn in plaats van een bedrijf.”
  Gammazaal (foto: Tim Cardol)
  19 maart - Hij zou het liefst toe gaan naar een toetsvrije universiteit, maar UU-rector Bert van der Zwaan is niettemin blij met de grote digitale tentamenzaal waar studenten op 300 Chromebooks worden getoetst. “Toetsen is belangrijk en flexibiliteit in toetsing is dat ook.”