• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  238 artikelen  
  (foto: Denise Krebs)
  28 augustus - Docenten en studenten ervaren te weinig betrokkenheid bij het waarborgen van de kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs. De Onderwijsraad pleit voor “een scherp onderscheid te maken tussen visitatie en accreditatie,” waarbij visitatie écht om kritische reflectie tussen ‘peers’ gaat.
  (foto: Horia Varlan)
  24 augustus - De Wetenschapsagenda wil de maatschappij betrekken bij het onderzoek dat in HBO, WO en kennisinstituten wordt gedaan. Uit cijfers van het Rathenau Instituut blijkt dat veel burgers daar ook behoefte aan hebben. Toch kan de Wetenschapsagenda nog wel wat zichtbaarheid gebruiken.
  17 augustus - De internationale, gedeelde erkenning van kwaliteit van HO-opleidingen krijgt een belangrijke stimulans. Nederland en Duitsland gaan elkaars joint degrees structureel accrediteren, in lijn met wat recent in Yerevan als doorbraak op Europees niveau mogelijk werd gemaakt.
  7 augustus - Na een kritische evaluatie heeft de Hogeschool Leiden het curriculum van de opleiding communicatie ingrijpend gewijzigd. Docenten en lector Martien Schriemer en Piet Hein Coebergh vertellen hoe valorisatie de kennisopbouw op de hogeschool heeft verbeterd.
  3 augustus - Hoe kijken 'topdocenten' in het WO aan tegen hun vak als onderwijsmens? 79 % van hen geeft in een onderzoek aan dat docenten formeel niet worden beoordeeld op hun prestaties. “Zowel disfunctioneren als topprestaties worden gedoogd.”
  27 juli - De kritische blik van de NVAO op de lerarenopleidingen bij de VU leidt tot een redesign van dat aanbod bij deze universiteit. “We hebben naar aanleiding van het visitatierapport geen contra-expertise gevraagd maar direct een herstelplan geschreven,” zegt rector Frank van der Duyn Schouten.
  (foto: Brian Gurolla)
  27 juli - De Ulo’s zijn door de NVAO beoordeeld als deel van de totale accreditatieronde van de Nederlandse lerarenopleidingen: universitaire lerarenopleidingen, Pabo’s en tweedegraads opleidingen. De einduitslag is voor het WO alleszins bevredigend. Alleen de VU krijgt een draai om de oren.
  (foto: Uosltc)
  24 juli - Pabo’s zijn "zeer responsief geweest ten opzichte van de maatschappelijke bezorgdheid over hun opleidingen" en zo zal de kwaliteit van hun afgestudeerden toenemen. Het niveau van de lerarenopleiders is verbeterd en het masters onder hen is verhoogd. De NVAO moedigt de Pabo's vooral aan door te gaan in haar kersverse analyse.
  15 juli - De kwaliteit van het onderwijs van de IUR is door de NVAO als voldoende beoordeeld. Wel wijst men erop dat er geen oordeel is gevormd over de ‘kwetsende’ uitspraken van de rector. “Een oordeel over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en godsdienst ligt buiten het domein van de NVAO.”
  Capitol Hill (foto: Johrling)
  8 juli - “Science suffers.” De polarisatie in de Amerikaanse politiek schaadt hoger onderwijs en wetenschap. De vice-president voor beleidszaken van de AAU, Tobin Smith, waarschuwt voorafgaand aan de presidentsverkiezingen voor blijvende achteruitgang die de USA ondermijnt.
  2 juli - “De Islamitische Universiteit Rotterdam blijft onder verscherpt toezicht van de Inspectie, zolang er geen afdoende maatregelen zijn genomen en de IUR niet heeft laten zien de principes van de Nederlandse rechtsstaat te kunnen en willen respecteren”, schrijft Bussemaker aan de Kamer.
  (foto: Calsidyrose)
  1 juli - Bildung vraagt ruimte en professionele dialoog. Dat is kort gezegd de conclusie van de aftrap van de Rondgang Lerarenopleidingen die plaatsvond op Hogeschool Leiden. Tijdens deze eerste van vier regionale bijeenkomsten werd over het thema ‘Responsiviteit en Bildung’ gesproken.
  (foto: Lex Sijtsma)
  30 juni - Minister Bussemaker blikte vast vooruit op haar nieuwe plannen voor de accreditatiemethodiek. WHW-expert Peter Kwikkers geeft een waarschuwing daarbij. "Als accreditaties weer niet gaan over het echte onderwijs, de opleidingen en de waarde voor studenten, is al het werk vruchteloos."
  (foto: Roman Boed)
  30 juni - Het verhogen van de lat mag niet ten koste gaan van de emancipatie in HBO. Maar hoe richt je dat dan in? Onderwijzers en bestuurders van de Hogeschool Rotterdam schreven een essay voor de Vereniging Hogescholen met die vraag als uitgangspunt. Zij zien een cruciale rol voor de docent in dat proces.
  (foto: Denise Krebs)
  23 juni - “De buitenwereld kan niet alleen veel profiteren van het onderwijs, maar kan zelf ook een permanente bron van vernieuwing voor het onderwijs vormen.” WRR-raadslid Peter van Lieshout beziet in aanloop naar het congres Kwaliteit van Onderwijs hoe onderwijs weer een lerend systeem kan worden.