• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  77 artikelen  
  (foto: The Wolf)
  15 april - De NVAO heeft definitief goedkeuring verleend voor de start van de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences van het nieuwe University College Groningen. Dat wordt tevens de tiende Groningse faculteit en deze mag selectief werken tegen een hoger collegegeld.
  14 april - Wat staat universiteiten in 2025 te wachten? Belangrijker nog: hoe spelen zij daar op in? Het Rathenau Instituut brengt de belangrijkste uitdagingen in kaart. “Het is de bedoeling dat we hiermee universiteiten en stakeholders echt uitdagen met elkaar het gesprek hierover aan te gaan.”
  11 april - Het was een moeizaam en zo nu en dan een venijnig debat in de Tweede Kamer over Inholland. De neiging tot micromanagement in een instelling kon niet elke fractie onderdrukken. Een coalitie van SP, PVV en D66 bleek te ontstaan. De minister hoopte dat dit debat het sluitstuk zou zijn van de diplomakwestie, maar dat blijkt niet het geval.
  (foto: Jason Scragz)
  2 april - “Ik ben meer dan op mijn wenken bediend!” Kristel Baele lacht, als ze vertelt hoe zij uit het universitaire wereldje overstapte naar het HBO in het HAN-bestuur, “omdat ik zag dat daar boeiende tijden zouden komen en er veel te doen was en ook veel ruimte voor innovatie.”
  1 april - “In elke grap schuilt een kern van waarheid.” De Hogeschool Rotterdam geeft het zelf toe na vele reacties van ongeloof: ze worden niet ‘Hogeschool Randstad’. En die kern van waarheid? Dat is zowel de ambitie “de beste hogeschool van de Randstad te worden,” als de nadruk dit in samenwerking waar te maken.
  1 april - Het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol is een belangrijke concrete stap om de perverse prikkels in de wetenschap uit te roeien. Er kan niettemin nog meer gedaan worden op dat punt, laten Leonie van Drooge en Stefan de Jong van het Rathenau Instituut zien.
  31 maart - Er moet meer reliëf komen in NVAO-oordelen, vindt OCW. Wanneer en waarom is iets ‘goed’ of ‘excellent’? Nu is er namelijk nog geen verhelderend en gedifferentieerd beeld, schrijven de bewindslieden over het nieuwe kader voor HO-toezicht.
  (foto: Alf van Beem)
  28 maart - ‘De beste van de Randstad’. Met die ambitie bereidt de Hogeschool Rotterdam een verrassende expansie in stedelijk Nederland voor. Media-design genie en alumnus Daan Louter ontwerpt nu al een nieuwe ‘HR-Hogeschool Randstad’ branding.
  24 maart - Het aantal publicaties is niet langer criterium voor kwaliteit bij de onderzoekvisitaties. In het nieuwe protocol daarvoor komt ook meer aandacht voor de maatschappelijke relevantie van het wetenschappelijk onderzoek en voor het thema integriteit daarin.
  24 maart - Minister Bussemaker is het niet eens met het HBO over een onduidelijke rolverdeling bij het toezicht. Dat werd duidelijk tijdens een debat over de lastendruk in het onderwijs. De minister liet weten dat ze inspectie, NVAO en Reviewcommissie indringend had verzocht gezamenlijk op te treden.
  19 maart - Hogescholen hebben zorgen over de toenemende administratieve lasten en de regeldruk. Volgens de Vereniging Hogescholen heeft dat voor een belangrijk deel te maken met de onduidelijke rolverdeling tussen instelling, toezichthouders en OCW.
  18 maart - Europese vertegenwoordigers van studenten, universiteiten en bedrijfsleven komen met nieuwe voorstellen om de kwaliteitszorg in Europa te versterken. Zij pleiten vooral voor meer samenhang daarbinnen en koppeling van kwaliteitszorg aan learning outcomes en het onderwijsproces.
  (foto: Uggboy)
  17 maart - Minister Bussemaker laat nader onderzoek doen “om te bezien of de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs bij ROC Leiden voldoende geborgd is.” En er blijkt meer aan de hand. De PvdA stelde hiernaar vragen naar aanleiding van een artikel op ScienceGuide.
  (foto: audio-luci)
  12 maart - Sander Dekker wil dat vanaf 2017 alle leraren staan ingeschreven in het lerarenregister. De Onderwijscoöperatie verzette zich hier eerst tegen, maar gaat na een aantal garanties akkoord. Voorzitter Joost Kentson stelt: “We zijn nu een fundamenteel andere weg ingeslagen.”