• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  179 artikelen  
  (foto: David Morris)
  27 februari - Ineens was daar weer het protest. Zorgen over inspraak en rendementsdenken leidden tot bezetting van Bunge- en Maagdenhuis. Jurjen van den Bergh van Kennisland ziet een gouden kans voor Jet Bussemaker te laten zien hoe de beloofde kwaliteitsimpuls in hoger onderwijs kan worden ingezet.
  (foto: Alan Levine)
  26 februari - VSNU-voorzitter Karl Dittrich stelt dat de opbrengsten van het leenstelsel niet afdoende zijn om de kwaliteit van opleidingen te borgen. Universiteiten hebben jaarlijks €200 tot €300 miljoen extra nodig vanuit het Rijk. “De keerzijde is dat we anders niet langer de kwaliteit kunnen garanderen.”
  (foto: Bart Luyckx)
  25 februari - “Ik ben tevreden met het brede draagvlak voor de wetenschapsvisie, maar ik ben ontevreden als het gaat om de vraag: ‘is dit nu het antwoord op de toekomst?’ Zijn we voldoende kritisch geweest op onszelf? Dat is een open vraag die ik wil stellen.” Pieter Duisenberg (VVD) wil nog meer de diepte in.
  (foto: Lex Sijtsma)
  23 februari - Een stuurgroep ‘accreditatie 3.0’ gaat Bussemaker adviseren een experiment te starten waarbij geen externe opleidingsaccreditaties meer nodig zijn. De Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, en Universiteit Leiden willen wel mee doen met een dergelijke pilot.
  (foto: Marmot)
  16 februari - Minister Bussemaker trekt “uit deze casus maximale lering”, schrijft zij over de perikelen rond de ROC Leiden. Zo zouden onderwijsbestuurders hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts, omdat men “dergelijke expertise immers vaak zelf niet in afdoende mate in huis heeft."
  4 februari - De universiteiten schieten tekort bij de beloofde financiering van toponderzoek, ondanks afspraken met de Tweede Kamer en OCW. “Het is frustrerend te moeten constateren dat sommige instellingen hun verplichtingen niet serieus nemen,” zeggen de Onderzoekscholen.
  (foto: David Morris)
  3 februari - De Vlaamse onderwijsraad (VLOR) is enthousiast over de nieuwe pilots van instellingsaccreditatie, die er voor zorgen dat er geen opleidingsaccreditaties nodig zijn. De VLOR spreekt over een veelbelovende keuze.
  (foto: Hs Rotterdam)
  3 februari - Hoe kunnen toezicht en borging zo gaan werken, dat het vooral ook eraan bijdraagt “de accreditering te verbinden met de kern van ons werk,” vraagt Ron Bormans zich af. Een NVAO ‘hersteltraject’ liep onlangs goed af in Rotterdam, maar leverde toch “onbegrip en zelfs verontwaardiging” bij zijn docenten.
  2 februari - VVD en LSVb gaan in de Eerste Kamer het HO-debat ‘leven na het studievoorschot’ inblazen. Niet alleen lijsttrekkers komen, maar ook Jet Bussemaker. Op tafel komen op 13 februari onder meer internationalisering, vraagfinanciering en accreditatie en de realiteit van BaMa in binair HO-Nederland.
  30 januari - Een krachtiger signaal van de renaissance van Inholland kon minister Bussemaker niet geven. Jet de Ranitz is de nieuwe juryvoorzitter voor het predicaat ‘excellente’ school.
  (foto: Rafiq Sarlle)
  28 januari - Kwaliteit moet bloeien door een groter eigenaarschap van onderwijs bij docenten en studenten. Bussemaker wil daarom niet af van de accreditatie van opleidingen, ook naast instellingstoetsing, maar "terug naar de kern." De Vlaamse route daarheen kiest zij daarom niet, zei zij in Brussel bij de NVAO.
  23 januari - Bussemaker laat de NVAO en de inspectie onderzoek doen bij de Islamitische Universiteit Rotterdam. Bussemaker geeft aan dat haar vertrouwen in het bestuur is geschaad. OCW slaat hiermee ineens een andere koers in onder druk van nieuwe politieke omstandigheden.
  (foto: Horia Varlan)
  23 januari - De universiteiten zijn kritisch op de voorstellen van het kabinet om de organisatie van NWO op de schop te nemen. “Dat betekent niet dat de huidige “lappendeken” in stand moet blijven, maar dat nagedacht moet worden over een minder complexe structuur”, schrijven Karl Dittrich en Elmer Sterken.
  22 januari - De kwaliteitsslag in het HBO zet door. Er zijn door de NVAO minder herstelperiodes toegekend dan in 2013. Van alle HBO en WO opleidingen is ruim 10 procent als ‘goed’ of excellent beoordeeld. Van de 33 instellingstoetsen heeft de NVAO er 23 direct positief beoordeeld, de overige moesten nog aan een enkele extra voorwaarden voldoen.
  (foto: Michael Daddino)
  21 januari - Met onderwijs nadrukkelijk op de politieke agenda in de aanloop naar de presidentsverkiezingen kijken de Verenigde Staten ook over de grens. The Atlantic leert van Nederland. “Dutch students are required to learn certain things in each subject, but the sequence and details are left up to the schools.”