• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  108 artikelen  
  7 december - In Vlaanderen is onrust ontstaan over de kwaliteitszorg nadat de Vrije Universiteit Brussel een onwelgevallig visitatierapport over de opleiding rechten onder het tapijt heeft geveegd. Het Vlaams Parlement maakt zich zorgen dat een Nederlandse visitatieorganisatie nogmaals mag kijken naar de kwaliteit.
  7 december - “Bestuurders en toezichthouders moeten de moed hebben om weerstand te bieden aan onvolwassen verlangens.” Onderwijspedagoog Gert Biesta houdt toezichthouders in het onderwijs voor om niet altijd maar bij de wereldtop te willen behoren, bij het symposium Moedig Toezicht.
  (foto: hackNY.org)
  7 december - Om de talenten van studenten tot volle wasdom te laten komen is dienend leiderschap van docenten gewenst. Geldt dit ook voor bestuurders? Fontys-voorzitter Nienke Meijer stelt van wel. “Een toekomstgerichte onderwijsorganisatie behoort zich te baseren op de principes van dienend leiderschap.”
  (foto: Robfoto)
  28 november - De tweede geldstroom kent grote bezwaren: het is tijdsintensief, inefficiënt en beperkt de creativiteit. Hans Radder voegt daar een volgend potentieel bezwaar aan toe: brengt het de wetenschappelijke integriteit in het gedrang?
  (foto: Dennis Jarvis)
  23 november - Hij kondigde al aan dat het verhaal niet al te opbeurend zou zijn: John Ioannidis nam de Anatomische Les 2016 in het Concertgebouw voor zijn rekening en kraakte harde noten over de staat van de geneeskunde. “We betalen de prijs voor het succes van de wetenschap.”
  (foto: Inholland)
  22 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar. U kunt bij ons met hen in discussie over het dagelijks reilen en zeilen van de bestuurder. Deze keer het moeilijke gesprek over mislukkingen. “Ik geloof dat dit één van de zwaarste dingen is uit het bestaan van een manager.”
  22 november - De NVAO komt tot het oordeel dat de kwaliteit van alle tweedegraads lerarenopleidingen ten minste voldoende is. Wel vraagt de NVAO nog aandacht voor het taalniveau van studenten en constateert dat de maatregelen voor studiesucces nog vrij weinig effect hebben gehad.
  (foto: WorldBank)
  16 november - “We zijn zonder dogma’s en voorschriften aan de slag gegaan met het bevorderen van een kwaliteitscultuur op school. En dat doen we nog steeds.” Eugène Bernard, voorzitter van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, blikt terug op wat School aan Zet deed voor het onderwijs in Noord- Brabant.
  National Ocean Service Image Gallery
  14 november - “Het lijkt vanzelfsprekend om het verzinnen en vervalsen van data als grootste probleem te zien voor de wetenschap, maar sloppy science heeft een veel grotere uitwerking op het geheel.” Prof. dr. Lex Bouter vertelt over zijn onderzoek naar wetenschappelijke integriteit.
  Frans van Vught
  2 november - Voorzitter van de Review Commissie Hoger Onderwijs Frans van Vught vindt dat de zes hogescholen die een negatief oordeel kregen zich daar niet al te veel op moeten blindstaren. Van Vught benadrukt vooral het positieve beeld en wil nieuwe kwaliteitsafspraken.
  (foto: Alberto G.)
  28 oktober - ISO, LSVb, VSNU en Vereniging Hogescholen lanceren een alternatief voor de macrodoelmatigheidstoetsing voor bestaand onderwijsaanbod. De koepels en studentenbonden komen met het voorstel, omdat zij vreesden voor een alternatief plan voor toetsing van OCW.
  Het UMCU gaat ook onderwijs meenemen in evaluatie onderzoekers - Wikimedia Commons
  28 oktober - De cijfermatige benadering van onderzoeksevaluaties is veel wetenschappers al jaren een doorn in het oog. Deze week presenteerde het UMC Utrecht een alternatieve evaluatiestrategie die een beweging maakt weg van de cijfers, richting de vraag wat het is om een goede wetenschapper te zijn.
  (foto: uggboy)
  26 oktober - De prestatieafspraken zijn door zes hogescholen niet gehaald. Worden deze hogescholen nu financieel gestraft omdat zij - net als de minister - de ongelijkheid tegen willen gaan, maar onvoldoende scoren op rendement? De VVD is onverbiddelijk. “De crux is juist dat er consequenties zijn”, meldt Pieter Duisenberg.
  (foto: Ken Teegardin)
  25 oktober - Zowel hogescholen als universiteiten hebben een grote kwaliteitsslag gemaakt in het bacheloronderwijs. Dat constateert de Review Commissie Hoger Onderwijs (RCHO) in haar eindbeoordeling van de prestatieafspraken. Op zes hogescholen na, krijgen alle instellingen een positief advies.
  12 oktober - “Zo zijn Nederlanders een beetje, suggesties in een NVAO-rapport dat iets misschien iets beter kan worden meteen gelezen als: ‘dus nu is het niet goed’. Daar wilden wij vanaf.” Voorzitter van de NVAO, Anne Flierman licht het nieuwe accreditatiekader toe waar meer aandacht is gekomen voor verbetering.