• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  190 artikelen  
  26 maart - “Slechts één docent onderschreef een van de doelen van het lerarenregister.” De Onderwijsinspectie onderzocht onbevoegd lesgeven en constateert dat een lerarenregister als middel daartegen weinig gezien is onder onderwijsmensen. Toch is Sander Dekker tevreden.
  (foto: Woodlouse)
  26 maart - HBO- en WO-bestuurder Hein van Oorschot pleit voor daden in plaats van stoere woorden in het rendementsdebat. “Het is een gotspe als de grootste staatsbemoeials uit de Tweede Kamer (de planeconomen van de SP) met de studenten populair gaan zitten doen,” schampert hij.
  26 maart - De voorzet van VO-Raad voorzitter Rosenmöller over maatwerkexamens en diploma’s op verschillende niveaus roept bij onderwijsexperts déjà vu gevoelens op. En inderdaad, zijn gedachten zijn tien jaar oud en stammen van het Innovatieplatform van premier Balkenende.
  (foto: Lex Sijtsma)
  20 maart - Hogeschool Rotterdam en OCW hebben hun meningsverschil over de waarde van een 33 tal masterdiploma's bijgelegd. De diploma’s die verstrekt zijn in de periode 2002-2008 worden na lang juridisch getouwtrek erkend als volwaardige masters, zo laat HR-voorzitter Bormans nu weten.
  19 maart - Vrijdag verschijnt het lang verwachte boek van Kees Boele, ‘Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat’. Hij werkt daarin zijn zorg om de ‘infobesitas’ van nu uit en verkent de weg uit die vervetting naar nieuwe wijsheid. “Dat kan alleen als leidinggevenden hun school echt schóól laten zijn in plaats van een bedrijf.”
  Gammazaal (foto: Tim Cardol)
  19 maart - Hij zou het liefst toe gaan naar een toetsvrije universiteit, maar UU-rector Bert van der Zwaan is niettemin blij met de grote digitale tentamenzaal waar studenten op 300 Chromebooks worden getoetst. “Toetsen is belangrijk en flexibiliteit in toetsing is dat ook.”
  (foto: Glen)
  16 maart - De HKU mag universitaire masters blijven aanbieden samen met de Open University in Engeland. De Britten hebben de inhoud en borging van de masters geaccrediteerd en deze blijken opnieuw te voldoen aan de Britse academische standaarden. Dit is sinds 1999 inmiddels deel van het onderwijsaanbod.
  (foto: Wikimedia commons)
  16 maart - Het onderzoek van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek aan de HAS Hogeschool heeft een wel zeer zuinig beeld opgeleverd van de wijze waarop men daar borging van kwaliteit organiseert. Zelfs de notities ter verbetering “ ontberen soms nog diepgang en vaak samenhang.”
  (foto: André P. Meyer-Vitall)
  11 maart - Betere medezeggenschap aan een Nieuwe Universiteit? Slimmere kan nu al. Kenners zonder vrees of blaam uit de LSVb publiceren juist nu de update van hun tien gouden tips tegen de trucs, dooddoeners en uitwijkmanoeuvres van CvB’ers. “Bluffen is een mooi spel, zorg dat je de kunst zelf ook beheerst.”
  11 maart - “Hoe is het met het bestuur van universiteiten zo fout kunnen gaan? ” Van Slimste Mens ter Wereld naar het Maagdenhuis blijft KU-Leuven rector Rik Torfs tegendraads denken. Ook over de noorderbuur, want “de studenten hebben overschot van gelijk” en een financieel gezonde universiteit "kan heel erg ziek zijn.”
  (foto: Alberto G.)
  4 maart - Hoe sluit je interne en externe verantwoording beter op elkaar aan? Die vraag bracht Fontys en de Onderwijsinspectie samen in het streven toezicht beter af te stemmen en doublures te voorkomen. “Betere onderzoekresultaten, minder administratieve lasten, weg van dikke vragenlijsten,” zegt Erik Martijnse.
  (foto: David Morris)
  27 februari - Ineens was daar weer het protest. Zorgen over inspraak en rendementsdenken leidden tot bezetting van Bunge- en Maagdenhuis. Jurjen van den Bergh van Kennisland ziet een gouden kans voor Jet Bussemaker te laten zien hoe de beloofde kwaliteitsimpuls in hoger onderwijs kan worden ingezet.
  (foto: Alan Levine)
  26 februari - VSNU-voorzitter Karl Dittrich stelt dat de opbrengsten van het leenstelsel niet afdoende zijn om de kwaliteit van opleidingen te borgen. Universiteiten hebben jaarlijks €200 tot €300 miljoen extra nodig vanuit het Rijk. “De keerzijde is dat we anders niet langer de kwaliteit kunnen garanderen.”
  (foto: Bart Luyckx)
  25 februari - “Ik ben tevreden met het brede draagvlak voor de wetenschapsvisie, maar ik ben ontevreden als het gaat om de vraag: ‘is dit nu het antwoord op de toekomst?’ Zijn we voldoende kritisch geweest op onszelf? Dat is een open vraag die ik wil stellen.” Pieter Duisenberg (VVD) wil nog meer de diepte in.
  (foto: Lex Sijtsma)
  23 februari - Een stuurgroep ‘accreditatie 3.0’ gaat Bussemaker adviseren een experiment te starten waarbij geen externe opleidingsaccreditaties meer nodig zijn. De Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, en Universiteit Leiden willen wel mee doen met een dergelijke pilot.