• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  124 artikelen  
  4 september - Profilering en differentiatie, ‘Naar een lerende economie’ en ‘science for education’. Wat kwam er allemaal voorbij tijdens de openingen van het academisch jaar? Hier onder meer hartenkreten van Henk Pijlman, Karl Dittrich, Kees Boele en Hans de Boer. En natuurlijk Jet de Ranitz.
  (fotografie De Haagse Hogeschool)
  4 september - “De grootste bedreiging voor het HBO is dat de urgentie van verandering onvoldoende gevoeld wordt.” Leonard Geluk kwam uit het MBO naar ‘De Haagse’, ontmoet meer collegialiteit, worstelingen en wil een Skyteam.
  (foto: MGiganteus)
  29 augustus - “Geen enkele van de prestatieafspraken heeft echt met onderwijzen te maken.” HAN-voorzitter Kees Boele was kritisch op het OCW-beleid bij de jaaropening van zijn hogeschool. Ook Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen sprak zich uit tegen nieuwe kwaliteitsafspraken.
  (foto; Alberto G.)
  25 augustus - We moeten hoge eisen durven blijven stellen aan leerlingen, willen we het onderwijs op niveau houden. Dat betoogt OECD-topman Dirk van Damme in De Standaard. “Er is niets progressiefs aan om in naam van gelijke kansen verwachtingen lager te stellen.”
  25 augustus - Met het nieuwe collegejaar voor de deur, neemt onderwijsminister Arne Duncan de gelegenheid te baat, in te gaan op de zorgen van docenten over de focus op docentevaluatie in het Amerikaanse onderwijs. “We need to be true to our promise to be tight on outcomes, but loose on how we get there.”
  (foto: Jasleen Kaur)
  22 augustus - Het aantal gepromoveerden aan Universitair Medische Centra neemt de laatste jaren toe. Dat is de lezen in een overzichtsstudie van het Rathenau Instituut. Bijna een derde van het totaal aantal gepromoveerden in Nederland behoort tot de richting gezondheidszorg.
  22 augustus - In de eerste helft van 2014 heeft de NVAO veel herstelperiodes voor opleidingen opgelegd: 28 in het WO en 4 in het HBO. Dat zijn er nu al net zoveel als in geheel 2013. NVAO-voorzitter Flierman: “Universiteiten moeten meer aandacht schenken aan de kwaliteit van hun onderwijs.”
  Gent (foto: MattJP)
  22 augustus - Het nieuwe Vlaamse accreditatiestelsel is positief van start gegaan. Maar er zijn ook kritische kanttekeningen, het Vlaamse HO reageert traag op internationale ontwikkelingen. NVAO-vicevoorzitter Ann Demeulemeester: “De resultaten in de opstart van het nieuwe stelsel zijn bemoedigend.”
  (foto: Jennifer Mo)
  4 augustus - Wetenschappers moeten de ruimte krijgen om hun verhaal aan het grote publiek te vertellen, dat stelt de Duitse denktank de ‘Siggen Circle’ die bestaat uit onderzoekers en medewerkers van universiteiten. “Wetenschapscommunicatie moet verankerd worden in het curriculum.”
  (foto: Wonderlane)
  23 juli - Het beeld dat vmbo-leerlingen niet leren lezen en schrijven verdient bijstelling. Vorderingen van meertalige leerlingen zijn juist beter dan gedacht. Als meertalige vmbo’ers een hogere woordenschat zouden hebben, dan presteerden ze zelfs beter dan eentalige leerlingen, zo blijkt uit Amsterdams onderzoek.
  18 juli - Per 1 april konden HO-instellingen zich opnieuw opgeven voor het experiment om het BSA ook in het tweede jaar in te voeren. Het animo blijkt miniem. Eén opleiding heeft zich aangemeld. Er zijn daardoor net meer dan vijf instellingen die behoefte hebben hiermee te experimenteren, stelt het ISO content vast.
  14 juli - De Kamer kon het niet loslaten, zo leek het. Men eiste van Bussemaker op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen bij herhaalde afstudeerbegeleiding van studenten van de geplaagde Inholland-opleidingen. De minister laat nu weten “dat Inholland de gemaakte afspraken opgepakt heeft en uitgevoerd.”
  (foto: Palo)
  11 juli - De koepel van het Vlaamse hoger onderwijs is een tikje verlegen met het scherpe signaal van de universiteiten tegen de accreditaties van opleidingen. “Externe visitaties van opleidingen zijn een troef. Ze afschaffen heeft voor de belastingbetaler grote gevolgen,” schrijft hun directeur kwaliteitszorg, Maria Weymans.
  (foto: MattJP)
  8 juli - De studentenboden van Nederland en Vlaanderen pakken samen de klaagzangen aan tegen accreditaties. “Zodra de volgende visitatie nadert, merken opleidingscommissies hoe het vorige rapport eindelijk gelezen wordt. Het is blijkbaar niet overal duidelijk dat kwaliteit een structurele investering vraagt.”
  Rector Rik Torfs
  7 juli - Alle rectoren van de Vlaamse hogescholen en universiteiten eisen dat de regering de start van nieuwe accreditaties stop zet. Een Instellingstoets moet afdoende zijn. Hun protestbrief ligt op tafel bij de kabinetsformatie en haalt fel uit. “Het stelsel straalt wantrouwen uit.”