• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  93 artikelen  
  22 juli - Docenten moeten zich gedurende hun carrière blijven bijscholen, maar hoe gaat die ontwikkeling? Onderzoekers van het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben een instrument ontwikkeld om die voortgang op het werk te meten.
  (foto: Bart Luyckx)
  20 juli - NWO trekt €3 miljoen uit om wetenschappers Replicatieonderzoek te laten doen. In een pilot kan eerder uitgevoerd onderzoek met hoge impact opnieuw worden gedaan. NWO wil hiermee een bijdrage leveren aan transparantie, kwaliteit en volledigheid van het rapporteren van resultaten.
  15 juli - Studenten mogen in de toekomst een hoofdstuk schrijven voor de zelfevaluatie bij opleidingsaccreditaties, ook moet het accreditatiestelsel voor meer eigenaarschap gaan zorgen bij bestuurders en docenten. Dit staat in een nieuw wetsvoorstel dat door OCW online is gezet voor internetconsultatie.
  (foto: Tony Fischer)
  11 juli - “De maatschappelijke beweging van altijd maar meer en meer controle moeten we zachtjes kunnen terugdringen.” UvA-rector Karen Maex wil dat universiteiten zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van opleidingen. De oproep komt op een gevoelig moment, geen enkele universiteit wil deelnemen aan een pilot.
  (foto: o5com)
  8 juli - Alle hogescholen hebben in 2012 met het ministerie van OCW Prestatieafspraken gemaakt over de periode 2013-2016. Nu veel hogescholen hun jaarverslagen over 2015 presenteren worden deze kritisch bekeken. Collegelid Jan Roelof van Hogeschool Rotterdam duidt wat zijn hogeschool hier gedaan heeft.
  30 juni - Binnen het medisch wetenschappelijk onderzoek bestaat een duidelijk verband tussen publicatiedruk en wetenschappelijk wangedrag. Publicatiedruk wordt door medisch hoogleraren vaak aangevoerd als reden waarom zij zich niet houden aan de regels van het spel, blijkt uit VU-onderzoek.
  27 juni - De NVAO heeft 18 opleidingen binnen het vakgebied bedrijfskunde, economie en econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) geaccrediteerd die zijn beoordeeld op basis van de getekende overeenkomst met AACSB International, de branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd.
  23 juni - De NVAO heeft in de afgelopen periode de bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen die in 2014 een herstelperiode toegekend kregen opnieuw beoordeeld. Van de in totaal 26 betrokken opleidingen hebben 25 de gewenste verbeteringen aangebracht.
  (foto: Pamela Carls)
  22 juni - Bij Nederlandse WO-opleidingen bestuurskunde is beroepsethiek nog altijd een ondergeschoven kindje. Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP laat zien dat ethiekonderwijs te impliciet, beperkt, fragmentarisch, intellectueel en vrijblijvend is.
  19 mei - In de nieuwe opzet van de instellingstoets kunnen hogescholen en universiteiten zelf meer invullen hoe zij beoordeeld gaan worden. “Wij vellen niet meer een oordeel over hun visie, maar kijken hoe die gedragen en beleefd wordt in een instelling, bij docenten en stakeholders,” zegt NVAO-voorzitter Anne Flierman.
  (foto: Alberto G.)
  12 mei - De prestatieafspraken worden niet alleen kwantitatief beoordeeld. HO-instellingen krijgen de mogelijkheid om met een verhaal achter de cijfers te komen, bijvoorbeeld ten aanzien van studiesucces. Ook blijkt uit de RCHO tussenrapportage dat universiteiten nog wel moeten werken aan de docentkwaliteit.
  (foto: Jason Riedy)
  22 april - De Raad van State heeft in korte tijd de accreditatie ingetrokken van twee particuliere opleidingen. Het particulier HO ligt daarmee juridisch onder vuur en dus beraadt OCW zich op aanvullende wetgeving. Frank Hendriks van Hobéon betoogt dat deze reparatiewetgeving onnodig is.
  15 april - EuroPort Business School raakt met onmiddellijke ingang de accreditatie voor de hbo-bacheloropleiding International Business and Management Studies kwijt. Het intrekken van deze erkenning leidt er toe dat men geen graden meer mag verlenen. Deze ingreep van OCW staat niet op zichzelf.
  (foto: CollegeDegrees360)
  13 april - In de Staat van het Onderwijs roemt de inspectie de kwaliteit van HBO en WO, maar ziet een groeiende ongelijkheid. Kinderen van laagopgeleide ouders stromen minder vaak door naar het hoger onderwijs dan kinderen van hoogopgeleide ouders met even veel talent. En dit verschil neemt weer toe.
  (foto: Dierk Schaefer)
  7 april - De NVAO moet in het vervolg ook nieuwe opleidingen beoordelen van particuliere aanbieders als deze nog niet een hele onderwijscyclus hebben doorlopen. Hierdoor wordt het voor nieuwe aanbieders veel eenvoudiger een accreditatie aan te vragen. Dit heeft de Raad van State beslist.