• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  113 artikelen  
  (foto: Rick Ligthelm)
  16 januari - De Erasmus Universiteit gaat zich sterker richten op onderzoeksthema’s in de directe omgeving. De eind vorig jaar geïntroduceerde Erasmus Initiatives rond gezondheid, verstedelijking en inclusieve groei krijgen meer vorm. “We bouwen bruggen tussen disciplines, tussen onderzoekers en tussen mensen.”
  (foto: Hans Stakelbeek)
  11 januari - “Het is treurig maar waar, sedert 2010 heeft een stapeling van nieuwe sturings- en controlemechanismen plaatsgevonden.” Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf waarschuwt voor de Inspectie en de NVAO die zich steeds meer opdringen als “ongenode 'critical friend’".
  20 december - “Als ik één observatie alvast mag geven dan ziet de commissie dat er veel over elkaar gesproken wordt maar nog onvoldoende met elkaar.” Wim van de Donk hoopt dat zijn evaluatie ervoor zorgt dat alle betrokkenen in het hoger onderwijs beter gaan samenwerken.
  (foto: Startup Stock photos)
  13 december - Door de invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht krijgen opleidingscommissies er aankomende september een aantal rechten bij. Het meest recente onderzoek van de onderwijsinspectie uit zorgen over de stand van zaken en blikt vooruit op 2017.
  (foto: Jasleen Kaur)
  12 december - Er zijn inmiddels zestien regionale Zorgpacten, vertelt aanjager Doekle Terpstra bij de landelijke werkdag in Maarsen. Hij is trots op wat er allemaal gebeurt, maar ziet ook dat men er nog niet is. “We hebben landelijke dekking, maar nu is het zaak ook boter bij de vis te doen in de bestuurlijke werkelijkheid.”
  7 december - In Vlaanderen is onrust ontstaan over de kwaliteitszorg nadat de Vrije Universiteit Brussel een onwelgevallig visitatierapport over de opleiding rechten onder het tapijt heeft geveegd. Het Vlaams Parlement maakt zich zorgen dat een Nederlandse visitatieorganisatie nogmaals mag kijken naar de kwaliteit.
  7 december - “Bestuurders en toezichthouders moeten de moed hebben om weerstand te bieden aan onvolwassen verlangens.” Onderwijspedagoog Gert Biesta houdt toezichthouders in het onderwijs voor om niet altijd maar bij de wereldtop te willen behoren, bij het symposium Moedig Toezicht.
  (foto: hackNY.org)
  7 december - Om de talenten van studenten tot volle wasdom te laten komen is dienend leiderschap van docenten gewenst. Geldt dit ook voor bestuurders? Fontys-voorzitter Nienke Meijer stelt van wel. “Een toekomstgerichte onderwijsorganisatie behoort zich te baseren op de principes van dienend leiderschap.”
  (foto: Robfoto)
  28 november - De tweede geldstroom kent grote bezwaren: het is tijdsintensief, inefficiënt en beperkt de creativiteit. Hans Radder voegt daar een volgend potentieel bezwaar aan toe: brengt het de wetenschappelijke integriteit in het gedrang?
  (foto: Dennis Jarvis)
  23 november - Hij kondigde al aan dat het verhaal niet al te opbeurend zou zijn: John Ioannidis nam de Anatomische Les 2016 in het Concertgebouw voor zijn rekening en kraakte harde noten over de staat van de geneeskunde. “We betalen de prijs voor het succes van de wetenschap.”
  (foto: Inholland)
  22 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar. U kunt bij ons met hen in discussie over het dagelijks reilen en zeilen van de bestuurder. Deze keer het moeilijke gesprek over mislukkingen. “Ik geloof dat dit één van de zwaarste dingen is uit het bestaan van een manager.”
  22 november - De NVAO komt tot het oordeel dat de kwaliteit van alle tweedegraads lerarenopleidingen ten minste voldoende is. Wel vraagt de NVAO nog aandacht voor het taalniveau van studenten en constateert dat de maatregelen voor studiesucces nog vrij weinig effect hebben gehad.
  (foto: WorldBank)
  16 november - “We zijn zonder dogma’s en voorschriften aan de slag gegaan met het bevorderen van een kwaliteitscultuur op school. En dat doen we nog steeds.” Eugène Bernard, voorzitter van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, blikt terug op wat School aan Zet deed voor het onderwijs in Noord- Brabant.
  National Ocean Service Image Gallery
  14 november - “Het lijkt vanzelfsprekend om het verzinnen en vervalsen van data als grootste probleem te zien voor de wetenschap, maar sloppy science heeft een veel grotere uitwerking op het geheel.” Prof. dr. Lex Bouter vertelt over zijn onderzoek naar wetenschappelijke integriteit.
  Frans van Vught
  2 november - Voorzitter van de Review Commissie Hoger Onderwijs Frans van Vught vindt dat de zes hogescholen die een negatief oordeel kregen zich daar niet al te veel op moeten blindstaren. Van Vught benadrukt vooral het positieve beeld en wil nieuwe kwaliteitsafspraken.