• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  107 artikelen  
  12 oktober - “Zo zijn Nederlanders een beetje, suggesties in een NVAO-rapport dat iets misschien iets beter kan worden meteen gelezen als: ‘dus nu is het niet goed’. Daar wilden wij vanaf.” Voorzitter van de NVAO, Anne Flierman licht het nieuwe accreditatiekader toe waar meer aandacht is gekomen voor verbetering.
  10 oktober - Na overleg met werkgevers, vakbonden, koepels en studentenbonden heeft de NVAO een nieuw accreditatiekader opgesteld. Met dit kader moet de lastendruk verder worden verminderd en meer eigenaarschap bij de onderwijsgemeenschap komen te liggen, belooft minister Bussemaker.
  29 september - “Begrijp ik het goed dat de minister nu de zogenaamde ‘nucleaire optie’ op tafel legt?” Jasper van Dijk (SP) vraagt aan minister Bussemaker of zij de wet over graden en namen intrekt als de Kamer instemt met afschaffing van de volkomen cyclus-eis. De minister erkende dit inderdaad te gaan doen.
  27 september - Anne Flierman, die als voorzitter van de NVAO doorgaans de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt, gaat als senator een commissie voorzitten die onderzoekt hoe de Eerste Kamer haar controlerende taak kan verbeteren. In het bijzonder wordt er gekeken naar de relatie politiek en burger.
  20 september - Kees Boele doet een oproep voor ‘professionals governance’, in het onderwijs. Docenten en studenten moeten veel meer verantwoordelijk worden voor de onderwijskwaliteit. Is in zo’n situatie nog wel een instellingstoets kwaliteitszorg nodig, vraagt de HAN-voorzitter zich af.
  (foto: Images of Money)
  16 september - Het moment dat HO-instellingen afgerekend gaan worden op de prestatieafspraken nadert. Of toch niet? WHW-expert Peter Kwikkers betwijfelt of de minister dit zo kort voor de verkiezingen nog wel aandurft. “Dat is nog niet zo zeker, want zo intelligent waren die prestatieafspraken al op voorhand niet.”
  13 september - De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met studentenbonden het ISO en de LSVb een speciale website over opleidingscommissies in het hoger onderwijs gelanceerd. Met deze website willen de drie organisaties een kennisplatform bieden voor opleidingscommissies.
  (foto: Windesheim)
  9 september - Aan de start van een lustrumjaar stond Windesheim stil bij het bundelen van de krachten in en rond de hogeschool. Dat die krachtenbundeling op veel manieren tot stand kan komen, liet oud- Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm zien. “Echte loyaliteit is drie keer nee kunnen en durven zeggen.”
  8 september - Het ziet er naar uit dat de Hanzehogeschool straks een boete van €2,7 miljoen structureel kan verwachten voor het niet halen van de prestatieafspraken. Het rendement blijft te laag, terwijl de uitval fors is afgenomen. Onbegrijpelijk, vindt collegevoorzitter Henk Pijlman. “Dat kost mij zo’n 40 docenten.”
  (foto: Onderwijsraad)
  7 september - “Bij waarde gedreven onderwijs - value based education - vindt bekostiging plaats op gerealiseerde uitkomsten, oftewel effecten.“ Henriëtte Maassen van den Brink hield bij de jaaropening van de Hanzehogeschool een pleidooi voor een andere bekostiging van hoger onderwijs.
  (foto: Claudia Schillinger)
  6 september - “Het is vooralsnog geen topjaar voor de rede,” begon Robbert Dijkgraaf in Utrecht om vervolgens een gloedvol betoog voor de fundamentele wetenschap te houden. “Wetenschap dient nooit zichzelf maar altijd de algemene zin.”
  26 augustus - Ongelijkheid in het onderwijs bestrijden is een van de hoofdbestanddelen van het D66-verkiezingsprogramma. Daarom wil D66 dat de eventuele nadelige effecten van het leenstelsel zullen worden gecorrigeerd. Ook moet er €1 miljard extra geïnvesteerd worden in innovatie.
  24 augustus - Volgende week trappen universiteiten en hogescholen weer af. Hoe staan onderwijs en onderzoek ervoor anno 2016? Terwijl bewindvoerders Jet Bussemaker en Sander Dekker in Amsterdam en Utrecht ongetwijfeld vooruitblikken, kijkt ScienceGuide terug. Wie waren het afgelopen jaar bepalend in hoger onderwijs?
  (foto: Stuartpilbrow)
  4 augustus - Het CPB-rapport ‘Kansrijk Onderwijsbeleid’ kon op veel kritiek rekenen bij docenten en onderzoekers, omdat het onderliggend wetenschappelijk bewijs voor de analyse dun zou zijn. Op de UvA is de discussie over het rapport aanleiding voor een debatmiddag op 13 september.
  22 juli - Docenten moeten zich gedurende hun carrière blijven bijscholen, maar hoe gaat die ontwikkeling? Onderzoekers van het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben een instrument ontwikkeld om die voortgang op het werk te meten.