• A
 • A
 • Dossier Kwaliteitszorg
  87 artikelen  
  27 juni - De NVAO heeft 18 opleidingen binnen het vakgebied bedrijfskunde, economie en econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) geaccrediteerd die zijn beoordeeld op basis van de getekende overeenkomst met AACSB International, de branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd.
  23 juni - De NVAO heeft in de afgelopen periode de bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen die in 2014 een herstelperiode toegekend kregen opnieuw beoordeeld. Van de in totaal 26 betrokken opleidingen hebben 25 de gewenste verbeteringen aangebracht.
  (foto: Pamela Carls)
  22 juni - Bij Nederlandse WO-opleidingen bestuurskunde is beroepsethiek nog altijd een ondergeschoven kindje. Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP laat zien dat ethiekonderwijs te impliciet, beperkt, fragmentarisch, intellectueel en vrijblijvend is.
  19 mei - In de nieuwe opzet van de instellingstoets kunnen hogescholen en universiteiten zelf meer invullen hoe zij beoordeeld gaan worden. “Wij vellen niet meer een oordeel over hun visie, maar kijken hoe die gedragen en beleefd wordt in een instelling, bij docenten en stakeholders,” zegt NVAO-voorzitter Anne Flierman.
  (foto: Alberto G.)
  12 mei - De prestatieafspraken worden niet alleen kwantitatief beoordeeld. HO-instellingen krijgen de mogelijkheid om met een verhaal achter de cijfers te komen, bijvoorbeeld ten aanzien van studiesucces. Ook blijkt uit de RCHO tussenrapportage dat universiteiten nog wel moeten werken aan de docentkwaliteit.
  (foto: Jason Riedy)
  22 april - De Raad van State heeft in korte tijd de accreditatie ingetrokken van twee particuliere opleidingen. Het particulier HO ligt daarmee juridisch onder vuur en dus beraadt OCW zich op aanvullende wetgeving. Frank Hendriks van Hobéon betoogt dat deze reparatiewetgeving onnodig is.
  15 april - EuroPort Business School raakt met onmiddellijke ingang de accreditatie voor de hbo-bacheloropleiding International Business and Management Studies kwijt. Het intrekken van deze erkenning leidt er toe dat men geen graden meer mag verlenen. Deze ingreep van OCW staat niet op zichzelf.
  (foto: CollegeDegrees360)
  13 april - In de Staat van het Onderwijs roemt de inspectie de kwaliteit van HBO en WO, maar ziet een groeiende ongelijkheid. Kinderen van laagopgeleide ouders stromen minder vaak door naar het hoger onderwijs dan kinderen van hoogopgeleide ouders met even veel talent. En dit verschil neemt weer toe.
  (foto: Dierk Schaefer)
  7 april - De NVAO moet in het vervolg ook nieuwe opleidingen beoordelen van particuliere aanbieders als deze nog niet een hele onderwijscyclus hebben doorlopen. Hierdoor wordt het voor nieuwe aanbieders veel eenvoudiger een accreditatie aan te vragen. Dit heeft de Raad van State beslist.
  5 april - U-Multirank biedt geen lijstje dat ‘de beste’ aanwijst, maar een uitvoerige lijst met variabelen waarlangs HO-instellingen kwalitatief te vergelijken zijn. Zo scoren de Erasmus Universiteit en TU Delft hoog op studiesucces in de bachelor en de Hanzehogeschool in het realiseren van spin-offs.
  (foto: Uggboy)
  31 maart - Het WO wacht nog even op de brief van minister Bussemaker, maar onderling stelt men al vast, dat geen universiteit nog voelt voor deelname aan de pilot met nieuwe kwaliteitsborging. Het is hen allemaal te mager en tegelijk te omslachtig aan het worden, vooral ‘de noodremprocedure’ binnen de plannen.
  (foto: Ramiro Ramirez)
  30 maart - Een promotieakkoord met het bedrijfsleven met ruimte voor experimenten kan helpen de gebrekkige voorbereiding op de professionele toekomst van 75% van de promovendi op te vijzelen. José van Dijck (KNAW), Karl Dittrich (VSNU) en Jos Engelen (NWO) pleiten daarom voor zo’n investering in toptalent.
  (foto: Biking Nikon SFO)
  29 maart - De uitvoerder van veel visitaties voor de accreditatie van opleidingen in het HBO, NQA, is niet onverdeeld gelukkig met de trends in de HO-borging. “Hierdoor komen de student en de docent nog verder af te staan van waar het eigenlijk om gaat: samen goed en innovatief onderwijs vormgeven.”
  (foto: Bart Luyckx)
  15 maart - Het HBO heeft de taak de student onderzoekend vermogen bij te brengen. Maar waar leidt dat concreet toe? “Een opleiding zou zelf goed moeten definiëren wat de componenten van onderzoekend vermogen toevoegen in het beroep,” stelt Mirjam Losse van Saxion.
  (foto: Hans Stakelbeek)
  9 maart - Opleidingen worden geaccrediteerd, maar bestuurders in het onderwijs zelf niet. In de zorg gebeurt dit wel, onder leiding van VH-voorman Thom de Graaf, en het onderwijs kon weleens gaan volgen. “Bestuurders staan onder enige verdenking. Terecht of niet terecht, maar dat is de realiteit,” zegt hij.