• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  82 artikelen  
  (foto: Spoorjan)
  24 november - ‘In de wet staat dat iedereen in Nederland gelijke rechten heeft, maar is dat eigenlijk wel zo?’ Deze vraag stond centraal op de eerste Nationale Toegankelijkheidsdag voor young professionals die de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Windesheim en Hanze woensdag organiseerden.
  23 november - “In deze snel veranderende samenleving zijn juist grote instituties het kwetsbaarst.” Windesheim-voorzitter Henk Hagoort schetste bij de start van het HRM praktijk onderzoek congres op zijn hogeschool de veranderingen waar instellingen voor staan. “We zijn van bolwerk naar netwerk aan het gaan.”
  zelfrijdende auto (foto: Grendel Khan)
  7 november - Niet alleen de smart car, maar al het vervoer wordt steeds intelligenter. Frans Tillema, HAN-lector Intelligent Mobility, stelt dat we ons daar op zullen moeten voorbereiden. “De geschetste veranderingen brengen veel onzekerheid en vragen met zich mee.”
  2 november - Hanze-lector Evert Bisschop Boele wordt bijzonder hoogleraar ‘Betekenis van Cultuurparticipatie’ aan de Erasmus Universiteit. “Deze aanstelling biedt me de gelegenheid om een fundamentele onderlegger te creëren voor het meer toegepast onderzoek dat ik bij het Kenniscentrum Kunst & Samenleving doe.”
  2 november - Ook dit jaar gaan ISO en ScienceGuide samen weer op zoek naar de Lector van het Jaar. Als thema is dit jaar maatschappelijke ongelijkheid gekozen. Heeft uw hogeschool een inspirator in huis die dit thema in onderzoek en onderwijs op de agenda zet? Stuur dan voor 16 december uw voordracht in.
  (foto: Rick Lighthelm)
  31 oktober - Hoe verhouden inwoners zich tot de diversiteit in Rotterdam? Tina Rahimy gaat als lector Sociaal werk in de superdiverse stad op zoek naar het antwoord op die vraag. “We hebben een taal nodig om met elkaar op het scherpst van de snede discussie te kunnen voeren over essentiële verschillen in wereldbeelden.”
  (foto: Joe Loong)
  19 oktober - Met Space53 heeft Nederland als eerste land een testlocatie met de benodigde ruimte waar gecontroleerd geëxperimenteerd kan worden met drones. Abeje Mersha (Saxion) noemt ze liever ‘unmanned aerial vehicles’. “Drones hebben toch een negatieve militaire connotatie.”
  17 oktober - Hoe ga je als wijkverpleegkundige om met de zorg aan eenzame ouderen? Het HAN Lectoraat Eerstelijnszorg ontwerpt in opdracht van ZonMW en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen een richtlijn die zorgverleners moet helpen bij het signaleren en voorkomen van eenzaamheid.
  (foto: Maryalena)
  14 oktober - Er is nog heel veel onbekend over talentmanagement en dat wat we weten bereikt onvoldoende de praktijk. Dat stelt Marian Thunnissen in haar rede als Fontys-lector Dynamische Talentinterventie. “Ik twijfel er niet aan of talenten ontwikkeld kunnen worden, maar de vraag is of ze gemanaged kunnen worden.”
  (foto: Hermes)
  12 oktober - Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education Gerry Geitz onderzoekt op Stenden “aan welke knoppen je kunt draaien” om studenten beter te laten leren. “We denken dat we heel veel feedback geven, maar vaak is het eenrichtingsverkeer. Het gesprek wordt niet echt gevoerd.”
  5 oktober - Liesbeth Hermans gaat aan de slag als Lector Constructieve Journalistiek op de Hogeschool Windesheim. “De taakopvatting van journalisten verandert. Journalisten spelen ook meer een faciliterende rol waarbij ze in verbinding staan met de burger.”
  (foto: Josbert Lonnee)
  27 september - Studenten en onderzoekers van Saxion zijn bezig met de ontwikkeling van een schoen waarmee de exacte positie van hulpverleners gevolgd kan worden. Een ingebouwde sensor kan bijvoorbeeld brandweerlieden helpen bij de oriëntatie in een brandend gebouw.
  27 september - De samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft het lectoraat Strategic Development in Creative Business van Inholland erkend als leerbedrijf voor het mbo in de richting marketing en communicatie. Dit heeft als doel om hbo-onderzoek meer met de praktijk te verbinden.
  (foto: YolanC)
  26 september - Er wordt door makers van digitale media nog te veel geleund op traditionele methoden. Daardoor worden de interactieve mogelijkheden nog onvoldoende benut. HKU-lector Hartmut Koenitz gaat onderzoeken hoe beter gebruik gemaakt kan worden van apps, games en andere digitale media.
  22 september - Op Wereld Alzheimerdag is gisteren in Zwolle ProMemo van start gegaan. Het expertisecentrum Dementie voor professionals wil kennis over het onderwerp ontwikkelen. “Dementie gaat de komende jaren zichtbaarder worden in de samenleving,” zegt kwartiermaker Marijke Span.