• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  85 artikelen  
  (foto: Joe Loong)
  19 oktober - Met Space53 heeft Nederland als eerste land een testlocatie met de benodigde ruimte waar gecontroleerd geëxperimenteerd kan worden met drones. Abeje Mersha (Saxion) noemt ze liever ‘unmanned aerial vehicles’. “Drones hebben toch een negatieve militaire connotatie.”
  17 oktober - Hoe ga je als wijkverpleegkundige om met de zorg aan eenzame ouderen? Het HAN Lectoraat Eerstelijnszorg ontwerpt in opdracht van ZonMW en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen een richtlijn die zorgverleners moet helpen bij het signaleren en voorkomen van eenzaamheid.
  (foto: Maryalena)
  14 oktober - Er is nog heel veel onbekend over talentmanagement en dat wat we weten bereikt onvoldoende de praktijk. Dat stelt Marian Thunnissen in haar rede als Fontys-lector Dynamische Talentinterventie. “Ik twijfel er niet aan of talenten ontwikkeld kunnen worden, maar de vraag is of ze gemanaged kunnen worden.”
  (foto: Hermes)
  12 oktober - Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education Gerry Geitz onderzoekt op Stenden “aan welke knoppen je kunt draaien” om studenten beter te laten leren. “We denken dat we heel veel feedback geven, maar vaak is het eenrichtingsverkeer. Het gesprek wordt niet echt gevoerd.”
  5 oktober - Liesbeth Hermans gaat aan de slag als Lector Constructieve Journalistiek op de Hogeschool Windesheim. “De taakopvatting van journalisten verandert. Journalisten spelen ook meer een faciliterende rol waarbij ze in verbinding staan met de burger.”
  (foto: Josbert Lonnee)
  27 september - Studenten en onderzoekers van Saxion zijn bezig met de ontwikkeling van een schoen waarmee de exacte positie van hulpverleners gevolgd kan worden. Een ingebouwde sensor kan bijvoorbeeld brandweerlieden helpen bij de oriëntatie in een brandend gebouw.
  27 september - De samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft het lectoraat Strategic Development in Creative Business van Inholland erkend als leerbedrijf voor het mbo in de richting marketing en communicatie. Dit heeft als doel om hbo-onderzoek meer met de praktijk te verbinden.
  (foto: YolanC)
  26 september - Er wordt door makers van digitale media nog te veel geleund op traditionele methoden. Daardoor worden de interactieve mogelijkheden nog onvoldoende benut. HKU-lector Hartmut Koenitz gaat onderzoeken hoe beter gebruik gemaakt kan worden van apps, games en andere digitale media.
  22 september - Op Wereld Alzheimerdag is gisteren in Zwolle ProMemo van start gegaan. Het expertisecentrum Dementie voor professionals wil kennis over het onderwerp ontwikkelen. “Dementie gaat de komende jaren zichtbaarder worden in de samenleving,” zegt kwartiermaker Marijke Span.
  (foto: Alan Cleaver)
  21 september - “Momenteel doe ik onderzoek in een wijk en schrik niet: die heeft zeven verschillende wijkagenten gekend het afgelopen jaar.” Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden Jan Dirk de Jong benadrukt naar aanleiding van Zaandam hoe belangrijk het is om duurzame relaties te hebben met een wijk.
  (foto: Hoyasmeg)
  20 september - Het onderwijs in wetenschap en technologie heeft te maken met een heel eigen taal. Saxion associate lector Martine Gijsel stelt dat “door bewust aandacht te besteden aan de taal die wordt gebruikt, zowel de denkontwikkeling als taalontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.”
  (foto: Bart Luyckx)
  15 september - Het HBO is de plek waar onderzoek en praktijk elkaar lijken te vinden. Toch is er ook kritiek op de kwaliteit van dat onderzoek. Op de RDM Campus gaan praktijkonderzoekers daarom op 13 oktober met elkaar het gesprek aan hoe methodologische grondigheid de link tussen praktijk en onderzoek kan bevorderen.
  (foto: Tambako the Jaguar)
  12 september - “Een afscheidsgeschenk van de Provincie Utrecht aan de Utrechtse gemeenten,” zo noemt bijzonder lector Micha de Winter zijn benoeming aan de Hogeschool Utrecht. Nu de gemeenten de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg krijgen, gaat een HU-lectoraat helpen bij de modernisering daarvan.
  26 augustus - Hogescholen vragen een forse structurele impuls, naast de reeds geplande investeringen vanuit het studievoorschot. Deze impuls is nodig om de grote potentiële impact van het praktijkgericht onderzoek op de samenleving verder te kunnen realiseren, staat in de Onderzoeksagenda hbo 2016-2020.
  1 augustus - De overstap van HvA-lector Hans Henseler naar Hogeschool Leiden zorgt voor een nieuwe samenwerking op het gebied van Electronic Discoveryonderzoek. Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery is vandaag van start gegaan.