• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  88 artikelen  
  (foto: LarsP)
  19 januari - “De brug slaan tussen de mens en de potentie van technologie, met als doel een betere gezondheidszorg en samenleving,” dat wil Laurence Alpay die begin dit jaar benoemd werd als associate lector eHealth bij Inholland.
  18 januari - Op 2 februari huldigen het ISO en ScienceGuide in Den Haag de Lector van het Jaar. Uit de inzendingen vanuit heel het land zijn drie lectoren genomineerd die meedingen naar de prijs: Louise Elffers (HvA), Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en Marijke Kral (HAN).
  Eric Blaauw (foto: Hanzehogeschool)
  10 januari - Juist de directe omgeving is van cruciaal belang om langdurig verslaafden te behandelen. Volgens Hanze-lector Eric Blaauw zijn echter veel te weinig professionals in de verslavingszorg geschoold in systeemtherapie. “Hulpverleners richten zich met name op de cliënt en niet op de omgeving.”
  13 december - Woensdag staat het Algemeen Overleg internationalisering van het onderwijs op de agenda in Tweede Kamer. Lector internationalisering Robert Coelen (Stenden) blikt vooruit. “Onder het huidige bewind is Nederland, mondiaal gezien, een zeer vooruitstrevende positie aan het verwerven.”
  9 december - In een vandaag verschenen rapport kraakt het adviesorgaan van de regering, de AWTI het innovatiebeleid van het kabinet. Hij pleit overeenkomstig de oproep van de Wetenschapsagenda om de komende jaren een miljard extra te investeren in fundamenteel, toegepast en praktijkgerichtonderzoek.
  Gerry Geitz bij de inauguratie (foto: Stenden)
  5 december - “Leren en onderwijzen kent veel ‘ervaringsdeskundigen’ en het maatschappelijk, economisch en politiek belang is groot.” Gerry Geitz (Stenden) wil, als lector duurzame concepten in probleemgestuurd onderwijs, met onderzoek het fundament bieden voor de evaluatie van leren in het HBO.
  (foto: Spoorjan)
  24 november - ‘In de wet staat dat iedereen in Nederland gelijke rechten heeft, maar is dat eigenlijk wel zo?’ Deze vraag stond centraal op de eerste Nationale Toegankelijkheidsdag voor young professionals die de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Windesheim en Hanze woensdag organiseerden.
  23 november - “In deze snel veranderende samenleving zijn juist grote instituties het kwetsbaarst.” Windesheim-voorzitter Henk Hagoort schetste bij de start van het HRM praktijk onderzoek congres op zijn hogeschool de veranderingen waar instellingen voor staan. “We zijn van bolwerk naar netwerk aan het gaan.”
  zelfrijdende auto (foto: Grendel Khan)
  7 november - Niet alleen de smart car, maar al het vervoer wordt steeds intelligenter. Frans Tillema, HAN-lector Intelligent Mobility, stelt dat we ons daar op zullen moeten voorbereiden. “De geschetste veranderingen brengen veel onzekerheid en vragen met zich mee.”
  2 november - Hanze-lector Evert Bisschop Boele wordt bijzonder hoogleraar ‘Betekenis van Cultuurparticipatie’ aan de Erasmus Universiteit. “Deze aanstelling biedt me de gelegenheid om een fundamentele onderlegger te creëren voor het meer toegepast onderzoek dat ik bij het Kenniscentrum Kunst & Samenleving doe.”
  2 november - Ook dit jaar gaan ISO en ScienceGuide samen weer op zoek naar de Lector van het Jaar. Als thema is dit jaar maatschappelijke ongelijkheid gekozen. Heeft uw hogeschool een inspirator in huis die dit thema in onderzoek en onderwijs op de agenda zet? Stuur dan voor 16 december uw voordracht in.
  (foto: Rick Lighthelm)
  31 oktober - Hoe verhouden inwoners zich tot de diversiteit in Rotterdam? Tina Rahimy gaat als lector Sociaal werk in de superdiverse stad op zoek naar het antwoord op die vraag. “We hebben een taal nodig om met elkaar op het scherpst van de snede discussie te kunnen voeren over essentiële verschillen in wereldbeelden.”
  (foto: Joe Loong)
  19 oktober - Met Space53 heeft Nederland als eerste land een testlocatie met de benodigde ruimte waar gecontroleerd geëxperimenteerd kan worden met drones. Abeje Mersha (Saxion) noemt ze liever ‘unmanned aerial vehicles’. “Drones hebben toch een negatieve militaire connotatie.”
  17 oktober - Hoe ga je als wijkverpleegkundige om met de zorg aan eenzame ouderen? Het HAN Lectoraat Eerstelijnszorg ontwerpt in opdracht van ZonMW en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen een richtlijn die zorgverleners moet helpen bij het signaleren en voorkomen van eenzaamheid.
  (foto: Maryalena)
  14 oktober - Er is nog heel veel onbekend over talentmanagement en dat wat we weten bereikt onvoldoende de praktijk. Dat stelt Marian Thunnissen in haar rede als Fontys-lector Dynamische Talentinterventie. “Ik twijfel er niet aan of talenten ontwikkeld kunnen worden, maar de vraag is of ze gemanaged kunnen worden.”