• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  136 artikelen  
  21 mei - Vergroot de Participatiewet de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs? Deze jongeren hebben vanaf dit jaar geen toegang meer tot de sociale werkvoorziening. Hogeschool Leiden en de sociale werkvoorziening gaan hier onderzoek naar doen.
  (foto: Blake Patterson)
  20 mei - Hoe kun je technologie zo goed mogelijk inzetten om didactisch betere resultaten te behalen? Jos Fransen is bij Inholland daartoe benoemd tot lector Teaching, Learning & Technology. Hij gaat ook in internationaal perspectief onderzoeken wat werkt en ook wat niet.
  (foto: PortoBay Hotels)
  8 mei - Met de inauguratie van twee lectoren is het team achter Stenden Academy of International Hospitality Research (AIHR) compleet. Met de komst van Sjoerd Gehrels en Conrad Lashley kijkt het instituut vooruit. Lector Elena Cavagnaro specifiek naar 24 en 25 november als de top in hospitality bijeenkomt.
  7 mei - “Onderzoek doen moet geen aparte taak zijn, maar een onlosmakelijk onderdeel van innovatief en ondernemend onderwijs.” Rients Jorna en Miriam Losse proberen onderzoek een integraal onderdeel te maken van het onderwijs op Saxion. Verschillende domeinen leren daarbij veel van elkaar.
  (foto: MM Minderhoud)
  30 april - Hoe krijgt praktijk onderzoek écht impact? Wat is 'impact' eigenlijk? Hoe leert de lector daarvan? De eerste lectorendag van het HBO in Rotterdam zocht antwoorden op zulke vragen naar de waarde en kracht van zulk onderzoek naar, met en ten behoeve van de professies en hun innovatie.
  (foto: JD Hancock)
  23 april - Technologisch vernuft kan topsporters helpen bij het halen van optimale prestaties. In Twente zoeken technologische bedrijven, kennisinstellingen en sportclubs elkaar daarom op. Op 30 april wisselen zij in de Grolsch Veste ervaringen uit.
  (foto: Geralt)
  14 april - Na de schrik die de Wetenschapsvisie bij NWO opriep, is nu een modus gevonden constructief verder te gaan. “NWO zal samenwerking en samenhang bevorderen: tussen onderzoekers, disciplines, universiteiten en kennisinstellingen onderling, tussen nationaal en internationaal, wetenschap en belanghebbenden in de samenleving.”
  (foto: Woodleywonderworks)
  10 april - Positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Opvallend is dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar factoren die van invloed zijn op positief ouderschap. Lectoraal onderzoek van de Hogeschool Leiden gaat dit veranderen.
  (foto: Kevin Krejci)
  8 april - “I have a dream. Stel je nou eens voor: 500 miljoen Europeanen die nadenken over een Wetenschapsagenda.” Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf komen met hun verwachtingen bij de Wetenschapsagenda. “We hebben al een poule ingericht om te raden hoeveel vragen binnenkomen.”
  (foto: net_effekt)
  7 april - "Leren en verdienen beïnvloeden elkaar. Heb je geleerd een nieuwe technologie of methode in te zetten, dan zijn het verdienvermogen en de kansen voor een betere toekomst vergroot." Door leren sneller om te zetten in verdienen en verdienen in leren, wordt de weerbaarheid van bedrijven sterker, stellen Inholland-onderzoekers.
  3 april - Inholland-lector Berno van Meijel wordt de eerste hoogleraar GGZ-verpleegkunde van Nederland. De leerstoel aan de VU is ingesteld om interventies te ontwikkelen en om effectiviteit te onderzoeken voor de beroepspraktijk van verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg.
  25 maart - In het nieuwe stelsel van jeugdhulp is preventie één va de pijlers. Hogeschool Rotterdam-lector Patricia Vuijk onderzoekt het belang van een goede relatie tussen jeugdige en jeugdprofessional op dit vlak. Programma’s die Vuijk onderzoekt moeten bij succes opgenomen worden in PO, VO en HBO.
  (foto: Blake Patterson)
  23 maart - De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit gaan met de HAN onderzoek verrichten naar de effecten van de ‘Steve Jobs scholen’, ook wel bekend als de iPadscholen.
  23 maart - Kinderen met een handicap bewegen aanzienlijk minder dan andere kinderen. Sporten is echter juist voor hen belangrijk. De Europese Commissie steekt € 500.000 in het lectoraat 'Kracht van Sport' van Inholland en HvA om participatie van kinderen met een handicap in Europa te verhogen
  (foto: Ed Yourdon)
  20 maart - Wat hebben jongeren met een psychische beperking nodig voor het volgen van een studie? Hanze-lector Lies Korevaar schreef een boek dat hen praktische handvatten biedt bij het kiezen, verkrijgen én behouden van een reguliere opleiding.