• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  62 artikelen  
  27 mei - Het HBO wil de discussie over de nationale wetenschapsagenda NWA flink naar zich toe trekken. Nog voor in september de investeringsagenda van 1 miljard van de NWA op tafel wordt gelegd, zullen de hogescholen een eigen plan ter versterking van het lectoraat presenteren met accent op bundeling, schaalvergroting en taakverdeling.
  25 mei - De rol van lectoren in het HBO is groeiende. Het worden er steeds meer en hun positie als verbinder van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke partners is onmiskenbaar. Dat blijkt uit een rapportage van het Rathenau Instituut. Waren er in 2008 nog 350 lectoren, in 2014 kent het HBO er bijna 600.
  Pramodita Sharma (foto: Hogeschool Windesheim)
  25 mei - Of het nu een familiebedrijf in de regio Zwolle of in het noorden van India betreft, veel zaken zijn erg vergelijkbaar. Onderzoeker Pramodita Sharma was uit de VS overgekomen om op Windesheim haar kennis te delen. “Familiebedrijven kiezen hun eigen tempo. Ze laten zich niet leiden door de laatste managementtrends.”
  (foto: Martin de Witte)
  24 mei - “Afval is geen afval, maar grondstof.” Met de eerste graszode op het dak van het Urban Earthship in Alkmaar is een duurzaam innovatieconcept rond een ecologisch gezond en betaalbaar gebouw uit restmaterialen in gang gezet, waarmee Inholland-lectoren en studenten aan de slag gaan.
  18 mei - Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) gaat voor het eerst zijn naam verbinden aan een lectoraat. Het HAN-lectoraat Architecture in Health van Masi Mohammadi heeft de eer. Zij doet onderzoek naar slim en vernieuwend bouwen ten behoeve van een gezonde leefomgeving.
  13 mei - Technologische ontwikkelingen hebben veel impact in het werken in de gezondheidszorg. Het nieuwe Inholland Health & Technology Centre dat woensdag werd gelanceerd gaat onderzoek doen naar de brede ethische en maatschappelijke vraagstukken hierachter.
  13 mei - Technologische ontwikkelingen hebben veel impact in het werken in de gezondheidszorg. Het nieuwe Inholland Health & Technology Centre dat woensdag werd gelanceerd gaat onderzoek doen naar de brede ethische en maatschappelijke vraagstukken hierachter.
  (foto: Denise Krebs)
  12 mei - Hoe kunnen PO, VO en MBO beter van elkaars opleidingsarrangementen leren en profiteren? Het scholenveld in Zuidwest-Nederland is op zoek naar goede voorbeelden. De Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld die hier als lector onderzoek naar gaat doen.
  9 mei - “Er is in het basisonderwijs tijd te kort voor alle vakgebieden die er zijn,” stelt docent natuur en techniek van de Saxion Pabo Gert Talens. Vakoverstijgend werken kan helpen om vakken aan elkaar te knopen. Veldonderzoek is een mooi voorbeeld van hoe dat kan, ziet lector Symen van der Zee.
  (foto: Stuart Cale)
  13 april - Inholland, Leiden, Rotterdam en Haagse Hogeschool stappen samen in Medical Delta voor praktijkonderzoek in life sciences en gezondheid. “We kunnen heel veel nieuwe producten en werkwijzen bedenken die de gezondheidssector veranderen, maar het is vooral de kunst om deze ook toe te passen.”
  (foto: WorldSkillsUK
  8 april - De Nederlandse politie heeft een grote hoeveelheid aan geurmonsters in het archief liggen, waar op dit moment niets meer mee gebeurt. Een Saxion-samenwerking van nano- en forensische technologie zorgt nu mogelijk voor een doorbraak in het onderzoeken van deze ‘cold cases’.
  (foto: Luckey_sun)
  4 april - “Natuurlijk is het leuk dat mijn koelkast zelf melk bestelt op basis van data gerelateerde patronen. Deep learning op basis van big data kent grote beloften,” zegt Frans van der Reep van Inholland. Geen wonder dat dit op de Hannover Messe tijdens de Wissenstag van ScienceGuide een hoofdthema zal zijn.
  30 maart - Kunst helpt onderwijs met weerstand. Gert Biesta analyseerde lectoraal onderzoek bij Windesheim over cultuureducatie in scholen en het belang daarvan voor de pedagogiek. “Verf, steen, geluid, ze staan niet alles zomaar toe. Net als een ander mens ook niet.” Onderwijs en kunst zijn beide “langzaam en lastig.”
  (foto: Thinkpublic)
  22 maart - Hoe kun je in ketens en ecosystemen van bedrijven en organisaties de informatie en kennisdeling optimaal maken? Een nieuw lectoraat bij Fontys gaat hier praktijkonderzoek naar doen, want “tot voor kort nuttige organisaties zullen wegvallen dan wel sterk in belang verminderen.”
  (foto: Lori Greig)
  21 maart - “De nieuwe economische werkelijkheid vraagt om nieuwe werkwijzen bij de overheid.” Dat stelt dr. Kjell-Erik Brugge (Saxion) in zijn lectorale rede. Motivatie is daarbij belangrijker dan locatie. “Investeringsbereidheid draait om wat mensen willen, en ook werklocatieontwikkeling is mensenwerk!”