• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  67 artikelen  
  14 juni - Hoe kunnen professionals invulling geven aan sociale inclusie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt? Op de Hogeschool Rotterdam zijn twee lectoren met dat vraagstuk bezig. Op 16 juni aanstaande spreken zij hun openbare les uit.
  (foto: Dierk Schaefer)
  13 juni - Praktijkgericht juridisch onderzoek haalt niet vaak de juridische vakbladen. “Het juridische werkveld ziet de waarde van deze resultaten, maar de redacties nog niet.” Promovendus en docent op Hogeschool Leiden Gerdo Kuiper hoopt op een kentering.
  6 juni - “Een vorm van erkenning,” zo noemt lector Daan Andriessen het rapport van het Rathenau Instituut over de rol van lectoraten in het HBO. “Het geeft bovendien nieuw inzicht in de identiteit van het onderzoek in het hoger beroepsonderwijs.”
  (foto: Bart Luyckx)
  3 juni - Een Lectoraat Onderzoek gaat bij Stenden uitzoeken hoe praktijkgericht onderzoek vorm krijgt binnen de hogeschool en welke bijdrage dit levert aan het onderwijs. Herman Blom sprak vrijdag zijn inaugurele rede uit. “Je kunt stellen dat zich een aparte tak van wetenschapssport heeft ontwikkeld.”
  (foto: Luke Jones)
  2 juni - Onderzoekers Marijke Timmermans en Theresia Grevinga van het lectoraat Smart Functional Materials van Saxion hebben een jurk ontworpen die volledig afkomstig is uit de 3D-printer. Kun je straks gewoon een ontwerp downloaden, op maat maken en uit de printer laten rollen?
  27 mei - Het HBO wil de discussie over de nationale wetenschapsagenda NWA flink naar zich toe trekken. Nog voor in september de investeringsagenda van 1 miljard van de NWA op tafel wordt gelegd, zullen de hogescholen een eigen plan ter versterking van het lectoraat presenteren met accent op bundeling, schaalvergroting en taakverdeling.
  25 mei - De rol van lectoren in het HBO is groeiende. Het worden er steeds meer en hun positie als verbinder van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke partners is onmiskenbaar. Dat blijkt uit een rapportage van het Rathenau Instituut. Waren er in 2008 nog 350 lectoren, in 2014 kent het HBO er bijna 600.
  Pramodita Sharma (foto: Hogeschool Windesheim)
  25 mei - Of het nu een familiebedrijf in de regio Zwolle of in het noorden van India betreft, veel zaken zijn erg vergelijkbaar. Onderzoeker Pramodita Sharma was uit de VS overgekomen om op Windesheim haar kennis te delen. “Familiebedrijven kiezen hun eigen tempo. Ze laten zich niet leiden door de laatste managementtrends.”
  (foto: Martin de Witte)
  24 mei - “Afval is geen afval, maar grondstof.” Met de eerste graszode op het dak van het Urban Earthship in Alkmaar is een duurzaam innovatieconcept rond een ecologisch gezond en betaalbaar gebouw uit restmaterialen in gang gezet, waarmee Inholland-lectoren en studenten aan de slag gaan.
  18 mei - Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) gaat voor het eerst zijn naam verbinden aan een lectoraat. Het HAN-lectoraat Architecture in Health van Masi Mohammadi heeft de eer. Zij doet onderzoek naar slim en vernieuwend bouwen ten behoeve van een gezonde leefomgeving.
  13 mei - Technologische ontwikkelingen hebben veel impact in het werken in de gezondheidszorg. Het nieuwe Inholland Health & Technology Centre dat woensdag werd gelanceerd gaat onderzoek doen naar de brede ethische en maatschappelijke vraagstukken hierachter.
  13 mei - Technologische ontwikkelingen hebben veel impact in het werken in de gezondheidszorg. Het nieuwe Inholland Health & Technology Centre dat woensdag werd gelanceerd gaat onderzoek doen naar de brede ethische en maatschappelijke vraagstukken hierachter.
  (foto: Denise Krebs)
  12 mei - Hoe kunnen PO, VO en MBO beter van elkaars opleidingsarrangementen leren en profiteren? Het scholenveld in Zuidwest-Nederland is op zoek naar goede voorbeelden. De Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld die hier als lector onderzoek naar gaat doen.
  9 mei - “Er is in het basisonderwijs tijd te kort voor alle vakgebieden die er zijn,” stelt docent natuur en techniek van de Saxion Pabo Gert Talens. Vakoverstijgend werken kan helpen om vakken aan elkaar te knopen. Veldonderzoek is een mooi voorbeeld van hoe dat kan, ziet lector Symen van der Zee.
  (foto: Stuart Cale)
  13 april - Inholland, Leiden, Rotterdam en Haagse Hogeschool stappen samen in Medical Delta voor praktijkonderzoek in life sciences en gezondheid. “We kunnen heel veel nieuwe producten en werkwijzen bedenken die de gezondheidssector veranderen, maar het is vooral de kunst om deze ook toe te passen.”