• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  174 artikelen  
  (foto: Denise Krebs)
  20 januari - Hoe kunnen en willen leerkrachten op hun werkplek blijven leren? Avans-lector Miranda Timmermans stelt dat er te weinig aandacht is voor de docent in het vernieuwen van het onderwijs. Samen met regionale partners in het basisonderwijs wil ze daar verandering in brengen.
  13 januari - Voor de titel ‘Lector van het Jaar 2015-2016’ hebben ISO en ScienceGuide vier voortrekkers van innovatie op Europese schaal genomineerd van Avans, Fontys en Hanzehogeschool. Wat zijn hun eminente kwaliteiten en welke inspiratie brengen zij? 22 januari is de huldiging op de Dag van de Excellentie.
  4 januari - Wat kunnen professionals in kunst, zorg, bedrijfsleven en wetenschap leren van de dochters van Zeus? Op die vraagt promoveert HKU-lector Bart van Rosmalen aan de Universiteit voor Humanistiek.
  17 december - “We rijden allemaal in een auto, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal in staat moeten zijn om de auto zelf te repareren.” Hetzelfde geldt voor coderen, stelt Inholland-lector Jos Fransen die voorzichtig is met de mogelijke voornemens om coderen op te nemen in het nieuwe curriculum voor de basisschool.
  (foto: Jasleen Kaur)
  3 december - Minister Bussemaker wil met het Zorgpact ruimte maken voor experimenten van MBO, HBO en WO met de beroepspraktijk en met elkaar. Maar zij roept wel op tot minder koudwatervrees en regelangst.
  (foto: Kevin Jarrett)
  18 november - Wie wordt de Lector van het Jaar? ISO en ScienceGuide zoeken ditmaal naar een lector met een krachtige Europese dimensie, aan de vooravond van het Nederlands EU-voorzitterschap. Uw hogeschool en studenten kennen ongetwijfeld een inspirator met zo’n brede blik om te huldigen met een voordracht.
  (foto: bonny brown)
  18 november - Lectoren vinden dat zij nauwelijks betrokken werden bij de lerarenagenda van de Vereniging Hogescholen en komen nu met een eigen notitie. Het document van de VH noemen zij weinig concreet. Met hun eigen voorstellen willen zij verdiepende doordenking aanmoedigen.
  Foto: iPabo
  10 november - De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim prijst de hogeschool iPabo vanwege de gezamenlijke doelstelling van de stad en lerarenopleiding. Gelet op het succes daarmee en de nieuwbouw van de hogeschool wil zij met hen ook het huidige lerarencorps in Amsterdam helpen met bijscholing.
  (foto: Oskay)
  9 november - Er is al volop sprake van samenwerking, maar Saxion en de UTwente gaan nog nadrukkelijker de krachten bundelen op het gebied van micro- en nanotechnologie. Het opleidingsaanbod wordt op elkaar afgestemd en onderzoeksfaciliteiten worden intensiever met elkaar gedeeld.
  (foto: Jasleen Kaur)
  5 november - Hoe kan technologie helpen de toenemende kosten in de zorg het hoofd te bieden? Lector Linda Wauben (Hogeschool Rotterdam) gaat kijken welke innovaties helpen de zorg te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden.
  30 oktober - Inholland reageert op berichtgeving dat een lectoraat over MKB-innovatie in handen zou zijn van een Turkse sekte. Men betreurt het “dat iemand met de staat van dienst van Gürkan Çelik op deze manier wordt neergezet. Dr. Çelik is gepromoveerd in Tilburg en is zes jaar lang associate professor geweest bij Windesheim.”
  (foto: Anna Longova)
  29 oktober - Slechthorenden zijn met een Cochleair Implantaat (CI) weer in staat om iets te horen. Het Prins Claus Conservatorium gaat samen met het UMCG deze groep helpen te revalideren met behulp van de inzet van muziek. Muziek kan er namelijk voor zorgen dat de spraak van slechthorenden beter wordt, blijkt uit onderzoek.
  13 oktober - Terwijl in Groningen de koning vandaag feestelijk het Energy Transition Centre (EnTranCe) opent, maakt de Hanzehogeschool al weer nieuwe bouwplannen. Een nieuw centrum moet studenten, onderzoekers en bedrijven samenbrengen rond innovatie in aardbevingsbestendig bouwen.
  (foto: Schnaars)
  7 oktober - Han de Ruiter wilde terug naar zijn passie. Van het CvB van de Hanzehogeschool is hij nu directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing. “Bedrijven, onderzoek en onderwijs hebben elkaar allemaal nodig.” En bij Hanze merkt men dat men hiermee zelfs sterker in Brussel staat dan in Den Haag.
  Jos Fransen en collegelid Huug de Deugd
  29 september - Jos Fransen werd begin 2015 benoemd als lector Teaching, Learning & Technology bij Inholland. In zijn rede schetst hij nu hoe technologie niet vanzelfsprekend bijdraagt aan onderwijskwaliteit. “Onderwijs kan alleen maar beter worden als technologie beredeneerd wordt ingezet.”