• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  121 artikelen  
  (foto: Jasleen Kaur)
  24 februari - De HBO kenniscentra trekken steeds meer belangstelling, juist door hun regionale verankering en innovatieve rol daarbij. Premier Rutte bezoekt morgen bijvoorbeeld bij Fontys het nieuwe Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie, terwijl de Koning vorige week bij Stenden kwam neuzen.
  (foto: Mr.TinDC)
  18 februari - Overgewicht van kinderen raakt veel professionals: diëtisten, jeugdverpleegkundigen, sportcoaches, gezinscoaches, docenten en nog veel meer. In ons land neemt obesitas enorm toe, met name onder niet-westerse migrantenkinderen. Lectoraal onderzoek bij Inholland pakt dit probleem met hen aan.
  (foto: Jasleen Kaur)
  4 februari - De zorg ondergaat grote versnelling en veranderingen. Innovaties zijn onontbeerlijk om aan de behoeften van professionals en cliënten te voldoen. Bedrijven, onderwijs en onderzoek zoeken ook hier elkaar op, zoals in het nieuwe Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie.
  (foto: Techniekbeeldbank)
  2 februari - Ellen Klatter onderzoekt als lector Versterking Beroepsonderwijs bij Hogeschool Rotterdam de relatie tussen enerzijds docent en student en anderzijds tussen onderwijs en werkveld. “Onderwijs wordt momenteel sterk gedreven door wettelijke kaders en leidt tot output die meetbaar en schaalbaar is.”
  (foto: Sergey Galyonkin)
  30 januari - Wat voor maakproces heeft de hybride kunstenaar, en hoe leidt je die op? Die vraag wil Nirav Christophe beantwoorden als lector Performatieve Maakprocessen van HKU. “De hedendaagse kunstenaar werkt voortdurend met verschillende media, platformen en disciplines.”
  22 januari - “Onder druk van de bezuinigingen moet de zorg vermaatschappelijken,” vertelt Charlotte de Heer. Als lector aan de Hanzehogeschool gaat zij onderzoeken hoe dit proces succesvol kan verlopen. “Ik heb schrijnende gevallen meegemaakt waarvan ik dacht, de hulpverlening kan hier beter op insteken.”
  (foto: Shaun Merritt)
  15 januari - “Scherpzinnigheid maakt je geleerd, maar nog niet goed of wijs, waarschuwt Seneca.” Lector Wouter Sanderse (Fontys) doordenkt Bildung en 21e eeuwse vaardigheden als ‘leren voor het leven’. Bussemakers HO-tour blijkt ook een wandeltocht over de Via Appia.
  8 januari - In lerarenopleidingen wordt sterker de nadruk gelegd op het toetsen van ‘harde’ vaardigheden en kennis. Dat is tot op zekere hoogte terecht omdat het minimumniveau daarvan moet worden geborgd. Maar daardoor raakt het belang van persoonlijke reflectie bij leraren achterop, laat lectoraal onderzoek zien.
  8 januari - Chronisch zieken en ouderen hebben regelmatig last van ondervoeding. UMCG-diëtist-onderzoeker Harriët Jager-Wittenaar wil als lector Clinical Malnutrition and Healthy Ageing op de Hanzehogeschool dat “ondervoeding net zo’n belangrijk thema wordt voor burgers als overgewicht.”
  (foto: YolanC)
  5 januari - Computerspellen worden steeds vaker ingezet in de zorg en medische wereld. Ook de Hogeschool Rotterdam wil mogelijkheden daarvan onderzoeken. Een serious game moet depressieve jongeren in de toekomst gaan helpen met het versterken van hun mentale vitaliteit.
  (foto: Quinn Dombrowski)
  4 december - Op de HvA is gisteren officieel de Lectorenvereniging van start gegaan. Meer dan een ‘vakbond’ zo werd benadrukt. Minister Bussemaker omarmde de oprichting: “Nu begint het pas en de vereniging had op geen beter moment kunnen beginnen.”
  Vredesduif door Banksy
  2 december - “Het gaat er om je open te stellen voor wat er in de wereld gebeurt.” Saxion-lector Ruud Welten wil dat het HBO eigen vormen van onderzoek naar vrede gaat doen. Juist in concrete disciplines als bijvoorbeeld toerisme en internationale handel is dat een heel relevant thema. Daarom zoekt Welten de dialoog.
  1 december - Door onderwijs op een andere manier te organiseren kan meer tijd en ruimte ontstaan voor onderwijsontwikkeling en individuele aandacht voor leerlingen. Dit kan het professionele isolement waar veel leraren in verkeren doorbreken. “Scholen zijn veelal nog vrij naar binnen gerichte organisaties”
  (foto: Lucélia Ribero)
  1 december - Het HBO poogt te redden wat er te redden valt van de toekomst van zijn pabo’s en 2e graadopleidingen. Hun kwaliteit blijft bedreigd en de universiteiten zetten een grote concurrent klaar, samen met het onderwijsveld dat tot nu toe HBO-docenten afnam.
  28 november - Saxion-lectoren Karin van Beurden en Ger Brinks hebben gisteren op het SIA-congres de RAAK-award gewonnen. Met het onderzoeksproject ‘Materialen in Ontwerp 2’ staan zij aan de basis van een nieuwe generatie ondernemers op het gebied van slimme materialen.