• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  81 artikelen  
  27 augustus - Ook in 2014 gaan het ISO en ScienceGuide op zoek naar de Lector van het Jaar. Op de Summit Excellentie van Sirius en de HvA op 2 oktober zal de lector die het meest heeft bijgedragen aan meer uitdaging van studenten en hun talentontwikkeling worden gehuldigd. Wie van uw hogeschool draagt u voor?
  (foto: Dierk Schaefer)
  26 augustus - Hij werd in 2012 nog door zijn hogeschool naar voren geschoven voor de prijs van Lector van het Jaar. Twee jaar later hangt de vlag er echter heel anders bij. Paul Delnooz heeft zijn functie bij Avans neergelegd en gaat nu naar de rechter. Een diep verschil van mening zou reden voor het conflict zijn.
  14 augustus - 1 op de 10 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen krijgt een infectie. Saxion en Hogeschool Zuyd kregen onlangs een RAAK-subsidie voor de ontwikkeling van kleding en bedlinnen die het aantal infecties fors moet terugdringen. Komend jaar zullen nieuwe materialen worden getest.
  (foto: Rona Proudfoot)
  22 juli - Minister Bussemaker daagt het hoger onderwijs uit stappen te zetten op het gebied van internationalisering. Stenden loopt met vier international campussen al voorop en lector Robert Coelen denkt dat er nu echt over internationalisering gedacht kan worden.
  17 juli - Nanozilver wordt vaak ingezet om in kleding bacteriën te doden om zo infecties te voorkomen. Toch zijn er twijfels over de mogelijke schade die de stof kan veroorzaken. Saxion en Hogeschool Zuyd werken samen aan alternatieven. “Hier wordt de kiem gelegd voor iets unieks,” zegt Paul Borm.
  10 juli - "'Hoe weet ik dit allemaal en hoe zorg ik dat zij dat zo ook weten?' Een docent hoort zich die vraag elke dag dat hij voor de klas staat te stellen," zegt Tim van Tongeren, programmadirecteur bij De Haagse Hogeschool. "Deze vraag onderstreept het belang van onderzoek in het onderwijs op hogescholen."
  9 juli - Erik de Vries zet het HAN-lectoraat voort waarmee Frans Nauta vele jaren eer heeft ingelegd en HBO en publieke sector veel impulsen gaf. Hij gaat kijken en werken aan ‘wicked problems’ en de netwerkinnovaties die complexe publieke vraagstukken kunnen helpen begrijpen en oplossen.
  8 juli - Diana de Jong wordt per 1 november lid van het College van Bestuur van de HAN en opvolger van Kristel Baele. Zij was in het HBO al eens actief als lector en nu directeur-bestuurder verbonden aan de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.
  8 juli - "Één op de zes ondernemers is van niet-Nederlandse origine", zegt de kersverse Inholland lector Gürkan Çelik. Inholland start per september een onderzoekslijn Cross-cultureel Ondernemerschap om de internationalisering van het MKB te versterken.
  (foto: Ramiro Ramirez)
  8 juli - Creatieve professionals zijn van groot belang, juist ook om innovatie te stimuleren in domeinen rondom hun eigen discipline en professie. Rotterdamse lector Paul Rutten pleit daarom voor meer verbindingen van de creatieve industrie met andere maatschappelijke sectoren, ook binnen het HO zelf.
  (foto: hackNY.org)
  25 juni - "Het mooiste compliment dat we kregen is dat mensen zo weinig onderzoek in de nieuwe opleiding Business Studies terugzagen. Het zit er uiteraard in, maar volledig geïntegreerd en het is daarmee een vanzelfsprekendheid geworden," zegt Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Inholland.
  (foto: Biking Nikon SFO)
  18 juni - Economisch denken heeft een negatieve connotatie voor veel onderwijsmensen. Volgens HAN-lector Ruud Klarus is dat niet terecht. “Economie draait om keuzes en die maak je in de onderwijspraktijk de hele dag: kies je voor een kleine klas of voor een cursusbudget voor leraren?”
  (foto: Greeblie)
  18 juni - "Taal heeft niet alleen aandacht nodig in het vak Nederlands of bij de vreemde talen, maar overal in het onderwijs," zegt Inholland lector Rick de Graaff. In zijn lectorale rede op 25 juni en het symposium daarover pleit hij voor het beter benutten van de taaldiversiteit in de school om het onderwijs te verrijken.
  (foto: Keith Ellwood)
  13 juni - Wat heeft een docent nodig om het onderwijs te laten aansluiten op kinderen met gedragsproblemen en op excellente leerlingen? Dr. Henderien Steenbeek gaat met die vraag aan de slag als lector Leren en Gedrag bij de Hanzehogeschool.
  (foto: bonny-brown)
  12 juni - Betrek ouders nadrukkelijk bij de schoolloopbaan van hun kind. Uit onderzoek blijkt het belang daarvan en dus gaat Mariëtte Lusse in Rotterdam Zuid aan de slag met het verbeteren van de samenwerking in onderwijs, zorg en welzijn.