• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  108 artikelen  
  (Foto: Peter Menninga)
  23 mei - “Ons begrip van hoe minuscuul kleine beslissingen ons leven drastisch kunnen veranderen is in een paar decennia sterk ontwikkeld.” Kersvers lector van de HKU Hartmut Koenitz benadrukte in zijn lectorale rede hoe belangrijk interactive narrative design gaat worden voor ons begrip van een complexe wereld.
  (foto: agilemktg1)
  18 mei - In 2013 muntte Koning Willem-Alexander de term participatiesamenleving. Wat heeft dat de afgelopen jaren betekent voor de verzorgingsstaat? Inholland-lector Thomas Kampen ziet hoe de verhoudingen tussen professionals en burgers in de zorg aan het veranderen zijn.
  (Foto: Biswarup Ganguly)
  17 mei - De vraag hoe de maatschappelijke waarde van hogescholen verbeterd en duidelijk gemaakt moet worden leverde bij een bijeenkomst op de Haagse Hogeschool en gebalanceerd duw- en trekspel op. Zijn valorisatie en impact wel de maatstaven en hoe goed betrekken hogescholen de maatschappelijke partners?
  (foto: digitalbob8)
  12 mei - Zes hogescholen bundelen hun krachten in een coöperatie op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten. Ze hopen in deze samenwerkingsvorm meer mensen met psychische problemen te kunnen helpen.
  (foto: SLU Madrid Campus)
  9 mei - Het hbo is nog altijd op zoek naar mogelijkheden om het praktijkgericht onderzoek te versterken. In 2015 begonnen vijf hogescholen daarom de leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek. Steeds meer instellingen in Nederland sluiten zich daar nu bij aan.
  1 mei - Minister Bussemaker vreest niet dat de kwaliteit van het wetenschapsstelsel te lijden heeft onder uitbreiding van het ius promovendi. Ze wil alleen nog niet zo ver gaan dat gepromoveerde lectoren ook promotierecht krijgen.
  24 maart - Gistermiddag hield Rutger Kappe bij Inholland Haarlem zijn rede als lector Studiesucces. Hierin pleit Kappe voor verbinding van docent, student en diensten: “In verbinden zie ik voor onze hogeschool een interessante strategie die het potentieel heeft een doorbraak te kunnen realiseren op het gebied van studiesucces.”
  13 maart - Volgende week wordt Hanze-lector Willem Foorthuis officieel geïnstalleerd. Niet op de hogeschool in Groningen, maar in de strokartonfabriek in Oude Pekela. “Ik kom naar de ondernemers. Ik hoop dat zij met vragen komen,” zegt Foorthuis in Dagblad van het Noorden.
  Robbert Gobbens (foto: Inholland)
  9 maart - In een vergrijzende samenleving wordt de zorg voor ouderen steeds belangrijker. Ook bij Inholland is men daar mee bezig. Op 24 mei spreekt Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen, zijn rede uit in Amsterdam. Hier gaat hij in op hoe praktijk, onderzoek en onderwijs beter verbonden kunnen worden.
  3 maart - Praktijkgericht onderzoek doen in het onderwijs kent zijn eigen onderzoeksprocessen en -dilemma’s. Dr. Lisette Munneke, onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, brengt ze in kaart in een boek dat dit voorjaar verschijnt. “Moet je afstand nemen als onderzoeker, of mag je ook betrokken zijn.”
  Peter van Dongen (CvB Van Hall Larenstein), Diane de Jong (CvB HAN) en lector Jeroen Rijke tekenden de overeenkomst
  24 februari - De HAN en hogeschool Van Hall Larenstein bundelen de krachten rond een lectoraat Sustainable River Management. Lector Jeroen Rijke wil kennispartijen, overheden, de private sector en burgers laten samenwerken in zogeheten Living Labs aan duurzaam en toekomstbestendig rivierbeheer.
  23 februari - Een van de belangrijkste belemmeringen van ouder worden is kwetsbaarheid. Professor dr. Ivan Bautmans gaat als visiting professor aan de slag bij het Hanze-lectoraat Healthy Aging om te kijken wat nodig is om efficiënte oefentherapie voor ouderen op te stellen.
  22 februari - Op 9 maart wordt Chris Kuiper geïnstalleerd als lector Transformaties in de zorg voor jeugd op de Hogeschool Leiden. Hij beschouwt deze transformaties kritisch, maar geeft ook met praktische oplossingen mede vorm aan de veranderingen.
  (foto: JP)
  21 februari - Dr. Ishan Engin Bal van het Earthquake Engineering & Disaster Management Institute in Istanbul wordt lector Aardbevingsbestendig Bouwen bij de Hanzehogeschool. Engin Bal deed in Istanbul onderzoek naar hoe historische gebouwen reageren op trillingen in de grond.
  (foto: Blake Patterson)
  14 februari - Donderdag 16 februari wordt dr. Thea van der Geest geïnstalleerd als HAN-lector Media Design. Haar onderzoek is gericht op het toegankelijk en bruikbaar maken van digitale diensten ‘voor ieder/één'.