• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  131 artikelen  
  (foto: JD Hancock)
  23 april - Technologisch vernuft kan topsporters helpen bij het halen van optimale prestaties. In Twente zoeken technologische bedrijven, kennisinstellingen en sportclubs elkaar daarom op. Op 30 april wisselen zij in de Grolsch Veste ervaringen uit.
  (foto: Geralt)
  14 april - Na de schrik die de Wetenschapsvisie bij NWO opriep, is nu een modus gevonden constructief verder te gaan. “NWO zal samenwerking en samenhang bevorderen: tussen onderzoekers, disciplines, universiteiten en kennisinstellingen onderling, tussen nationaal en internationaal, wetenschap en belanghebbenden in de samenleving.”
  (foto: Woodleywonderworks)
  10 april - Positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Opvallend is dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar factoren die van invloed zijn op positief ouderschap. Lectoraal onderzoek van de Hogeschool Leiden gaat dit veranderen.
  (foto: Kevin Krejci)
  8 april - “I have a dream. Stel je nou eens voor: 500 miljoen Europeanen die nadenken over een Wetenschapsagenda.” Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf komen met hun verwachtingen bij de Wetenschapsagenda. “We hebben al een poule ingericht om te raden hoeveel vragen binnenkomen.”
  (foto: net_effekt)
  7 april - "Leren en verdienen beïnvloeden elkaar. Heb je geleerd een nieuwe technologie of methode in te zetten, dan zijn het verdienvermogen en de kansen voor een betere toekomst vergroot." Door leren sneller om te zetten in verdienen en verdienen in leren, wordt de weerbaarheid van bedrijven sterker, stellen Inholland-onderzoekers.
  3 april - Inholland-lector Berno van Meijel wordt de eerste hoogleraar GGZ-verpleegkunde van Nederland. De leerstoel aan de VU is ingesteld om interventies te ontwikkelen en om effectiviteit te onderzoeken voor de beroepspraktijk van verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg.
  25 maart - In het nieuwe stelsel van jeugdhulp is preventie één va de pijlers. Hogeschool Rotterdam-lector Patricia Vuijk onderzoekt het belang van een goede relatie tussen jeugdige en jeugdprofessional op dit vlak. Programma’s die Vuijk onderzoekt moeten bij succes opgenomen worden in PO, VO en HBO.
  (foto: Blake Patterson)
  23 maart - De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit gaan met de HAN onderzoek verrichten naar de effecten van de ‘Steve Jobs scholen’, ook wel bekend als de iPadscholen.
  23 maart - Kinderen met een handicap bewegen aanzienlijk minder dan andere kinderen. Sporten is echter juist voor hen belangrijk. De Europese Commissie steekt € 500.000 in het lectoraat 'Kracht van Sport' van Inholland en HvA om participatie van kinderen met een handicap in Europa te verhogen
  (foto: Ed Yourdon)
  20 maart - Wat hebben jongeren met een psychische beperking nodig voor het volgen van een studie? Hanze-lector Lies Korevaar schreef een boek dat hen praktische handvatten biedt bij het kiezen, verkrijgen én behouden van een reguliere opleiding.
  (foto: Jasleen Kaur)
  24 februari - De HBO kenniscentra trekken steeds meer belangstelling, juist door hun regionale verankering en innovatieve rol daarbij. Premier Rutte bezoekt morgen bijvoorbeeld bij Fontys het nieuwe Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie, terwijl de Koning vorige week bij Stenden kwam neuzen.
  (foto: Mr.TinDC)
  18 februari - Overgewicht van kinderen raakt veel professionals: diëtisten, jeugdverpleegkundigen, sportcoaches, gezinscoaches, docenten en nog veel meer. In ons land neemt obesitas enorm toe, met name onder niet-westerse migrantenkinderen. Lectoraal onderzoek bij Inholland pakt dit probleem met hen aan.
  (foto: Jasleen Kaur)
  4 februari - De zorg ondergaat grote versnelling en veranderingen. Innovaties zijn onontbeerlijk om aan de behoeften van professionals en cliënten te voldoen. Bedrijven, onderwijs en onderzoek zoeken ook hier elkaar op, zoals in het nieuwe Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie.
  (foto: Techniekbeeldbank)
  2 februari - Ellen Klatter onderzoekt als lector Versterking Beroepsonderwijs bij Hogeschool Rotterdam de relatie tussen enerzijds docent en student en anderzijds tussen onderwijs en werkveld. “Onderwijs wordt momenteel sterk gedreven door wettelijke kaders en leidt tot output die meetbaar en schaalbaar is.”
  (foto: Sergey Galyonkin)
  30 januari - Wat voor maakproces heeft de hybride kunstenaar, en hoe leidt je die op? Die vraag wil Nirav Christophe beantwoorden als lector Performatieve Maakprocessen van HKU. “De hedendaagse kunstenaar werkt voortdurend met verschillende media, platformen en disciplines.”