• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  145 artikelen  
  10 juli - Bussemaker verdient complimenten voor haar 4000 extra docenten. Maar als de minister haar Strategische Agenda wil verwezenlijken dan moeten docenten effectiever worden ingezet. Dat betekent minder vakantie, maar wel beter onderwijs en meer mogelijkheden voor onderzoek, aldus Hanze-voorzitter, Henk Pijlman
  (foto: Erik Westrum)
  6 juli - Tulpen zijn nog altijd een belangrijk Nederlands exportproduct. In de tulpenindustrie is grote zorg over besmetting van tulpenbollen door agressieve schimmel. Het Leidse Centre of Expertise Genomics Generade krijgt van Rabobank Bollenstreek €100.000 om hier onderzoek naar te doen.
  (foto: Yoel-Ben-Avraham)
  1 juli - Hoe kunnen organisaties voortdurend veranderen en belangrijker hoe gaan teams en medewerkers hier in mee? Michiel de Ronde gaat als lector ‘Begeleidingskunde’ bij Hogeschool Rotterdam met die vraag aan de slag.
  22 juni - Teveel is het onderwijs traditioneel ingericht, ziet Sjoerd Gehrels, lector ‘Innovation in Hospitality’ van Stenden. Juist ziet meer in co-creatie tussen studenten en docenten, gericht op innovatiekracht. “Eigenlijk meer een meester-gezel verhouding dus.”
  (foto: David Morris)
  19 juni - “De tijd van ‘one size fits all’ is voorbij.” Rutger Kappe gaat als lector Studiesucces bij Inholland onderzoek doen naar de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten. “Daarbij speelt maatwerk om de studenten adequaat te bereiken een belangrijke rol.”
  18 juni - Hoe geef je docent onderzoekers in het HBO de juiste handvatten voor succesvol praktijkgericht onderzoek. Vijf instellingen uit Nederland en België pakken samen de handschoen op met een leergang hiervoor. Begin deze maand zijn de eerste vijftien cursisten van start gegaan.
  (foto: Thinkpublic)
  10 juni - Van de bijna 12.000 vragen voor de Wetenschapsagenda zijn er zo’n 150 gesteld door gericht daartoe bijeengekomen HBO-onderzoekers en docenten. Wat ziet het HBO als cruciale toekomstthema’s? Waar scoren hogescholen sterk, waar minder?
  5 juni - Betrokken ouders zijn essentieel voor de ontwikkeling van de jeugd op scholen. Mariëtte Lusse van Hogeschool Rotterdam onderzoekt hoe professionals de ouder hierbij kunnen ondersteunen. In haar lectorale rede pleit zij voor een leergemeenschap van professionals, opleidingen en ouders.
  (foto: audio-luci)
  3 juni - Van jongeren met autismespectrumproblematiek wordt verwacht dat zij steeds meer participeren in het reguliere onderwijs. Dat valt niet altijd mee, ziet Patricia Vuijk, lector van de Hogeschool Rotterdam. Zij onderzoekt met welke hulp deze jongeren toch kunnen slagen.
  21 mei - Vergroot de Participatiewet de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs? Deze jongeren hebben vanaf dit jaar geen toegang meer tot de sociale werkvoorziening. Hogeschool Leiden en de sociale werkvoorziening gaan hier onderzoek naar doen.
  (foto: Blake Patterson)
  20 mei - Hoe kun je technologie zo goed mogelijk inzetten om didactisch betere resultaten te behalen? Jos Fransen is bij Inholland daartoe benoemd tot lector Teaching, Learning & Technology. Hij gaat ook in internationaal perspectief onderzoeken wat werkt en ook wat niet.
  (foto: PortoBay Hotels)
  8 mei - Met de inauguratie van twee lectoren is het team achter Stenden Academy of International Hospitality Research (AIHR) compleet. Met de komst van Sjoerd Gehrels en Conrad Lashley kijkt het instituut vooruit. Lector Elena Cavagnaro specifiek naar 24 en 25 november als de top in hospitality bijeenkomt.
  7 mei - “Onderzoek doen moet geen aparte taak zijn, maar een onlosmakelijk onderdeel van innovatief en ondernemend onderwijs.” Rients Jorna en Miriam Losse proberen onderzoek een integraal onderdeel te maken van het onderwijs op Saxion. Verschillende domeinen leren daarbij veel van elkaar.
  (foto: MM Minderhoud)
  30 april - Hoe krijgt praktijk onderzoek écht impact? Wat is 'impact' eigenlijk? Hoe leert de lector daarvan? De eerste lectorendag van het HBO in Rotterdam zocht antwoorden op zulke vragen naar de waarde en kracht van zulk onderzoek naar, met en ten behoeve van de professies en hun innovatie.
  (foto: JD Hancock)
  23 april - Technologisch vernuft kan topsporters helpen bij het halen van optimale prestaties. In Twente zoeken technologische bedrijven, kennisinstellingen en sportclubs elkaar daarom op. Op 30 april wisselen zij in de Grolsch Veste ervaringen uit.