• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  80 artikelen  
  (foto: Josbert Lonnee)
  27 september - Studenten en onderzoekers van Saxion zijn bezig met de ontwikkeling van een schoen waarmee de exacte positie van hulpverleners gevolgd kan worden. Een ingebouwde sensor kan bijvoorbeeld brandweerlieden helpen bij de oriëntatie in een brandend gebouw.
  27 september - De samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft het lectoraat Strategic Development in Creative Business van Inholland erkend als leerbedrijf voor het mbo in de richting marketing en communicatie. Dit heeft als doel om hbo-onderzoek meer met de praktijk te verbinden.
  (foto: YolanC)
  26 september - Er wordt door makers van digitale media nog te veel geleund op traditionele methoden. Daardoor worden de interactieve mogelijkheden nog onvoldoende benut. HKU-lector Hartmut Koenitz gaat onderzoeken hoe beter gebruik gemaakt kan worden van apps, games en andere digitale media.
  22 september - Op Wereld Alzheimerdag is gisteren in Zwolle ProMemo van start gegaan. Het expertisecentrum Dementie voor professionals wil kennis over het onderwerp ontwikkelen. “Dementie gaat de komende jaren zichtbaarder worden in de samenleving,” zegt kwartiermaker Marijke Span.
  (foto: Alan Cleaver)
  21 september - “Momenteel doe ik onderzoek in een wijk en schrik niet: die heeft zeven verschillende wijkagenten gekend het afgelopen jaar.” Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden Jan Dirk de Jong benadrukt naar aanleiding van Zaandam hoe belangrijk het is om duurzame relaties te hebben met een wijk.
  (foto: Hoyasmeg)
  20 september - Het onderwijs in wetenschap en technologie heeft te maken met een heel eigen taal. Saxion associate lector Martine Gijsel stelt dat “door bewust aandacht te besteden aan de taal die wordt gebruikt, zowel de denkontwikkeling als taalontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.”
  (foto: Bart Luyckx)
  15 september - Het HBO is de plek waar onderzoek en praktijk elkaar lijken te vinden. Toch is er ook kritiek op de kwaliteit van dat onderzoek. Op de RDM Campus gaan praktijkonderzoekers daarom op 13 oktober met elkaar het gesprek aan hoe methodologische grondigheid de link tussen praktijk en onderzoek kan bevorderen.
  (foto: Tambako the Jaguar)
  12 september - “Een afscheidsgeschenk van de Provincie Utrecht aan de Utrechtse gemeenten,” zo noemt bijzonder lector Micha de Winter zijn benoeming aan de Hogeschool Utrecht. Nu de gemeenten de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg krijgen, gaat een HU-lectoraat helpen bij de modernisering daarvan.
  26 augustus - Hogescholen vragen een forse structurele impuls, naast de reeds geplande investeringen vanuit het studievoorschot. Deze impuls is nodig om de grote potentiële impact van het praktijkgericht onderzoek op de samenleving verder te kunnen realiseren, staat in de Onderzoeksagenda hbo 2016-2020.
  1 augustus - De overstap van HvA-lector Hans Henseler naar Hogeschool Leiden zorgt voor een nieuwe samenwerking op het gebied van Electronic Discoveryonderzoek. Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery is vandaag van start gegaan.
  (foto: Lori Greig)
  26 juli - Of het nu vertraagde treinen of te hoge parkeerprijzen zijn, mobiliteit is altijd en overal onderwerp van debat. Onderzoekers van Windesheim-lectoraat Area Development hebben nu de variëteit aan opvattingen over alles wat met reizen en verkeer te maken heeft.
  19 juli - In de hang naar nostalgie wordt er weer steeds meer naar ‘ouderwetse’ platen geluisterde. Samen met onder meer Fontys is Symcon gaat Veldhoven op zoek naar een innovatief en duurzaam productieproces om het ‘oude’ vinyl weer te produceren.
  7 juli - In 2009 werd Albert Cornelissen – voorheen decaan bij de Universiteit Utrecht – collegevoorzitter van Windesheim. Nu neemt hij afscheid in de wetenschap dat er veel is veranderd in het hbo. “Onderzoek heeft zijn plek gevonden. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van lectoraten is enorm toegenomen.”
  14 juni - Hoe kunnen professionals invulling geven aan sociale inclusie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt? Op de Hogeschool Rotterdam zijn twee lectoren met dat vraagstuk bezig. Op 16 juni aanstaande spreken zij hun openbare les uit.
  (foto: Dierk Schaefer)
  13 juni - Praktijkgericht juridisch onderzoek haalt niet vaak de juridische vakbladen. “Het juridische werkveld ziet de waarde van deze resultaten, maar de redacties nog niet.” Promovendus en docent op Hogeschool Leiden Gerdo Kuiper hoopt op een kentering.