• A
 • A
 • 28 oktober - ISO, LSVb, VSNU en Vereniging Hogescholen lanceren een alternatief voor de macrodoelmatigheidstoetsing voor bestaand onderwijsaanbod. De koepels en studentenbonden komen met het voorstel, omdat zij vreesden voor een alternatief plan voor toetsing van OCW.
  26 oktober - De prestatieafspraken zijn door zes hogescholen niet gehaald. Worden deze hogescholen nu financieel gestraft omdat zij - net als de minister - de ongelijkheid tegen willen gaan, maar onvoldoende scoren op rendement? De VVD is onverbiddelijk. “De crux is juist dat er consequenties zijn”, meldt Pieter Duisenberg.
  Opinie
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  1 juni - Nevenfuncties van HO-bestuurders roepen vaak vragen op. Een ervan is die naar de verantwoordelijkheid voor de keuze en de impactrisico’s ervan. Voormalig CvB-voorzitter Hans Uijterwijk kijkt naar de subtiele balans daarbij en of een ANWB-klus wel en de Wielren Unie niet kan.
  Nieuwsbrief
  28 oktober - De commissie Van Vught, die de prestatieafspraken evalueerde, presenteerde haar bevindingen, co-schappers vragen om een stagevergoeding, het is open access week, bedrijven investeren meer in R&D en een interview met STW directeur Hans Nijhuis.
  25 oktober - De Nieuwsbrief van 19 oktober met onder meer de discussie over diversiteit bij de universiteiten, de weg naar kwaliteitsafspraken volgens Jet Bussemaker, veilig testen met drones in Twente, snel data delen met Zuid-Korea en de werdegang van Schiaparelli op de rode planeet.
  26 oktober - “Juist studenten die een beperking hebben kunnen op andere gebieden heel veel talenten hebben.” Inholland heeft Rob Broersen aangesteld als studiecoach voor studenten met een beperking. Het gaat met name om de coaching van studenten met een Autistisch Spectrum Stoornis of AD(H)D.
  26 oktober - Studentenvertegenwoordigers en artsenverenigingen vragen samen aandacht voor de uitwerking van het leenstelsel. Ze krijgen daarbij bijval van verschillende Kamerfracties. “Elke stagiair die in dienst is van de overheid moet een vergoeding krijgen, ander is het uitbuiting”, stelt GroenLinks.
  16 september - How to educate every child in the world? Where in the US is free colleg e already a reality? Is Nordic's higher education reputation at risk? What is Eurekalert: the science news website that got hacked and all on Great Britain and Theresa May's plans for education. This week's On the Agenda.
  2 september - Why the humanities matter, why New York University is in China, why teaching should not be a solo act, how Japan and South Korea dominate Reuters Ranking, why the UK is in need of a science czar and all on the turmoil in Brazilian politics. This week's On the Agenda.
  26 oktober - Onder impuls van Europees voorzitterschap van Nederland zijn grote stappen gezet om Open Access op de agenda te zetten. Maar hoe ‘open’ zijn wetenschappers nu eigenlijk zelf? Een nieuwe tool laat onderzoekers zien hoeveel procent van hun werk vrij toegankelijk is.
  21 oktober - De PvdA wil van minister Bussemaker weten of de Rijksuniversiteit Groningen zich wel aan de regels heeft gehouden ten aanzien van het experiment met promotiestudenten. Promovendi Netwerk Nederland stelde deze week dat de RUG zich niet houdt aan een tal van regels voor dit experiment.
  27 september - Anne Flierman, die als voorzitter van de NVAO doorgaans de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt, gaat als senator een commissie voorzitten die onderzoekt hoe de Eerste Kamer haar controlerende taak kan verbeteren. In het bijzonder wordt er gekeken naar de relatie politiek en burger.
  7 juni - SURF is op zoek naar de ‘change makers’ in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Tijdens Dé Onderwijsdagen reikt SURF de Onderwijsaward 2016 uit aan drie inspiratoren van constructieve verandering.