• A
 • A
 • 23 september - Daniël van der Ree (VVD) vraagt aan minister Bussemaker of de doelmatigheid niet alleen bij nieuwe opleidingen, maar ook bij bestaande opleidingen getoetst kan worden. Dit naar aanleiding van een rapport van Deloitte waaruit blijkt dat de banen voor 286.000 studenten op de tocht staan door robotisering.
  21 september - “Wat ik frustrerend vond de afgelopen jaren is hoe men in het hoger onderwijs om is gegaan met de prestatieafspraken.” Minister Bussemaker is kritisch op bestuurders tijdens een reflectie op een essay van HAN-voorzitter Kees Boele. Inholland-voorzitter Jet de Ranitz noteerde ook kritische kanttekeningen.
  Opinie
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  1 juni - Nevenfuncties van HO-bestuurders roepen vaak vragen op. Een ervan is die naar de verantwoordelijkheid voor de keuze en de impactrisico’s ervan. Voormalig CvB-voorzitter Hans Uijterwijk kijkt naar de subtiele balans daarbij en of een ANWB-klus wel en de Wielren Unie niet kan.
  Nieuwsbrief
  11 juli - In de Nieuwsbrief van 22 juni onder meer de beroering om een mogelijk bèta-fixus, de conferentie Safe and Open Higher Education in Rotterdam, nanotechnologie aan de top houden, drogredenen in diversiteitsdebat en in de prijzen vallen met onderzoeksdata.
  7 juli - In de Nieuwsbrief van 15 juni onder meer de problematiek rond HBO-rendement, studenten moeten Bildung volgens TU-Delft prof Rob Mudde zelf doen, Bussemaker leert van de onrust bij de UvA, MOOC leert kinderen programmeren en verpleegkundig onderzoek gelauwerd.
  26 september - Vanaf 2017 hebben docenten die staan ingeschreven bij het Lerarenregister de verplichting tot bijscholing. De Open Universiteit heeft een MOOC ontwikkeld die hen kan helpen zich te professionaliseren op het gebied van toetsing.
  23 september - Studenten willen in verband met het leenstelsel korte stages van enkele maanden, terwijl bedrijven lange stages aanbieden. Volgens Magnet.me, een startup die studenten en werkgevers met elkaar in contact brengt is er een mismatch aan het ontstaan tussen de vraag en het aanbod, schrijft het FD.
  16 september - How to educate every child in the world? Where in the US is free colleg e already a reality? Is Nordic's higher education reputation at risk? What is Eurekalert: the science news website that got hacked and all on Great Britain and Theresa May's plans for education. This week's On the Agenda.
  2 september - Why the humanities matter, why New York University is in China, why teaching should not be a solo act, how Japan and South Korea dominate Reuters Ranking, why the UK is in need of a science czar and all on the turmoil in Brazilian politics. This week's On the Agenda.
  27 september - De samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft het lectoraat Strategic Development in Creative Business van Inholland erkend als leerbedrijf voor het mbo in de richting marketing en communicatie. Dit heeft als doel om hbo-onderzoek meer met de praktijk te verbinden.
  26 september - Er wordt door makers van digitale media nog te veel geleund op traditionele methoden. Daardoor worden de interactieve mogelijkheden nog onvoldoende benut. HKU-lector Hartmut Koenitz gaat onderzoeken hoe beter gebruik gemaakt kan worden van apps, games en andere digitale media.
  27 september - Anne Flierman, die als voorzitter van de NVAO doorgaans de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt, gaat als senator een commissie voorzitten die onderzoekt hoe de Eerste Kamer haar controlerende taak kan verbeteren. In het bijzonder wordt er gekeken naar de relatie politiek en burger.
  8 juni - De hoofdredacteur van ScienceGuide, Pieter Gerrit Kroeger, neemt na 15 jaar per 1 augustus aanstaande afscheid. Kroeger noemt “de tijd echt rijp voor deze stap, want je moet op je hoogtepunt willen vertrekken.”