• A
 • A
 • 24 mei - Welke gevolgen zou een Brexit hebben voor de Europese kennissector? Als de Britten de EU verlaten komt ook de jaarlijkse €10 miljard EU-afdracht in het gedrang. Welke impact heeft dat op de Europese kennisprogramma’s en kunnen we straks nog op wel Erasmus in het VK? Vraagt Tim Buiting, van Neth-ER zich af.
  23 mei - “Een gemiste kans” noemt Thomas Grosfeld van VNO-NCW de visie van het CPB op de toekomst van innovatie en innovatiebeleid. Deze is te beperkt en ontkoppelt de essentiële kennisschakels ”Je kunt natuurlijk wel een robot kopen, maar als je niet weet wat je ermee kan zal je er weinig aan hebben.”
  Opinie
  23 mei - Directeur van de Vereniging Hogescholen Ad de Graaf prefereert kritische doorrekening van het CPB boven politieke framing. Inzake het leenstelsel ziet hij een daling van eerste generatie studenten in het HBO. Als dat structureel blijft, “wordt het echt tijd om monitoring met gezwinde spoed aan te vullen met maatregelen.”
  19 mei - Nederland heeft behoefte aan veel gepromoveerden die goed toegerust zijn op hun werk als hoogopgeleid kenniswerker. Vanuit de RUG laat men de kritiek op hun experiment met promovendi daarom niet op zich zitten. “Meer en beter toegesneden promotieopleidingen zijn een duidelijke maatschappelijke opdracht.”
  Nieuwsbrief
  12 mei - Jet Bussemaker noemt EU STEM Coalition een krachtig signaal van kennisdeling. Verder ook in deze Nieuwsbrief een Rotterdamse aanpak voor de groeiende ongelijkheid in het onderwijs, bezuinigingen ten koste van promovendi in Groningen, de wereldwijde impact van Philae en Rosetta en de fascinatie van en om Abraham Kuyper.
  4 mei - De Nieuwsbrief van 3 mei met Nienke Meijer die met Fontys koers uitzet, Mark Rutte die in Hannover oproept het poldermodel te exporteren, Ans Hekkenberg als ambassadeur van het Techniekpact aan de slag, Ron Bormans over het belang van veilig hoger onderwijs en Gottfried Leibniz, 17e eeuwse grondlegger van de digitalisering.
  23 mei - De pilot van OCW met nieuwe vormen van HO-selectie krijgt een fikse tegenslag. De Leidse universiteit geeft er de brui aan. “Het laatste wat we willen is onze studenten in onzekerheid laten. Daar komt bij dat onze UR ernstig twijfelt aan het experiment. Daar luisteren we natuurlijk ook naar,” zegt rector Stolker.
  20 mei - Kinderen uit gezinnen met lagere inkomens hebben veel baat bij het verhogen van de leeftijd van schoolkeuze. Gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn promoveert in Rotterdam op beleid dat verschillen tussen arm en rijk helpt verminderen. HO-studiesucces en sterftekans worden er beide gunstig door beïnvloed.
  20 mei - What are the big changes for higher education in Great Britain? How are racial gaps in education becoming America's defining challenge? Why is Donald Trump disrupting political science, how can a 1$ device revolutionize women's lives in rural Africa and what is Canada's answer to innovation. This week's On the Agenda.
  18 mei - Throughout the world there are large differences in tuition fees for universities. Ac cording to Dirk van Damme (OECD) both public as well as privatized higher education has its benefits, but a clear choice is preferred. “Universities pay the price of political indecisiveness.”
  24 mei - “Afval is geen afval, maar grondstof.” Met de eerste graszode op het dak van het Urban Earthship in Alkmaar is een duurzaam innovatieconcept rond een ecologisch gezond en betaalbaar gebouw uit restmaterialen in gang gezet, waarmee Inholland-lectoren en studenten aan de slag gaan.
  20 mei - In Turkije mag geen kritiek worden geuit op de massamoord op Armeniërs. Ook in ons land raken allerlei mensen aangebrand als het punt aan de orde komt. De Leidse promovendus Alaettin Carikci onderzocht hoe kunstenaars en schrijvers dat in Turkije verfijnd verkapt toch agenderen.
  19 mei - Ton Heerts wordt de nieuwe voorzitter van de MBO-raad. De troubleshooter par excellence in bestuurlijk Nederland volgt er Jan van Zijl op, na tropenjaren bij het redden van de FNV. "Als ik Jet was, zou ik onderwijs en werk nadrukkelijk met elkaar verbinden."
  19 mei - Digitalisering en big data analyse verhelderen het beeld van de cultuur en economie van de oudste steden op aarde. Het Singapore van de oudheid helpt dankzij kennis in spijkerschrift nu zelfs Tinbergens theorieën over de impact van handelsvolumes op economische relaties uit testen in de Bronstijd.