• A
 • A
 • 9 februari - Minister Kamp wil meer inzetten op lokale kenniscentra, maar vindt - anders dan de AWTI - niet dat de nationale overheid daarbij keuzes moet maken om bepaalde clusters daarvan te ondersteunen. Het faciliteren van regionale partnerschappen als CoE’s in het HBO biedt al genoeg mogelijkheden.
  8 februari - Grootstedelijke hogescholen moeten de grootste klappen opvangen bij de daling van de HBO-instroom. Opvallend is dat Windesheim en Hogeschool Rotterdam groei behouden. Buiten de Randstad is de krimp relatief minder sterk, al valt Stenden fors terug.
  Opinie
  3 februari - Het Kamerdebat over de ‘Wet Versterking Bestuurskracht’ gaat vandaag de tweede termijn in. De jongeren van het CDA en de CU roepen op studenten centraler te stellen. Vinden zij weerklank in de Kamer voor het plan om ook een student in benoemingscommissies te zetten?
  21 januari - De studentenorganisaties pleiten samen bij Kamer en kabinet voor 'lucht'. Ruimte en tijd om zich te ontplooien, ook in nieuwe, maatschappelijke rollen en burgerschap. Dat wordt ingeperkt door regels rond collegegelden en dat kan anders, zeggen LKVV, LSVb, ISO en collega's,
  Nieuwsbrief
  2 februari - De zoektocht naar een boegbeeld voor het nieuwe NWO is begonnen. Verder ook in de Nieuwsbrief het domino-effect voor excellentie, de NVAO ziet een omslag in kwaliteit, TU-experts over uitdagingen van Smart Industry, het JoJo-effect bij afvallen en de Britse onderwijsminister tegen de Brexit.
  14 januari - De eerste Nieuwsbrief van 2016 met Obama in Hannover, Josephine Lappia die promoveerde op docentschap in honoursonderwijs, de VU met een nieuwe aanpak voor de lerarenopleiding, vier lectoren gaan op voor titel Lector van het Jaar en alles wat er op de agenda staat voor 2016 in onderzoek, onderwijs en innovatie.
  9 februari - Minister Bussemaker is bezorgd dat de stemmingen vandaag over de amendementen op de Wet Versterking Bestuurskracht uitloopt op schadelijke wetgeving met dubbelingen en tegenstrijdigheden. Dat zou een akkoord in de Eerste Kamer ernstig in gevaar kunnen brengen. Zij vraagt nu al om een tweede lezing van deze wet.
  8 februari - Signalen over de afstemming arbeidsmarkt-onderwijs geven te denken. Nogal diverse sectoren als games en psychologie laten zien, dat heldere data en verbindingen met opleidingen niet vanzelf spreken. Toch willen de universiteiten af van toetsing daarvan, maar OCW denkt daar anders over.
  4 februari - Internationalization within education will always be focused on “mobility, languages, and content”, but it will also be challenged by the task to “convert allophobia into allophilia, in order to be succesful both socio-culturally and economically in tomorrow’s space and time,” says prof J.A. Bruijn.
  29 januari - The USA is preparing its HE and R&D for a massive presence and input into “ the world’s leading trade fair for industrial technology”, the Hannover Messe. As President Obama will be the first US leader in history to open this leading global event of knowledge and innovation, much is at stake.
  9 februari - Science in Transition heeft nog weinig impact bij het verhogen van de maatschappelijke meerwaarde van onderzoek, vindt lector Piet Hein Coebergh van de Hogeschool Leiden. Dat werd hem wel duidelijk tijdens een tweedaags congres over de communicatiewetenschap.
  9 februari - Matthias Olthaar is lector Green Logistics bij Stenden in Emmen. Het lectoraat werd sterk verwelkomd door de provincie Drenthe dat belang heeft bij hoogopgeleide kenniswerkers. “Deze school heeft echt een regiofunctie,” ziet Olthaar. “Veel Nederlandse studenten blijven hier ook.”
  21 januari - Avans-lector Bas Vogelvang is de Lector van het Jaar. ISO en ScienceGuide huldigden hem op de Dag van de Excellentie in Groningen als "iemand die op een van de meest complexe dossiers landen bij elkaar brengt en weet te inspireren tot vernieuwing van hun onderwijs."
  19 januari - Louise Gunning is door de stuurgroep van de kenniscoalitie benoemd tot nieuwe voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda. Zij zal in die rol de vertaling van die agenda in de profilering van universiteiten en hogescholen en de ontwikkelingsrichting voor onderzoeksinstituten moeten aanwakkeren.