• A
 • A
 • 24 juni - Oud ChristenUnie-leider Arie Slob zal op verzoek van de Vereniging Hogescholen een adviescommissie ‘prestatieafspraken’ gaan voorzitten. De commissie-Slob heeft als opdracht het bestuur van de VH te adviseren over het sturingsconcept van prestatieafspraken met hogescholen.
  22 juni - “Het komt niet goed, want als we op dit tempo doorgaan dan duurt het tot 2080. Dat duurt mij veel te lang.” Minister Bussemaker spoort universiteiten aan om meer vrouwen in de top van universiteiten te benoemen. De minister merkt dat de ambities op dit punt soms niet hoog genoeg zijn.
  Opinie
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  1 juni - Nevenfuncties van HO-bestuurders roepen vaak vragen op. Een ervan is die naar de verantwoordelijkheid voor de keuze en de impactrisico’s ervan. Voormalig CvB-voorzitter Hans Uijterwijk kijkt naar de subtiele balans daarbij en of een ANWB-klus wel en de Wielren Unie niet kan.
  Nieuwsbrief
  7 juni - De Nieuwsbrief van 1 juni met oud HO-bestuurder Hans Uijterwijk over de risico's van nevenfuncties, de Rotterdamse haven heeft baat bij economische depressie, Maastrichtse wetenschap helpt basisscholen gezonder worden, de HKU helpt politici met games en een terugblik op 50 jaar Culturele Revolutie.
  30 mei - De OECD maakt een review van het Nederlandse onderwijsbeleid. Verder ook in de Nieuwsbrief, de WRR heeft het regeerakkoord voor 2017 al klaar, de LERU zet vol elan in op Open Access en Open Science, hoe verwijs je verkapt naar de Armeense genocide in Turkije en de HKU verbindt kunst en tech.
  24 juni - Ongelijkheid in het onderwijs is een internationale ontwikkeling, minister Bussemaker zegt dat zij die trend niet kan stoppen, maar ze wil hem wel tegenhouden hier in Nederland. Maar dan moeten volgens haar wel alle bestuurders en koepels over hun eigen schaduw durven stappen.
  23 juni - De NVAO heeft in de afgelopen periode de bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen die in 2014 een herstelperiode toegekend kregen opnieuw beoordeeld. Van de in totaal 26 betrokken opleidingen hebben 25 de gewenste verbeteringen aangebracht.
  8 juni - The EU presents its first ‘Skills Agenda’, “because in a fast-changing global economy, skills determine Europe's competitiveness and the capacity to drive innovation.” But “one in four adults has not achieved an upper secondary qualification,” Commissioner Marianne Thyssen puts forward as a key worry.
  8 juni - ESA’s LISA Pathfinder mission has demonstrated the technology needed to build a space-based gravitational wave observatory. This is remarkable as gravitational waves , hypothesised by Albert Einstein a century ago, were directly detected for the first time only in September 2015.
  23 juni - Hoe geef je docenten in het HBO de juiste handvatten voor het doen van praktijkgericht onderzoek? Vanuit die vraag zijn vier hogescholen en University College Leuven Limburg vorig jaar gestart met een leergang. Deze week ontvingen de eerste deelnemers hun certificaat.
  22 juni - Na zeven jaar en €251 miljoen aan investeringen eindigt het onderzoeksprogramma van NanoNextNL eind dit jaar. De resultaten zijn enorm, Nederland is leidend in nanotechnologie. Wat brengt de toekomst? “Vergelijk het met Formule 1. Max Verstappen hoeft maar 2 seconden z’n voet van het gas te halen en zie wat er gebeurt.”
  8 juni - De hoofdredacteur van ScienceGuide, Pieter Gerrit Kroeger, neemt na 15 jaar per 1 augustus aanstaande afscheid. Kroeger noemt “de tijd echt rijp voor deze stap, want je moet op je hoogtepunt willen vertrekken.”
  7 juni - SURF is op zoek naar de ‘change makers’ in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Tijdens Dé Onderwijsdagen reikt SURF de Onderwijsaward 2016 uit aan drie inspiratoren van constructieve verandering.