• A
 • A
 • 24 april - De NVAO heeft vier jaar accreditatie-uitkomsten bijeen gebracht en geanalyseerd. Een rijk geheel aan inzicht over HBO en WO kwaliteit is nu beschikbaar. “Als je bij de top 5 van de kennisnaties wilt horen, dan is de vraag of je het wel goed doet niet goed genoeg. Gewoon goed is dan niet adequaat,” zegt Anne Flierman.
  23 april - Het komt op rechts vaker voor: foeteren op Europa maar er wel subsidiegeld opsnoepen. De Duitse anti-Euro-partij AfD heeft iets handigs bedacht daarvoor, maar botst nu op de naam van een grote Nederlander uit de zestiende eeuw.
  Opinie
  21 april - Marlieke Kieboom van Kennisland diende de 1168e vraag in voor de Wetenschapsagenda. Ze wil weten hoe de wetenschap zich vernieuwt, maar ziet bovenal manieren om de Nationale Wetenschapsagenda maatschappij en kennis vernieuwd te laten samenwerken.
  14 april - De steunpilaren van Louise Gunning komen uit de dekking. Een groep hoogleraren van de sterrenkunde tot de KNAW en taalpsychologie roept het UvA-bestuur op “op hun post te blijven en door te gaan op ingeslagen weg,” want zij zijn trots “op onze prachtige UvA en HvA.”
  Nieuwsbrief
  15 april - De Nieuwsbrief van 15 april met veel aandacht voor FOM, de Hanzehogeschool en Koen Geurts op de Hannover Messe. De mogelijke opvolgers van Louise Gunning bij de UvA, studieloopbaanbegeleiding in Rotterdam en een Japanse universiteitspresident die de strijd aanbindt met de smartphone.
  10 april - De verwachtingen van Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf voor de Wetenschapsagenda. De karikatuur van het rendementsdenken. Studenten en ondernemers samen tegen HO-koepels en vijftig jaar Martin Luther King als eredoctor aan de VU. Lees dit en meer in onze Nieuwsbrief van 8 april.
  24 april - Niets heeft zo veel invloed op de kwaliteit van de samenleving van morgen als onderwijs. Op 25 juni vindt daarom in Nieuwegein een bijzonder en uitdagend congres over kwaliteit van onderwijs plaats. Dat congres begint nu al met essays en discussie.
  23 april - Zeven universiteiten gaan experimenteren met studentpromovendi. VSNU belooft minister Bussemaker daarbij dat de hoogte van de beurs voor deze promovendi gelijk is aan het nettosalaris van een startende promovendus-werknemer. OCW acht het daarom niet nodig zelf een minimumvergoeding in te voeren.
  22 april - For Horizon 2020 the goal is to create gender balance in research teams, but in higher positions in academia women are still underrepresented. Anka Mulder (TU Delft) still has hope this will change. "Culture is changing. Recruiting talented women is normal and on the agenda of every faculty now."
  9 april - Kiyohito Yamasawa, the president of Shinshu University is waging war against the smartphone. At a speech for 2.000 new freshman at his college he told them to either ditch their smartphone or quit university. Smartphones are “nothing more than poison to intelligence, personality and creativity.”
  22 april - Op de Wissenstag tijdens de Hannover Messe 2015 brachten ScienceGuide en Platform Bèta Techniek de mooiste voorbeelden uit de driehoek van kennis, bedrijfsleven en maatschappij bij elkaar. Van kometenlander Koen Geurts tot FOM-talent uit India.
  23 april - Technologisch vernuft kan topsporters helpen bij het halen van optimale prestaties. In Twente zoeken technologische bedrijven, kennisinstellingen en sportclubs elkaar daarom op. Op 30 april wisselen zij in de Grolsch Veste ervaringen uit.
  16 april - Stichting FOM gaat samen met NWO-sector Chemische Wetenschap een industrieel partnerschap aan met BP om onderzoek te doen naar fysisch-chemische processen tijdens oliewinning uit zandsteen.
  24 april - De architecten van Mecanoo gaan de iPabo dichter bij zijn uitdagende, urbane omgeving brengen. Door het aantrekken van nieuwe opleidingen en masteraanbod in samenwerking met de VU en door meer onderzoek groeit de hogeschool en is een uitbreiding noodzakelijk.
  23 april - De rector dreigde hem eruit te gooien als student. Competente rebel Wouter Beke is nu de chef van de Christendemocratie in Vlaanderen. Zijn herinneringen aan zijn studentenactivistentijd zijn nog zeer levendig. “Habermas eredoctor, ondenkbaar!”
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#PUPQEKQHIA").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });