• A
 • A
 • 27 februari - “Rebels waren ze wel, maar of ze ook competent waren daar kun je nog wel over discussiëren.” Bussemaker reageert op de bezetting in Amsterdam van het Maagdenhuis. Zij beloofde na een gesprek met de studentenbonden en de bezetters een dag van de medezeggenschap te organiseren.
  26 februari - VSNU-voorzitter Karl Dittrich stelt dat de opbrengsten van het leenstelsel niet afdoende zijn om de kwaliteit van opleidingen te borgen. Universiteiten hebben jaarlijks €200 tot €300 miljoen extra nodig vanuit het Rijk. “De keerzijde is dat we anders niet langer de kwaliteit kunnen garanderen.”
  Opinie
  23 januari - De eerste maanden van studie zijn cruciaal. Wil je uitval voorkomen, zullen de resultaten dan goed moeten zijn. UU-decaan Theo Wubbels pleit er voor dat leerlingen in het eind van het vwo al leren hoe het is om op de universiteit te studeren. “Pas dan kan matching volledig een functie vervullen.”
  19 januari - Tom Hoven stelt voor dat de Eerste Kamerleden de droom van Jet Bussemaker realiseren en zich als competente rebellen van hun beste kant laten zien. En “als u dan toch voor het leenstelsel bent, draag er dan zorg voor dat dit op een verantwoorde manier, die een onderwijsministerie waardig is, wordt ingevoerd.”
  Nieuwsbrief
  23 februari - Leiden-rector Carel Stolker laat zijn licht schijnen over de vraag van wie de universiteit eigenlijk is. Verder in deze Nieuwsbrief de ontsporing van het studievoorschot bij 'beter benutten', excellent leraarschap wereldwijd, SURF maakt HO in 2018 cyber-immuun en Arne Duncan's onderwijshervorming.
  12 februari - De Nieuwsbrief van 11 februari met onder meer 'the big5' van kenmerken van professionals toegepast in het leraarschap. De eenzijdige blik van de Wetenschapsvisie. De HO-instellingen die uitblinken in internationalisering. Afstuderen op je eigen bedrijf en waarom ook u muziek in u heeft.
  25 februari - “Waarom bent u docent geworden? U heeft toch gestudeerd?” Soms is de confrontatie met de leerlingen pregnant voor Eerst De Klas’ers. Trainee Rik, docent Onderzoek & Ontwerpen, gaat die aan, want “waar het opleidingsniveau op het schoolplein stijgt, daalt deze helaas voor de klas.”
  24 februari - 40 jaar HBO-raad betekent ook in de tijd balanceren tussen 20th century en 21st century skills. Ad de Graaf kijkt daarom liever vooruit naar #hbo2025 en biedt de HO-tour van Jet Bussemaker vast een samenhangend pleidooi met wegwijzers naar die toekomst in “een reis langs zeven boeken.”
  24 februari - Last year U-Multirank, the smart ranking for European higher education was launched. How do universities perceive this new competitor for THE and the Shanghai Ranking? According to EUA “four in ten universities have no plans to use the results of U-Multirank.”
  20 februari - The reliance of English universities on Chinese postgraduates, the worsening US student loan debt, Bill Gates on Africa feeding itself, a social innovation ecosystem for Europe and Ottawa writing of $300 million in student debt. Read this and more in our On the Agenda.
  26 februari - Virtuele atoomklokken worden gebruikt voor zeer nauwkeurige tijdsbepaling. Dat gaat met behulp van glasvezelkabels. Onderzoek bij de kabels van SURFnet door de VU en de RUG laat zien dat schommelingen in de temperatuur de nauwkeurigheid van de netwerktijd beïnvloeden.
  25 februari - Geoffrey Parker won de Heineken Prijs van de KNAW voor zijn grote visie en werk over het Spaanse wereldrijk tussen 1450 en 1700. Met zijn nieuwe biografie van Philips II zet hij de kroon daarop. ScienceGuide sprak met Parker over die onbegrepen workaholic die de Nederlanden verspeelde.
  20 februari - Aluhoedjes, sceptici van klimaatverandering, anti-migrantenclubs en dergelijke worden door ‘the Guardian’ geholpen met extra wetenschappelijke onderbouwing, nadat een UKIP-politica in debat had gebracht dat men moest nadenken over wat er moet gebeuren als duurzame energie opraakt.
  6 februari - TU\e studenten winnen de ‘Technologie Oscar’ met hun zonnewagen Stella. Na hun gesprek met Angela Merkel bij het Glass House van PBT en ScienceGuide op de Hannover Messe en de presentatie van prof. Steinbuch aldaar zijn zij nu de USA bekroond als prijs 'Best Technology Achievement'.
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#OQSGSTKSHU").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });