• A
 • A
 • 27 mei - “Papier is geduldig.” Dat vooral is de zorg en ‘drive’ van Fernando Galán, want “studeren is weer spannend geworden.” De nieuwe ESU-voorzitter maakt een vliegende start op het Europees toneel en drukt een stempel van pittige studentenvisies op de EU. “Het Juncker Plan mag best wat slimmer.”
  26 mei - De NVAO heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met AACSB, de oudste branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd. Deze samenwerking gaat de accreditatie van beroeps- en branche-eisen stroomlijnen met accreditaties van de NVAO.
  Opinie
  26 mei - Iedere beroepsgroep die zichzelf serieus neemt, doet aan permanente educatie. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Jonathan Zondag was redacteur van ScienceGuide tot hij in 2010 predikant werd. Vanuit dat werkveld doet hij verslag.
  22 mei - "De benamingen universiteit en hogeschool zijn helemaal geen ‘keurmerk’ en dienen vanouds niet ter bescherming van de consument. Het zijn – anders dan accreditatie of titels zoals doctor en meester – nooit keurmerken geweest. Het zou dwaas zijn om er nu opeens een keurmerk van te maken," zegt WHW-jurist Peter Kwikkers.
  Nieuwsbrief
  27 mei - Aan de voet van Noachs berg Ararat zette Bussemaker de lijnen uit van haar HO-strategie. Verder ook in de Nieuwsbrief de waarschuwing van Dirk Jan van den Berg over het wetenschapsbeleid in Nederland, Belarus' eerste stappen in het Bologna-proces en leren met technologie bij Inholland.
  20 mei - De strijd tussen koepels, studenten, bedrijfsleven en kabinet om accreditaties en prestaties is losgebarsten. Ook in deze Nieuwsbrief Hanze's label voor ondernemend opleiden, leren voorbij de school, input voor de Wetenschapsagenda van 3TU en onderweg met Abraham Kuyper.
  27 mei - “Niemand twijfelt eraan dat investeren in menselijk kapitaal een goede strategie is om de maatschappelijke ontwikkeling te versterken,” schrijft prof. Filip Dochy in een essay voor ‘Kwaliteit van Onderwijs’. “Opleiden tot geëngageerde individuen leek de voorbije decennia te ambitieus.”
  26 mei - Twee ICT-studenten van Fontys hebben een concept verzonnen om vliegtuigkapingen te voorkomen. Met één druk op de knop kan de piloot in het geval van een kaping de controle in de cockpit overdragen aan het grondstation.
  21 mei - How will access to the Bologna Process affect Belarus? Why will technology never fix education? Are we products of nature or nurture? How can Europe compete with the US in academia? Why is Finland's economy in decline? Read this and more in this week's On the Agenda.
  21 mei - Science policy in The Netherlands should watch out for going in the wrong direction. TU Delft president Dirk Jan van den Berg warns for a focus on performance agreements while investments in research infrastructures seem to be out of question.
  26 mei - Cees Dekker van de TU Delft krijgt opnieuw een ERC Advanced Grant voor onderzoek naar kunstmatige celdeling: €2,5 miljoen voor zijn nieuwe vijfjarige onderzoeksprogramma. Dat moet leiden tot revolutionaire 'bottom up biologie' langs drie wegen tegelijk.
  22 mei - Een groep wetenschappers van de Vrije Universiteit heeft de eerste 11.700 vragen van de Nationale Wetenschapsagenda automatisch gecategoriseerd. Uit de analyse blijkt dat Nederlanders massaal vragen inleverden over onderwerpen als gezondheid, energie, big data, kunst en sport.
  15 mei - “There were no Greek astronauts. So I chose another path - astronomy.” Recent benoemd KNAW-lid, Chryssa Kouveliotou vertelt in een blog op de site van de NASA over haar fascinatie voor astronomie en de weg die zij heeft afgelegd om astrofysicus te worden.
  12 mei - “Kuyper zelf geeft ook al aan in 1880: ‘de moslim is welkom op de Vrije Universiteit’.” Geschiedenishoogleraar en kersvers tv-presentator George Harinck trekt parallellen tussen VU-oprichter Kuyper’s reis ‘Om de oude wereldzee’ en “de clashes die nu af en toe plaats vinden op de Vrije Universiteit.”
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#IMBWWFCNER").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });