• A
 • A
 • 23 september - Daniël van der Ree (VVD) vraagt aan minister Bussemaker of de doelmatigheid niet alleen bij nieuwe opleidingen, maar ook bij bestaande opleidingen getoetst kan worden. Dit naar aanleiding van een rapport van Deloitte waaruit blijkt dat de banen voor 286.000 studenten op de tocht staan door robotisering.
  21 september - “Wat ik frustrerend vond de afgelopen jaren is hoe men in het hoger onderwijs om is gegaan met de prestatieafspraken.” Minister Bussemaker is kritisch op bestuurders tijdens een reflectie op een essay van HAN-voorzitter Kees Boele. Inholland-voorzitter Jet de Ranitz noteerde ook kritische kanttekeningen.
  Opinie
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  1 juni - Nevenfuncties van HO-bestuurders roepen vaak vragen op. Een ervan is die naar de verantwoordelijkheid voor de keuze en de impactrisico’s ervan. Voormalig CvB-voorzitter Hans Uijterwijk kijkt naar de subtiele balans daarbij en of een ANWB-klus wel en de Wielren Unie niet kan.
  Nieuwsbrief
  11 juli - In de Nieuwsbrief van 22 juni onder meer de beroering om een mogelijk bèta-fixus, de conferentie Safe and Open Higher Education in Rotterdam, nanotechnologie aan de top houden, drogredenen in diversiteitsdebat en in de prijzen vallen met onderzoeksdata.
  7 juli - In de Nieuwsbrief van 15 juni onder meer de problematiek rond HBO-rendement, studenten moeten Bildung volgens TU-Delft prof Rob Mudde zelf doen, Bussemaker leert van de onrust bij de UvA, MOOC leert kinderen programmeren en verpleegkundig onderzoek gelauwerd.
  23 september - Studenten willen in verband met het leenstelsel korte stages van enkele maanden, terwijl bedrijven lange stages aanbieden. Volgens Magnet.me, een startup die studenten en werkgevers met elkaar in contact brengt is er een mismatch aan het ontstaan tussen de vraag en het aanbod, schrijft het FD.
  22 september - Sinds 2013 zijn alle pabostudenten verplicht de landelijke kennistoets voor Nederlands en rekenen te maken. De Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen is positief of wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd. “Er is door de vakdocenten hard gewerkt aan de kwaliteitsslag die nu stevig staat.”
  16 september - How to educate every child in the world? Where in the US is free colleg e already a reality? Is Nordic's higher education reputation at risk? What is Eurekalert: the science news website that got hacked and all on Great Britain and Theresa May's plans for education. This week's On the Agenda.
  2 september - Why the humanities matter, why New York University is in China, why teaching should not be a solo act, how Japan and South Korea dominate Reuters Ranking, why the UK is in need of a science czar and all on the turmoil in Brazilian politics. This week's On the Agenda.
  ScienceGuide Top 10
  8 september - Gerard Meijer is verheugd met zijn eerste plek in de ScienceGuide Top 10. “Ik ben blij dat Open Access op deze manier nog een keer de aandacht krijgt die het verdient en nog steeds benodigd.” En er waren meer reacties op plekken in Top 10 en Tip 5.
  22 september - Op Wereld Alzheimerdag is gisteren in Zwolle ProMemo van start gegaan. Het expertisecentrum Dementie voor professionals wil kennis over het onderwerp ontwikkelen. “Dementie gaat de komende jaren zichtbaarder worden in de samenleving,” zegt kwartiermaker Marijke Span.
  21 september - “De kracht en het succes van hightech liggen bij de human touch.” De VSNU sprak bij het begin van dit collegejaar de ambitie uit van Nederland een digitaal gidsland te maken. VSNU-directeur Josephine Scholten bepleit een Digitale Deltacommissaris om deze plannen waar te maken.
  8 juni - De hoofdredacteur van ScienceGuide, Pieter Gerrit Kroeger, neemt na 15 jaar per 1 augustus aanstaande afscheid. Kroeger noemt “de tijd echt rijp voor deze stap, want je moet op je hoogtepunt willen vertrekken.”
  7 juni - SURF is op zoek naar de ‘change makers’ in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Tijdens Dé Onderwijsdagen reikt SURF de Onderwijsaward 2016 uit aan drie inspiratoren van constructieve verandering.