• A
 • A
 • 16 oktober - De Kamer is bezorgd over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nu Engels steeds vaker de voertaal is in de collegebanken. De Kamer wil van het ministerie weten wat hiertegen wordt gedaan, bovendien moet de wet die toeziet op het Engels in het hoger onderwijs strenger worden gehandhaafd.
  16 oktober - De begrotingen van de hogescholen in Nederland lieten in 2014 nog overschotten zien van €158 mln., deze zijn in 2016 omgeslagen naar een tekort van €92 mln. Dit als gevolg van minder inkomsten door het leenstelsel en stijgende personeelslasten.
  Opinie
  3 oktober - Geldverstrekkers van wetenschappelijk onderzoek zouden (mede)eigenaar moeten worden van de gegenereerde data. Volgens cardioloog en onderzoeker Roland van Kimmenade werkt dit fraude tegen en zou het van Nederland een gidsland in open science kunnen maken.
  3 oktober - In reactie op het promovendidiscours roepen Ingeborg Meijer en Inge van der Weijden, CWTS, de VSNU op om het debat aan te gaan over de implicaties van de universitaire cultuur voor de kenniseconomie.
  Nieuwsbrief
  11 oktober - Een speciale Nieuwsbrief met alle belangrijke zaken uit het regeerakkoord. Wie gaan er op voor- en achteruit? Wat betekenen de plannen van het nieuwe kabinet voor het leenstelsel, kwaliteitsafspraken, leven lang leren en fundamenteel onderzoek?
  4 oktober - Wat zijn de nieuwe maatregelen van NWO? Hoe krijgen ZonMw en NWO hun integriteitsregels op orde? Wat betekent lesgeven in een diverse klas? Is de meester-gezel relatie van promotor en promovendus verouderd?
  17 oktober - In Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap werken studenten, docenten en onderzoekers samen aan maatschappelijke vragen. Bedrijven spelen daarin een grote rol. Fabiënne Hendricks (Tata Steel): “Techniek maakt een hele snelle ontwikkeling door. Dat vraagt heel veel van onze werknemers.”
  17 oktober - In de race tussen automatiseren en opleiden dreigt de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het mbo het onderspit te delven. Chiel Renique en Anneke Westerhuis pleiten voor een upgrade. “Als alles bij het oude blijft en de BBL alleen op niveau 2 een substantieel aandeel studenten trekt, dreigt marginalisering.”
  13 oktober - This week's On the Agenda with academic freedom under threat in China, Apple creating a start-up hub at Oxford, Jo Johnson promising a Brexit deal on science and research, what historical objects tell us about India's scientific past and all on the Baltic states.
  10 oktober - Geen onderwijsinstelling die niet zweert bij internationalisering. En toch trekken maar enkele hogescholen en universiteiten naar het buitenland om elders een campus op te richten. Wie zijn die academische wereldveroveraars?
  17 oktober - Resultaten van onderwijskundig onderzoek toepassen in de praktijk, het blijft een lastige opgave. ScienceGuide sprak met directeur Jelle Kaldewaij van NRO over kennisoverdracht, de meerwaarde van academisch geschoolde docenten, en het Wilhelmus.
  13 oktober - Minister Bussemaker is van mening dat de arbeidsvoorwaarden van promovendi niet zijn verslechterd, zoals het Promovendi Netwerk Nederland onlangs aangaf. De minister geeft aan dat hun onderzoek onvoldoende aanleiding geeft om deze conclusies te trekken.
  9 oktober - Op 29 november organiseren ScienceGuide en de Hogeschool Rotterdam een symposium over taal in het onderwijs. Vandaag presenteert ScienceGuide de eerste sprekers waaronder Iliass el Hadioui en Rik Torfs. Zij zullen spreken over taal en diversiteit en over de verengelsing van het hoger onderwijs.
  19 september - Creatief opgeleiden vinden opvallend snel een baan, zo bleek onlangs uit een inventarisatie van de Vereniging Hogescholen. “Het beeld van een eenzame schilder driehoog achter op een zolderkamer is totaal achterhaald,” zegt Arlette Kerkhof (HKU).