• A
 • A
 • 30 juni - Minister Bussemaker blikte vast vooruit op haar nieuwe plannen voor de accreditatiemethodiek. WHW-expert Peter Kwikkers geeft een waarschuwing daarbij. "Als accreditaties weer niet gaan over het echte onderwijs, de opleidingen en de waarde voor studenten, is al het werk vruchteloos."
  29 juni - HBO-lerarenopleidingen gaan strenger selecteren en willen als gevolg van teruglopende studentenaantallen door deze selectie gecompenseerd worden door OCW. Ook wordt de samenwerking met universiteiten versterkt, zo staat in de Lerarenagenda van de Vereniging Hogescholen
  Opinie
  16 juni - Nu de basisbeurs is afgeschaft - en de doorstroom MBO-HBO erger onder druk blijkt te staan dan velen vooraf konden of wilden vermoeden - zal er nu dan toch wel extra geld voor betere HO-kwaliteit uit reserves van HBO en WO komen. Maar klopt dat? Michel Rog (CDA) loopt de argumentaties en feiten nog eens langs.
  15 juni - Het mobieltje van Merkel. De geldstromen van de FIFA. Het aftappen van mailverkeer. ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt komt met zijn Europese rapport over de omgang met klokkenluiders en zal daarbij ook Edward Snowden als ‘getuige-deskundige’ spreken en laten optreden in Straatsburg.
  Nieuwsbrief
  23 juni - Karl Dittrich (VSNU) en Anne Flierman (NVAO) kruisen de degens over kwaliteitszorg in deze Nieuwsbrief. Verder ook Hans Hillen die de idealen van ISO en LSVb combineert, VSNU dat OCW factcheckt, de kloof tussen arm en rijk in China en scholier Tim Pavel die een prijswinnend werkstuk over Hector Berlioz schreef.
  17 juni - De Nieuwsbrief van 10 juni staat in het teken van de Nerds die Vrij Nederland heeft geëerd. Met eervolle vermeldingen voor kometenjager Koen Geurts en de studiekeuze-tool van Ties de Kock. Verder ook: het HBO vult de wetenschapsagenda in en de Turkse kiesdrempel in Nederland.
  29 juni - Een met geld smijtende OCW-ambtenaar, een VVD-senator met een cabaretvoorstelling en de Inholland-voorzitter met een anjer op haar revers. Dit waren zo een aantal elementen van de bestuurswissel van het ISO. Ook zette het nieuwe ISO-bestuur piketpalen uit voor meer excellentie.
  26 juni - Volgende week start Bussemaker met haar tour langs de lerarenopleidingen, maar voor het zover was ging eerst koningin Máxima op werkbezoek bij de pabo van Fontys. De koningin kreeg uitleg over de unieke samenwerking tussen de pabo en het kunstonderwijs van de hogeschool.
  18 juni - Does it pay off to invest in education? According to OECD-analist Daniel Salinas the PISA-countries show that over the last decade significant investments have had their effect. But not for everyone. “Countries and economies still have work to do to make their schools more inclusive.”
  15 juni - Ingeborg Syllm-Rapoport deserves her degree, but even more the historic sigificance of her academic achievement. The Nazis barred her from her studies, although her doctoral thesis on diphtheria was ready. Now, at 102 she has defended her work to the examination board in Hamburg. "Brilliant" she was, leaving the examiners "speechless at her expertise."
  30 juni - Welk type vragen zou de Nationale Wetenschapsagenda eigenlijk moeten stellen? Daan Andriessen (lector Hogeschool Utrecht) onderscheidt in de 248 hoofdvragen uit de agenda verschillende manieren van vragen stellen. Hij concludeert: “de NWA bevat voor een groot deel ontwerpende vragen.”
  29 juni - "Snapt u wat u ziet? Of zijn we gevangen in een nieuwe ideologie? " Lector Frans van der Reep daagde bij Inholland Haarlem uit tot kritische reflectie op innovatie en het recht op offline leven. "Pas vanuit een begrip wat er gebeurt als gevolg van nieuwe tech, en dat wij de crowd zijn, kunnen we positie kiezen en onszelf echt organiseren."
  15 juni - Vandaag 800 jaar geleden begonnen de rechtsstaat en constitutioneel bewind. Koning John van Engeland werd door zijn edele onderdanen gedwongen het Grote Verdrag te tekenen, waarin beperkingen werden vastgelegd aan zijn feodale heerschappij. 17 originele exemplaren van dat Magna Carta hebben die eeuwen overleefd.
  4 juni - Hij was bijna net zo excentriek als zijn tijdgenoot Richard Wagner en muzikaal bijna even revolutionair. Hector Berlioz’ opera ‘Les Troyens’ is ook bijna Wagneriaans van lengte en conceptie. Scholier Tim Povel wint met een werkstuk én muziekstuk over Berlioz de KNAW-onderwijsprijs.
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#KGXVKXLNLL").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });