• A
 • A
 • 26 augustus - Als het aan Geert Wilders en de PVV ligt hoeven universiteiten en hogescholen in de toekomst niet op Den Haag te rekenen waar het investeringen in innovatie betreft. Dat zou een forse streep door de rekening beteken voor onder meer de Centres of Expertise.
  25 augustus - In 2014 formuleerden hoger onderwijsinstellingen hun ambities op het gebied van internationalisering. Eén van de uitdagingen is het stimuleren van ‘uitgaande studiepuntmobiliteit’. De Vereniging Hogescholen becijfert dat 22% van de studenten in het HBO buitenlandervaring opdoet.
  Opinie
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  1 juni - Nevenfuncties van HO-bestuurders roepen vaak vragen op. Een ervan is die naar de verantwoordelijkheid voor de keuze en de impactrisico’s ervan. Voormalig CvB-voorzitter Hans Uijterwijk kijkt naar de subtiele balans daarbij en of een ANWB-klus wel en de Wielren Unie niet kan.
  Nieuwsbrief
  11 juli - In de Nieuwsbrief van 22 juni onder meer de beroering om een mogelijk bèta-fixus, de conferentie Safe and Open Higher Education in Rotterdam, nanotechnologie aan de top houden, drogredenen in diversiteitsdebat en in de prijzen vallen met onderzoeksdata.
  7 juli - In de Nieuwsbrief van 15 juni onder meer de problematiek rond HBO-rendement, studenten moeten Bildung volgens TU-Delft prof Rob Mudde zelf doen, Bussemaker leert van de onrust bij de UvA, MOOC leert kinderen programmeren en verpleegkundig onderzoek gelauwerd.
  24 augustus - “Behoud van de huidige status quo moet binnen de kortste keren opnieuw tot trammelant gaan leiden.” Vanuit het College van Bestuur van de UvA-HvA zijn er grote zorgen over de huidige personele unie. Volgende week verschijnt er een rapport over de samenwerking, maar de conclusies staan eigenlijk al vast.
  23 augustus - De mogelijkheden van 3D-printen zijn talrijk. SURFnet daagt onderwijsinstellingen uit hun plannen te verwezenlijken. Dien voor 10 september uw idee in en maak kans drie maanden aan de slag te gaan met een 3D-printer.
  13 juli - The importance of the humanities in today’s society, New York University heading to Shanghai, why African universities should join forces, the dangers of South African turmoil for science and all on France as we are halfway ‘Le Tour’.
  24 juni - A year ago universities voiced their concern over how Juncker’s European Fund for Strategic Investment (EFSI) would work out for science. The European Commission assured them they need not worry, but according to the EUA universities haven’t benefited from the fund.
  ScienceGuide Top 10
  24 augustus - Volgende week trappen universiteiten en hogescholen weer af. Hoe staan onderwijs en onderzoek ervoor anno 2016? Terwijl bewindvoerders Jet Bussemaker en Sander Dekker in Amsterdam en Utrecht ongetwijfeld vooruitblikken, kijkt ScienceGuide terug. Wie waren het afgelopen jaar bepalend in hoger onderwijs?
  26 augustus - Hogescholen vragen een forse structurele impuls, naast de reeds geplande investeringen vanuit het studievoorschot. Deze impuls is nodig om de grote potentiële impact van het praktijkgericht onderzoek op de samenleving verder te kunnen realiseren, staat in de Onderzoeksagenda hbo 2016-2020.
  25 augustus - De Europese Unie wil de positie van jonge wetenschappers verbeteren. Zo kan de EU succesvol blijven in de wetenschap en een ‘brain drain’ voorkomen. Nederland wil dat de EU-lidstaten jonge onderzoekers beter begeleiden naar een baan buiten de wetenschap, bleek tijdens de Europese Raad.
  8 juni - De hoofdredacteur van ScienceGuide, Pieter Gerrit Kroeger, neemt na 15 jaar per 1 augustus aanstaande afscheid. Kroeger noemt “de tijd echt rijp voor deze stap, want je moet op je hoogtepunt willen vertrekken.”
  7 juni - SURF is op zoek naar de ‘change makers’ in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Tijdens Dé Onderwijsdagen reikt SURF de Onderwijsaward 2016 uit aan drie inspiratoren van constructieve verandering.