• A
 • A
 • 1 september - De bèta-tech student van nu zal in bedrijven en kennisomgevingen gaan werken die nog niet uitgevonden zijn. Sander Dekker wees er in Eindhoven op dat 5 jaar geleden niemand van Uber gehoord had en Snapchat nog niet opgericht was. 10 miljoen Nederlanders zaten toen wel op Hyves.
  31 augustus - Wie komen er aan? De bepalers en beslissers van HBO, WO, R&D en kennis kennen weer nieuwe gezichten, van een rector uit India tot de nestor van het HBO. En let ook op die nieuwe D66-senator en de nieuwe baan van Arne Duncan nadat Barack Obama is uitgezwaaid in januari 2017.
  Opinie
  26 augustus - De benoeming van Paul Rullmann en Geri Bonhof bij de CDHO zou een voorteken van een HO-autoriteit zijn. WHW-expert Peter Kwikkers waarschuwt voor een omvattend en on(be)grijpbaar crypto-ministerie. “Zoals elke Nederlander sta ik ambivalent ten opzichte van ‘autoriteiten’.”
  20 augustus - “Aan het begin van een nieuw academisch jaar is het tijd voor de correcte finale uitleg van een cruciaal bijzinnetje in de wet.” WHW-kenner Peter Kwikkers analyseert waarom het ‘afpakken van studiepunten’ bij wet niet mag en “het meest schrijnende voorbeeld van rendementsfetisjisme” is.
  Nieuwsbrief
  31 augustus - Wie waren er afgelopen jaar bepalend in hoger onderwijs en kennis. De ScienceGuide Top 10 roemt onder meer een Maagdenhuizer, een Portugees in Brussel en de kroonprinses van het socialisme. Verder in deze speciale Nieuwsbrief de vijf beloften voor de toekomst en de ScienceMakers in de Gashouder.
  31 augustus - Jet Bussemaker maant onderwijsveld tot actie bij uitvoering HO-strategie, Wim Deetman neemt pet af voor het onderwijsvolk, Saxion geeft onderzoeksagenda invulling, de Wetenschapsagenda nog niet overal even bekend en een brug van ijs in Finland. Lees alles in de Nieuwsbrief van 26 augustus.
  28 augustus - Studenten aan lerarenopleidingen die een masteropleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit kunnen vanaf 1 september aanspraak maken op een nieuwe beurs. OCW pakte hen eerst de beurs af en wil nu met een beurs de mensen lokken voor de klas te gaan staan.
  28 augustus - Docenten en studenten ervaren te weinig betrokkenheid bij het waarborgen van de kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs. De Onderwijsraad pleit voor “een scherp onderscheid te maken tussen visitatie en accreditatie,” waarbij visitatie écht om kritische reflectie tussen ‘peers’ gaat.
  27 augustus - Last year India reached Mars wit hits spacecraft Mangalyaan. It was celebrated as one of the cheapest missions to Mars. Now – a year after – cheers will be even greater as the result of its one year orbit around the red planet turn out to be spectacular.
  26 augustus - With great powers, come great responsibilities. MOOCs allow students to follow courses behind their laptops, but that requires an intrinsic motivation to learn. Not all students have it. US researchers found a new way of cheating being used in online education to receive good grades.
  1 september - De Universiteit Twente en het Fraunhofer Institut gaan een langdurige samenwerking aan rond toegepaste, technologische wetenschap. De eerste stap is de oprichting van een Fraunhofer Project Center op de campus van de UT. Ook onderzoekers van Hogeschool Saxion worden daarbij betrokken
  28 augustus - Op Schiphol en langs de snelwegen komt gras van Inholland. Het Center for Biobased Economy gaat met ongebruikelijke sprieten en hennep zowel duurzame composieten en beton maken als de vogels verjagen die het vliegverkeer bedreigen. Een sterk staaltje ‘biobased economy’ is in de maak.
  27 augustus - De academici-vereniging van de Oostenrijkse FPÖ is in opspraak door racistische en neo-nazi-achtige betogen. Over Afrikanen meldt men onder meer: “sie bringen ihr Unwissen, ihr Analphabetentum, ihren Haß und Streit unter sich und ihren Haß auf uns Weiße nach Europa mit.”
  18 augustus - De KNAW en de Akademie van Kunsten gaan jaarlijks een prijs uitreiken aan een kunstenaar die zich laat inspireren door de astronomie. De eerste prijs – een bedrag van €5000 - is voor Roland Schimmel, docent aan de Academie Minerva in Groningen, voor zijn Zwarte Zon.
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#RMQEYEJBJY").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });