• A
 • A
 • 27 januari - “Voor ‘problem-setting’ wetenschap lijkt in tegenstelling tot ‘problem-solving’ wetenschap weinig ruimte te zijn.” Twee jonge filosofen dagen de Kamer uit de Wetenschapsvisie een slag dieper en concreter te maken. Niets is zo praktisch immers als een goede filosofie.
  25 januari - Het Kabinet belooft dat de nieuwe structuur van NWO, “voldoende ruimte laat om nadere invulling te geven aan de organisatie NWO ‘nieuwe stijl.’” Geschrokken door de kritiek noemt Sander Dekker het advies hierover “geen blauwdruk.”
  Opinie
  19 januari - Tom Hoven stelt voor dat de Eerste Kamerleden de droom van Jet Bussemaker realiseren en zich als competente rebellen van hun beste kant laten zien. En “als u dan toch voor het leenstelsel bent, draag er dan zorg voor dat dit op een verantwoorde manier, die een onderwijsministerie waardig is, wordt ingevoerd.”
  13 januari - Wybrand van der Meulen is geen ‘theoretisch geval’, ondanks dat Jet Bussemaker de Senaat meldde dat hij dat wel is. “Ik besta echt: derdejaars student Rechtsgeleerdheid en vice-voorzitter van de universiteitsraad in Groningen,” schrijft hij de minister over zijn benadeling door het studievoorschot.
  Nieuwsbrief
  19 januari - Mariëtte Hamer wil vanuit de SER 'de polder' volop richten op kennis en onderwijs. Verder in deze Nieuwsbrief de afgrond waar minister Bussemaker voor staat in het leenstelsel, Jan Stamans visie na twaalf jaar 'Rathenau' en onderwijs als inzet bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 2016.
  13 januari - In de eerste Nieuwsbrief van 2015 een vooruitblik op het nieuwe HO-jaar. Wat kunnen we verwachten? Verder ook aandacht voor spel als leermiddel voor jonge kinderen, een schepje meer voor techniek, big data als uitdaging voor de wetenschap en wordt Alan Turing eindelijk een filmheld?
  23 januari - Bussemaker laat de NVAO en de inspectie onderzoek doen bij de Islamitische Universiteit Rotterdam. Bussemaker geeft aan dat haar vertrouwen in het bestuur is geschaad. OCW slaat hiermee ineens een andere koers in onder druk van nieuwe politieke omstandigheden.
  22 januari - “Hier word ik niet vrolijk van.” Studenten uit honourstrajecten vertellen Jet Bussemaker dat zij zich over hun rol en programma's maar liever niet ‘outen’ en ook docenten daarbij in gebreke blijven. De minister reageert verbolgen.
  23 januari - Everybody hates education giant Pearson, but why? Also in this week's On the Agenda, Obama's State of the Union focusing on college, the Global Competitiveness Index, all about Rosetta's latest research, how to make it to lab head and a special focus on India's education and innovation reforms.
  22 januari - In his State of the Union, Obama officially launched his plan to make community college free for those that deliver. “In a 21st century economy that rewards knowledge like never before, we need to do more.”
  27 januari - UT-voorzitter Victor van der Chijs heeft deze week in India doorgebracht om de banden tussen Twente en belangrijke universiteiten en industriële partners te verstevigen. In Madras en Karaghpur werden nieuwe partners gevonden in deze ‘emerging giant’.
  25 januari - Ons universum paste ooit op een postzegel, tot omgekeerde zwaartekracht zorgde voor de alsmaar durende uitdijing. De inflatietheorie van fysicus Alan Guth wordt door steeds meer wetenschappelijk bewijs ondersteund. “Ik was zelf nogal ‘flabbergasted’ dat ze het konden meten.”
  8 januari - Nous sommes tous Charlie. Hoe gruwelijk de slachtpartijen in Syrië en Irak hun uitwassen tot hier in Europa krijgen, laat niet alleen de aanslag in Parijs zien. Mouaz el-Khatib, de moreel leider van het verzet in Syrië, vertelde ScienceGuide over het vreselijk lot en de moed van studenten in zijn land.
  7 januari - Morgen gaat de film over het leven van Alan Turing, ‘uitvinder’ van de computer en breker van de Nazi-codes, in Nederland in première. Hoofdrolspeler Benedict Cumberbatch “is odds-on to be nominated for an Oscar.” Britse kritieken zijn jubelend, maar wat vindt de wetenschap?
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#HLBTLJRMNB").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });