• A
 • A
 • 27 november - Is Nederland wel wakker? In Brussel gaat de mare rond dat 3 landen geen prioriteiten voor investeren en groei bij Juncker indienden, waaronder ons land. EP-lid Lambert van Nistelrooij ziet toch nog kansen voor sterke impulsen voor kennis, maar dan moet men slim en alert blijven. “Science Parks kunnen hier scoren.”
  27 november - Science in Transition steekt graag in op de discussie over de Wetenschapsvisie van het kabinet. Punten van zorg die bij hen leven komen daarin helder op tafel. “Herbezinning op het promotiestelsel is uitermate zinnig. Promovendi moeten tijdig afvragen of ze een loopbaan in de wetenschap of elders nastreven.”
  Opinie
  24 november - Langstudeerder en oud-LSVb'er János Betkó windt zich op over Vincent de Haan (UvA). "Bildung niet iets is dat per se te bereiken is met nog sneller en harder studeren, maar kan gewoon tijd nodig hebben. Opjagen heeft dan geen enkele zin." Zijn studenten echt "gewoon luie, verwende lapzwansen"?
  21 november - Als het aan Alfapact Coördinator Esther Crabbendam ligt, moet er met minder "afgunst" gekeken worden naar de 'bètatech lobby'. "Andere wetenschapsgebieden moeten proberen te leren van dit initiatief en zich realiseren het heft in eigen handen te nemen.” Rolmodel Rutte toont hen hoe.
  Nieuwsbrief
  25 november - Het kabinet gaat huis houden in R&D, zo blijkt uit zijn Wetenschapsvisie. Verder ook in deze Nieuwsbrief aandacht voor de rechtvaardigheid van het leenstelsel, Sander Dekker en de klaagcultuur in het onderwijs en de eerste oogst van Philae op komeet Chury.
  18 november - Het was de week van Philae en Rosetta. Ook in de Nieuwsbrief voor de historische landing op komeet Chury, maar ook voor de discussie over academische lerarenopleidingen, digitaal toetsen voor betere HO-kwaliteit, Amsterdamse wereldtop in logica en dromen van "één ziel voor Europa."
  27 november - Jet de Ranitz liep al een paar weken rond bij Inholland. “Studenten van Inholland zijn, denk ik, anders. In het kunstonderwijs weten mensen vaak heel goed wat ze willen. Hier zit veel meer variatie in studiekeuze en achtergrond. En ook in de mate waarin ze overtuigd zijn van de studiekeuze die ze hebben gemaakt.”
  26 november - Net als een conservatorium, designbureau of game-studio zou elke school zijn ‘creatief directeur’ moeten hebben. Eke Rebergen en Simon Verwer van de ‘Denkfiguren’ bepleiten zo’n “directielid dat verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit op de school – niet vanuit bestuurlijk oogpunt, maar vanuit creatief oogpunt.”
  27 november - The European Commission plans to divert money from Horizon 2020 to a European Fund for Strategic Investment. The LERU warns for a waning European research budget and raises concerns as well about the elimination of Europe’s Chief Scientific Adviser Anne Glover.
  24 november - MIT OpenCourseWare would use technology to boost its earlier transformations of engineering eduation. “It was through a deep understanding of the past that Charles Vest saw a way to the future,” Joe Pickett, OCW Publication Director, writes in remembering Vest’s vast contribution.
  27 november - “Onderzoekers zouden relatief meer tijd aan onderzoek willen besteden. Tegelijk geven veel onderzoekers aan dat ze in hun functiebeoordeling juist onderwijsprestaties zwaarder willen laten wegen.” Een rondgang langs universiteiten van het Rathenau Instituut toont hun dilemma.
  27 november - Lector dr.ir. Masi Mohammadi van de HAN treedt vandaag aan. ‘Architecture in Health’ is haar praktijkonderzoek thema. Als promovendus ging zij al heel praktisch aan de slag met slimme domotica voor ouderen. Haar levensverhaal als vluchteling uit Iran is zeker zo boeiend en leerzaam.
  25 november - "Ik buig diep voor de resultaten die mede door jou geboekt zijn. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er in de komende periode verder wordt gebouwd aan een solide hogeschool waar studenten, ouders, werkveld, autoriteiten met vertrouwen over spreken." Doekle Terpstra dankt zijn Inhollanders.
  18 november - Louise Gunning is door het weekblad Opzij opnieuw uitgeroepen tot de machtigste vrouw in de wereld van onderwijs en onderzoek. Het WO domineert de lijst. Zo ontbreekt Nienke Meijer (Fontys), onlangs als topvrouw van 2014 bekroond. En wat vindt Jet Bussemaker?
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#OVCRATYFHH").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });