• A
 • A
 • 24 mei - Nederland moet meer investeren in onderzoek en innovatie. Dat adviseert de Europese Commissie aan de Europese Raad. De overheidsinvesteringen zijn ondanks de aantrekkende economie de laatste jaren gestagneerd en dat moet veranderen.
  22 mei - Liepen de gesprekken met Oxford University Press onlangs nog vast, met de collega’s van Cambridge doet de VSNU nu wel zaken. De komende drie jaar kunnen onderzoekers verbonden aan Nederlandse universiteiten direct via de gouden route publiceren in de full open access tijdschriften van Cambridge University Press.
  Opinie
  18 mei - “Het combineren van ouderschap en studie kan net zo goed als topsport gezien worden.” In het hbo valt 75% van de studerende moeders uit, daarom willen zij meer aandacht voor dit probleem. Studerende moeders willen net als topsporters ook een aangepast flexibel studieprogramma.
  12 mei - “Ons onderwijssysteem is nog altijd heel erg ingericht op de ‘witte, middenklasse studenten’.” Machteld de Jong (Inholland) reageert op het opinieartikel van Sofie Smeets (Hogeschool Rotterdam) over diversiteit in het hoger onderwijs. “Gewoon goed onderwijs waarin ook sprake is van inclusieve pedagogiek gaat om vertrouwen.”
  Nieuwsbrief
  26 mei - Engels in het onderwijs, hoe denken ze daar in Vlaanderen over? Wat moet er gebeuren om het imago van de Pabo op te krikken? Wat zijn de beloftes van interactive narrative design?
  18 mei - Het politieke verleden van Harm Beertema. De grootschalige cyberaanval en de gevolgen voor het hoger onderwijs. Kansen voor onderzoek in het mbo. Studenten vaker betrekken bij beleid en het falen van OCW bij de lastendrukvermindering. Onze Nieuwsbrief van 17 mei.
  24 mei - Nederland en Vlaanderen hebben een Nederlands gemeen, maar in het onderwijs gaan beide regio’s huns weegs. Nederland houdt uitverkoop ten voordele van het Engels, Vlaanderen speelt stiefmoeder over haar bevochten taal. Heeft er iemand gelijk, of is de taaldiscussie slechts een uitwas aan de oppervlakte voor een fundamenteler probleem?
  23 mei - Als het aan het hoger onderwijs ligt, komt duurzaamheid hoog op de agenda van een nieuw kabinet. Op de Dag van de Duurzaamheid op de Vrije Universiteit werd duidelijk wat dit inhoudt. “Mijn droom is dat alle leerlingen van Nederland onderwijs krijgen over duurzaamheid,” stelde sociaal ondernemer Thiemo Heilbron.
  15 mei - The EU is threatening to pull the plug on the programme Europractice. ‘A disaster’ say technical universities in The Netherlands. The EU programme helps universities to produce, make and test prototypes of computer chips.
  15 mei - According to Dirk van Damme international students are increasingly seen as either a burden or a cash cow instead as a welcome addition to the student population.
  23 mei - “Ons begrip van hoe minuscuul kleine beslissingen ons leven drastisch kunnen veranderen is in een paar decennia sterk ontwikkeld.” Kersvers lector van de HKU Hartmut Koenitz benadrukte in zijn lectorale rede hoe belangrijk interactive narrative design gaat worden voor ons begrip van een complexe wereld.
  23 mei - De permafrost op Spitsbergen smelt en dat leek even een bedreiging voor ’s werelds grootste zadenbank. De opslag voor zaden van bijna een miljoen plantensoorten is tegen veel bestand, maar hier hadden de beheerders niet op gerekend.
  3 mei - Hoofdredacteur Sicco de Knecht besteedt de maand juli dit jaar nabij het meer van Genève aan een projectmaand bij de Fondation Brocher. In het multidisciplinaire project onderzoekt hij met een team van jonge wetenschappers de voor- en nadelen van de ‘labeling van geestesziekten’. Hij houdt hierover een blog bij.
  3 mei - Hoe gaat het Rijksmuseum om met koloniale geschiedenis in hun tentoonstellingen? ScienceGuide sprak met Eveline Sint Nicolaas, conservator geschiedenis bij het Rijksmuseum, over het terminologieproject van het museum en de tentoonstellingen ‘Goede Hoop’ en de aankomende tentoonstelling over slavernij.