• A
 • A
 • 2 mei - In 2011 lanceerde de Braziliaanse president Dilma Rousseff een grootschalig plan om 100.000 studenten naar buitenlands hoger onderwijs te sturen. Nu vijf jaar later is er weinig meer van de ambities over. Wat is er met Science Without Borders gebeurd?
  29 april - Na Nederland, India en de USA zal nu voor het eerst Polen het partnerland van de Hannover Messe zijn. In 2017 ligt de focus op deze buur en vaak lastige EU-collega, die met veel dynamiek zich uit de Sovjet-economie worstelde.
  Opinie
  19 april - De KNAW heeft met haar rapport over het promotiestelsel een te rooskleurig beeld geschetst. Dit komt omdat zij nauwelijks met promovendi hebben gesproken, maar alleen met hoogleraren en het bedrijfsleven, zeggen De Jonge Akademie-lid Martijn Wieling en UvA-promovendus Sicco de Knecht.
  14 april - Jaap Oosterwijk werd de nummer 1 van de ScienceGuide Top 10 2015 met zijn doordachte brief aan de RvT van UvA-HvA. Precies een jaar later klimt hij weer in de pen en houdt hen “Jankarel Gevers en zijn visie op de buitensporigheid van eigensoortig universitair bestuur” voor. Hoe komt Amsterdam nu uit de impasse?
  Nieuwsbrief
  2 mei - Jet Bussemaker lanceerde op de Wissenstag een nieuwe coalitie voor de stimulering van bèta en techniek. Verder ook in de Nieuwsbrief, VN-chef Ban Ki-moon over het zijn van een ware Erasmus, Louise Gunning gispt de lobby van universiteiten bij de Wetenschapsagenda en ook André Kuipers leert nog altijd door.
  19 april - Premier Mark Rutte komt naar de Wissenstag op de Hannover Messe en blikt alvast vooruit. Verder ook in de Nieuwsbrief Obama als professor in Chicago, Europese investeringen in Maastrichts onderzoek, STW zet slimme industrie op de kaart en Jaap Oosterwijk ziet dat er een jaar na het Maagdenhuis nog weinig is veranderd bij UvA en HvA.
  2 mei - Arent van der Feltz is door de Raad van Toezicht van de Open Universiteit benoemd tot voorzitter van het College van bestuur. Tot 2015 was hij lid van de directie van Ziggo. Hij is de opvolger van Sander van den Eijnden, sinds 1 maart 2016 voorzitter van het College van bestuur van de Hogeschool Leiden.
  28 april - Denken over veiligheid in en van HBO en WO staat onder druk van gevaren en dreigingen in de samenleving van vandaag. Europees komt men daarom bijeen voor kennisdeling. “Je moet het gesprek hierover wel voeren, ook als het schuren kan,” zegt conferentievoorzitter Ron Bormans.
  20 april - The European Commission calls upon its member states to support a €1 billion investment in quantum technology. The Quantum Flagship aims to develop a European strategy with companies and research institutes to further the knowledge on this issue.
  15 april - The growing Chinese middle class is spending heavily on education, French PM calls for ban on headscarves at universities, fixing Africa's education system, Stephen Hawking launching most ambitious space exploration project in history and all on the campaign surrounding a possible Brexit. This week's On the Agenda.
  3 mei - Een op de drie verslaafden heeft een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Om de behandeling van een verslaafde een duurzaam effect te laten hebben, is het in veel gevallen noodzakelijk ook een traumabehandeling aan te bieden, blijkt uit Maastrichts onderzoek.
  28 april - “Obama was goed. Maar hij evenaarde de speech van Rutte niet.” Die observatie uit de top van Duitsland en andere momenten van de Wissenstag in Hannover vertellen veel over de sfeer, kracht en inspiratie van Nederland en zijn triple helix op het wereldpodium.
  20 april - Angela Merkel krijgt de Four Freedoms Award, vernoemd naar de grote rede over het beginsel van de vrijheid van ‘FDR’, president van Amerika. Over hen beide valt veel te vertellen, als het gaat om beginselen, vrijheid en staatsmanschap. Net uit is een promotie over FDR’s leiderschap in oorlogstijd.
  31 maart - De universiteitsbibliotheek van Utrecht is uitverkoren onder de mooiste ter wereld. De historisch-bouwkundige James Campbell zocht voor zijn ‘The Library. A World History’ die bibliotheken die “a total work of art” zijn. Als ware het een Wagneriaans Gesamtkunstwerk voor het boek.