• A
 • A
 • Dossier Internationalisering
  165 artikelen  
  (Foto: Sabine van Erp)
  19 september - Het besluit over de 30%-regeling wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. In brieven aan de Kamer stellen vele organisaties dat het afschaffen van de regeling negatieve effecten zal hebben op de internationale positie van Nederland.
  6 september - De LSVb luidt de noodklok, veel internationale studenten hebben nog geen woonruimte. “Universiteiten hebben de studenten die nu op straat staan actief geworven. Zij moeten snel een oplossing organiseren”, zegt de voorzitter Tariq Sewbaransingh.
  31 augustus - Research shows that the Dutch academic sector is the largest beneficiary of regulations that make it easier for employees to write off expenses. Contrary to other sectors universities do not attract the specific experts needed and for which this regulation was installed.
  (foto: Ferdinand Schmutzer)
  30 augustus - Een jaar na zijn verkiezing als rector op de Universiteit Antwerpen blaast Herman Van Goethem een frisse wind in het Vlaamse hoger onderwijs. Universiteiten zijn te wit, de financiering van het academisch onderzoek is dringend aan revisie toe en Nederlanders zijn meer dan welkom. “Vroeger was ik slechts een van de proffen. Vandaag maak ik beleid.”
  24 augustus - Van de 24 leden van de universiteitsraad willen er volgende week 14 tegen de voorliggende aanvraag stemmen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een branchecampus in China. Het CvB wil nu eerst in overleg treden met het presidium van de universiteitsraad over de vraag of de stemming volgende week wel plaats moeten vinden.
  (Foto: Diliff)
  21 augustus - De beslissing van ’s werelds oudste uitgeverij om op verzoek van de Chinese overheid de beschikbaarheid van bepaalde artikelen in China te beperken kan deze een boycot opleveren. In een vandaag gestarte petitie roepen academici Cambridge University Press op om de censuur te staken.
  (De eerste deeltjesversneller van CERN: de Synchrocyclotron, Foto: ScienceGuide)
  16 augustus - De waarde van CERN is volgens oud-onderzoeker Lyn Evans groter dan de wetenschappelijke opbrengsten. “Er is een kant aan CERN die mensen eigenlijk niet zien. En dat is dat wij hier de wereld samenbrengen, op een effectievere manier dan bijvoorbeeld de VN dat doet.”
  11 augustus - Higher education institutes in Amsterdam should keep charging British students the Dutch statutory tuition fee after Brexit, rather than the much higher institutional fee that non-EU students pay. That’s what a group of researchers advise the municipality of Amsterdam.
  foto: Universitaire Bibliotheek KU Leuven
  8 augustus - In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk kunnen de collegegelden voor niet-EER studenten oplopen tot meer dan €20.000. Omdat dit in beide landen niet heeft geleid tot een lagere internationale instroom, gaat men in Vlaanderen nu het collegegeld voor niet-EER studenten ook verhogen tot maximaal €5.432.
  (Foto: Bic)
  1 augustus - Universiteiten blijken van alle sectoren het meest gebruik te maken van de zogenaamde 30%-regeling. Ze lijken daarmee echter geen schaars beschikbare werknemers aan te trekken zoals elders wel het geval is.
  31 juli - Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen moeten na de Brexit het reguliere collegegeld blijven vragen voor Britse studenten, ook als de Britten eigenlijk het instellingscollegegeld van meer dan €10.000 zouden moeten betalen, zo bepleit een advies aan de Gemeente Amsterdam.
  21 juli - “Het is zorgwekkend dat heel veel mensen nu in het Engels worden opgeleid voor een beroep dat ze vervolgens in het Nederlands gaan uitoefenen.” De nieuwe Algemeen Secretaris van de Taalunie, Hans Bennis is net als Martin Bosma (PVV) bezorgd over de toename van het Engels in het hoger onderwijs.
  20 juli - “De Portugezen willen samen met NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool het praktijkgerichte onderzoek meer op de Brusselse agenda zetten.” Bestuurslid van de NHL, Jan van Iersel legt uit waarom beide hogescholen samen met het Portugese ho het praktijkgericht onderzoek in de EU versterken.
  14 juli - “Bij deze uitreiking zouden veel meer mensen moeten zijn, namelijk de familieleden die door oorlogsgeweld hier niet kunnen zijn, wat waren die trots geweest.” Met deze woorden heet ‘coördinator van het ‘Voorbereidend Jaar Leiden’, Hildegard Aerden de vluchteling-studenten welkom die hun certificaat kregen.
  11 juli - Studenten uit niet hoogopgeleide milieus en met een migrantenachtergrond ondervinden hinder van de toename van het Engels in het ho. Ook maakt het gebruik van Engels in hbo en wo het lastiger om onderzoek te valoriseren en toegankelijk te maken voor het brede publiek, zo schrijft de KNAW.