• A
 • A
 • Dossier Internationalisering
  18 artikelen  
  16 november - Het kabinet gaat in de Europese Unie inzetten op meer internationalisering en gelijke kansen in het onderwijs. In de Kamer klonken zorgen over de overdracht van onderwijsbevoegdheden aan de EU.
  7 november - Er wordt veel geklaagd over het taalgebruik van studenten in het hoger onderwijs. Ze zouden niet goed kunnen schrijven en ook over hun gesproken taal zijn vaak klachten. Wat is precies het probleem en hoe valt het op te lossen?
  Centrum van Groningen (foto: Hardscarf)
  2 november - Nog altijd zijn er in meerdere studentensteden grote capaciteitsproblemen bij het huisvesten van studenten. In Groningen trekt de universiteitsraad nu aan de bel. “Wij vragen nu om een permanente oplossing”, zegt Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond.
  31 oktober - Door vier ‘focus areas’ aan te wijzen wil de Europpese Commissie nadrukkelijk sturen op[ de richting van onderzoek en innovatie. Voor die laatste drie jaar van Horizon 2020 is €30 miljard beschikbaar, al steggelen het Europees Parlement en de Raad van Ministers nog over de precieze bedragen.
  30 oktober - In de Tweede Kamer blijven zorgen bestaan over het aanbieden van opleidingen van Nederlandse ho-instellingen in het buitenland. De Kamer wil weten hoe de academische vrijheid gegarandeerd is en hoe gewaarborgd is dat er geen geld van de belastingbetaler gemoeid is met dergelijke opleidingen.
  24 oktober - Vanwege de numerus fixus op diergeneeskunde in Utrecht wijken veel Nederlandse studenten uit naar Vlaanderen. Dit leidt tot irritaties in het Vlaamse parlement. Daarom komt er een onderzoek en gaat de Vlaamse minister in gesprek met haar collega Ingrid Van Engelshoven.
  foto: Yaroslava Kulchenko
  24 oktober - De Hanze verwelkomt haar eerste internationale promovendus, uit Belgorod, Rusland. “Als je als instelling een ambitie hebt, dan hoort daar ook bij dat je als instelling de ambitie hebt om internationaal herkend en erkend te worden.”, aldus Rob Verhofstad.
  24 oktober - Pieter Duisenberg (VSNU), Rhea van der Dong (ISO) en Presley Bergen (BON) zijn bevestigd als sprekers voor het symposium ‘Taal Centraal’. Zij zullen het hebben over de oprukkende verengelsing van het hoger onderwijs.
  Parlementslid Chris Heaton-Harris (foto: Chris McAndrew)
  24 oktober - Op Britse universiteiten is onrust ontstaan door een brief van parlementslid Chris Heaton-Harris aan alle rectoren. Daarin vroeg het Tory-parlementslid de universiteiten hem een kopie te sturen van de onderwijssyllabus aangaande Brexit en een lijst van docenten die Europese politiek doceren.
  Davd Patreaus op bezoek bij NHL en Stenden
  16 oktober - “De strijd vlak na de strijd is altijd heel belangrijk. Kijk deze morgen nog naar de strijd tussen de Koerdische Peshmerga en het Iraakse leger.” Oud-generaal David Petraeus gaf op bezoek bij NHL en Stenden zijn visie op Donald Trump, terrorisme en de grootste bedreigingen voor de wereldvrede.
  (foto: Martijn van Exel)
  11 oktober - Tijdens het laatste Kamerdebat van ministers Bussemaker en Plasterk, over huisvesting van internationale studenten, bleek dat de ministeries niet van een ingezette koers afwijken: “We blijven internationaliseren, en ontkennen niet dat er problemen zijn”, aldus Bussemaker.
  (Foto: Michiel 1972)
  11 oktober - Het nieuwe kabinet gaat strenger toezien op het taalbeleid van hoger onderwijsinstellingen, zo valt te lezen in het regeerakkoord. “Ik ben blij dat er scherper toegezien gaat worden op de verengelsing,” aldus Harry van der Molen (CDA). Maar wat staat er eigenlijk in de wet en wat betekent het om deze na te leven?
  10 oktober - Geen onderwijsinstelling die niet zweert bij internationalisering. En toch trekken maar enkele hogescholen en universiteiten naar het buitenland om elders een campus op te richten. Wie zijn die academische wereldveroveraars?
  (fot: Elisandro Carillo)
  10 oktober - “Hoger onderwijsinstellingen zijn primair niet verantwoordelijk voor het huisvesten van internationale studenten”, dit schrijven minister Plasterk van wonen en minister van onderwijs Jet Bussemaker aan de Tweede Kamer.
  9 oktober - “Het Nederlands als academische taal is een voorbije wereld.” Dat was een van de pittige uitspraken tijdens het debat dat de KNAW organiseerde naar aanleiding van het verkenningsrapport over de verengelsing van het hoger onderwijs.