• A
  • A
  • Dossier Lerarendiscours
    2 artikelen  
    24 oktober - Terwijl in Den Haag gesleuteld werd aan een regeerakkoord, was het onrustig in onderwijsland. Protesten tegen werkdruk en zorgen om tekorten. Wat betekent het regeerakkoord voor het primair en voortgezet onderwijs? “Het blijft allemaal tamelijk vaag”, zegt Inholland-lector Jeroen Onstenk.
    (foto: Alberto G.)
    20 oktober - Hebben de nieuwe varianten van de lerarenopleiding een positief effect op de onderwijskwaliteit? En waarom besluit een afgestudeerde leraar om wel of niet voor het leraarschap te kiezen, en ligt dat aan de opleiding, de arbeidsmarkt of iets aan anders? De gegevens om dit te monitoren zijn er maar niet iedereen zit te wachten op weer een database.