• A
 • A
 • Dossier Lerarendiscours
  17 artikelen  
  20 september - Te volle klassen, te veel werkuren, te weinig salaris. Ook de OECD laat volgens columnist Lisa Westerveld zien dat er iets gebeuren moet om de leraren in het primair onderwijs tegemoet te komen. De toegezegde €270 miljoen is “een mooi begin, maar het komt bij lange na niet in de buurt.”
  31 augustus - Lerarenopleidingen moeten meer ambitie hebben om van het beroep van leraar een ‘professional’ te maken. Dat stelt Frans de Vijlder (HAN) in een essay dat ingaat op de hedendaagse uitdagingen van het leraarschap.
  (foto: Grassrootsgroundwell)
  23 augustus - Het po, vo en mbo krijgen de komende jaren meer en meer te maken met lerarentekorten. Een oplossing kan wellicht gevonden worden in de zogeheten ‘stille reserves’; mensen met een lesbevoegdheid die momenteel niet of ergens anders werken. Maar hoe is die groep terug te winnen?
  (Foto: US Air Force)
  10 augustus - Bij columnist Ad de Graaf heerst de teleurstelling na het lezen van het position paper van de KNAW over het lerarentekort. De Graaf ziet oude voorstellen en voornemens terugkomen, maar mist een echte analyse. “Juist van een eerbiedwaardig orgaan als de KNAW verwacht je meer.”
  (Foto: US Air Force)
  10 augustus - Volgens de KNAW is het van belang dat er meer academische eerstegraads leraren bij komen. "Ook wij moeten ons steentje bijdragen om het tekort te lijf te gaan.", aldus Wim van Saarloos (KNAW).
  (Foto: Roman Boed)
  26 juni - In haar vaste column beschrijft Lisa Westerveld hoe lastig het is om als onderhandelende partij een standpunt in de Kamer in te nemen. Debatteren over het PO in onderhandelingstijd, het is geen sinecure.
  (Foto: Audio Luci)
  21 juni - Wie docent in het basisonderwijs wil worden heeft keuze uit verschillende routes in zowel het hbo als het wo. Met het huidige lerarentekort lijkt elke weg naar Rome een welkome toevoeging, maar hoe complementair zijn die verschillende routes eigenlijk?
  13 juni - “Starten vanuit de ervaring, de vraag, de zorg van de student en niet vanuit het geprogrammeerde aanbod.” Lerarenopleider Maaike Nap (HAN) bespreekt aan de hand van haar ervaringen hoe een docent betrokkenheid creëert.
  (foto: Eigenberg Photography)
  7 juni - De wetenschap biedt ons aan de lopende band inzichten in ‘goed lesgeven’ maar bij de vertaalslag naar de praktijk gaat het steevast mis. Dat is de analyse van onderwijsadviseur Erik Meester (Fontys), die zijn ervaringen in vele sectoren binnen het onderwijs naast elkaar legt.
  Menno Pistorius (foto: HAN)
  31 mei - “De docent moet grenswerker worden met een stevig pedagogische ondertoon. Flexibel en ondernemend.” Menno Pistorius, directeur van de Faculteit Educatie aan de HAN beziet de toekomst van het docentschap en pleit voor een beroepsgroep die zelf de touwtjes in handen neemt bij het normeren van de kwaliteit.
  (foto: lil_foot)
  10 mei - Wilma de Vries van het Joke Smit College in Amsterdam nam de afgelopen jaren ruim dertig alumni van Eerst de Klas en het Onderwijstraineeship aan. Nu het eerste programma dit jaar geen studenten heeft, organiseert zij zelf een vergelijkbaar traject. “Ik blijf toch te maken hebben met docenten die met pensioen gaan.”
  (Foto: Albert Herring)
  10 mei - Sofie Smeets van de Hogeschool Rotterdam gaat in op de vraag van haar collega “Is dat nodig, aparte aandacht voor diversiteit?” Hoe zorg je er voor dat elke leerling de aandacht krijgt die hij of zij verdient, ongeacht de culturele verschillen?
  13 april - Oud-inspecteur generaal van het onderwijs Ferdinand Mertens duikt in de herkomst van beleidsmiddelen om docentkwaliteit te beoordelen, zoals het lerarenregister. “Niet alleen de beleidsuitingen zelf zijn van belang maar juist ook de gedachtewereld waar ze uit voortkomen.”
  (foto: US Department of Education)
  5 april - Van basisschool tot universiteit presteren jongens voor het eerst in de geschiedenis minder dan meisjes. Jan Jaap Hubeek en Koen de Jonge van de Hogeschool Leiden willen daarom dat er meer mannen voor de klas komen. Daarvoor is wel meer handelingsvrijheid voor docenten nodig.
  Frank Cörvers (foto: Annemiek Mommers)
  5 april - “Wat rechtvaardigt tegenwoordig nog het verschil in salaris tussen primair en voortgezet onderwijs?” Hoogleraar Frank Cörvers (Tilburg University) constateert een scheefgroei tussen wat docenten in het basisonderwijs verdienen in vergelijking met hun collega’s in het voortgezet onderwijs, en vraagt zich af of die nog te handhaven is.