• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  132 artikelen  
  (foto: Sebastiaan ter Burg)
  18 april - Vorig jaar onthulde de Hogeschool Rotterdam haar strategische agenda. Maar hoe geef je daar invulling aan? Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki helpen de hogeschool daarmee. “De trend is momenteel decentralisering. We moeten dan kijken wat dat betekent voor de organisatie.”
  Thom de Graaf (foto: Radiant)
  10 april - “Als je realiseert dat het zestig jaar geleden onmogelijk was dat protestantse en katholieke pabo’s met elkaar samen zouden werken dan is dit nu wel een hele mooie samenwerking.” Thom de Graaf is enthousiast over een gezamenlijk onderzoeksprogramma van negen christelijke lerarenopleidingen.
  (foto: Chris Jobling)
  29 maart - Er is in het hbo eindelijk meer ruimte voor het ontwikkelen van professionele masters. Toch lijkt de sector nog terughoudend en kiezen vwo’ers steeds minder vaak voor het hbo. Dat is jammer, zegt Rob Verhofstad (Hanzehogeschool). Hij schetst hoe de professionele master zich moet positioneren om echt van waarde te zijn.
  (foto: Matt Brown)
  28 maart - Hoe om te gaan met de veranderingen in het hoger onderwijs? De manier waarop we leren gaat sterk veranderen. Dat werpt vragen op over de kwaliteitscontrole. Een open vraag over de waarborging van diploma’s in een tijd van digitaal leren. Naar aanleiding van een discussie in de Eerste Kamer vroeg ScienceGuide senator Jan Anthonie Bruijn om zijn visie.
  (Foto: Arenda Oomen)
  23 maart - Als het aan de commissie Van de Donk ligt komen de opbrengsten van het leenstelsel naast het onderwijs ook het onderzoek en valorisatie ten goede. Minister Bussemaker laat in een eerste reactie op ‘Van afvinken naar aanvonken’ weten dat de opbrengsten primair voor het verbeteren van het onderwijs bedoeld zijn.
  (foto: Takver)
  3 maart - De Gemeente Groningen, het Alfa-college, het Noorderpoort en de Hanzehogeschool slaan de handen ineen voor het organiseren van de inburgering, integratie en het onderwijs van vluchtelingen.
  17 februari - Gelijke kansen in Nederlands onderwijs staan onder druk. Kinderen van lager opgeleide ouders hebben niet dezelfde 'onderwijskansen' als kinderen van hoogopgeleiden, en de codes van thuis, school en de straat kunnen botsen. De VU, OCW, MBO College West, Munduscollege en El Kadisia bundelen daarom de krachten voor gelijke kansen.
  9 februari - Minister Bussemaker maakt werk van het vrij beschikbaar maken van leermaterialen. Maar hoe zorg je ervoor dat het gebruik van open educational resources gemeengoed wordt? Onderzoek van het lectoraat OER van Fontys Hogeschool ICT biedt inzichten.
  (foto: David Goehring)
  8 februari - Met de roep om meer flexibiliteit en Leven Lang Leren in het hoger onderwijs neemt ook de vraag naar microcredentialing toe. Zijn Open Badges hiervoor de oplossing? “Wij zeggen tegen onze studenten: je studeert acht keer af tijdens je opleiding,” vertelt Robert Bouwhuis (Hogeschool Rotterdam).
  7 februari - “Als studenten goede academic citizens binnen hun eigen opleiding zijn, is het waarschijnlijk dat ze ook goede burgers zullen worden.” Minister Bussemaker schrijft aan de Kamer dat zij burgerschap in het ho wil stimuleren met kleinere klassen en door ho-instellingen een waardengemeenschap te laten zijn.
  (foto: Tim Cardol)
  1 februari - Op veel plekken in Nederland zijn onderwijsinstellingen bezig met vormen van digitaal toetsen. Die ontwikkeling is onvermijdelijk en onontbeerlijk, zegt UM-hoogleraar Cees van der Vleuten. “Zolang veel docenten nog steeds een la met eigen toetsen hebben, is er sprake van een groot kapitaalverlies.”
  31 januari - Het Open Education Consortium, een alliantie van onderwijsinstellingen die zich inzetten voor open onderwijs, heeft minister Bussemaker de Open Education Leadership Award of Excellence toegekend. “Haar steun voor openheid dient als een voorbeeld voor overheden wereldwijd,” schrijft de jury.
  (foto: Blake Patterson)
  23 januari - Opleiden voor de wereld van morgen staat centraal in de strategische agenda van de Hogeschool Rotterdam. Daar hoort toekomstbestendig onderwijs bij. Als lector Digitale didactiek gaat Fleur Prinsen met ‘blended learning’ onderzoeken hoe de binding van studenten bij de opleiding beter kan worden.
  20 januari - OU-hoogleraar Marco Kalz heeft de leerstoel Open Education toegekend gekregen van UNESCO. Kalz gaat zich met de leerstoel richten op het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie en richt zich met name op het thema duurzaamheid.
  22 december - De stimuleringsregeling voor open en online onderwijs van SURFnet en OCW is onverminderd populair. In de derde ronde werden maar liefst 55 aanvragen ingediend. Dat is ruim twee keer zo veel als in de vorige aanvraagronde.