• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  152 artikelen  
  (Beeld: Ritzo ten Cate)
  18 september - Steeds meer partijen beginnen met het gebruik van Blockchain- toepassingen in het onderwijs. Toch zijn er nog flink wat technische en juridische vraagstukken die wachten op een bevredigend antwoord.
  (foto: Fontys)
  12 september - Technologie, ondernemerschap en creativiteit, dat zijn volgens Nienke Meijer de belangrijkste vaardigheden die de samenleving van de toekomst vraagt. In een essay stelt de Fontys-voorzitter dat het aan het onderwijs is “zo snel en effectief mogelijk de benodigde kennis en skills te verankeren, op alle niveaus.”
  7 september - “Als we in de toekomst een grijs gebied tegenkomen wat betreft privacy, dan gaan we het gewoon niet doen.” Hans Schutte (DUO) ziet zijn organisatie steeds meer groeien als databedrijf met een grote verantwoordelijkheid. Hij is voorbereid op een nieuwe kabinetsperiode.
  (foto: Sergey Galyonkin)
  7 september - De VSNU start het academisch jaar met een impuls voor digitalisering in het onderwijs. Technologie moet niet achterblijven op het eiland van de technische universiteiten, maar door alle vakgebieden en universiteiten heen gedragen worden. Wat gebeurt er op dit punt al, en wat leren we daarvan?
  De Denker van Rodin
  6 september - Waar begint je verantwoordelijkheid als docent en waar houdt hij op? Joop Berding en Izaak Dekker gaven samen zeven jaar les aan de Master Pedagogiek op de Hogeschool Rotterdam. In het essay ‘Onderwijsfilosofen in actie’ passen ze de theorie toe op de dilemma’s die ze in de klas meemaakten.
  (Foto: DoN CIO)
  22 augustus - “Men moet weggaan van het idee dat er zoiets zou bestaan als ‘algemeen probleemoplossende vaardigheden’ want die bestaan gewoon niet.” Volgens universiteitshoogleraar Paul Kirschner is de huidige kennisbasis in het onderwijs nog steeds de beste uitgangspositie om op te leiden voor nog niet bestaande banen.
  21 augustus - Nederland als gidsland in het gebruik van digitale technologie, zo klonk het vorig jaar op universiteiten bij de opening van het collegejaar. Stond vorig jaar het onderzoek centraal, dit jaar zal nadrukkelijker worden ingegaan op het onderwijs.
  (foto: Marketingtuig Digital Creatives)
  17 augustus - Vorig jaar signaleerde SURFnet ‘learning analytics’ al als een van de belangrijkste technologische trends in het hoger onderwijs. Wat gebeurt er nu mee? Op 26 en 27 oktober staat de UvA in het teken van de laatste ontwikkelingen in en onderzoek naar learning analytics.
  15 augustus - Op veel plekken in Nederland is een tekort aan technici op (v)mbo-niveau. Door nieuwe didactiek in het bèta- en technologieonderwijs hoopt men deze tekorten te ondervangen. Ook op Hogeschool Utrecht is deze zomer een lectoraat van start gegaan dat onderzoek gaat doen naar curriculumontwikkeling in het technisch onderwijs.
  9 augustus - “Een diploma wil je natuurlijk zo goed mogelijk bewaren, maar je wilt het ook goed gebruiken om te bewijzen wat je waard bent.” Theo Mensen ziet vele toepassingen voor Blockchain in het onderwijs. “Het gaat om het verminderen van administratieve rompslomp, om tijd vrij te maken voor het leerproces.”
  Salman Khan (foto: Elvin)
  7 augustus - In 2006 begon Salman Khan via online onderwijs zijn neefjes de beginselen van de wiskunde bij te brengen. Ruim tien jaar later is de Khan Academy de belangrijkste partner van de Amerikaanse College Board voor het leveren van oefenmateriaal voor eindexamens.
  (foto: pestoverde)
  11 juli - Hoe laat je studenten complexe praktijksituaties echt beleven? De Radboud Universiteit onderzoekt het gebruik van 360 graden video. “Je bent afgesloten van je omgeving met een VR-bril. Zo dompel je studenten echt onder in de situatie,” legt Gert Bosgra uit.
  4 juli - De gedachte dat een one-size-fits-allbenadering in het onderwijs niet meer van deze tijd is wordt breed gedragen. Maar wat betekent het nu om de leerling meer centraal te zetten? Een advies dat de Onderwijsraad uitbrengt op verzoek van OCW stelt dat er grenzen zijn aan een exclusieve gerichtheid op de wensen van leerling en ouder.
  (foto: Thinkpublic)
  23 juni - “Uiteindelijk is tijd voor docenten het belangrijkste om onderwijsinnovatie te stimuleren,” zegt onderwijsadviseur Ank Boersma (Hanzehogeschool). Zij ziet hoe blended learning zich meer en meer verspreid door de hogeschool.
  20 juni - “Er is een kritische herbezinning op ons onderwijs nodig om daadwerkelijk bij te dragen aan gelijke kansen voor alle kinderen.” De Gelijke Kansen Agenda en Plan van Aanpak Toptalenten van het miniserie van onderwijs zijn twee tegenstrijdige beleidsmatige initiatieven, zo stelt Eddie Denessen in zijn oratie aan de Universiteit Leiden.