• A
 • A
 • Dossier HBO
  20 artikelen  
  (foto: Schnaars)
  6 november - Hoe kun je er voor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven? Onderzoekers van de Hanzehogeschool, NHL en Stenden gaan met een subsidie van Regiorgaan SIA met die kwestie aan de slag.
  31 oktober - Voor jonge afgestudeerden is het van belang dat zij het Engels goed beheersen, toch plaatst Avans-voorzitter Paul Rüpp kanttekeningen bij de verengelsing van het hoger onderwijs. “Het Nederlands is een deel van onze cultuur en identiteit.” Rüpp pleit er daarom voor dat de gehanteerde onderwijstaal Nederlands is tenzij.
  31 oktober - Aeres Hogeschool uit Ede, Van Hall Larenstein en de HAS Hogeschool zijn een rechtszaak begonnen tegen het ministerie van Economische Zaken omdat die hen gekort heeft op de rijksbijdragen. Tevergeefs, de rechter geeft de drie agrarische instellingen geen gelijk.
  Thom de Graaf reikt de HBOAward 2017 uit
  27 oktober - Een spannende strijd zoals met uitgevers als Elsevier wordt er niet gevoerd, maar ook het hbo werkt hard aan het toegankelijk maken van onderzoek. Saxion ontving deze week de eerste HBOAward van SURF en mag zich komend jaar de voorvechter van Open Access in het hbo noemen.
  (Foto: ScienceGuide)
  24 oktober - Moeten instellingen nog wel meedoen met de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO, hoe zwaar is de lastendruk in het hoger onderwijs en waar moet het heen met het kwaliteitszorgsysteem in Nederland? Vijf collegevoorzitters uit het hbo doordachten deze thema’s samen met de NVAO-voorzitter Anne Flierman.
  foto: Yaroslava Kulchenko
  24 oktober - De Hanze verwelkomt haar eerste internationale promovendus, uit Belgorod, Rusland. “Als je als instelling een ambitie hebt, dan hoort daar ook bij dat je als instelling de ambitie hebt om internationaal herkend en erkend te worden.”, aldus Rob Verhofstad.
  17 oktober - Als het aan de gemeente Gorinchem ligt krijgt Nederland de eerste hbo-bachelor in Liberal Arts and Sciences. De nog op te richten Hogeschool Gorinchem wil deze kleinschalige opleiding in samenwerking met een bekostigde hbo-instelling verzorgen.
  Davd Patreaus op bezoek bij NHL en Stenden
  16 oktober - “De strijd vlak na de strijd is altijd heel belangrijk. Kijk deze morgen nog naar de strijd tussen de Koerdische Peshmerga en het Iraakse leger.” Oud-generaal David Petraeus gaf op bezoek bij NHL en Stenden zijn visie op Donald Trump, terrorisme en de grootste bedreigingen voor de wereldvrede.
  16 oktober - De begrotingen van de hogescholen in Nederland lieten in 2014 nog overschotten zien van €158 mln., deze zijn in 2016 omgeslagen naar een tekort van €92 mln. Dit als gevolg van minder inkomsten door het leenstelsel en stijgende personeelslasten.
  10 oktober - Het hoger onderwijs krijgt er geen geld bij van Rutte-III en moet bezuinigen. Opleidingen die onvoldoende leiden tot baankansen worden gekort. Ook wordt er door het nieuwe kabinet vastgehouden aan prestatiebekostiging middels kwaliteitsafspraken. Wel komt er extra geld voor onderzoek en bètaopleidingen.
  9 oktober - De rechter stelt de Hogeschool Utrecht in het gelijk omdat deze een docent wil ontslaan die niet wil voldoen aan de eis om tenminste een masterdiploma te halen. De HU vindt dit een terechte eis gezien de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen OCW en de Vereniging Hogescholen in 2011.
  6 oktober - Gisteravond is burgemeester Eberhard van der Laan overleden. Ook het hoofdstedelijke hoger onderwijs staat stil bij het overlijden van de burgemeester. De UvA prijst zijn optreden in het bijzonder bij de roerige tijden rondom de Maagdenhuisbezettingen.
  5 oktober - Geen quota, maar wel een diversiteitspact, zo moet tenminste 50% van de hogere leidinggevende in het hbo een vrouw zijn en 20% van het personeel een migratieachtergrond hebben. Dat stelde VH-voorzitter, Thom de Graaf voor tijdens een bijeenkomst over diversiteit in het hbo.
  foto: Seikh Hashimi, Adviseur Religieuze Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en de rector van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam
  5 oktober - Leefbaar Rotterdam wil dat de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, voorheen de Islamitische Universiteit Rotterdam wordt gesloten nadat uit onderzoek is gebleken dat 3 Jihadgangers onderwijs volgden op deze instelling en 2 anderen zich aangemeld hebben, maar niet zijn toegelaten.
  (foto: ScienceGuide)
  2 oktober - Anka Mulder wordt de nieuwe voorzitter van Saxion. Bij de hogeschool volgt zij de afzwaaiende Wim Boomkamp op. “Ik ben enthousiast over de contacten van Saxion met de buitenwereld, in de regio en internationaal”, zegt Mulder die nu nog vicevoorzitter bij de TU Delft is.