• A
 • A
 • Dossier HBO
  404 artikelen  
  19 september - “Wij kijken wel degelijk naar de kwaliteit van docenten.” In de Kamer verdedigde NVAO-voorzitter Anne Flierman zich tegen de SP die de NVAO verwijt te veel naar de papieren werkelijkheid te kijken. Flierman waarschuwde wel dat zonder opleidingsaccreditaties de lastendruk niet afneemt.
  18 september - Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces gerelateerd is aan het inkomen van de ouders. Het sterkste negatieve effect op studiesucces blijkt een migratieachtergrond.
  Inholland Alkmaar
  11 september - De opening van het hogeschool jaar van Inholland was dit jaar op de locatie in Alkmaar en dat was niet zonder reden. Het vernieuwde gebouw werd geopend, helemaal duurzaam en voorbereid op de groei, want Inholland groeit.
  11 september - Hoe moet de professionele master in het hbo zich verhouden tot die in het wo? Nu steeds meer hogescholen nieuwe masters ontwikkelen is die vraag steeds relevanter. “Geef hogescholen de kans de plek in te nemen die bij het binair stelsel hoort”, zegt Henk Pijlman van de Hanzehogeschool.
  8 september - Het duurde even maar NHL en Stenden hebben nu ook groen licht gekregen van OCW voor de fusie van beide hogescholen. Voorlopig zal de hogeschool als NHL Stenden door het leven gaan, maar de verwachting is dat er een nieuwe naam komt in de toekomst.
  (foto: Niki Kits-Polman)
  8 september - Studenten die tijdens hun opleiding al een bedrijf aan het opzetten zijn kunnen dit jaar – analoog aan de topsportersregeling – ook gebruik maken van een topondernemersregeling. Wim Boomkamp (Saxion) wil met de regeling het “behalen van een diploma voor deze studenten aantrekkelijk houden.”
  (Foto: HAN)
  4 september - “Ik nodig jullie, collega’s, uit om vanaf dag een de beroepsopleiding te verbinden met de levensvragen.” Tijdens een ietwat stemmige jaaropening bij de HAN benadrukte voorzitter Kees Boele het belang van het civiele effect van het hoger onderwijs.
  1 september - “Er zijn kinderen die komen naar school omdat dit wél een veilige huiskamer voor ze is. Dat is mooi, maar ook verschrikkelijk dat docenten daar rekening mee moeten houden.” Schrijver Abdelkader Benali drukt nieuwe studenten van de iPabo op het hart dat zij toegewijd les moeten geven, juist bij kwetsbare leerlingen.
  NVAO-voorzitter Anne Flierman tijdens de zomerborrel
  3 augustus - De Onderwijsinspectie gaat binnenkort in het basis- en voortgezet onderwijs werken met gedifferentieerde oordelen. In het hoger onderwijs werkt men al een paar jaar met dergelijke oordelen, maar de NVAO vraagt zich hardop of dit nu wel verstandig is.
  27 juli - Van de vmbo-leerlingen die in 2004 een diploma voor de gemengde leerweg ontvingen, had uiteindelijk 26% een hbo-bachelordiploma behaald in 2016. 1,5 % van deze groep behaalt zelfs een wo-masterdiploma, zo blijkt uit een analyse van OCW. Wel daalt het percentage van ‘bergbeklimmers’ in het onderwijs.
  24 juli - “Het inkomen van je ouders mag niet bepalen of je die stap wel of niet zet naar het hbo. Dat is ook iets wat wij in de formatie bespreken.” Harry van der Molen (CDA) vindt dat een nieuw kabinet de dalende doorstroom van mbo-hbo moet herstellen, over het verhogen van lerarensalarissen is hij minder uitgesproken.
  21 juli - “Het is zorgwekkend dat heel veel mensen nu in het Engels worden opgeleid voor een beroep dat ze vervolgens in het Nederlands gaan uitoefenen.” De nieuwe Algemeen Secretaris van de Taalunie, Hans Bennis is net als Martin Bosma (PVV) bezorgd over de toename van het Engels in het hoger onderwijs.
  20 juli - “De Portugezen willen samen met NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool het praktijkgerichte onderzoek meer op de Brusselse agenda zetten.” Bestuurslid van de NHL, Jan van Iersel legt uit waarom beide hogescholen samen met het Portugese ho het praktijkgericht onderzoek in de EU versterken.
  19 juli - Studenten in het hoger onderwijs klagen nauwelijks over stages. Volgens Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt dat nog niet veel over omvang van stagemisbruik door bedrijven. Daarom vindt er momenteel een sectoranalyse plaats om te kijken in welke sector sprake is van stagemisbruik.
  13 juli - “We gaan iets nieuws bouwen, maar niet zonder daarbij oog te houden voor de eigenheid van de twee hogescholen”. De nieuwe collegevoorzitter van NHL Stenden Hogeschool, Erica Schaper blikt alvast vooruit.