• A
 • A
 • Dossier WO
  29 artikelen  
  16 november - “De rol van de universiteit zijn wij een beetje uit het oog verloren.” Op de dag van de 90e dies van de Tilburg University reflecteren Rector Emile Aarts en hoogleraar communication and technologies Marjolijn Antheunis op de inhoud en de vorm van het academisch onderwijs en onderzoek.
  16 november - Het kabinet gaat in de Europese Unie inzetten op meer internationalisering en gelijke kansen in het onderwijs. In de Kamer klonken zorgen over de overdracht van onderwijsbevoegdheden aan de EU.
  14 november - Minister Van Engelshoven vindt dat er goede redenen kunnen zijn voor het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Martin Bosma (PVV) is teleurgesteld in dit antwoord en hoopt dat de minister nog bijdraait en dat de liefde bij haar voor de Nederlandse taal opbloeit.
  de deur naar het kantoor van Paul Herfs – ombudsman aan de Universiteit Utrecht
  7 november - Een nieuwe passage in de cao Nederlandse Universiteiten roept universiteiten op om de wenselijkheid van een ombudsman voor personeel te onderzoeken. ScienceGuide verkent welke universiteiten deze functionaris hebben.
  7 november - Een stappenplan gelanceerd door SURF moet besturen van onderwijsinstellingen gaan helpen bij het implementeren van beleid voor het open delen en benutten van leermaterialen. “We moeten de rol van bestuurders niet overschatten, maar wat we wel kunnen doen is docenten ondersteunen in tijd en middelen”, zegt Anka Mulder.
  7 november - Jet Bussemaker en Sander Dekker zijn uitgezwaaid. Hoewel Bussemaker trots is op de behaalde resultaten zaten er ook keerzijden aan haar ministerschap. “Het gelijke kansen dossier is heel ingewikkeld geweest, daar zal ik niet omheen draaien als minister van sociaaldemocratische huize.”
  6 november - De aangekondigde bezuinigingen van Rutte III op het onderwijs worden verspreid over de hele onderwijs- en onderzoeksbegroting. Voor het hbo en wo geldt dat er vanaf volgend jaar enkele miljoenen bezuinigd moet worden, maar vanaf 2019 loopt dit snel op tot circa €50 miljoen in 2022.
  31 oktober - "Laten we eerst herijken wat de essentiële onderdelen zijn van een promotie."aldus Gareth O’Neill voorzitter van het European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers.
  31 oktober - Gepromoveerden vinden in Nederland maar zelden een baan in de academie. Om in te kunnen spelen op dit gegeven groeit de roep om meer inzicht. In Vlaanderen volgt men al ruim tien jaar het carrièreverloop van wetenschappelijk personeel middels een volgsysteem.
  31 oktober - Drie linkse partijen, de SP, GL, en de PvdA presenteren een alternatieve begroting voor Rutte III. Zij pleiten onder andere voor meer geld voor het primair onderwijs. In de plannen staat niets over de werkdruk op de universiteit, terwijl GroenLinks #woinactie toegezegd heeft hier iets tegen te doen.
  26 oktober - Afgelopen vrijdag was het feest op de Zernikecampus in Groningen. Dit jaar viert de Rijksuniversiteit Groningen dat het 20 jaar geleden is dat deeltjesversneller AGOR in gebruik werd genomen. Onlangs besloot de universiteit de looptijd nog eens met 20 jaar te verlengen.
  24 oktober - Vanwege de numerus fixus op diergeneeskunde in Utrecht wijken veel Nederlandse studenten uit naar Vlaanderen. Dit leidt tot irritaties in het Vlaamse parlement. Daarom komt er een onderzoek en gaat de Vlaamse minister in gesprek met haar collega Ingrid Van Engelshoven.
  foto: Yaroslava Kulchenko
  24 oktober - De Hanze verwelkomt haar eerste internationale promovendus, uit Belgorod, Rusland. “Als je als instelling een ambitie hebt, dan hoort daar ook bij dat je als instelling de ambitie hebt om internationaal herkend en erkend te worden.”, aldus Rob Verhofstad.
  (Ook de RuG roept medewerkers op de petitie te tekenen, foto: Wutsje)
  19 oktober - Na de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit roept nu ook de Rijksuniversiteit Groningen op om de petitie te tekenen voor meer geld voor wetenschappelijk onderwijs. Zij constateren dat er steeds minder geïnvesteerd wordt in de band tussen onderwijs en onderzoek.
  13 oktober - Studenten van de technische universiteiten luiden de noodklok over de weinig definieerbare plannen van het kabinet om ook iets te doen aan de tekorten bij de de technische universiteiten. Zij denken dat dit zal leiden tot meer selectie om de instroom hanteerbaar te houden.