• A
 • A
 • Dossier WO
  493 artikelen  
  20 september - De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) lanceert vandaag een nieuwe manier van taalonderzoek in Friesland. In een spelomgeving kunnen alle burgers deelnemen aan het taalonderzoek van Nanna Hilton en andere taalwetenschappers van het team Stimmen fan Fryslân.
  19 september - “Wij kijken wel degelijk naar de kwaliteit van docenten.” In de Kamer verdedigde NVAO-voorzitter Anne Flierman zich tegen de SP die de NVAO verwijt te veel naar de papieren werkelijkheid te kijken. Flierman waarschuwde wel dat zonder opleidingsaccreditaties de lastendruk niet afneemt.
  13 september - Het percentage leerlingen dat in Nederland een studie kiest in de bétatechnische hoek is een van de laagste van alle OECD-landen. Duitsland weet zelfs twee keer zoveel studenten in deze richtingen te trekken, zo blijkt uit onderzoek van de OECD.
  (Foto: Jelllserrine)
  12 september - In 2013 verscheen Het Academisch Manifest - Van een bezette naar een publieke universiteit. Deze publicatie van Hans Radder en Willem Halffman, leidde tot veel internationale respons vanuit de academische wereld. Deze zomer verscheen een bundeling van de internationale reacties.
  11 september - Op veel universiteiten werd de academische jaaropening aangegrepen om de agenda van de VSNU voor digitalisering in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Bij de RUG stond zelfs de hele jaaropening in het teken van dat thema. “We kunnen ons onderwijsmodel verbeteren en daarbij profiteren van ICT-ontwikkelingen zelf.”
  (foto: ScienceGuide)
  8 september - “Het is niet de school die de studenten vormt, maar het zijn de studenten die de school vormen.” VN- pleitbezorger voor de Sustainable Development Goals (SDG), Alaa Murabit opende in Maastricht het Academisch jaar met een quote van haar vader. Net als eerdere jaren organiseerden studenten de opening.
  (Foto: ScienceGuide)
  7 september - “De scheidslijnen tussen universiteit, overheid en het bedrijfsleven beginnen te vervagen, en dat is ook nodig.” Kort geleden begon Ronald de Jong als Professor of Practice aan de Tilburg University. Hij moet de brug slaan tussen praktijk en theorie.
  6 september - Vandaag nam Pieter Duisenberg afscheid van de Tweede Kamer. Hij volgt 1 oktober Karl Dittrich op als voorzitter van de VSNU. Kamervoorzitter Khadija Arib was kritisch op zijn vertrek maar prees het werk van Duisenberg. Inmiddels zwelt de kritiek op zijn vertrek aan, en niet alleen in de Kamer.
  6 september - De LSVb luidt de noodklok, veel internationale studenten hebben nog geen woonruimte. “Universiteiten hebben de studenten die nu op straat staan actief geworven. Zij moeten snel een oplossing organiseren”, zegt de voorzitter Tariq Sewbaransingh.
  5 september - Minister Bussemaker doet een oproep voor vermindering van prestatiedruk in het hoger onderwijs, waarbij ze speciaal verwijst naar risico op depressies onder promovendi. Dit deed ze tijdens haar laatste opening van het academisch jaar, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
  4 september - De aanvoerder van de Top 10 van ScienceGuide van dit jaar is Pieter Duisenberg. Hij drukte de grootste stempel op het hoger onderwijs en de wetenschap, al was lang niet iedereen daar blij mee. Een profiel van een politicus die spreekt zonder meel in de mond.
  31 augustus - De studentenraad van de UvA wil dat hun universiteit uit de VSNU stapt omdat Pieter Duisenberg (VVD) voorzitter wordt van de universiteitenkoepel. Uitlatingen van Duisenberg druisen volgens de studenten lijnrecht in tegen de belangen van UvA, als voorbeeld geven zij zijn pleidooi om de opbrengsten van het leenstelsel te reserveren voor technische universiteiten.
  (foto: Universiteit Utrecht)
  30 augustus - Met ingang van 1 oktober is prof. dr. Anton Pijpers (1958) de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Hij is al sinds 2014 vicevoorzitter. Pijpers volgt Marjan Oudeman op, die in juni afscheid. Pijpers heeft het al wel aan de stok gehad met Pieter Duisenberg.
  30 augustus - OCW houdt vast aan het opleidingspredicaat excellent van de NVAO. Bovendien kunnen ho-instellingen als geheel geen bijzonder kenmerk krijgen en worden evaluatiebureaus niet in de wet verankerd. Daarmee neemt OCW drie suggesties van de NVAO om het accreditatiebestel te verbeteren niet over.
  30 augustus - “De kwaliteit van de aanvragen is abominabel, maar dat zetten we natuurlijk niet in de krant.” Het rommelt achter de schermen van het topsectorenbeleid. Om de kwaliteit van de gehonoreerde aanvragen te verhogen mag NWO van EZ nu inspringen om de beoordeling te doen.