• A
 • A
 • Dossier WO
  419 artikelen  
  (De helft van de Vlaamse promovendi kampt met symptomen zoals stress, Foto: Freepht)
  24 april - Een grote studie wijst uit dat promovendi gezondheidsrisico’s lopen. Er was al eerder aandacht voor dit probleem, maar voor het eerst laat een internationaal onderzoeksteam zien dat geestelijke gezondheidsproblemen bovenmatig veel voorkomen bij jonge wetenschappers.
  (foto: Tim Cardol)
  22 april - In 600 steden in de wereld lopen wetenschappers vandaag de March for Science. Ook in Amsterdam kwamen rectoren bijeen om hun steun voor ongebonden wetenschappelijk onderzoek uit te spreken. “Overheden, autoriteiten en politici moeten ons het vertrouwen geven,” zei VU-rector Vinod Subramaniam.
  (Foto: jackmac34)
  18 april - Onderzoekers die veel publiceren zijn niet per se betere docenten. Dat blijkt uit een gerandomiseerd onderzoek dat uitgevoerd werd bij de Universiteit Maastricht. In de masterfase blijkt hoge publicatiekwaliteit wel een toegevoegde waarde te hebben.
  (foto: Darko Stojanovic)
  13 april - Universiteiten in Nederland zouden een of twee plekken bij studies met een numerus fixus aan statushouders moeten kunnen geven. Dat is het pleidooi van vice-rector Harm Hospers van de Universiteit Maastricht, zo meldt Dagblad de Limburger.
  (Foto door Christopher Michel)
  12 april - “Ons grootste probleem in Nederland is een gebrek aan ambitie.” Robbert Dijkgraaf vindt de oproep van de kenniscoalitie voor een miljard extra voor onderzoek nog heel bescheiden. Daarnaast vindt hij het “te gek om waar te zijn” dat er numeri fixi zijn bij bèta-techniekopleidingen.
  (foto: Radboud Universiteit)
  11 april - Daniël Wigboldus is de opvolger van Gerard Meijer als collegevoorzitter bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met de benoeming van Wigboldus kiest de universiteit voor een bestuurder uit eigen gelederen. “Ik kijk uit naar de samenwerking met iedereen die deze organisatie zo bijzonder maakt,” zegt Wigboldus.
  (Foto: ScienceGuide)
  10 april - Verschillende partijen in de Eerste Kamer hebben de minister vragen gesteld over de praktische uitwerking en de noodzaak van het uitbreiden van het ius promovendi. Het lijkt er op dat Senaat minder makkelijk akkoord gaat met de uitbreiding dan de Tweede Kamer.
  (Foto: ScienceGuide)
  5 april - Wat valt er te doen aan het lage honoreringspercentage bij NWO, en hoe zorgen we dat jonge onderzoekers de moed niet verliezen in het aanvraagtraject? Die vragen stonden centraal op een unieke werkconferentie georganiseerd door NWO.
  Baren van der Meulen (foto: Sicco de Knecht)
  3 april - In zijn oratie vorige week maandag nam de kersverse hoogleraar Barend van der Meulen het op voor de wetenschapper als vakman. Deze wordt te eenzijdig beoordeeld zonder dat bewezen is dat het ook het gewenste resultaat oplevert.
  Bert van der Zwaan (foto: Universiteit Utrecht)
  29 maart - Een toenemend nationalistische politiek en een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Bij de openingsrede van de Dies van de Universiteit Utrecht schetst rector Bert van der Zwaan twee trends die de universiteit gaan raken. “Belangrijk is dat we handen en voeten geven aan de universiteit in de maatschappij om ons heen.”
  (Links: Mieke van Herreweghe, rechts: Rik van de Walle)
  28 maart - Aan de Universiteit Gent is de strijd om het rectoraat losgebarsten. Kandidaten Rik van de Walle en Mieke van Herreweghe willen aandacht voor de carrièrekansen van jonge onderzoekers.
  22 maart - Op de dag van de hoorzitting tussen Elsevier en de universiteiten over de openbaarmaking van hun contracten heeft ScienceGuide de hand weten te leggen op de overeenkomst. In de afspraken tussen partijen lijkt het er op dat de uitgever er alles aan doet om de weg naar Open Access zo lang en onaantrekkelijk mogelijk te maken.
  (Bron: VSNU)
  21 maart - Is het gras voor gepromoveerden groener binnen-of buiten de wetenschap? Het is bekend dat de grootste groep uiteindelijk buiten de wetenschap gaat werken, maar we weten opvallend weinig over hun ervaringen binnen- en buiten de wetenschap?
  (foto: Aranjuez1404)
  14 maart - De Kenniscoalitie agendeerde het al en ook NWO geeft de partijen alvast huiswerk voor na de verkiezingen. €1 miljard extra moet er jaarlijks komen voor de wetenschap. NWO heeft bovendien al zeer concrete ideeën over hoe dat miljard ingezet moet gaan worden.
  (foto: David Stanley)
  9 maart - Mensenhandel is een miljardenindustrie in Eritrea en het regime in het Oost-Afrikaanse land speelt daar welbewust een grote rol in. Mirjam van Reisen (Universiteit Leiden) concludeert na meer dan vijf jaar veldwerk dat in Eritrea een goed lopende ‘industrie’ bestaat met een geschatte omzet van €1 miljard.