• A
 • A
 • Dossier WO
  465 artikelen  
  25 juli - Door de prestatieafspraken heeft de Universiteit Utrecht zich te veel gericht op het behalen van rendementsafspraken ten aanzien van studiesucces. Daarom gaat de UU zich meer richten op de intellectuele en maatschappelijke vorming van studenten, zo belooft men de NVAO voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg.
  21 juli - “Het is zorgwekkend dat heel veel mensen nu in het Engels worden opgeleid voor een beroep dat ze vervolgens in het Nederlands gaan uitoefenen.” De nieuwe Algemeen Secretaris van de Taalunie, Hans Bennis is net als Martin Bosma (PVV) bezorgd over de toename van het Engels in het hoger onderwijs.
  19 juli - Studenten in het hoger onderwijs klagen nauwelijks over stages. Volgens Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt dat nog niet veel over omvang van stagemisbruik door bedrijven. Daarom vindt er momenteel een sectoranalyse plaats om te kijken in welke sector sprake is van stagemisbruik.
  17 juli - Minister Bussemaker heeft met de NVAO, de Inspectie en de CDHO een notitie opgesteld om de drie instanties beter te laten samenwerken, bij het toezicht op de kwaliteit en doelmatigheid van het hoger onderwijs. Dit moet de lasten verminderen en kunnen er brede stelselanalyses worden gemaakt.
  (Foto: Ian L)
  17 juli - “Bij replicatiestudies moet je de lat altijd hoger leggen dan bij de oorspronkelijke studie, daarom is het niet makkelijk om die op te zetten.” NWO kende afgelopen week de eerste onderzoeksbeurzen voor replicatiestudies toe.
  14 juli - “Bij deze uitreiking zouden veel meer mensen moeten zijn, namelijk de familieleden die door oorlogsgeweld hier niet kunnen zijn, wat waren die trots geweest.” Met deze woorden heet ‘coördinator van het ‘Voorbereidend Jaar Leiden’, Hildegard Aerden de vluchteling-studenten welkom die hun certificaat kregen.
  12 juli - De technische universiteiten gaan steeds autonomer opereren, los van de VSNU. Bij OCW weet men inmiddels niet meer met wie men afspraken kan maken. Is dit een opmaat voor wat in Rutte I mislukte: worden de TU’s ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken?
  11 juli - Studenten uit niet hoogopgeleide milieus en met een migrantenachtergrond ondervinden hinder van de toename van het Engels in het ho. Ook maakt het gebruik van Engels in hbo en wo het lastiger om onderzoek te valoriseren en toegankelijk te maken voor het brede publiek, zo schrijft de KNAW.
  10 juli - De zaak rond de openbaarmaking van de open access deals met Springer en Elsevier is rond nu ook Springer afziet van een bezwaarprocedure. Het contract dat Springer met de Nederlandse universiteiten sloot blijkt zeer vergelijkbaar met dat van Elsevier.
  10 juli - Uit een rapport van de Inspectie over selectie aan de poort blijkt dat niet-westerse immigranten minder vaak instromen in selectieve opleidingen. Vrouwen en studenten met Nederlandse ouders die hoogopgeleid zijn, en een hoger inkomen hebben stromen vaker in op een selectieve opleiding.
  5 juli - Wat gebeurt er met het hoger onderwijs als VVD, CDA, D66 en de CU een nieuw kabinet vormen? Kwaliteitsafspraken lijken met deze partijen onomkeerbaar, maar komt daar een versobering van de kwaliteitsborging voor terug? Ook de bekostiging gaat op de schop, het helpt universiteiten niet dat de VSNU daarover verdeeld is.
  4 juli - Het nieuwe kabinet kan met nieuwe kwaliteitsafspraken er voor zorgen dat er meer diversiteit komt in de financiering van de Nederlandse wetenschap. Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Ook wijst zij erop dat de gammawetenschappen lang niet zoveel geld krijgen als vaak wordt gedacht.
  3 juli - Studentenbonden en de ho-koepels hebben de minister dringend verzocht om de eerste opbrengsten van het studievoorschot in 2018 te verdelen via de lumpsum. De minister is positief en ziet het voorstel als een tussenoplossing in aanloop naar kwaliteitsafspraken met het nieuwe kabinet.
  23 juni - Slechts 1% van de vergunninghouders die onderwijs volgen, gaat naar het hbo of de universiteit. Alleen Iraniërs doen het in dit opzicht beter: 11% van de Iraanse leerlingen gaat naar het hbo. Dit blijkt uit cijfers van het CBS die in kaart bracht wat er met de vluchtelingenstroom van 2014 en 2015 gebeurde.
  21 juni - De VVD heeft een nieuwe bestemming gevonden voor de opbrengsten van het leenstelsel. Pieter Duisenberg (VVD) wil dat een deel van de eerste vrijkomende middelen van het studievoorschot naar de tekorten gaan bij technische universiteiten. Het hbo bekijkt deze ontwikkeling met zorg en bezuinigt alvast.