• A
 • A
 • Dossier R&D
  87 artikelen  
  (Foto: Ian L)
  17 juli - “Bij replicatiestudies moet je de lat altijd hoger leggen dan bij de oorspronkelijke studie, daarom is het niet makkelijk om die op te zetten.” NWO kende afgelopen week de eerste onderzoeksbeurzen voor replicatiestudies toe.
  (foto: Kkolosov)
  24 mei - Nederland moet meer investeren in onderzoek en innovatie. Dat adviseert de Europese Commissie aan de Europese Raad. De overheidsinvesteringen zijn ondanks de aantrekkende economie de laatste jaren gestagneerd en dat moet veranderen.
  26 april - Ten years of Dutch participation in the ERC programme have been very rewarding for the small nation. The Dutch population accounts for only 3% of the total union but it receives an impressive 9% of the ERC grants. Is this a blessing or a curse?
  (Foto door Christopher Michel)
  12 april - “Ons grootste probleem in Nederland is een gebrek aan ambitie.” Robbert Dijkgraaf vindt de oproep van de kenniscoalitie voor een miljard extra voor onderzoek nog heel bescheiden. Daarnaast vindt hij het “te gek om waar te zijn” dat er numeri fixi zijn bij bèta-techniekopleidingen.
  (Square Kilometer Array, Foto: Swinburne astronomy productions)
  12 april - Onderzoekers die gebruik willen maken van grote faciliteiten als de radiotelescopen van de Square Kilometer Array moeten bij hun NWO Roadmap-aanvragen nu duidelijk aangeven welke ICT-infrastructuur zij nodig hebben. Voor SURF biedt die ontwikkeling veel nieuwe mogelijkheden.
  (foto: Rijksvoorlichtingsdienst)
  10 februari - “Als je er al extra geld naartoe stuurt en misschien moet dat wel, dan moet je zeker weten dat de industrie zelf ook het nodige doet.” Premier Rutte begrijpt de roep van de kennissector om €1 miljard aan investeringen, maar wil dan ook dat het bedrijfsleven over de brug komt.
  20 januari - De Nederlandse wetenschap functioneert goed. Tegelijkertijd zijn er signalen die erop wijzen dat de ruimte voor zowel het ongebonden als het toepassingsgerichte onderzoek onder druk staat. Dat is de conclusie van het gezamenlijke rapport 'Balans van de wetenschap 2016' van AWTI, KNAW en Rathenau Instituut.
  19 januari - De totale overheidsinvesteringen in wetenschap en innovatie laten voor de periode 2017-2021 een stabiel beeld zien. Daarmee is een einde gekomen aan jaren daling van overheidsuitgaven aan R&D en is er zelfs een lichte stijging blijkt uit de TWIN-cijfers 2015-2021 die het Rathenau Instituut publiceert.
  29 november - Minister Bussemaker vindt het niet nodig om aanpassingen te maken in de financiële verdeling van de verschillende wetenschapsgebieden. Nederland loopt internationaal niet uit de pas als men kijkt wat men uitgeeft aan de verschillende wetenschapsgebieden, blijkt uit onderzoek van het Rathenau.
  Wikimedia Commons
  28 oktober - De commissie Van Vught, die de prestatieafspraken evalueerde, presenteerde haar bevindingen, co-schappers vragen om een stagevergoeding, het is open access week, bedrijven investeren meer in R&D en een interview met STW directeur Hans Nijhuis.
  24 oktober - Bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs gaven in 2015 samen ruim 13,6 miljard euro uit aan R&D. Dat is 3 procent meer dan het jaar ervoor. De uitgaven aan R&D stijgen al enkele jaren licht. Het HO geeft het meeste geld uit aan medisch onderzoek, meldt het CBS.
  (foto: buddawiggi)
  21 oktober - De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft een nieuwe directeur. Anneke Bovens van de Onderzoeksraad voor Veiligheid treedt per 1 januari 2017 aan en volgt daarmee Dorette Corbey op.
  4 oktober - “De manier waarop onderzoek en kennis worden gedeeld is nog te zeer gesloten.” Bij de jaarlijkse Avond van Wetenschap en Maatschappij, sprak staatssecretaris Dekker over de maatschappelijke en economische impact van wetenschap. Dekker roept wetenschappers op om meer naar buiten te treden.
  15 september - Ondernemers en wetenschappers, verenigd in de Kenniscoalitie, slaan de handen ineen in een oproep aan de politiek. Vandaag presenteert de Kenniscoalitie een Investeringsagenda en een Portfolio voor onderzoek en innovatie en pleit voor een jaarlijkse investering van €1 miljard.
  (foto: fdecomité)
  31 augustus - Wat kan Nederland van andere landen leren waar het het aantrekken van R&D-investeringen betreft? De AWTI liet Technopolis een kijkje nemen bij vijf voorbeeldlanden. In sommige gevallen is de overheid meer dan een facilitator, maar wordt er direct deelgenomen in een “innovation ecosystem.”