• A
 • A
 • Dossier Haagse politiek
  135 artikelen  
  12 september - De Telegraaf meldt vandaag dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd. Dit zou wel eens ten koste kunnen gaan van de wens van leraren in het primair onderwijs om 1,8 miljard extra uit te trekken voor de verhoging van de lerarensalarissen.
  8 september - Minister Bussemaker gaat niet in kaart brengen welke hoger onderwijsinstellingen samenwerken met de fossiele industrie. Wel is er een onderzoek aangekondigd over de achterblijvende private R&D investeringen, zo bleek in het Kamerdebat over wetenschappelijke integriteit.
  7 september - “Als we in de toekomst een grijs gebied tegenkomen wat betreft privacy, dan gaan we het gewoon niet doen.” Hans Schutte (DUO) ziet zijn organisatie steeds meer groeien als databedrijf met een grote verantwoordelijkheid. Hij is voorbereid op een nieuwe kabinetsperiode.
  2 augustus - “De visie van de politieke leiding kan in hoge mate hinderen, vooral als dit gestoeld is op overtuiging in plaats van feitelijkheid.” OCW-ambtenaren evalueren de nieuwe werkwijze van het ministerie om het werkveld meer te betrekken bij beleidsvorming. De politieke overtuiging van bewindslieden lijkt daarbij niet altijd te helpen.
  24 juli - “Het inkomen van je ouders mag niet bepalen of je die stap wel of niet zet naar het hbo. Dat is ook iets wat wij in de formatie bespreken.” Harry van der Molen (CDA) vindt dat een nieuw kabinet de dalende doorstroom van mbo-hbo moet herstellen, over het verhogen van lerarensalarissen is hij minder uitgesproken.
  21 juli - “Het is zorgwekkend dat heel veel mensen nu in het Engels worden opgeleid voor een beroep dat ze vervolgens in het Nederlands gaan uitoefenen.” De nieuwe Algemeen Secretaris van de Taalunie, Hans Bennis is net als Martin Bosma (PVV) bezorgd over de toename van het Engels in het hoger onderwijs.
  7 juli - “Ik roep de heer Omtzigt en zijn collega's op: maakt u haast, maakt u voort, het land wacht op u.” Minister Dijsselbloem roept de onderhandelende partijen op om zo snel mogelijk met een regeerakkoord te komen, zodat zij het gat op de OCW-begroting van bijna een half miljard kunnen dichten.
  6 juli - “De middenklasse legt zich toe op de toekomst van de kinderen, men ziet op tegen het maken van schulden en wil dat niet al op jonge leeftijd stimuleren.” De Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid schrijft dat de afschaffing van de basisbeurs vooral de middenklasse treft.
  5 juli - Wat gebeurt er met het hoger onderwijs als VVD, CDA, D66 en de CU een nieuw kabinet vormen? Kwaliteitsafspraken lijken met deze partijen onomkeerbaar, maar komt daar een versobering van de kwaliteitsborging voor terug? Ook de bekostiging gaat op de schop, het helpt universiteiten niet dat de VSNU daarover verdeeld is.
  (Foto: Andreas Schmidt)
  28 juni - De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt sinds een jaar met een nieuw instellingsplan, opgesteld samen met partners uit de omgeving. Uitgangspunt daarbij is om de de professional meer ruimte te geven, maar de NVAO lijkt daarbij vaak een vervelende spelbreker bij te zijn.
  27 juni - De Algemene Maatregel van Bestuur die internationale campussen van ho-instellingen mogelijk moet maken is overbodig en onnodig gecompliceerd. Dat stelt WHW-expert Peter Kwikkers in een analyse.
  7 juni - Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de uitbreiding van het promotierecht heeft minister Bussemaker aangegeven dat ook lectoren met een nulaanstelling als Universitair hoofddocent ook het recht kunnen krijgen om promoties te verlenen.
  Frank Futselaar (foto: SP)
  31 mei - Meer dan tien jaar was Jasper van Dijk het gezicht van de SP in de Tweede Kamer als het om hoger onderwijs en wetenschap ging. Sinds kort heeft hij een opvolger: voormalig Saxion-docent Frank Futselaar. Wie is hij en wat kunnen we de komende periode van hem verwachten?
  (Foto: St. Petersburg State Polytechnical University)
  29 mei - De afgelopen jaren hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven ingezet op het terugdringen van de tekorten in de technieksector. De aanpak lijkt in hbo en wo te werken, waar het aantal bètastudenten toeneemt. Het succes kent een keerzijde: op TU’s wordt steeds vaker een numerus fixus ingesteld.
  24 mei - Een groeiend aantal technische opleidingen lijkt komende jaren te gaan werken met een numerus fixus. Voor Pieter Duisenberg (VVD) en Harry van der Molen (CDA) was het reden Kamervragen te stellen. Demissionair minister Bussemaker wijst nu op een OCW-analyse van de bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs.