• A
 • A
 • Dossier Top Kennisnaties
  100 artikelen  
  (Foto: Sabine van Erp)
  19 september - Het besluit over de 30%-regeling wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. In brieven aan de Kamer stellen vele organisaties dat het afschaffen van de regeling negatieve effecten zal hebben op de internationale positie van Nederland.
  31 augustus - Research shows that the Dutch academic sector is the largest beneficiary of regulations that make it easier for employees to write off expenses. Contrary to other sectors universities do not attract the specific experts needed and for which this regulation was installed.
  (Foto: KNAW)
  28 augustus - “Wij vragen aandacht voor iets wat helemaal niet sexy is”. Met ScienceGuide reflecteerden Jose van Dijck en Wim van Saarloos op de behoefte om meer te investeren in de basis van de wetenschap. Ook beschouwen zij de rol van de KNAW als ‘geweten van de wetenschap’.
  (Foto: Wokandapix)
  13 augustus - Op een aantal Britse universiteiten hebben studenten de Engelse variant van de Nationale Studenten Enquête geboycot. De resultaten van de enquête worden vanaf dit jaar meegenomen in een ranglijst die bepaalt of universiteiten hun collegegeld mogen verhogen.
  11 augustus - Higher education institutes in Amsterdam should keep charging British students the Dutch statutory tuition fee after Brexit, rather than the much higher institutional fee that non-EU students pay. That’s what a group of researchers advise the municipality of Amsterdam.
  4 juli - Het nieuwe kabinet kan met nieuwe kwaliteitsafspraken er voor zorgen dat er meer diversiteit komt in de financiering van de Nederlandse wetenschap. Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Ook wijst zij erop dat de gammawetenschappen lang niet zoveel geld krijgen als vaak wordt gedacht.
  (Foto: tpsdave)
  8 juni - Onlangs ontving Robert-Jan Smits de KNAW Akademiepenning. In zijn ontvangstspeech kijkt hij naar de Brexit en de moeilijke tijden voor Europese samenwerking. Volgens de DG Onderzoek en Wetenschap moet de EU juist nu nog sterker inzetten op kennis.
  (foto: Alexas_fotos)
  16 mei - Als het op internationaal optreden aankomt, opereert de Nederlandse kennissector nog te gefragmenteerd. De AWTI concludeert dat landen als Duitsland en Zwitserland hier een voorsprong hebben en pleit voor een gezamenlijke visie en €100 miljoen aan extra investeringen.
  (Photo: Robert Kerton)
  15 mei - The EU is threatening to pull the plug on the programme Europractice. ‘A disaster’ say technical universities in The Netherlands. The EU programme helps universities to produce, make and test prototypes of computer chips.
  (Foto: Derek Gavey)
  11 mei - De Europese Unie dreigt in 2018 de stekker uit het programma Europractice te trekken. 'Doodzonde' zeggen de technische universiteiten. Het EU-programma helpt universiteiten om op kleine schaal prototypes van chips te ontwerpen, fabriceren en testen.
  (Festiviteiten voor toetreding nieuw lidstaten, Foto: Rock Cohen)
  24 april - De tien jaar dat Nederland meedoet aan het ERC programma hebben bepaald geen windeieren gelegd. Alhoewel de bevolking van Nederland op Europees niveau maar 3% van het totaal is, krijgt het 9% van de beurzen. En dat is niet alleen goed nieuws.
  (Foto door Christopher Michel)
  12 april - “Ons grootste probleem in Nederland is een gebrek aan ambitie.” Robbert Dijkgraaf vindt de oproep van de kenniscoalitie voor een miljard extra voor onderzoek nog heel bescheiden. Daarnaast vindt hij het “te gek om waar te zijn” dat er numeri fixi zijn bij bèta-techniekopleidingen.
  (Windmolenpark Amalia, foto: Ad Meskens)
  6 april - Het lijkt de wonderlijke oplossing te zijn om de onderhandelende partijen in de Stadhouderszaal bij elkaar te brengen: innovatie. Promovendus Jorrit Smit heeft slecht nieuws voor de onderhandelaars: innovatie is niks.
  (Foto: United States Library of Congress)
  6 april - Het negentiende-eeuwse Foxcombe Hall was de Universiteit van Peking bijna negen miljoen pond waard om een nieuwe dependance in te stichten in Oxford. De business school moet studenten een introductie bieden in de Chinese economie.
  (foto: Sinistra Ecologia Libertà)
  31 maart - In 2015 kondigde hoogleraar en Wetenschapstalent van dat jaar Maaike Kroon haar onderzoek voort te zetten op een universiteit in Abu Dhabi. Het leidde tot vrees voor een brain drain in Nederland. Onderzoek van het Rathenau Instituut stelt dat die vrees ongegrond is.