• A
 • A
 • Dossier Studenten
  16 artikelen  
  16 november - Het kabinet gaat in de Europese Unie inzetten op meer internationalisering en gelijke kansen in het onderwijs. In de Kamer klonken zorgen over de overdracht van onderwijsbevoegdheden aan de EU.
  14 november - Minister Van Engelshoven vindt dat er goede redenen kunnen zijn voor het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Martin Bosma (PVV) is teleurgesteld in dit antwoord en hoopt dat de minister nog bijdraait en dat de liefde bij haar voor de Nederlandse taal opbloeit.
  7 november - Jet Bussemaker en Sander Dekker zijn uitgezwaaid. Hoewel Bussemaker trots is op de behaalde resultaten zaten er ook keerzijden aan haar ministerschap. “Het gelijke kansen dossier is heel ingewikkeld geweest, daar zal ik niet omheen draaien als minister van sociaaldemocratische huize.”
  6 november - De aangekondigde bezuinigingen van Rutte III op het onderwijs worden verspreid over de hele onderwijs- en onderzoeksbegroting. Voor het hbo en wo geldt dat er vanaf volgend jaar enkele miljoenen bezuinigd moet worden, maar vanaf 2019 loopt dit snel op tot circa €50 miljoen in 2022.
  Centrum van Groningen (foto: Hardscarf)
  2 november - Nog altijd zijn er in meerdere studentensteden grote capaciteitsproblemen bij het huisvesten van studenten. In Groningen trekt de universiteitsraad nu aan de bel. “Wij vragen nu om een permanente oplossing”, zegt Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond.
  24 oktober - Vanwege de numerus fixus op diergeneeskunde in Utrecht wijken veel Nederlandse studenten uit naar Vlaanderen. Dit leidt tot irritaties in het Vlaamse parlement. Daarom komt er een onderzoek en gaat de Vlaamse minister in gesprek met haar collega Ingrid Van Engelshoven.
  17 oktober - Als het aan de gemeente Gorinchem ligt krijgt Nederland de eerste hbo-bachelor in Liberal Arts and Sciences. De nog op te richten Hogeschool Gorinchem wil deze kleinschalige opleiding in samenwerking met een bekostigde hbo-instelling verzorgen.
  17 oktober - De politieke jongerenorganisatie van het CDA heeft aangegeven dat zij op het partijcongres van 4 november een resolutie in zullen dienen die de moederpartij vraagt om alsnog de basisbeurs te introduceren voor studenten. De studentenbonden hebben enthousiast gereageerd en sluiten zich aan.
  16 oktober - De begrotingen van de hogescholen in Nederland lieten in 2014 nog overschotten zien van €158 mln., deze zijn in 2016 omgeslagen naar een tekort van €92 mln. Dit als gevolg van minder inkomsten door het leenstelsel en stijgende personeelslasten.
  13 oktober - Rutte III gaat de rente die nu nog gekoppeld is aan de 5-jaars rente op staatsleningen koppelen aan de 10-jaars rente. Dat betekent een stijging van de rentekosten op studieleningen. Studenten zijn hiertegen een petitie gestart en de politiek roert zich ook in dit debat.
  13 oktober - Studenten van de technische universiteiten luiden de noodklok over de weinig definieerbare plannen van het kabinet om ook iets te doen aan de tekorten bij de de technische universiteiten. Zij denken dat dit zal leiden tot meer selectie om de instroom hanteerbaar te houden.
  Rhea van der Dong en Tariq Sewbaransingh
  10 oktober - Onderwijspartij D66 treedt trots naar buiten met €1,9 miljard extra investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. Studentenbonden zijn niettemin kritisch. “Het kabinet doet netto niks om het hoger onderwijs toegankelijker te maken,” stelt de LSVb. “Lenende studenten betalen zelf de rekening voor de halvering van het collegegeld.”
  5 oktober - Geen quota, maar wel een diversiteitspact, zo moet tenminste 50% van de hogere leidinggevende in het hbo een vrouw zijn en 20% van het personeel een migratieachtergrond hebben. Dat stelde VH-voorzitter, Thom de Graaf voor tijdens een bijeenkomst over diversiteit in het hbo.
  foto: Seikh Hashimi, Adviseur Religieuze Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en de rector van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam
  5 oktober - Leefbaar Rotterdam wil dat de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, voorheen de Islamitische Universiteit Rotterdam wordt gesloten nadat uit onderzoek is gebleken dat 3 Jihadgangers onderwijs volgden op deze instelling en 2 anderen zich aangemeld hebben, maar niet zijn toegelaten.
  2 oktober - Komen de studentenbonden LSVb en ISO wel op voor het algemeen belang van studenten? Waarom maken hogescholen geen aanspraak op het onderzoeksdeel van de onderwijsbekostiging en hoeveel leraren zijn er ingeschreven in het lerarenregister? De Kamer heeft in totaal 218 vragen gesteld over de onderwijsbegroting.