• A
 • A
 • Dossier Studenten
  255 artikelen  
  19 september - “Wij kijken wel degelijk naar de kwaliteit van docenten.” In de Kamer verdedigde NVAO-voorzitter Anne Flierman zich tegen de SP die de NVAO verwijt te veel naar de papieren werkelijkheid te kijken. Flierman waarschuwde wel dat zonder opleidingsaccreditaties de lastendruk niet afneemt.
  18 september - Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces gerelateerd is aan het inkomen van de ouders. Het sterkste negatieve effect op studiesucces blijkt een migratieachtergrond.
  13 september - Het percentage leerlingen dat in Nederland een studie kiest in de bétatechnische hoek is een van de laagste van alle OECD-landen. Duitsland weet zelfs twee keer zoveel studenten in deze richtingen te trekken, zo blijkt uit onderzoek van de OECD.
  (foto: ScienceGuide)
  8 september - “Het is niet de school die de studenten vormt, maar het zijn de studenten die de school vormen.” VN- pleitbezorger voor de Sustainable Development Goals (SDG), Alaa Murabit opende in Maastricht het Academisch jaar met een quote van haar vader. Net als eerdere jaren organiseerden studenten de opening.
  6 september - De LSVb luidt de noodklok, veel internationale studenten hebben nog geen woonruimte. “Universiteiten hebben de studenten die nu op straat staan actief geworven. Zij moeten snel een oplossing organiseren”, zegt de voorzitter Tariq Sewbaransingh.
  5 september - Minister Bussemaker doet een oproep voor vermindering van prestatiedruk in het hoger onderwijs, waarbij ze speciaal verwijst naar risico op depressies onder promovendi. Dit deed ze tijdens haar laatste opening van het academisch jaar, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
  1 september - “Er zijn kinderen die komen naar school omdat dit wél een veilige huiskamer voor ze is. Dat is mooi, maar ook verschrikkelijk dat docenten daar rekening mee moeten houden.” Schrijver Abdelkader Benali drukt nieuwe studenten van de iPabo op het hart dat zij toegewijd les moeten geven, juist bij kwetsbare leerlingen.
  31 augustus - De studentenraad van de UvA wil dat hun universiteit uit de VSNU stapt omdat Pieter Duisenberg (VVD) voorzitter wordt van de universiteitenkoepel. Uitlatingen van Duisenberg druisen volgens de studenten lijnrecht in tegen de belangen van UvA, als voorbeeld geven zij zijn pleidooi om de opbrengsten van het leenstelsel te reserveren voor technische universiteiten.
  30 augustus - OCW houdt vast aan het opleidingspredicaat excellent van de NVAO. Bovendien kunnen ho-instellingen als geheel geen bijzonder kenmerk krijgen en worden evaluatiebureaus niet in de wet verankerd. Daarmee neemt OCW drie suggesties van de NVAO om het accreditatiebestel te verbeteren niet over.
  29 augustus - Het leenstelsel maakt het voor starters op de woningmarkt niet makkelijk, daar waarschuwen makelaarsverenigingen voor binnenkort bij een ronde tafel in de Tweede Kamer. Met de nieuwe hypotheekregels die vanaf 2018 gelden moeten starters meer sparen, het leenstelsel met hogere schulden bemoeilijkt juist dat sparen.
  24 augustus - Van de 24 leden van de universiteitsraad willen er volgende week 14 tegen de voorliggende aanvraag stemmen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een branchecampus in China. Het CvB wil nu eerst in overleg treden met het presidium van de universiteitsraad over de vraag of de stemming volgende week wel plaats moeten vinden.
  23 augustus - Over een week starten tienduizenden studenten met hun studie. Velen daarvan doorliepen daarvoor een selectieprocedure, maar hoe betrouwbaar is selectie eigenlijk? ‘Nauwelijks’ aldus, oud-opleidingsdirecteur Klaas Visser. Hij pleit voor een kanteling van het proces.
  foto: Universitaire Bibliotheek KU Leuven
  8 augustus - In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk kunnen de collegegelden voor niet-EER studenten oplopen tot meer dan €20.000. Omdat dit in beide landen niet heeft geleid tot een lagere internationale instroom, gaat men in Vlaanderen nu het collegegeld voor niet-EER studenten ook verhogen tot maximaal €5.432.
  31 juli - Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen moeten na de Brexit het reguliere collegegeld blijven vragen voor Britse studenten, ook als de Britten eigenlijk het instellingscollegegeld van meer dan €10.000 zouden moeten betalen, zo bepleit een advies aan de Gemeente Amsterdam.
  27 juli - Van de vmbo-leerlingen die in 2004 een diploma voor de gemengde leerweg ontvingen, had uiteindelijk 26% een hbo-bachelordiploma behaald in 2016. 1,5 % van deze groep behaalt zelfs een wo-masterdiploma, zo blijkt uit een analyse van OCW. Wel daalt het percentage van ‘bergbeklimmers’ in het onderwijs.