• A
 • A
 • Dossier Leraarschap
  189 artikelen  
  20 september - Te volle klassen, te veel werkuren, te weinig salaris. Ook de OECD laat volgens columnist Lisa Westerveld zien dat er iets gebeuren moet om de leraren in het primair onderwijs tegemoet te komen. De toegezegde €270 miljoen is “een mooi begin, maar het komt bij lange na niet in de buurt.”
  Marca Wolfensberger
  14 september - Een groep onderwijsinstellingen gaat met een EU-beurs aan de slag om het in Europa aanwezige jonge talent optimaal tot wasdom te laten komen. “Het is een enorme uitdaging voor de docenten om rekening te houden met een diverse studentenpopulatie en om elk talent te faciliteren”, vertelt initiatiefnemer Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool).
  12 september - De Telegraaf meldt vandaag dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd. Dit zou wel eens ten koste kunnen gaan van de wens van leraren in het primair onderwijs om 1,8 miljard extra uit te trekken voor de verhoging van de lerarensalarissen.
  (foto: Denise Krebs)
  12 september - Onlangs bleek uit onderzoek van de Open Universiteit dat handboeken voor leraren in opleiding te weinig naar wetenschappelijke bronnen verwijzen. Hoogleraar Didactiek van de natuurwetenschappen Fred Janssen (Universiteit Leiden) stelt dat de lerarenopleidingen onterecht de maat worden genomen.
  De Denker van Rodin
  6 september - Waar begint je verantwoordelijkheid als docent en waar houdt hij op? Joop Berding en Izaak Dekker gaven samen zeven jaar les aan de Master Pedagogiek op de Hogeschool Rotterdam. In het essay ‘Onderwijsfilosofen in actie’ passen ze de theorie toe op de dilemma’s die ze in de klas meemaakten.
  1 september - “Er zijn kinderen die komen naar school omdat dit wél een veilige huiskamer voor ze is. Dat is mooi, maar ook verschrikkelijk dat docenten daar rekening mee moeten houden.” Schrijver Abdelkader Benali drukt nieuwe studenten van de iPabo op het hart dat zij toegewijd les moeten geven, juist bij kwetsbare leerlingen.
  31 augustus - Lerarenopleidingen moeten meer ambitie hebben om van het beroep van leraar een ‘professional’ te maken. Dat stelt Frans de Vijlder (HAN) in een essay dat ingaat op de hedendaagse uitdagingen van het leraarschap.
  29 augustus - Om de kwaliteit van zowel beginnende als ervaren leraren op peil te houden is effectieve scholing en begeleiding nodig. Onderwijskundige Dik Maandag (RUG) onderzoekt aan welke kenmerken die scholing moet voldoen om succes te hebben.
  25 augustus - Handboeken in lerarenopleidingen verwijzen te weinig naar wetenschappelijke bronnen. Onderzoek van twee masterstudenten van de Open Universiteit laat zien dat leraren daardoor wetenschappelijk aangetoond ineffectieve leermethodes aangeleerd krijgen.
  (Foto: US Navy)
  11 augustus - Carrière maken als docent in het hoger onderwijs is niet makkelijk. Wie door wil groeien in de carrièreladder doet dat vaak door leidinggevende functies aan te nemen. De Hogeschool Rotterdam brengt daar nu verandering in door hun functiehuis aan te passen.
  (Foto: US Air Force)
  10 augustus - Bij columnist Ad de Graaf heerst de teleurstelling na het lezen van het position paper van de KNAW over het lerarentekort. De Graaf ziet oude voorstellen en voornemens terugkomen, maar mist een echte analyse. “Juist van een eerbiedwaardig orgaan als de KNAW verwacht je meer.”
  (Foto: US Air Force)
  10 augustus - Volgens de KNAW is het van belang dat er meer academische eerstegraads leraren bij komen. "Ook wij moeten ons steentje bijdragen om het tekort te lijf te gaan.", aldus Wim van Saarloos (KNAW).
  NVAO-voorzitter Anne Flierman tijdens de zomerborrel
  3 augustus - De Onderwijsinspectie gaat binnenkort in het basis- en voortgezet onderwijs werken met gedifferentieerde oordelen. In het hoger onderwijs werkt men al een paar jaar met dergelijke oordelen, maar de NVAO vraagt zich hardop of dit nu wel verstandig is.
  19 juli - “Wanneer kinderen in aanraking worden gebracht met wetenschap dan komt het vaak neer op het doen van natuurkundige proefjes, dat vind ik te beperkt.” Onderzoeker Grégroire Lagger laat kinderen nadenken over grote bio-ethische vraagstukken.
  4 juli - De gedachte dat een one-size-fits-allbenadering in het onderwijs niet meer van deze tijd is wordt breed gedragen. Maar wat betekent het nu om de leerling meer centraal te zetten? Een advies dat de Onderwijsraad uitbrengt op verzoek van OCW stelt dat er grenzen zijn aan een exclusieve gerichtheid op de wensen van leerling en ouder.