• A
 • A
 • Dossier Leraarschap
  176 artikelen  
  19 juli - “Wanneer kinderen in aanraking worden gebracht met wetenschap dan komt het vaak neer op het doen van natuurkundige proefjes, dat vind ik te beperkt.” Onderzoeker Grégroire Lagger laat kinderen nadenken over grote bio-ethische vraagstukken.
  4 juli - De gedachte dat een one-size-fits-allbenadering in het onderwijs niet meer van deze tijd is wordt breed gedragen. Maar wat betekent het nu om de leerling meer centraal te zetten? Een advies dat de Onderwijsraad uitbrengt op verzoek van OCW stelt dat er grenzen zijn aan een exclusieve gerichtheid op de wensen van leerling en ouder.
  30 juni - Minister Bussemaker is niet van plan om de instroomeisen van de pabo vaarwel te zeggen. Lisa Westerveld (GL) drong hierop aan om zo het lerarentekort in het basisonderwijs het hoofd te bieden. Ook werd een lang gekoesterde wens van Eppo Bruins (CU) ingewilligd. Zij-instromers krijgen een beurs.
  26 juni - Minister Bussemaker vindt het onwenselijk dat studenten van de pabo door basisscholen in dienst worden genomen voordat zij afgestudeerd zijn. Het is volgens de minister slecht voor het imago van de pabo, en daarnaast is het in strijd met de regelgeving. De Inspectie moet hier nu strenger op toezien.
  (Foto: Roman Boed)
  26 juni - In haar vaste column beschrijft Lisa Westerveld hoe lastig het is om als onderhandelende partij een standpunt in de Kamer in te nemen. Debatteren over het PO in onderhandelingstijd, het is geen sinecure.
  (Foto: Audio Luci)
  21 juni - Wie docent in het basisonderwijs wil worden heeft keuze uit verschillende routes in zowel het hbo als het wo. Met het huidige lerarentekort lijkt elke weg naar Rome een welkome toevoeging, maar hoe complementair zijn die verschillende routes eigenlijk?
  20 juni - “Er is een kritische herbezinning op ons onderwijs nodig om daadwerkelijk bij te dragen aan gelijke kansen voor alle kinderen.” De Gelijke Kansen Agenda en Plan van Aanpak Toptalenten van het miniserie van onderwijs zijn twee tegenstrijdige beleidsmatige initiatieven, zo stelt Eddie Denessen in zijn oratie aan de Universiteit Leiden.
  12 juni - De nieuwe leden van de Jonge Akademie gaan de basisscholen in om op die manier kinderen in aanraking te laten komen met het plezier van wetenschap. De Jonge Akademie-leden willen samen met eigen studenten en pabo-studenten lessen verzorgen over de kracht en waarde van wetenschap
  (Foto: Michiel 1972)
  7 juni - Minister Bussemaker is niet voornemens om met de Vereniging Hogescholen in gesprek te gaan over correct taalgebruik bij lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van de ophef die ontstond nadat lerarenopleiders de suggestie wekten om niet te veel nadruk te leggen op juist taalgebruik.
  (foto: Eigenberg Photography)
  7 juni - De wetenschap biedt ons aan de lopende band inzichten in ‘goed lesgeven’ maar bij de vertaalslag naar de praktijk gaat het steevast mis. Dat is de analyse van onderwijsadviseur Erik Meester (Fontys), die zijn ervaringen in vele sectoren binnen het onderwijs naast elkaar legt.
  (Foto: Patrick Kelly)
  30 mei - Bij het verbeteren van het onderwijs in het mbo komen allerlei tools voorbij maar het verbeteren van het leren zelf blijft vaak onderbelicht zien lectoren Frank de Jong (Aeres) en Marc Coenders (NHL). Zij pleiten voor een grondige innovatie van leren in het beroepsonderwijs.
  (Foto: Link Humans)
  24 mei - De tijd nemen voor een professionele dialoog is essentieel om goede invulling te geven aan diversiteit in de klas. "Maar juist daaraan ontbreekt het vaak." zegt onderzoeker gedifferentieerd HRM van de HvA, Daniël van Middelkoop.
  (Foto: Dr. Leszec Sacks)
  24 mei - Nederland en Vlaanderen hebben een Nederlands gemeen, maar in het onderwijs gaan beide regio’s huns weegs. Nederland houdt uitverkoop ten voordele van het Engels, Vlaanderen speelt stiefmoeder over haar bevochten taal. Heeft er iemand gelijk, of is de taaldiscussie slechts een uitwas aan de oppervlakte voor een fundamenteler probleem?
  23 mei - De halvering van het aantal aanmeldingen voor de pabo komt doordat het maatschappelijk aanzien van de leraar achteruit is gegaan. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan de collega’s in het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit Maastrichts onderzoek.
  (Foto: HackNY.org)
  12 mei - “Ons onderwijssysteem is nog altijd heel erg ingericht op de ‘witte, middenklasse studenten’.” Machteld de Jong (Inholland) reageert op het opinieartikel van Sofie Smeets (Hogeschool Rotterdam) over diversiteit in het hoger onderwijs. “Gewoon goed onderwijs waarin ook sprake is van inclusieve pedagogiek gaat om vertrouwen.”