• A
 • A
 • Dossier Leraarschap
  165 artikelen  
  (Foto: Link Humans)
  24 mei - De tijd nemen voor een professionele dialoog is essentieel om goede invulling te geven aan diversiteit in de klas. "Maar juist daaraan ontbreekt het vaak." zegt onderzoeker gedifferentieerd HRM van de HvA, Daniël van Middelkoop.
  (Foto: Dr. Leszec Sacks)
  24 mei - Nederland en Vlaanderen hebben een Nederlands gemeen, maar in het onderwijs gaan beide regio’s huns weegs. Nederland houdt uitverkoop ten voordele van het Engels, Vlaanderen speelt stiefmoeder over haar bevochten taal. Heeft er iemand gelijk, of is de taaldiscussie slechts een uitwas aan de oppervlakte voor een fundamenteler probleem?
  23 mei - De halvering van het aantal aanmeldingen voor de pabo komt doordat het maatschappelijk aanzien van de leraar achteruit is gegaan. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan de collega’s in het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit Maastrichts onderzoek.
  (Foto: HackNY.org)
  12 mei - “Ons onderwijssysteem is nog altijd heel erg ingericht op de ‘witte, middenklasse studenten’.” Machteld de Jong (Inholland) reageert op het opinieartikel van Sofie Smeets (Hogeschool Rotterdam) over diversiteit in het hoger onderwijs. “Gewoon goed onderwijs waarin ook sprake is van inclusieve pedagogiek gaat om vertrouwen.”
  (Foto: Albert Herring)
  10 mei - Sofie Smeets van de Hogeschool Rotterdam gaat in op de vraag van haar collega “Is dat nodig, aparte aandacht voor diversiteit?” Hoe zorg je er voor dat elke leerling de aandacht krijgt die hij of zij verdient, ongeacht de culturele verschillen?
  18 april - Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over Onderwijs2032 was de kritiek niet van de lucht. Experts wezen erop dat de onderwijsvernieuwing in het VO en PO te snel gaat en men vond dat de lerarenopleidingen en het vervolgonderwijs een nadrukkelijkere rol moeten krijgen.
  (Foto: Paul Kirschner)
  18 april - Gaat het wel goed bij de inspectie? Dat vraagt onderwijshoogleraar Paul Kirschner zich af. Hij uit zijn zorgen over het veelvuldig aanhalen van de onderwijsmythe 'leerstijlen' in het onlangs verschenen rapport van de Inspectie: 'De Staat van het Onderwijs'.
  (foto: Hogeschool Rotterdam)
  12 april - Twee weken geleden leidde een uitspraak over docenten en taalbeheersing bij een bijeenkomst tot politiek debat in zowel Den Haag en Rotterdam. Volgens Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) is het tijd voor een breder debat over Nederlandse taal. “Ik denk dat we te lang te slordig zijn geweest met onze taal.”
  Thom de Graaf (foto: Radiant)
  10 april - “Als je realiseert dat het zestig jaar geleden onmogelijk was dat protestantse en katholieke pabo’s met elkaar samen zouden werken dan is dit nu wel een hele mooie samenwerking.” Thom de Graaf is enthousiast over een gezamenlijk onderzoeksprogramma van negen christelijke lerarenopleidingen.
  5 april - In de Tweede Kamer zijn er zorgen geuit over de taaleisen op de lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van opmerkingen van lerarenopleiders en de Vereniging Hogescholen dat er niet al te veel nadruk gelegd moet worden op correct taalgebruik, om zo de lerarenopleidingen meer divers te maken.
  (foto: US Department of Education)
  5 april - Van basisschool tot universiteit presteren jongens voor het eerst in de geschiedenis minder dan meisjes. Jan Jaap Hubeek en Koen de Jonge van de Hogeschool Leiden willen daarom dat er meer mannen voor de klas komen. Daarvoor is wel meer handelingsvrijheid voor docenten nodig.
  Frank Cörvers (foto: Annemiek Mommers)
  5 april - “Wat rechtvaardigt tegenwoordig nog het verschil in salaris tussen primair en voortgezet onderwijs?” Hoogleraar Frank Cörvers (Tilburg University) constateert een scheefgroei tussen wat docenten in het basisonderwijs verdienen in vergelijking met hun collega’s in het voortgezet onderwijs, en vraagt zich af of die nog te handhaven is.
  (Foto: ScienceGuide)
  3 april - De Vereniging Hogescholen en de NVAO reageren vandaag op de ontstane commotie rond de uitspraken over de taalvaardigheid van studenten op de lerarenopleidingen. “Uiteraard blijft het belangrijk dat we in het hbo geen water bij de wijn doen als het gaat om de kwaliteitseisen.”, stelt de Vereniging Hogescholen.
  (foto: Stuartpilbrow)
  3 april - “In het zoeken naar oplossingen voor het verwachte lerarentekort en het creëren van meer diversiteit in basisschoolteams vergeet OCW de deeltijdopleiding.” Dat stellen vijf coördinatoren deeltijd van Fontys, Marnix Academie, Hogeschool De Kempel, Thomas More Hogeschool en VIAA Hogeschool.
  (foto: Frans van Heest)
  29 maart - De lerarenopleidingen op het hbo moeten meer bicultureel worden. Nienke Meijer, die portefeuillehouder lerarenopleidingen is van de Vereniging Hogescholen, stelt dat daarom minder naar de techniek van taal moet worden gekeken en meer naar het taalgebruik.