• A
 • A
 • Dossier Leraarschap
  160 artikelen  
  18 april - Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over Onderwijs2032 was de kritiek niet van de lucht. Experts wezen erop dat de onderwijsvernieuwing in het VO en PO te snel gaat en men vond dat de lerarenopleidingen en het vervolgonderwijs een nadrukkelijkere rol moeten krijgen.
  (Foto: Paul Kirschner)
  18 april - Gaat het wel goed bij de inspectie? Dat vraagt onderwijshoogleraar Paul Kirschner zich af. Hij uit zijn zorgen over het veelvuldig aanhalen van de onderwijsmythe 'leerstijlen' in het onlangs verschenen rapport van de Inspectie: 'De Staat van het Onderwijs'.
  (foto: Hogeschool Rotterdam)
  12 april - Twee weken geleden leidde een uitspraak over docenten en taalbeheersing bij een bijeenkomst tot politiek debat in zowel Den Haag en Rotterdam. Volgens Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) is het tijd voor een breder debat over Nederlandse taal. “Ik denk dat we te lang te slordig zijn geweest met onze taal.”
  Thom de Graaf (foto: Radiant)
  10 april - “Als je realiseert dat het zestig jaar geleden onmogelijk was dat protestantse en katholieke pabo’s met elkaar samen zouden werken dan is dit nu wel een hele mooie samenwerking.” Thom de Graaf is enthousiast over een gezamenlijk onderzoeksprogramma van negen christelijke lerarenopleidingen.
  5 april - In de Tweede Kamer zijn er zorgen geuit over de taaleisen op de lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van opmerkingen van lerarenopleiders en de Vereniging Hogescholen dat er niet al te veel nadruk gelegd moet worden op correct taalgebruik, om zo de lerarenopleidingen meer divers te maken.
  (foto: US Department of Education)
  5 april - Van basisschool tot universiteit presteren jongens voor het eerst in de geschiedenis minder dan meisjes. Jan Jaap Hubeek en Koen de Jonge van de Hogeschool Leiden willen daarom dat er meer mannen voor de klas komen. Daarvoor is wel meer handelingsvrijheid voor docenten nodig.
  Frank Cörvers (foto: Annemiek Mommers)
  5 april - “Wat rechtvaardigt tegenwoordig nog het verschil in salaris tussen primair en voortgezet onderwijs?” Hoogleraar Frank Cörvers (Tilburg University) constateert een scheefgroei tussen wat docenten in het basisonderwijs verdienen in vergelijking met hun collega’s in het voortgezet onderwijs, en vraagt zich af of die nog te handhaven is.
  (Foto: ScienceGuide)
  3 april - De Vereniging Hogescholen en de NVAO reageren vandaag op de ontstane commotie rond de uitspraken over de taalvaardigheid van studenten op de lerarenopleidingen. “Uiteraard blijft het belangrijk dat we in het hbo geen water bij de wijn doen als het gaat om de kwaliteitseisen.”, stelt de Vereniging Hogescholen.
  (foto: Stuartpilbrow)
  3 april - “In het zoeken naar oplossingen voor het verwachte lerarentekort en het creëren van meer diversiteit in basisschoolteams vergeet OCW de deeltijdopleiding.” Dat stellen vijf coördinatoren deeltijd van Fontys, Marnix Academie, Hogeschool De Kempel, Thomas More Hogeschool en VIAA Hogeschool.
  (foto: Frans van Heest)
  29 maart - De lerarenopleidingen op het hbo moeten meer bicultureel worden. Nienke Meijer, die portefeuillehouder lerarenopleidingen is van de Vereniging Hogescholen, stelt dat daarom minder naar de techniek van taal moet worden gekeken en meer naar het taalgebruik.
  Jacques Wallage (foto: Sebastiaan ter Burg)
  22 maart - Vandaag opent ScienceGuide het Lerarendiscours. In een serie artikelen bespreken bestuurders, opleiders en leraren wat er moet gebeuren met het Nederlandse lerarenbeleid. Oud-staatssecretaris Jacques Wallage hield zich zijn hele leven bezig met het leraarschap en doet de aftrap.
  (foto: digitalbob8)
  13 maart - Het is de grote onderwijshype van de afgelopen jaren: leerstijlen. Iedere leerling zou een optimale manier hebben om te leren, en daar moet het onderwijs op aangepast worden. Ongegronde, onsamenhangende onzin, zo stellen 30 academici vandaag in The Guardian.
  (Foto: ScienceGuide)
  10 maart - “Wellicht moeten leraren in het basisonderwijs meer betaald krijgen dan die in het voortgezet onderwijs.” Bram Buskoop (SP) wist hoe hij de zaal met studenten uit de lerarenopleiding moest bespelen bij een verkiezingsdebat op de iPabo.
  (Foto: Northern Ireland Office)
  8 maart - Het thema van Internationale Vrouwendag 2017 #BeBoldForChange staat in het teken van de strijd voor een meer genderinclusieve wereld. Ook in het onderwijs is sprake van ongelijkheid. Een ongelijkheid die bovendien groeit: vrouwen krijgen er steeds meer de overhand.
  8 maart - Nederland staart zich blind op ‘normen en waarden’. Dr. Wouter Sanderse, lector beroepsethiek van de leraar bij Fontys, pleit er voor in het onderwijs meer de nadruk te leggen op karakter en morele competenties. “Met een deugdbenadering komt de morele bal in eerste instantie bij onszelf te liggen.”