• A
 • A
 • Dossier Leraarschap
  150 artikelen  
  Jacques Wallage (foto: Sebastiaan ter Burg)
  22 maart - Vandaag opent ScienceGuide het Lerarendiscours. In een serie artikelen bespreken bestuurders, opleiders en leraren wat er moet gebeuren met het Nederlandse lerarenbeleid. Oud-staatssecretaris Jacques Wallage hield zich zijn hele leven bezig met het leraarschap en doet de aftrap.
  (foto: digitalbob8)
  13 maart - Het is de grote onderwijshype van de afgelopen jaren: leerstijlen. Iedere leerling zou een optimale manier hebben om te leren, en daar moet het onderwijs op aangepast worden. Ongegronde, onsamenhangende onzin, zo stellen 30 academici vandaag in The Guardian.
  (Foto: ScienceGuide)
  10 maart - “Wellicht moeten leraren in het basisonderwijs meer betaald krijgen dan die in het voortgezet onderwijs.” Bram Buskoop (SP) wist hoe hij de zaal met studenten uit de lerarenopleiding moest bespelen bij een verkiezingsdebat op de iPabo.
  (Foto: Northern Ireland Office)
  8 maart - Het thema van Internationale Vrouwendag 2017 #BeBoldForChange staat in het teken van de strijd voor een meer genderinclusieve wereld. Ook in het onderwijs is sprake van ongelijkheid. Een ongelijkheid die bovendien groeit: vrouwen krijgen er steeds meer de overhand.
  8 maart - Nederland staart zich blind op ‘normen en waarden’. Dr. Wouter Sanderse, lector beroepsethiek van de leraar bij Fontys, pleit er voor in het onderwijs meer de nadruk te leggen op karakter en morele competenties. “Met een deugdbenadering komt de morele bal in eerste instantie bij onszelf te liggen.”
  7 maart - De overstap naar de pabo is met de introductie van de toelatingstoets voor velen een struikelblok geworden. Met name mbo-studenten die doorstromen ondervinden problemen. ROC’s en pabo’s uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam komen daarom met plannen om de overstap soepeler te laten verlopen.
  7 maart - Jongeren lijken steeds minder politiek betrokken. Hoe ga je in de klas het gesprek aan over onderwerpen als democratie en burgerschap? Bij het CollegeCafé van FLOOR HvA gingen PvdA-raadslid en docent Sofyan Mbarki, HvA-docent en onderzoek Hessel Nieuwelink en hoogleraar Rens Vliegenthart in discussie.
  3 maart - Praktijkgericht onderzoek doen in het onderwijs kent zijn eigen onderzoeksprocessen en -dilemma’s. Dr. Lisette Munneke, onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, brengt ze in kaart in een boek dat dit voorjaar verschijnt. “Moet je afstand nemen als onderzoeker, of mag je ook betrokken zijn.”
  (foto: UNU-VIE Scientia)
  1 maart - “Het is niet zo dat er een enorme kloof zit tussen hbo’ers en academici, dat valt in de sociale wetenschappen best mee, misschien zijn ze wel beter.” Eppo Bruins (ChristenUnie) is nog niet overtuigd van meer academici voor de klas en wil vooral het hbo-onderzoek versterken.
  22 februari - “Er wordt al geselecteerd aan de poort,” stelt Michel Rog bij het verkiezingsdebat bij de lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam. Met de invoer van taal- en rekentoetsen zijn de opleidingen inderdaad selectiever geworden. Moet het daarbij blijven of mag het wel wat minder?
  17 februari - Gelijke kansen in Nederlands onderwijs staan onder druk. Kinderen van lager opgeleide ouders hebben niet dezelfde 'onderwijskansen' als kinderen van hoogopgeleiden, en de codes van thuis, school en de straat kunnen botsen. De VU, OCW, MBO College West, Munduscollege en El Kadisia bundelen daarom de krachten voor gelijke kansen.
  (foto: Denise Krebs)
  15 februari - “Nu de professionalisering van docenten in het PO, VO en MBO geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook voor het hoger onderwijs te starten.” Het lerarenregister heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn wil deze discussie nu ook in het hoger onderwijs.
  (foto: Risastla)
  9 februari - Gemiddeld zitten er 24% mannen op de pabo. Dat percentage moet omhoog. Volgens de minister kan er geleerd worden van de pabo’s waar dit percentage oploopt tot 40%. Dit werd duidelijk tijdens de bespreking in de Kamer van de initiatiefnota ‘Kerels voor de Klas’ van Eppo Bruins (CU).
  6 februari - Om meer muziek in de klas te krijgen, is het van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student.
  (foto: Denise Krebs)
  2 februari - In de eerste jaren van het vmbo is veel behoefte aan pedagogisch-didactische kwaliteiten. Daarom wordt er vaak een beroep gedaan op pabo-alumni, ook al zijn deze niet officieel bevoegd. Een nieuw opleidingstraject van dertig studiepunten laat deze docenten nu in een half jaar hun bevoegdheid halen.