• A
 • A
 • Dossier Studiesucces
  104 artikelen  
  18 september - Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces gerelateerd is aan het inkomen van de ouders. Het sterkste negatieve effect op studiesucces blijkt een migratieachtergrond.
  23 augustus - Over een week starten tienduizenden studenten met hun studie. Velen daarvan doorliepen daarvoor een selectieprocedure, maar hoe betrouwbaar is selectie eigenlijk? ‘Nauwelijks’ aldus, oud-opleidingsdirecteur Klaas Visser. Hij pleit voor een kanteling van het proces.
  28 juli - “Wie per se wil laten zien dat Nederland het best goed doet, kan het percentage Open Access artikelen nu al richting de 100% redeneren.” Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut weerlegt de kritiek van Jeroen Bosman en Jeroen Sondervan die zeiden dat het Rathenau een te sombere schatting maakt van het percentage Open Access artikelen.
  27 juli - Van de vmbo-leerlingen die in 2004 een diploma voor de gemengde leerweg ontvingen, had uiteindelijk 26% een hbo-bachelordiploma behaald in 2016. 1,5 % van deze groep behaalt zelfs een wo-masterdiploma, zo blijkt uit een analyse van OCW. Wel daalt het percentage van ‘bergbeklimmers’ in het onderwijs.
  25 juli - Door de prestatieafspraken heeft de Universiteit Utrecht zich te veel gericht op het behalen van rendementsafspraken ten aanzien van studiesucces. Daarom gaat de UU zich meer richten op de intellectuele en maatschappelijke vorming van studenten, zo belooft men de NVAO voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg.
  11 juli - Studenten uit niet hoogopgeleide milieus en met een migrantenachtergrond ondervinden hinder van de toename van het Engels in het ho. Ook maakt het gebruik van Engels in hbo en wo het lastiger om onderzoek te valoriseren en toegankelijk te maken voor het brede publiek, zo schrijft de KNAW.
  (foto: René de Gilde)
  30 juni - Studenten maken weer meer gebruik van de campusfaciliteiten. Dat zorgt voor volle universiteitsbibliotheken. In Leiden zijn twee studenten daarom een alternatief gestart. “Er stond zoveel kantoorruimte leeg in Leiden dat we dachten: dat moeten we gebruiken!”
  29 mei - De toenemende studentenaantallen en de dalende rijksbijdrage per student dwingen steeds meer opleidingen tot het instellen van een fixus. In een recent gepubliceerde analyse van OCW wordt erkend dat bekostiging en fixus met elkaar samenhangen, maar hoe doeltreffend zijn de voorgestelde oplossingen?
  (Foto: Alex)
  10 mei - Steeds meer masteropleidingen stellen toelatingseisen of zijn selectief en dat is volgens Kamerlid Paul van Meenen een slechte zaak. “Ik vermoed dat universiteiten dit om de verkeerde redenen doen. Ze zijn bezorgd over hun rendement.”
  Jeany van Beelen-Slijper (foto: Inholland)
  8 mei - Studiekeuze is geen eenmalig moment, maar een proces. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Jeany van Beelen-Slijper die op 11 mei promoveert aan de RUG. De beleidsadviseur van Inholland Rotterdam bracht de schoolloopbanen van studenten in het hbo in kaart.
  7 april - Het aantal eerstejaars studenten dat in studiejaar 2015-2016 uitviel in het hbo nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Viel in 2015 nog 15,8 van de studenten uit, nu is dat 14,9. Verschillen zijn er nog wel: mannen vallen vaker uit dan vrouwen en niet-westerse allochtonen vaker dan autochtonen.
  (foto: Lloyd Morgan)
  6 april - Het LSR constateert dat studenten die te maken hebben met een onrechtmatig Bindend Studieadvies (BSA) opvallend veel moeite moeten doen om hun studie te kunnen vervolgen. “Onderwijsinstellingen proberen studenten buiten te houden terwijl ze volledig het recht hebben terug te keren.”
  (foto: CollegeDegrees360)
  27 maart - Het studiesucces van havisten die naar het hbo gaan moet omhoog. Vier op de tien havist-hbo’ers vallen uit of zitten bij de verkeerde opleiding. Het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân pleit daarom voor een extra leerjaar waarin leerlingen les krijgen op de havo en tegelijk ervaring opdoen op het hbo.
  24 maart - Gistermiddag hield Rutger Kappe bij Inholland Haarlem zijn rede als lector Studiesucces. Hierin pleit Kappe voor verbinding van docent, student en diensten: “In verbinden zie ik voor onze hogeschool een interessante strategie die het potentieel heeft een doorbraak te kunnen realiseren op het gebied van studiesucces.”
  22 maart - In het debat over de internationale campus van de Rijksuniversiteit Groningen bleek dat er verschillende visies zijn op wat de meerwaarde van internationale hoger onderwijs zijn. Stenden-lector Robert Coelen legt uit wat de branch campussen van Stenden studenten en staf heeft gebracht.