• A
 • A
 • Dossier Open Access
  22 artikelen  
  24 mei - Welke gevolgen zou een Brexit hebben voor de Europese kennissector? Als de Britten de EU verlaten komt ook de jaarlijkse €10 miljard EU-afdracht in het gedrang. Welke impact heeft dat op de Europese kennisprogramma’s en kunnen we straks nog op wel Erasmus in het VK? Vraagt Tim Buiting, van Neth-ER zich af.
  (foto: Fernando Nunes)
  5 april - In de discussie over de vrije toegankelijkheid van onderzoekpublicaties en onderzoekdata wordt de stem van concrete onderzoekers nog weinig gehoord. Daarom heeft de KNAW in het kader van het Europees voorzitterschap een bundel gepresenteerd waarin zulke mensen zelf aan het woord komen.
  23 maart - “We staan nog maar aan het begin. Open science wordt een revolutionaire omwenteling. Gesloten modellen, gesloten instellingen gaan eraan. Dit is de échte nieuwe universiteit,” zegt Koen Becking bij zijn herbenoeming als collegevoorzitter in Tilburg.
  17 maart - Een actieplan om wereldwijd open access aan te moedigen, is het doel van een NWO-bijeenkomst. “Dat zoveel toonaangevende deskundigen van over de hele wereld naar Den Haag komen toont wel aan hoe belangrijk zij dit vinden,” zegt Jos Engelen.
  15 maart - “Waarom lijkt het wel of de gevestigde orde van gewapend beton is?” Na tweeënhalf jaar blikt UU-onderzoeker Wijnand Mijnhardt terug en vooruit rondom Science in Transition. “Ook bestuurders opereren binnen een ijzeren kooi waaruit het moeilijk ontsnappen is.”
  8 maart - De hoeveelheid open en online onderwijsmateriaal groeit fors. Dat biedt dus veel kansen voor het hoger onderwijs, maar om deze optimaal te kunnen benutten moet er verandering komen in de huidige wettelijke kaders. Die zijn erg gefragmenteerd en dat helpt niet erg, laat een SURFnet verkenning zien.
  7 maart - Het is deze week voor de vijfde keer dat de internationale Open Education Week plaatsvindt. Een week waarin aandacht gevraagd voor open onderwijs en waar good practices gedeeld worden. Ook in Nederland vinden activiteiten plaats, onder meer bij de TU Delft en bij SURF.
  20 januari - Alle publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties moeten beschikbaar komen in Open Access, vindt de AWTI. Dit kan zinvol zijn voor samenleving en bedrijven, mits de wetenschappelijke kennis ook echt toegankelijk is. Daarvoor is een masterplan nodig, gericht op het overzichtelijk en begrijpelijk aanbieden van kennis.
  11 januari - “We staan aan de vooravond van een tweede Open Science-revolutie, die zeker zo groot zal zijn als de eerste. De veranderingen raken het hart van de wetenschap en reiken veel verder dan de eis om data openbaar te maken.” UvA-rector Dymph van den Boom zwaait af met een indringende agenda en boodschap voor de wetenschap.
  (foto: buddawiggi)
  10 december - Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de VSNU en Elsevier zijn toch akkoord. De partijen lagen aanvankelijk in de clinch over de ambities rond open access. “We zijn tevreden met deze overeenkomst die voorziet in een duurzame transitie naar open access”, zegt prof. Gerard Meijer nu.
  (foto: Martin Fisch)
  8 december - SURF krijgt €8 miljoen voor de versterking van de ICT-infrastructuur voor de Nederlandse kennissector. Er was lang gesteggel tussen OCW en EZ over wie dit moest ophoesten. Nu is er een oplossing gevonden door in het toekomstfonds het benodigde bedrag te oormerken.
  27 november - Nederlandse wetenschappers die onderzoek doen met NWO gelden dienen voortaan altijd Open Access te publiceren. NWO scherpt per 1 september de subsidievoorwaarden aan en eist dat alle publicaties direct openbaar toegankelijk moeten zijn.
  17 november - “Bestaande onderwijsmodellen blijven hun waarde behouden. De uitdaging is te zoeken naar de toegevoegde waarde van open education binnen de eigen onderwijscontext,” stelt UNESCO-hoogleraar Fred Mulder in het SURFnet Trendrapport Open en Online Onderwijs. Waar ligt die meerwaarde?
  (foto: Slubdresden)
  12 oktober - De liga van Europese topuniversiteiten (LERU) start een petitie om Sander Dekker aan te moedigen tijdens het EU-voorzitterschap van ons land. Zij willen een flinke impuls voor open access, want “if Harvard, one of the wealthiest universities in the world can no longer afford it, who can?”
  14 september - “Help ons door uw artikelen zelf alleen nog Open Access te publiceren, zodat u daarmee ook die bladen het aanzien van hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften geeft.” Sander Dekker vraagt bij de uitreiking van de Spinozapremies aan de kersverse Spinozisten om alleen nog Open Access te publiceren.