• A
 • A
 • Dossier Open Access
  32 artikelen  
  (foto: Michael Wyszomierski)
  21 mei - Vrij linken op het internet wordt steeds vaker beperkt door juridische maatregelen. Volgens Maarten Zeinstra en Lisette Kalshoven van Kennisland wordt daar mee het vrije internet bedreigd. Dat is gevaarlijk want “het internet zou onbruikbaar worden.”
  (foto: Risastla)
  3 april - OCW en EZ wijzen naar elkaar als het gaat om een inspanningsverplichting die zij hebben beloofd aan SURF. De Kamer wordt nu ongeduldig en vraagt in een motie het toegezegde bedrag van 8 miljoen euro te voldoen. Sander Dekker voelt hier weinig voor, maar erkent dat de Kamer het budgetrecht heeft.
  (foto: Infocux Technologies)
  30 maart - “Eigenlijk keer ik Studiekeuze123 om.” Ties de Kock (UTwente) wint de ‘Challenge’ van OCW om de slimste banenapp te bouwen voor jongeren. “Innovatief, creatief en heel slim door open datagebruik”, zegt Jet Bussemaker.
  (foto: Thinkpublic)
  26 maart - Vandaag presenteert de European Holocaust Research Infrastructure zijn online portal. Dit geeft toegang tot ‘big data’ bij meer dan 1.800 archiefinstellingen in 51 landen. Daarmee kunnen historici en archivarissen de herinnering aan de Holocaust levend houden nu over niet al te lange tijd geen overlevenden meer kunnen getuigen van hun ervaringen.
  (foto: Cikgu Brian)
  25 maart - “We weten nog niet zo goed wat die belofte precies gaat inhouden,” zegt Christien Bok, programmamanager ICT en onderwijs van SURF over hoe digitalisering en online het onderwijs gaan transformeren. “Wat we willen bestaat nog niet. Misschien zitten we wel in een interbellum.”
  (foto: Slubdresden)
  24 maart - Sander Dekker heeft met zijn Britse Tory-collega Greg Clark van ‘Universities, Science and Cities’ een oproep gedaan aan alle EU-lidstaten voor Open Acces. De twee bewindslieden stellen dat alleen in Europees verband uitgevers gedwongen kunnen worden over te gaan tot Open Acces bij publicaties.
  9 maart - Deze week is het voor de vier keer de Open Education Week. In Nederland besteedt SURFnet aandacht hieraan door iedere dag, uiteraard online, een lunchlezing te voorzien van Nederlandse experts op het gebied van MOOCs, Open Educational Resources en auteursrechten.
  10 november - Verlamde eend? Eerder ‘de Neelie van de USA’. President Obama komt met een revolutionair voorstel om het internet voor iedereen open te zetten en als bron van innovatie, kennisdeling en ondernemerschap optimaal beschikbaar te houden. "No blocking. No throttling. No paid prioritization. Increased transparency."
  (foto: slubdresden)
  22 oktober - Dat Open Access de toekomst is, dat betwijfelt niemand meer. Maar wat is de juiste weg ernaar toe? Tijdens de Open Access week is het debat stevig hierover. “De Nederlandse route die Sander Dekker voorstelt vertoont fundamentele gebreken,” stelt specialist Paul Ayris van University College Londen.
  (foto: Gianni)
  22 oktober - Open Access moet onderzoek toegankelijk maken en burgers in R&D betrekken, maar dat kan natuurlijk al veel eerder. Biologiedocent Hanny van Arkel is met een naar haar vernoemde gasnevel in het heelal, Citizen Science en het massale ruimteproject Galaxy Zoo een wel heel sprekend voorbeeld.
  15 oktober - Komende week is het Open Access week. Dat er nog genoeg stappen te maken zijn, in Nederland en in Europa, op het punt van open access publiceren zet de EUA op de agenda. “Meer helderheid over verschillende business modellen voor OA publiceren en de voordelen zou zeer wenselijk zijn.”
  1 oktober - “Waarom zouden we niet voorkomen dat over 7 jaar een parlementaire enquête plaatsvindt met de centrale vraag: ‘Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland zo de boot heeft gemist?’” OU-hoogleraar Fred Mulder vergelijkt Obama’s krachtig beleid met ‘open education’ bij ons.
  (foto: Sebastiaan Ter Burg)
  1 oktober - Neelie Kroes maakte open access, eScience, open education en haar Digitale Agenda in 5 jaar tot topic nummer 1 van de EU. Bij haar afscheid kijkt ze met ScienceGuide vooruit en terug. “Een dood paard in beweging krijgen ging makkelijker, zal ik maar zeggen.”
  15 augustus - Europa kijkt rond naar de kansen en vragen die eScience en de big data revolutie voor wetenschap, technologie en samenleving kunnen opleveren. Een ‘publieke consultatie’ moet helpen de concrete uitvoering van R&D en toegepast onderzoek in de EU optimaal te maken in dat opzicht.