• A
 • A
 • Dossier Open Access
  39 artikelen  
  17 november - What should education look like after Da'esh? Cuts hitting Russia's vocational education. What did political science get wrong in the US elections? Europe launching four satellites and all on India in this week's On the Agenda.
  9 november - “Het moet de normaalste zaak van de wereld worden.” Op de SURF Onderwijsdagen kondigde Bussemaker nogmaals aan dat het budget voor de stimuleringsregeling open en online onderwijs in 2018 verder omhoog gaat. Het vrij delen van onderwijsmaterialen moet de standaard worden.
  26 oktober - Onder impuls van Europees voorzitterschap van Nederland zijn grote stappen gezet om Open Access op de agenda te zetten. Maar hoe ‘open’ zijn wetenschappers nu eigenlijk zelf? Een nieuwe tool laat onderzoekers zien hoeveel procent van hun werk vrij toegankelijk is.
  4 oktober - “De manier waarop onderzoek en kennis worden gedeeld is nog te zeer gesloten.” Bij de jaarlijkse Avond van Wetenschap en Maatschappij, sprak staatssecretaris Dekker over de maatschappelijke en economische impact van wetenschap. Dekker roept wetenschappers op om meer naar buiten te treden.
  (foto: Kyle Bean)
  29 september - Hogescholen hebben onder impuls van SURF een actieagenda opgesteld om actief aan de slag te gaan met open access. Staatssecretaris benadrukte het belang van een gezamenlijke aanpak. Open Access. “maakt dat de impact van dat onderzoek veel groter wordt, zowel maatschappelijk als economisch.”
  (foto: Luckey_sun)
  29 september - Verantwoord omgaan met wetenschap betekent ook goede omgang met wetenschappelijke data. Volgens scheidend voorzitter van de Radboud-universiteit Gerard Meijer is samenwerking daarbij essentieel. “Door samen te werken, kunnen we voorkomen dat elke instelling zelf het wiel moet uitvinden.”
  28 september - Fontys-lector Robert Schuwer wordt chairholder van de UNESCO Chair on Open Educational Resources. “Het sluit goed aan bij de ideële ambities die ik heb om onderwijs écht voor iedereen toegankelijk te maken.”
  27 september - “Laten we actief zoeken naar manieren om niet alleen publicaties maar ook lopend onderzoek beter te delen.” Dat stelde rector prof. mr. Anja Oskamp bij de Dies Natalis van de Open Universiteit. Open Science vergt volgens Oskamp een andere manier naar evaluatie en waardering van onderzoek wordt gekeken.
  19 september - Elsevier, de Nederlandse uitgever wetenschappelijke publicaties, wil dat contentleveraar Cloudflare alle mogelijke informatie prijsgeeft over de beheerders van drie torrentsites die de publicaties van het Nederlandse bedrijf helpen gratis te verspreiden.
  29 augustus - Eind 2014 maakte minister Bussemaker bekend dat er jaarlijks geld beschikbaar is voor initiatieven rond open en online onderwijs. Ook dit jaar organiseert SURFnet de stimuleringsregeling die moet bijdragen aan beter, toegankelijker en doelmatiger hoger onderwijs.
  24 augustus - Volgende week trappen universiteiten en hogescholen weer af. Hoe staan onderwijs en onderzoek ervoor anno 2016? Terwijl bewindvoerders Jet Bussemaker en Sander Dekker in Amsterdam en Utrecht ongetwijfeld vooruitblikken, kijkt ScienceGuide terug. Wie waren het afgelopen jaar bepalend in hoger onderwijs?
  16 augustus - Hoe zorgt men dat in 2020 alle publicaties van het HBO open access toegankelijk zijn? Op dinsdag 27 september 2016 organiseert SURFacademy in samenwerking met Saxion, Windesheim, het NAI-hbo, de HKI, Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een seminar rond deze ambitie.
  10 augustus - Uit onderzoek van de Universiteit Tilburg blijkt dat het ontslag van trainers in de Premier League gemiddeld geen effect heeft op de voetbalresultaten. Door de inspanningen van de eigen collegevoorzitter, Koen Becking kan ook iedereen dit wetenschappelijke resultaat Open Access lezen.
  19 juli - Studenten die een breed Liberal Arts & Sciences programma willen volgen hoeven niet meer fysiek naar één van de vele University Colleges in Nederland. De Open Universiteit start in september met een volledig online te volgen Open University College.
  5 juli - Open Access was een speerpunt in het wetenschapsbeleid van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Opvallend genoeg krijgt het opleiden van wetenschappers van de toekomst daarbij nauwelijks aandacht. Wat betekent Open Access voor het onderwijs, vragen twee UU-studenten zich af.