• A
 • A
 • Dossier Open Access
  42 artikelen  
  27 november - Nederlandse wetenschappers die onderzoek doen met NWO gelden dienen voortaan altijd Open Access te publiceren. NWO scherpt per 1 september de subsidievoorwaarden aan en eist dat alle publicaties direct openbaar toegankelijk moeten zijn.
  17 november - “Bestaande onderwijsmodellen blijven hun waarde behouden. De uitdaging is te zoeken naar de toegevoegde waarde van open education binnen de eigen onderwijscontext,” stelt UNESCO-hoogleraar Fred Mulder in het SURFnet Trendrapport Open en Online Onderwijs. Waar ligt die meerwaarde?
  (foto: Slubdresden)
  12 oktober - De liga van Europese topuniversiteiten (LERU) start een petitie om Sander Dekker aan te moedigen tijdens het EU-voorzitterschap van ons land. Zij willen een flinke impuls voor open access, want “if Harvard, one of the wealthiest universities in the world can no longer afford it, who can?”
  14 september - “Help ons door uw artikelen zelf alleen nog Open Access te publiceren, zodat u daarmee ook die bladen het aanzien van hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften geeft.” Sander Dekker vraagt bij de uitreiking van de Spinozapremies aan de kersverse Spinozisten om alleen nog Open Access te publiceren.
  11 september - Krijgen Nederlandse universiteiten troepenversterking vanuit Vlaanderen in de strijd tegen de wetenschappelijke uitgevers? De Vlaamse universiteiten zijn verontwaardigd over de peperdure wetenschappelijke vakbladen. “Dit is een tijdbom,” aldus vicerector van de KU Leuven Liliane Schoofs.
  1 september - De bèta-tech student van nu zal in bedrijven en kennisomgevingen gaan werken die nog niet uitgevonden zijn. Sander Dekker wees er in Eindhoven op dat 5 jaar geleden niemand van Uber gehoord had en Snapchat nog niet opgericht was. 10 miljoen Nederlanders zaten toen wel op Hyves.
  20 augustus - Sinds kort zijn de documenten van Karl Marx en Friedrich Engels gratis en in hun geheel te bekijken via de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis van de KNAW. Waaronder het handgeschreven communistisch manifest en correspondentie met de familie Philips.
  (foto: Opensourceway)
  17 augustus - Met de verkoop van zijn twee parels van het media-imperium tegelijk zet Pearson koers naar een nieuwe strategie. De grote uitgever van wetenschappelijke bladen en boeken zet alles op nieuwe producten voor de kennissector. Wat en wie gaat het kopen?
  (foto: Richard Potts)
  3 juli - Amnesty International gaat online onderwijs aanbieden in de mensenrechten. Dit najaar moet de eerste cursus op MOOC-platform edX aangeboden gaan worden. Amnesty wil uitgroeien tot het grootste onderwijsplatform op het gebied van de mensenrechten.
  18 juni - Leidt het vrij delen van leermaterialen in het hoger onderwijs tot de gehoopte efficiency en kwaliteitsverbetering? Robert Schuwer wil die vraag als lector Open Educational Resources gaan beantwoorden. “Een ‘open tegen niet-open’ benadering van onderwijs vind ik weinig vruchtbaar.”
  (foto: Michael Wyszomierski)
  21 mei - Vrij linken op het internet wordt steeds vaker beperkt door juridische maatregelen. Volgens Maarten Zeinstra en Lisette Kalshoven van Kennisland wordt daar mee het vrije internet bedreigd. Dat is gevaarlijk want “het internet zou onbruikbaar worden.”
  (foto: Risastla)
  3 april - OCW en EZ wijzen naar elkaar als het gaat om een inspanningsverplichting die zij hebben beloofd aan SURF. De Kamer wordt nu ongeduldig en vraagt in een motie het toegezegde bedrag van 8 miljoen euro te voldoen. Sander Dekker voelt hier weinig voor, maar erkent dat de Kamer het budgetrecht heeft.
  (foto: Infocux Technologies)
  30 maart - “Eigenlijk keer ik Studiekeuze123 om.” Ties de Kock (UTwente) wint de ‘Challenge’ van OCW om de slimste banenapp te bouwen voor jongeren. “Innovatief, creatief en heel slim door open datagebruik”, zegt Jet Bussemaker.
  (foto: Thinkpublic)
  26 maart - Vandaag presenteert de European Holocaust Research Infrastructure zijn online portal. Dit geeft toegang tot ‘big data’ bij meer dan 1.800 archiefinstellingen in 51 landen. Daarmee kunnen historici en archivarissen de herinnering aan de Holocaust levend houden nu over niet al te lange tijd geen overlevenden meer kunnen getuigen van hun ervaringen.
  (foto: Cikgu Brian)
  25 maart - “We weten nog niet zo goed wat die belofte precies gaat inhouden,” zegt Christien Bok, programmamanager ICT en onderwijs van SURF over hoe digitalisering en online het onderwijs gaan transformeren. “Wat we willen bestaat nog niet. Misschien zitten we wel in een interbellum.”