• A
 • A
 • Dossier Open Access
  46 artikelen  
  10 februari - In Den Haag is gisteren het Nationaal Plan Open Science gepresenteerd. Doel van het plan is in 2020 100% open access publiceren te realiseren ook onderzoeksdata geschikt te maken voor hergebruik. “Alle mensen hebben recht op de vruchten van de wetenschap,” zegt secretaris-generaal Marjan Hammersma van OCW.
  10 februari - “Veel kwetsbaarheden zijn snel vindbaar en eenvoudig op te lossen”, vertelt Vincent Toms, medeoprichter van GDI Foundation tijdens de SURF Security- en Privacyconferentie op de Wageningen Universiteit.
  9 februari - Minister Bussemaker maakt werk van het vrij beschikbaar maken van leermaterialen. Maar hoe zorg je ervoor dat het gebruik van open educational resources gemeengoed wordt? Onderzoek van het lectoraat OER van Fontys Hogeschool ICT biedt inzichten.
  23 januari - De bevordering van open science was in 2016 de inzet van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Wat is er bereikt? In een Kamerbrief informeert Sander Dekker over de voortgang. De staatssecretaris kondigt een Nationaal Plan Open Science aan, gecoördineerd door OCW en het ministerie van Economische Zaken.
  16 januari - Vanwege nieuw Open Access-beleid van de Gates Foundation kan door hen bekostigd onderzoek niet in bladen als Nature en Science worden gepubliceerd. Gesprekken zijn gaande om dat toch mogelijk te maken.
  (foto: Tobias von der Haar)
  29 december - Het had het jaar van open access moeten worden, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat dit werkelijkheid geworden is. Uit een recent WOB verzoek blijkt dat de vorig jaar beklonken deal lang niet zo ‘gold’ is als gehoopt. Universiteiten zijn duurder uit en veel artikelen blijven alsnog achter slot en grendel bij Elsevier.
  (foto: slubdresden)
  19 december - Waar de universiteiten en Elsevier in Nederland al tot een akkoord kwamen, loopt deze strijd in Duitsland juist op. Met ingang van 1 januari 2017 zeggen zestig Duitse universiteiten hun abonnementen bij Elsevier op om de uitgever te dwingen tot Open Acces.
  17 november - What should education look like after Da'esh? Cuts hitting Russia's vocational education. What did political science get wrong in the US elections? Europe launching four satellites and all on India in this week's On the Agenda.
  9 november - “Het moet de normaalste zaak van de wereld worden.” Op de SURF Onderwijsdagen kondigde Bussemaker nogmaals aan dat het budget voor de stimuleringsregeling open en online onderwijs in 2018 verder omhoog gaat. Het vrij delen van onderwijsmaterialen moet de standaard worden.
  26 oktober - Onder impuls van Europees voorzitterschap van Nederland zijn grote stappen gezet om Open Access op de agenda te zetten. Maar hoe ‘open’ zijn wetenschappers nu eigenlijk zelf? Een nieuwe tool laat onderzoekers zien hoeveel procent van hun werk vrij toegankelijk is.
  4 oktober - “De manier waarop onderzoek en kennis worden gedeeld is nog te zeer gesloten.” Bij de jaarlijkse Avond van Wetenschap en Maatschappij, sprak staatssecretaris Dekker over de maatschappelijke en economische impact van wetenschap. Dekker roept wetenschappers op om meer naar buiten te treden.
  (foto: Kyle Bean)
  29 september - Hogescholen hebben onder impuls van SURF een actieagenda opgesteld om actief aan de slag te gaan met open access. Staatssecretaris benadrukte het belang van een gezamenlijke aanpak. Open Access. “maakt dat de impact van dat onderzoek veel groter wordt, zowel maatschappelijk als economisch.”
  (foto: Luckey_sun)
  29 september - Verantwoord omgaan met wetenschap betekent ook goede omgang met wetenschappelijke data. Volgens scheidend voorzitter van de Radboud-universiteit Gerard Meijer is samenwerking daarbij essentieel. “Door samen te werken, kunnen we voorkomen dat elke instelling zelf het wiel moet uitvinden.”
  28 september - Fontys-lector Robert Schuwer wordt chairholder van de UNESCO Chair on Open Educational Resources. “Het sluit goed aan bij de ideële ambities die ik heb om onderwijs écht voor iedereen toegankelijk te maken.”
  27 september - “Laten we actief zoeken naar manieren om niet alleen publicaties maar ook lopend onderzoek beter te delen.” Dat stelde rector prof. mr. Anja Oskamp bij de Dies Natalis van de Open Universiteit. Open Science vergt volgens Oskamp een andere manier naar evaluatie en waardering van onderzoek wordt gekeken.