• A
 • A
 • Dossier Lectoraten
  116 artikelen  
  De Zomerschouw van het lectoraat van Ineke Delies
  22 september - Door een wetswijziging is het vanaf 1 september niet langer mogelijk om lectoraten te vestigen in het mbo. Dat is zonde, stelt Ineke Delies die een gezamenlijk lectoraat heeft van hbo (Stenden) en mbo (Alfa College).
  (foto: Nattu)
  21 september - Om de doelstellingen uit het energieakkoord te behalen is samenwerking essentieel. Daarom verenigen de lectoren van zes hogescholen zich in het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) om te komen tot een energievisie 2030.
  Open van BuildinG (foto: Hanzehogeschool)
  21 september - Bij de Hanzehogeschool in Groningen is gisteren BuildinG geopend. Het onderzoekscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen moet kennis en vakmanschap verzamelen om Groningen in geval van bevingen te helpen. De expertise daarvoor komt uit Istanbul in de vorm van lector İhsan Engin Bal (Hanze).
  De presentatie van het boek van Ineke Delies
  10 juli - Er zijn steeds minder dubbellectoraten in Nederland, constateert Ineke Delies die zo’n lectoraat leidt. Bij Stenden Hogeschool en het ROC Alfa College laat zij zien wat dat het mbo en hbo kan opleveren. “Je ziet dat je echt samen werkt aan een duurzame en doorlopende kennisketen.”
  28 juni - “We gaan voorlopig niet standaardiseren. Als we dat doen dan kan het woord ‘experiment’ in de knel komen.” Huug de Deugd, collegelid van Inholland, legt uit hoe op de kenniswerkplaatsen van Inholland geëxperimenteerd kan worden, om zo antwoord te bieden op de vraagstukken van vandaag.
  21 juni - Bij complexe sociale problemen kan artistiek onderzoek een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten en perspectieven. Dat stellen Anke Coumans (Hanze) en Ingrid Schuffelers (HKU) in een bijdrage aan ScienceGuide.
  (Foto: Anthony_22)
  21 juni - “Mijn collega’s uit het hbo mogen zelfs niet in stola meelopen bij de inaugurele rede op de universiteit.” De uitbreiding van het promotierecht is dan wel wettelijk aangenomen, maar wat valt er in de praktijk te verwachten? ScienceGuide sprak onderzoekers uit het hbo over de ontwikkelingen in het ius promovendi.
  (foto: Norbert Aepli)
  16 juni - “Er zijn zelfs stemmen die zeggen dat volledige autonomie een illusie is.” Tijdens het eerste congres van het ‘International Journal of Driving Science’ bediscussieerden onderzoekers, regelgevers, non-profits en het bedrijfsleven de toekomst van de zelfrijdende auto.
  (Foto: Peter Menninga)
  23 mei - “Ons begrip van hoe minuscuul kleine beslissingen ons leven drastisch kunnen veranderen is in een paar decennia sterk ontwikkeld.” Kersvers lector van de HKU Hartmut Koenitz benadrukte in zijn lectorale rede hoe belangrijk interactive narrative design gaat worden voor ons begrip van een complexe wereld.
  (foto: agilemktg1)
  18 mei - In 2013 muntte Koning Willem-Alexander de term participatiesamenleving. Wat heeft dat de afgelopen jaren betekent voor de verzorgingsstaat? Inholland-lector Thomas Kampen ziet hoe de verhoudingen tussen professionals en burgers in de zorg aan het veranderen zijn.
  (Foto: Biswarup Ganguly)
  17 mei - De vraag hoe de maatschappelijke waarde van hogescholen verbeterd en duidelijk gemaakt moet worden leverde bij een bijeenkomst op de Haagse Hogeschool en gebalanceerd duw- en trekspel op. Zijn valorisatie en impact wel de maatstaven en hoe goed betrekken hogescholen de maatschappelijke partners?
  (foto: digitalbob8)
  12 mei - Zes hogescholen bundelen hun krachten in een coöperatie op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten. Ze hopen in deze samenwerkingsvorm meer mensen met psychische problemen te kunnen helpen.
  (foto: SLU Madrid Campus)
  9 mei - Het hbo is nog altijd op zoek naar mogelijkheden om het praktijkgericht onderzoek te versterken. In 2015 begonnen vijf hogescholen daarom de leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek. Steeds meer instellingen in Nederland sluiten zich daar nu bij aan.
  1 mei - Minister Bussemaker vreest niet dat de kwaliteit van het wetenschapsstelsel te lijden heeft onder uitbreiding van het ius promovendi. Ze wil alleen nog niet zo ver gaan dat gepromoveerde lectoren ook promotierecht krijgen.
  24 maart - Gistermiddag hield Rutger Kappe bij Inholland Haarlem zijn rede als lector Studiesucces. Hierin pleit Kappe voor verbinding van docent, student en diensten: “In verbinden zie ik voor onze hogeschool een interessante strategie die het potentieel heeft een doorbraak te kunnen realiseren op het gebied van studiesucces.”