• A
 • A
 • Impact van verantwoord ondernemen

  - Bij veel bedrijven staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda. Maar hoe meet je of dat ook effect heeft en hoe beklijft zoiets? Karen Maas promoveert op de eerste concrete meting via een integraal model: die van de Hartstichting.

  In haar proefschrift 'Maatschappelijke prestaties van organisaties: van output meting naar impact meting' heeft Karen Maas een methode ontwikkeld die een complete maatschappelijk impact meting mogelijk maakt. Maas promoveert op woensdag 2 december 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Huidige theorieën en modellen zijn niet volledig. Zij meten het sociale óf het economische effect, óf de effecten op het milieu, maar zelden de totale impact. Hierdoor weten managers vaak niet of zij op de goede weg zijn. Maas heeft dertig bestaande meetmethoden geclassificeerd en in een schema gezet. Zo kunnen managers een meetmethode kiezen die de  totale maatschappelijke impact van hun bedrijf of organisatie in kaart brengt. 

  Maas heeft de nieuwe methode in de praktijk toegepast om de maatschappelijke impact van de Nederlandse Hartstichting te meten. Hieruit blijkt onder andere dat de Nederlandse Hartstichting in de afgelopen 25 jaar voor circa 334 miljoen euro op jaarbasis heeft bijgedragen aan het dalen van maatschappelijke kosten van hartinfarcten. De Nederlandse Hartstichting is de eerste Nederlandse organisatie die zo'n effectmeting heeft laten uitvoeren. 

  Naast de ontwikkeling van het nieuwe meetmodel geeft zij in haar proefschrift ook twee belangrijke voorwaarden waaraan bedrijven en organisaties moeten voldoen als zij echt een positieve impact willen hebben op de maatschappij. Zij moeten het thema 'maatschappelijk verantwoordelijkheid' opnemen in de bedrijfsstrategie, in plaats van zo nu en dan een maatschappelijke activiteit organiseren. Daarnaast moeten in managementbeslissingen de resultaten van de maatschappelijke impactmeting een centrale rol krijgen.