• A
 • A
 • M’charek zoekt de Hollander

  - "Uit politieke correctheid spreken we niet meer over ras, maar over cultuur. Ik wil juist wél uitzoeken welke rol het begrip ras speelt in de genetica en identiteitsvorming." Amade M’charek gaat gedurfd onderzoek doen aan de UvA: zit er een ras binnen de identiteit van Nederland?

  De relatie tussen de genetische code en de sociaal-culturele identiteit van Nederlanders is het onderwerp van onderzoek van Amade M'charek, waarvoor zij 200 000 euro subsidie ontvangt van het Center for Society and Genomics.

  M'charek vertelt aan Folia, dat 'totnogtoe identiteit altijd is gezien als een puur sociologisch verschijnsel; het feit dat je je bijvoorbeeld als Nederlander identificeert, máákt je identiteit. Maar nu de genetica ook buiten de muren van de laboratoria steeds belangrijker wordt, wordt het interessant om het begrip identiteit, en dit geval Nederlanderschap, ook vanuit die hoek onder de loep te nemen.'

  Nu wil zij de relatie onderzoeken tussen de socio-culturele en de genetische identiteit van de Nederlander. 'Je kunt het zien als een soort quick scan: wanneer is de genetica dominant, wanneer de sociaal-culturele aspecten. Hoe functioneren de processen van het "maken" van identiteiten, en hoe interacteren die processen met elkaar? Op die vragen zoek ik een antwoord.'

  M'charek schuwt daarbij het begrip 'ras' niet. 'Uit politieke correctheid spreken we niet meer over ras, maar over cultuur, alsof dat niet discriminerend kan werken. Ik wil juist wél uitzoeken welke rol het begrip ras speelt in de genetica en in de processen van identiteitsvorming.'

  Amade M'charek is uhd bij sociologie en antropologie en doceerde politicologie en biologie. Ze is gepromoveerd op een laboratoriumonderzoek naar het Human Genome Diversity Project.