• A
 • A
 • 2 september - De RCHO legt aan de Tweede Kamer voor hoe zij denkt over de toekomst van accreditatie en kwaliteitsborging in HBO en WO. “De lasten van accreditatie zijn aanzienlijk. De prestatieafspraken veroorzaken ook lasten voor de instellingen, maar minder. Er zijn geen aparte rapportages vereist, er is geen format voorgeschreven.”
  1 september - Jaap Oosterwijk benut zijn ‘nummer 1 plek’ in de Top 10 meteen voor enige reflectie. Net terug uit Malawi had hij vooral een vraag aan zijn volgers in social media.
  Opinie
  26 augustus - De benoeming van Paul Rullmann en Geri Bonhof bij de CDHO zou een voorteken van een HO-autoriteit zijn. WHW-expert Peter Kwikkers waarschuwt voor een omvattend en on(be)grijpbaar crypto-ministerie. “Zoals elke Nederlander sta ik ambivalent ten opzichte van ‘autoriteiten’.”
  20 augustus - “Aan het begin van een nieuw academisch jaar is het tijd voor de correcte finale uitleg van een cruciaal bijzinnetje in de wet.” WHW-kenner Peter Kwikkers analyseert waarom het ‘afpakken van studiepunten’ bij wet niet mag en “het meest schrijnende voorbeeld van rendementsfetisjisme” is.
  Nieuwsbrief
  31 augustus - Wie waren er afgelopen jaar bepalend in hoger onderwijs en kennis. De ScienceGuide Top 10 roemt onder meer een Maagdenhuizer, een Portugees in Brussel en de kroonprinses van het socialisme. Verder in deze speciale Nieuwsbrief de vijf beloften voor de toekomst en de ScienceMakers in de Gashouder.
  31 augustus - Jet Bussemaker maant onderwijsveld tot actie bij uitvoering HO-strategie, Wim Deetman neemt pet af voor het onderwijsvolk, Saxion geeft onderzoeksagenda invulling, de Wetenschapsagenda nog niet overal even bekend en een brug van ijs in Finland. Lees alles in de Nieuwsbrief van 26 augustus.
  2 september - Piet Hein Donner was een van de heel weinige Donners die niet promoveerde en nooit hoogleraar werd. Maar dat verandert nu in één slag. Hij bekleedt dit collegejaar 2015-2016 de Leidse Cleveringaleerstoel.
  28 augustus - Studenten aan lerarenopleidingen die een masteropleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit kunnen vanaf 1 september aanspraak maken op een nieuwe beurs. OCW pakte hen eerst de beurs af en wil nu met een beurs de mensen lokken voor de klas te gaan staan.
  27 augustus - Last year India reached Mars wit hits spacecraft Mangalyaan. It was celebrated as one of the cheapest missions to Mars. Now – a year after – cheers will be even greater as the result of its one year orbit around the red planet turn out to be spectacular.
  26 augustus - With great powers, come great responsibilities. MOOCs allow students to follow courses behind their laptops, but that requires an intrinsic motivation to learn. Not all students have it. US researchers found a new way of cheating being used in online education to receive good grades.
  2 september - Veel wetenschappers zijn in de veronderstelling dat valorisatie vooral gericht is op economisch gewin. Dat concludeert Stefan de Jong (Universiteit Leiden) in zijn proefschrift. Volgens De Jong herkennen onderzoekers vaak zelf niet welke maatschappelijke bijdrage hun werk levert.
  1 september - De Universiteit Twente en het Fraunhofer Institut gaan een langdurige samenwerking aan rond toegepaste, technologische wetenschap. De eerste stap is de oprichting van een Fraunhofer Project Center op de campus van de UT. Ook onderzoekers van Hogeschool Saxion worden daarbij betrokken
  27 augustus - De academici-vereniging van de Oostenrijkse FPÖ is in opspraak door racistische en neo-nazi-achtige betogen. Over Afrikanen meldt men onder meer: “sie bringen ihr Unwissen, ihr Analphabetentum, ihren Haß und Streit unter sich und ihren Haß auf uns Weiße nach Europa mit.”
  18 augustus - De KNAW en de Akademie van Kunsten gaan jaarlijks een prijs uitreiken aan een kunstenaar die zich laat inspireren door de astronomie. De eerste prijs – een bedrag van €5000 - is voor Roland Schimmel, docent aan de Academie Minerva in Groningen, voor zijn Zwarte Zon.
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#FKSNXTRRTA").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });