• A
 • A
 • 22 september - De Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil dat er meer vrouwen gaan werken in de top van de universiteit. In een interview met weekblad Knack kondigt rector Caroline Pauwels een quotum voor vrouwelijk professoren aan.
  21 september - De Inspectie van het Onderwijs vindt dat bestuurders van de Universiteit Utrecht soberder moeten declareren. Dit naar aanleiding van berichten over hoge declaraties van vliegtickets en hotelovernachtingen. De minister wil nu uniforme afspraken in het hoger onderwijs, maar de VH ziet hier vooralsnog vanaf.
  Opinie
  20 september - Te volle klassen, te veel werkuren, te weinig salaris. Ook de OECD laat volgens columnist Lisa Westerveld zien dat er iets gebeuren moet om de leraren in het primair onderwijs tegemoet te komen. De toegezegde €270 miljoen is “een mooi begin, maar het komt bij lange na niet in de buurt.”
  12 september - Onlangs bleek uit onderzoek van de Open Universiteit dat handboeken voor leraren in opleiding te weinig naar wetenschappelijke bronnen verwijzen. Hoogleraar Didactiek van de natuurwetenschappen Fred Janssen (Universiteit Leiden) stelt dat de lerarenopleidingen onterecht de maat worden genomen.
  Nieuwsbrief
  20 september - Wat bracht Prinsjesdag voor hogescholen en universiteiten? U leest het in onze Nieuwsbrief. Verder ook Lisa Westerveld over extra geld voor het primair onderwijs, een Europese kaasschaaf voor Horizon 2020, NVAO-accreditatie als kat-en-muisspel en de goede vooruitzichten voor de creatief opgeleiden.
  13 september - Bram Nauta (UTwente) onderzoek in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. "Zou het jammer vinden als mijn werk alleen maar in een blad terecht zou komen." Verder ook in de Nieuwsbrief, relatief weinig bètatechnische studenten in Nederland, hbo-master zoekt eigen profiel en de basisbeurs versus de lerarensalarissen.
  19 september - “Wij kijken wel degelijk naar de kwaliteit van docenten.” In de Kamer verdedigde NVAO-voorzitter Anne Flierman zich tegen de SP die de NVAO verwijt te veel naar de papieren werkelijkheid te kijken. Flierman waarschuwde wel dat zonder opleidingsaccreditaties de lastendruk niet afneemt.
  18 september - Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces gerelateerd is aan het inkomen van de ouders. Het sterkste negatieve effect op studiesucces blijkt een migratieachtergrond.
  15 september - A consortium of educational institutions received an European grant for the promotion and development of young talent. “It is an enormous challenge for teachers to facilitate each talent while taking into account the diversity of the student population,” says Marca Wolfensberger who’s leading the initiative.
  15 september - Lesson's from China's education system. European uni in Russia facing closure. Academic institutions should do better when it comes to reproducability. Beijing quietly becoming an innovation superpower. Europe's profile in startups rising and all on Turkey in this week's On the Agenda.
  20 september - De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) lanceert vandaag een nieuwe manier van taalonderzoek in Friesland. In een spelomgeving kunnen alle burgers deelnemen aan het taalonderzoek van Nanna Hilton en andere taalwetenschappers van het team Stimmen fan Fryslân.
  13 september - “Ik zou het jammer vinden als mijn werk alleen maar in een boek of een blad terecht zou komen.” Hoogleraar Bram Nauta (UTwente) ontwikkelt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven nieuwe elektronische chips. “Het is moeilijk genoeg om een ambacht te zijn, maar toch commercieel genoeg voor het bedrijfsleven.”
  19 september - Creatief opgeleiden vinden opvallend snel een baan, zo bleek onlangs uit een inventarisatie van de Vereniging Hogescholen. “Het beeld van een eenzame schilder driehoog achter op een zolderkamer is totaal achterhaald,” zegt Arlette Kerkhof (HKU).
  13 juli - “We gaan iets nieuws bouwen, maar niet zonder daarbij oog te houden voor de eigenheid van de twee hogescholen”. De nieuwe collegevoorzitter van NHL Stenden Hogeschool, Erica Schaper blikt alvast vooruit.