• A
 • A
 • 1 juli - De meeste impact door inspiratie, door krachtig beleid, door visie. Wie heeft zich daarmee onderscheiden? Die vrouw of man moet de nummer 1 van de ScienceGuide Top 10 van 2015 worden. En u gaat ons daarbij voeden met de namen van uw rolmodellen, mannetjesputters en inspiratoren!
  30 juni - Minister Bussemaker blikte vast vooruit op haar nieuwe plannen voor de accreditatiemethodiek. WHW-expert Peter Kwikkers geeft een waarschuwing daarbij. "Als accreditaties weer niet gaan over het echte onderwijs, de opleidingen en de waarde voor studenten, is al het werk vruchteloos."
  Opinie
  16 juni - Nu de basisbeurs is afgeschaft - en de doorstroom MBO-HBO erger onder druk blijkt te staan dan velen vooraf konden of wilden vermoeden - zal er nu dan toch wel extra geld voor betere HO-kwaliteit uit reserves van HBO en WO komen. Maar klopt dat? Michel Rog (CDA) loopt de argumentaties en feiten nog eens langs.
  15 juni - Het mobieltje van Merkel. De geldstromen van de FIFA. Het aftappen van mailverkeer. ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt komt met zijn Europese rapport over de omgang met klokkenluiders en zal daarbij ook Edward Snowden als ‘getuige-deskundige’ spreken en laten optreden in Straatsburg.
  Nieuwsbrief
  1 juli - Wat leverden drie dagen discussiëren over de Wetenschapsagenda in Den Haag op? U leest het in de Nieuwsbrief van 24 juni. Verder ook Saxion dat inzet op de master, nieuwe wegen voor samenwerking tussen bedrijfsleven en fundamentele wetenschap en Rosetta mag nog even door met onderzoek doen.
  23 juni - Karl Dittrich (VSNU) en Anne Flierman (NVAO) kruisen de degens over kwaliteitszorg in deze Nieuwsbrief. Verder ook Hans Hillen die de idealen van ISO en LSVb combineert, VSNU dat OCW factcheckt, de kloof tussen arm en rijk in China en scholier Tim Pavel die een prijswinnend werkstuk over Hector Berlioz schreef.
  1 juli - Twaalf jaar stond ze aan het roer van de Hogeschool Utrecht. Vandaag neemt Geri Bonhof afscheid om het stokje door te geven aan Jan Bogerd die sinds 2009 met haar in het bestuur zat. Hoe kijken collegabestuurders terug haar voorzitterschap?
  29 juni - Een met geld smijtende OCW-ambtenaar, een VVD-senator met een cabaretvoorstelling en de Inholland-voorzitter met een anjer op haar revers. Dit waren zo een aantal elementen van de bestuurswissel van het ISO. Ook zette het nieuwe ISO-bestuur piketpalen uit voor meer excellentie.
  18 juni - Does it pay off to invest in education? According to OECD-analist Daniel Salinas the PISA-countries show that over the last decade significant investments have had their effect. But not for everyone. “Countries and economies still have work to do to make their schools more inclusive.”
  15 juni - Ingeborg Syllm-Rapoport deserves her degree, but even more the historic sigificance of her academic achievement. The Nazis barred her from her studies, although her doctoral thesis on diphtheria was ready. Now, at 102 she has defended her work to the examination board in Hamburg. "Brilliant" she was, leaving the examiners "speechless at her expertise."
  2 juli - De Universiteit Maastricht gaat stoppen met het gebruik van honden voor dierexperimenteel onderzoek. Het bestuur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een veiligheidsaudit van de huidige proefdiervoorzieningen.
  30 juni - Welk type vragen zou de Nationale Wetenschapsagenda eigenlijk moeten stellen? Daan Andriessen (lector Hogeschool Utrecht) onderscheidt in de 248 hoofdvragen uit de agenda verschillende manieren van vragen stellen. Hij concludeert: “de NWA bevat voor een groot deel ontwerpende vragen.”
  15 juni - Vandaag 800 jaar geleden begonnen de rechtsstaat en constitutioneel bewind. Koning John van Engeland werd door zijn edele onderdanen gedwongen het Grote Verdrag te tekenen, waarin beperkingen werden vastgelegd aan zijn feodale heerschappij. 17 originele exemplaren van dat Magna Carta hebben die eeuwen overleefd.
  4 juni - Hij was bijna net zo excentriek als zijn tijdgenoot Richard Wagner en muzikaal bijna even revolutionair. Hector Berlioz’ opera ‘Les Troyens’ is ook bijna Wagneriaans van lengte en conceptie. Scholier Tim Povel wint met een werkstuk én muziekstuk over Berlioz de KNAW-onderwijsprijs.
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#UWJPDDGFDX").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });