• A
 • A
 • 3 maart - Met de Maagdenhuisbezetting is de student-assessor weer helemaal terug in het HO-debat. Studenten van Vidius in Utrecht wilden dat constructief oppakken en solliciteerden naar een plek in het CvB. Hoe reageerde de UU-top?
  2 maart - Paul Rullmann trad bijna een jaar geleden aan als voorzitter van SURF. In het afgelopen jaar begeleidde hij een grondige reorganisatie en zag hij hoe explosief het speelveld van de organisatie zich had ontwikkeld. “We staan echt nog maar aan het begin.”
  Opinie
  23 januari - De eerste maanden van studie zijn cruciaal. Wil je uitval voorkomen, zullen de resultaten dan goed moeten zijn. UU-decaan Theo Wubbels pleit er voor dat leerlingen in het eind van het vwo al leren hoe het is om op de universiteit te studeren. “Pas dan kan matching volledig een functie vervullen.”
  19 januari - Tom Hoven stelt voor dat de Eerste Kamerleden de droom van Jet Bussemaker realiseren en zich als competente rebellen van hun beste kant laten zien. En “als u dan toch voor het leenstelsel bent, draag er dan zorg voor dat dit op een verantwoorde manier, die een onderwijsministerie waardig is, wordt ingevoerd.”
  Nieuwsbrief
  2 maart - Pieter Duisenberg (VVD) wil een diepere doordenking van de Wetenschapsvisie, Jeroen Dijsselbloem ziet kennis als belangrijke groeifactor in Europa, Merkel wil kansen pakken in vierde industriële revolutie en Willem-Alexander en Maxima bezochten de Veenkoloniën. Lees dit en meer in de Nieuwsbrief van 25 februari.
  23 februari - Leiden-rector Carel Stolker laat zijn licht schijnen over de vraag van wie de universiteit eigenlijk is. Verder in deze Nieuwsbrief de ontsporing van het studievoorschot bij 'beter benutten', excellent leraarschap wereldwijd, SURF maakt HO in 2018 cyber-immuun en Arne Duncan's onderwijshervorming.
  25 februari - “Waarom bent u docent geworden? U heeft toch gestudeerd?” Soms is de confrontatie met de leerlingen pregnant voor Eerst De Klas’ers. Trainee Rik, docent Onderzoek & Ontwerpen, gaat die aan, want “waar het opleidingsniveau op het schoolplein stijgt, daalt deze helaas voor de klas.”
  24 februari - 40 jaar HBO-raad betekent ook in de tijd balanceren tussen 20th century en 21st century skills. Ad de Graaf kijkt daarom liever vooruit naar #hbo2025 en biedt de HO-tour van Jet Bussemaker vast een samenhangend pleidooi met wegwijzers naar die toekomst in “een reis langs zeven boeken.”
  24 februari - Last year U-Multirank, the smart ranking for European higher education was launched. How do universities perceive this new competitor for THE and the Shanghai Ranking? According to EUA “four in ten universities have no plans to use the results of U-Multirank.”
  20 februari - The reliance of English universities on Chinese postgraduates, the worsening US student loan debt, Bill Gates on Africa feeding itself, a social innovation ecosystem for Europe and Ottawa writing of $300 million in student debt. Read this and more in our On the Agenda.
  26 februari - Virtuele atoomklokken worden gebruikt voor zeer nauwkeurige tijdsbepaling. Dat gaat met behulp van glasvezelkabels. Onderzoek bij de kabels van SURFnet door de VU en de RUG laat zien dat schommelingen in de temperatuur de nauwkeurigheid van de netwerktijd beïnvloeden.
  24 februari - Meer dan 60 Europese wetenschappers en partners uit het bedrijfsleven maken een stappenplan voor de toepassing van grafeen in producten voor de markt. De Leidse scheikundige Grégory Schneider ziet een enorme toekomst voor grafeen en andere gelaagde materialen.
  20 februari - Aluhoedjes, sceptici van klimaatverandering, anti-migrantenclubs en dergelijke worden door ‘the Guardian’ geholpen met extra wetenschappelijke onderbouwing, nadat een UKIP-politica in debat had gebracht dat men moest nadenken over wat er moet gebeuren als duurzame energie opraakt.
  6 februari - TU\e studenten winnen de ‘Technologie Oscar’ met hun zonnewagen Stella. Na hun gesprek met Angela Merkel bij het Glass House van PBT en ScienceGuide op de Hannover Messe en de presentatie van prof. Steinbuch aldaar zijn zij nu de USA bekroond als prijs 'Best Technology Achievement'.
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#YTNPTLUAGK").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });