• A
 • A
 • 27 mei - Wageningen Universiteit sluit zich aan bij het samenwerkingsverband tussen de drie technische universiteiten in Nederland. Hiermee verandert de naam vanaf vandaag in 4TU.Federatie of kortweg 4TU en wordt samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek verder uitgebreid.
  26 mei - Vorige maand presenteerde Doekle Terpstra het geactualiseerde Techniekpact 2020, waarin verschillende actielijnen voor het stimuleren van bètatalent zijn uitgezet. In navolging daarvan komt de Regio Oost onder leiding van gedupeerde Eddy van Hijum met dertig concrete acties.
  Opinie
  27 mei - De Twentse filosoof Peter-Paul Verbeek is niet alleen lid van de UNESCO Commission for Ethics of Science and Techniology, hij schrijft ook in 'de Ingenieur'. In dat KIVI-blad haalt hij uit naar de critici van Onderwijs2032 als BON. Hij hecht namelijk nogal aan "loodgieters met persoonsvorming."
  23 mei - Directeur van de Vereniging Hogescholen Ad de Graaf prefereert kritische doorrekening van het CPB boven politieke framing. Inzake het leenstelsel ziet hij een daling van eerste generatie studenten in het HBO. Als dat structureel blijft, “wordt het echt tijd om monitoring met gezwinde spoed aan te vullen met maatregelen.”
  Nieuwsbrief
  25 mei - Er komt meer ruimte voor eigen kwaliteit in hoger onderwijs, stelt NVAO-voorman Anne Flierman. Verder ook in de Nieuwsbrief de terugblik op 70 jaar Stichting FOM, big data als alfa uitdaging op de Hannover Messe, Michelle Obama's apps voor hoger onderwijs en economielessen uit spijkerschrift.
  12 mei - Jet Bussemaker noemt EU STEM Coalition een krachtig signaal van kennisdeling. Verder ook in deze Nieuwsbrief een Rotterdamse aanpak voor de groeiende ongelijkheid in het onderwijs, bezuinigingen ten koste van promovendi in Groningen, de wereldwijde impact van Philae en Rosetta en de fascinatie van en om Abraham Kuyper.
  27 mei - De onderhandelingen voor een nieuwe cao Nederlandse universiteiten verkeren in een impasse. De VSNU en de vakbonden kunnen het niet eens worden over met name de werkdruk. De VSNU wil dat er lokaal afspraken worden gemaakt, maar ziet niets in algemene maatregelen.
  27 mei - Water uit de grond halen en betalen met een betaalpasje. 20.000 mensen in Kenia maken al gebruik van het waterfiltratiesysteem dat is ontwikkeld door studenten en alumni van Saxion. Het systeem geeft mensen op afgelegen plekken eenvoudig toegang tot schoon drinkwater.
  27 mei - What's going on with campus activism in the US? How do programs to afford college favor the rich? Is science on the chopping block in Brazil's political crisis? Why do UK scientists want to stay in the EU? What's at the root of the reproducibility crisis and all focus on Singapore in this week's On the Agenda.
  24 mei - The Digital Progress Report of the EU shows that Europe is going forward, but seems to be slowing down at the same time. Fast broadband for instance mainly reaches urban areas, as only 28% of rural homes are connected to this technology. And how is your country performing?
  27 mei - In 2020 moeten alle wetenschappelijke artikelen in Europa vrij toegankelijk zijn en hierbij wordt ook ingezet op optimaal hergebruik van onderzoeksdata. Ook wordt er gewerkt aan een visum voor buitenlandse startups dat geldig is in alle lidstaten.
  27 mei - Het HBO wil de discussie over de nationale wetenschapsagenda NWA flink naar zich toe trekken. Nog voor in september de investeringsagenda van 1 miljard van de NWA op tafel wordt gelegd, zullen de hogescholen een eigen plan ter versterking van het lectoraat presenteren met accent op bundeling, schaalvergroting en taakverdeling.
  25 mei - Veiligheid in steden, geestelijke gezondheidszorg, keramiek uit afval en andere serious games waarin design, tech, big data en kunst samenkomen. Dat zag de EU-top uit Brussel bij de HKU, in een 17e eeuws fort vol kunststudenten en big data wizards.
  19 mei - Ton Heerts wordt de nieuwe voorzitter van de MBO-raad. De troubleshooter par excellence in bestuurlijk Nederland volgt er Jan van Zijl op, na tropenjaren bij het redden van de FNV. "Als ik Jet was, zou ik onderwijs en werk nadrukkelijk met elkaar verbinden."