• A
 • A
 • 17 juli - Minister Bussemaker heeft met de NVAO, de Inspectie en de CDHO een notitie opgesteld om de drie instanties beter te laten samenwerken, bij het toezicht op de kwaliteit en doelmatigheid van het hoger onderwijs. Dit moet de lasten verminderen en kunnen er brede stelselanalyses worden gemaakt.
  12 juli - De technische universiteiten gaan steeds autonomer opereren, los van de VSNU. Bij OCW weet men inmiddels niet meer met wie men afspraken kan maken. Is dit een opmaat voor wat in Rutte I mislukte: worden de TU’s ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken?
  Opinie
  6 juli - Een laatste brief van Jet de Ranitz (Inholland) aan Kees Boele (HAN) voor dat de zomervakantie begint. Daarin beziet zij haar eigen rol op de hogeschool. “Hoe streng moet ik zijn, of hoe meegaand? Hoe help ik onze mensen – collega’s en studenten – hun eigen potentieel te ontdekken en te ontplooien?
  3 juli - Het is positief als universiteiten buitenlandplannen ontplooien, maar WHW-expert Peter Kwikkers waarschuwt daarbij wel voor juridische, onderwijsrechtelijke, politieke en financiële valkuilen. “hoe kan een rijksuniversiteit, een rechtspersoon naar publiek recht, bekostigd met belastinggeld, nu privaat geld bezitten?”
  Nieuwsbrief
  12 juli - Gaan de technische universiteiten straks ondergebracht worden bij Economische Zaken? U leest er over in onze laatste Nieuwsbrief voor de zomer. Verder ook aandacht voor selectie aan de poort, open access deals voor universiteiten, Engels in het hoger onderwijs, het leenstelsel en interdisciplinair onderzoek.
  5 juli - De Nieuwsbrief van 5 juli met een vooruitblik op het nieuwe kabinet en wat dat betekent voor hoger onderwijs. Izaak Dekker over de teloorgang van de emancipatoire functie van het onderwijs. LEGO om te leren programmeren. Vertrouwen in de wetenschap. Het Star Wars museum en een vooruitblik op ons congres over taal.
  19 juli - Studenten in het hoger onderwijs klagen nauwelijks over stages. Volgens Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt dat nog niet veel over omvang van stagemisbruik door bedrijven. Daarom vindt er momenteel een sectoranalyse plaats om te kijken in welke sector sprake is van stagemisbruik.
  14 juli - “Bij deze uitreiking zouden veel meer mensen moeten zijn, namelijk de familieleden die door oorlogsgeweld hier niet kunnen zijn, wat waren die trots geweest.” Met deze woorden heet ‘coördinator van het ‘Voorbereidend Jaar Leiden’, Hildegard Aerden de vluchteling-studenten welkom die hun certificaat kregen.
  7 juli - This week's On the Agenda with Hong Kong struggling to stay a global player. Germany and its system of vocational education. Where do parents want their kids to study? India and Israel deepening ties on innovation and all on the G20 in Hamburg.
  4 juli - Afgelopen week nam Los Angeles county het besluit om het nieuwe Museum of Narrative Art van George Lucas een bouwvergunning te geven. “Lucas is niet de beste verteller maar het is goed om dit type onderzoek een serieuze plek in de maatschappij te geven”, aldus lector Hartmut Koenitz (HKU).
  18 juli - Welk deel van de Nederlandse publicaties is nu open access? Volgens Jeroen Bosman en Jeroen Sondervan (UU) is de schatting van het Rathenau onjuist. Het is geen 12% maar eerder 30-40%.
  17 juli - “Bij replicatiestudies moet je de lat altijd hoger leggen dan bij de oorspronkelijke studie, daarom is het niet makkelijk om die op te zetten.” NWO kende afgelopen week de eerste onderzoeksbeurzen voor replicatiestudies toe.
  13 juli - “We gaan iets nieuws bouwen, maar niet zonder daarbij oog te houden voor de eigenheid van de twee hogescholen”. De nieuwe collegevoorzitter van NHL Stenden Hogeschool, Erica Schaper blikt alvast vooruit.
  12 juli - Deze maand doet Sicco de Knecht een project over labelling in de psychiatrie. In zijn eerste blog schrijft hij over dat nieuwe toverwoord dat het academisch onderzoek de 21e eeuw in moet loodsen: interdisciplinariteit.