• A
 • A
 • 17 december - Bussemaker heeft “het discours fundamenteel veranderd. Dat is enorme winst.” Met die lof krijgt de minister boodschappen mee van Science in Transition. “De Nationale Wetenschapsagenda moet geen onderwerpenlijst worden, maar een democratisch proces waarin maatschappelijke belangengroeperingen gehoord worden.”
  17 december - De universiteiten lijken op te schuiven naar een veel kritischer opstelling tegenover de Wetenschapsvisie na de “brandbrief van Spinozalaureaten” en De Jonge Akademie. De VSNU verwijt nu Sander Dekker verwarring te zaaien. “Dit gebrek aan regie is schadelijk voor NWO, schadelijk voor personen en schadelijk voor de wetenschap in Nederland.”
  Opinie
  3 december - Eke Rebergen en Simon Verwer (De Denkfiguren) pleitten recent voor een ‘creatief directeur’ op scholen. HvA-lector Marco Snoek denkt met ze mee. “Zou het niet mooi zijn om zo’n rol van creative conductor of onderwijskundig geweten voor vier jaar uit het team te laten kiezen”
  2 december - Zeven lessen uit een Odyssee van beleid, een lange zeiltocht over de zee van het onderwijs. Zo schetste oud-minister Jo Ritzen zijn summa van zo’n 50 jaar denken en werken aan onderwijsbeleid bij het eredoctoraat dat hij kreeg in Trnava.
  Nieuwsbrief
  10 december - Jet Bussemaker kijkt terug en vooruit nu haar HO-tour halverwege is. Verder ook in de Nieuwsbrief de kritische blik van de Senaat op het leenstelsel, een Iraanse HAN-lector die ouderenzorg innoveert, het recht van nieuwe technologie en meezingen met komeet Chury.
  28 november - Doekle Terpstra neemt afscheid van Inholland en blikt terug op 'the real Why'. Verder ook in de Nieuwsbrief een creatief directeur voor elke school, de EU haalt energie in Groningen, Maurice de Hond verdedigt iPadscholen op de iPabo en Mark Rutte als boegbeeld van de alfa's.
  17 december - De onmin tussen PvdA en VVD in de Senaat schaadt het samengaan aan de overzijde op onderwijs niet. De coalitiepartijen willen weten of minister Bussemaker beseft dat Jelmer Evers opgaat voor wat “voor het onderwijs [wil] zijn wat de Nobelprijs is voor de Vrede?” en of zij “de onbegrensde mogelijkheden van online onderwijs” kent.
  16 december - De aspirant-student moest zich voor 1 mei aanmelden en zijn motivatie, inhoud, oriëntatie en inzet laten aftasten voordat hij verder mocht. Heeft dit geholpen? Indrukken van een grote HO-instelling geven een boeiend beeld.
  12 december - The top trends in Educational technology in 2014, what this year's most-noticed research tells us, the Physics World 2014 Breakthrough of the Year Award for Rosetta and what the EU has done for the poorest in Britain. Read this and more in our On the Agenda.
  9 december - As education is set as a priority in the Europe 2020 agenda, most countries see a rise in investments. A report by Eurydice lists the European countries for their public spending in education and shows the Baltic states, Turkey and Hungary on top, while Finland among other countries sees a small drop in their budget.
  17 december - Premier Rutte heeft een scherpe politieke antenne. In een hightech revalidatiecentrum probeerde hij dit weekend zelf een nieuwe robot van de UTwente, waarmee gehandicapten veel slimmere looptrainingen kunnen doen. Had hij al door, dat de zorg hem vanuit de Senaat pijn zou doen?
  16 december - Een speciaal ontwikkeld videospel helpt chirurgen in de voorbereiding op een minimaal invasieve operatie. Onderzoek van UMCG-promovendus Maarten Jalink laat zien dat chirurgen die een kwartier met het programma oefenden, vervolgens minder fouten maakten.
  10 december - Richard Wagner was dan wel een linkse revolutionair en later een rechtse drammer, maar onderzoekers van de NHTV hebben ontdekt dat het bezoek van podiumkunsten geen linkse hobby is. Bezoekers van ballet, opera, popmuziek, en wat al niet vertonen een zelfde diversiteit in politieke voorkeur als de rest van Nederland. Ook wie vaak gaat is niet linkser of rechtser ingesteld.
  28 november - Als u een gastcollege wilt van Hillary Clinton of haar een Award wilt geven, dan is het lijstje eisen - door een WOB-verzoek nu naar buiten - werkelijk diva-waardig. Zij kost $300.000, maar zorgt u ook voor hummus, water op kamertemperatuur en extra kussens voor haar sofa backstage?
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#TVJDLRYLBA").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });