• A
 • A
 • 7 december - De doorstroom van mbo naar hbo blijft één van de hoofdpijndossiers van minister Bussemaker. In 2017 gaat zij studenten actief betrekken bij het vinden van een oplossing. 500 studenten uit mbo en hbo mogen meedoen aan het eerste OCW Studentlab.
  5 december - In de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen zijn Nienke Meijer, voorzitter van Fontys en Huib de Jong, rector van de HvA, benoemd als bestuurslid. Tevens is de herbenoeming van Leendert Klaassen, voorzitter van Stenden Hogeschool, bekrachtigd.
  Opinie
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  1 juni - Nevenfuncties van HO-bestuurders roepen vaak vragen op. Een ervan is die naar de verantwoordelijkheid voor de keuze en de impactrisico’s ervan. Voormalig CvB-voorzitter Hans Uijterwijk kijkt naar de subtiele balans daarbij en of een ANWB-klus wel en de Wielren Unie niet kan.
  Nieuwsbrief
  30 november - VNO-NCW en de SER nemen het voortouw bij nieuwe prestatieafspraken. De UvA gaat naar de stembus. STW viert het 35-jarig bestaan. Kamerleden reageren op Rathenau onderzoek naar R&D-bestedingen in Nederland.
  24 november - Ad de Graaf publiceert zijn essay over leven lang leren, iPabo werkt samen met scholen in de regio en De Jonge Akademie laakt de rechtsongelijkheid veroorzaakt door het bursalenstelsel.
  7 december - In Vlaanderen is onrust ontstaan over de kwaliteitszorg nadat de Vrije Universiteit Brussel een onwelgevallig visitatierapport over de opleiding rechten onder het tapijt heeft geveegd. Het Vlaams Parlement maakt zich zorgen dat een Nederlandse visitatieorganisatie nogmaals mag kijken naar de kwaliteit.
  7 december - Om de talenten van studenten tot volle wasdom te laten komen is dienend leiderschap van docenten gewenst. Geldt dit ook voor bestuurders? Fontys-voorzitter Nienke Meijer stelt van wel. “Een toekomstgerichte onderwijsorganisatie behoort zich te baseren op de principes van dienend leiderschap.”
  17 november - What should education look like after Da'esh? Cuts hitting Russia's vocational education. What did political science get wrong in the US elections? Europe launching four satellites and all on India in this week's On the Agenda.
  16 september - How to educate every child in the world? Where in the US is free colleg e already a reality? Is Nordic's higher education reputation at risk? What is Eurekalert: the science news website that got hacked and all on Great Britain and Theresa May's plans for education. This week's On the Agenda.
  29 november - Bij het 35-jarig bestaan van STW in de Werkspoorkathedraal in Utrecht werden Maarten Steinbuch en Suzanne Hulscher gehuldigd als Simon Stevin Meesters 2016. Zij werden geroemd om de directe toepasbaarheid van hun onderzoek en de bruggen die zij bouwen tussen wetenschap en bedrijfsleven.
  28 november - Het welbevinden van leerkrachten en de prestaties van scholen hebben baat bij een goed ingebed Human Resource beleid, laat onderzoek van de Erasmus Universiteit zien. Daarin moet plek zijn voor activiteiten gericht op werving, selectie, scholing, beoordeling en het vergroten van autonomie.
  27 september - Anne Flierman, die als voorzitter van de NVAO doorgaans de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt, gaat als senator een commissie voorzitten die onderzoekt hoe de Eerste Kamer haar controlerende taak kan verbeteren. In het bijzonder wordt er gekeken naar de relatie politiek en burger.
  7 juni - SURF is op zoek naar de ‘change makers’ in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Tijdens Dé Onderwijsdagen reikt SURF de Onderwijsaward 2016 uit aan drie inspiratoren van constructieve verandering.