• A
 • A
 • 29 mei - De afgelopen jaren hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven ingezet op het terugdringen van de tekorten in de technieksector. De aanpak lijkt in hbo en wo te werken, waar het aantal bètastudenten toeneemt. Het succes kent een keerzijde: op TU’s wordt steeds vaker een numerus fixus ingesteld.
  29 mei - De verhouding tussen de onderwijs- en onderzoeksbekostiging is in een aantal jaar tijd scherp verschoven in de richting van het onderwijs. Dat concludeert het ministerie in een analyse. Bieden de oplossingsrichtingen die OCW schetst soelaas, ook bij gelijke middelen?
  Opinie
  26 mei - Deze maand spraken Jet de Ranitz en Kees Boele in hun briefwisseling over voor- en nadelen van de instellingstoets. Bert Verveld (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) praat mee en stelt dat de ITK een moment van reflectie moet zijn.
  24 mei - De tijd nemen voor een professionele dialoog is essentieel om goede invulling te geven aan diversiteit in de klas. "Maar juist daaraan ontbreekt het vaak." zegt onderzoeker gedifferentieerd HRM van de HvA, Daniël van Middelkoop.
  Nieuwsbrief
  29 mei - Wat staat er in de Kamerbrief en de analyse over numeri fixi en de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek? Een speciale nieuwsbrief over capaciteitsproblematiek, tweedekansstudenten en het dichten van de kloof tussen onderwijs en onderzoek.
  26 mei - Engels in het onderwijs, hoe denken ze daar in Vlaanderen over? Wat moet er gebeuren om het imago van de Pabo op te krikken? Wat zijn de beloftes van interactive narrative design?
  29 mei - De prestatieafspraken waren onder andere bedoeld om zo veel mogelijk studenten zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Het opnemen van een zogenaamde ‘tweedekans’ student gaat echter gepaard met financiële tegenvallers, die onevenredig verdeeld zijn over de instellingen. Het ministerie komt met mogelijke oplossingen.
  29 mei - De toenemende studentenaantallen en de dalende rijksbijdrage per student dwingen steeds meer opleidingen tot het instellen van een fixus. In een recent gepubliceerde analyse van OCW wordt erkend dat bekostiging en fixus met elkaar samenhangen, maar hoe doeltreffend zijn de voorgestelde oplossingen?
  26 mei - This week's On the Agenda with Japan looking to make free higher education a constitutional right, white supremacists upsurge puts US universities under pressure, China expands antarctic ambitions, supposedly for science and all on Trump and his visit to Brussels in this week's On the Agenda.
  15 mei - The EU is threatening to pull the plug on the programme Europractice. ‘A disaster’ say technical universities in The Netherlands. The EU programme helps universities to produce, make and test prototypes of computer chips.
  23 mei - “Ons begrip van hoe minuscuul kleine beslissingen ons leven drastisch kunnen veranderen is in een paar decennia sterk ontwikkeld.” Kersvers lector van de HKU Hartmut Koenitz benadrukte in zijn lectorale rede hoe belangrijk interactive narrative design gaat worden voor ons begrip van een complexe wereld.
  23 mei - De permafrost op Spitsbergen smelt en dat leek even een bedreiging voor ’s werelds grootste zadenbank. De opslag voor zaden van bijna een miljoen plantensoorten is tegen veel bestand, maar hier hadden de beheerders niet op gerekend.
  3 mei - Hoofdredacteur Sicco de Knecht besteedt de maand juli dit jaar nabij het meer van Genève aan een projectmaand bij de Fondation Brocher. In het multidisciplinaire project onderzoekt hij met een team van jonge wetenschappers de voor- en nadelen van de ‘labeling van geestesziekten’. Hij houdt hierover een blog bij.
  3 mei - Hoe gaat het Rijksmuseum om met koloniale geschiedenis in hun tentoonstellingen? ScienceGuide sprak met Eveline Sint Nicolaas, conservator geschiedenis bij het Rijksmuseum, over het terminologieproject van het museum en de tentoonstellingen ‘Goede Hoop’ en de aankomende tentoonstelling over slavernij.