• A
 • A
 • 29 september - Of en hoe in het MBO sprake is van goede informatiebeveiliging is volstrekt onduidelijk. SURF stelt tevens vast dat “er nooit afspraken [zijn] gemaakt over wat een acceptabel niveau is.” Een nieuwe publicatie moet de CvB's wakker schudden.
  26 september - Minister Bussemaker is nog lang niet uitgeregeerd. En wie daar anders over denken, zoals het CNV, die moeten op hun tellen passen. “Voor de mensen die het betreft begint het daarna pas: als de wetgeving wordt vertaald in praktijk.”
  Opinie
  25 september - Vrijwel alle instanties zijn uitgenodigd mee te denken over Bussemaker’s wetenschapsagenda, maar de burger zelf, die ontbreekt. Dat merkt Marlieke Kieboom van Kennisland op. “Geef burgers een stem over wat er in de ivoren toren gebeurt.”
  24 september - “De Raad van State wordt vriendelijk bedankt, maar iets aanpassen kon toch niet meer,” zo schetst LSVb-voorzitter Tom Hoven de situatie rond het wetsvoorstel ‘Studievoorschot’. “Niettemin kunnen we verwachten dat dit advies niet zonder gevolgen blijft.”
  Nieuwsbrief
  25 september - De Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel 'studievooschot'. "Te veel gedoe voor zo weinig geld." Verder ook in de Nieuwsbrief lessen van dr. Ruth Graham voor de Nederlandse TU's, een reisgids voor de HO-tour van Bussemaker en hersenonderzoek naar dictators.
  24 september - Het Toekomstfonds om innovatie en onderzoek impulsen te geven blijkt op Prinsjesdag niet onomstreden. Ook in deze speciale Nieuwsbrief het grote interview met FME-voorzitter Ineke Dezentjé, onderwijslessen uit Finland, MOOCs op de plank bij OCW en de goede relatie van Bussemaker en Hans de Boer.
  30 september - “Het opleidingsniveau van ons lerarenkorps daalt de laatste jaren dramatisch.” Dat stellen de initiatiefnemers van De Nederlandse School. Zij willen een beweging vormen die deze ‘spiraal omlaag’ moet doorbreken. “Inspirerend onderwijs begint bij de bron: betere leraren in de klas.”
  26 september - De timing is voor Jet Bussemaker bijna volmaakt. Net nu zij het bedrijfsleven gispt voor laksheid bij emancipatie aan de top, krijgt Fontys-cheffin Nienke Meijer het predicaat Topvrouw van 2014. Haar persoonlijke gelukwens geeft Bussemaker daarom hier.
  26 september - Hillary Clinton unveils $600 million global female education plan, Indian spacecraft reaches Mars and the European celebration of Researchers' Night as well as the European Day of Languages. Read all about this and more in this week's 'On the agenda'.
  25 september - The White House takes the initiative to promote “Open Education to Increase Awareness and Engagement” in both higher education and society as a whole. An online ‘Skills Academy’ will start “to ensure that workers can get the education and training they need to advance their careers.”
  Lector van het Jaar
  29 september - De HAN, CHE, Hanze en Hogeschool Rotterdam moeten nog even nagels bijten. Een van hun lectoren wordt op 2 oktober tijdens de Summit Excellentie door ISO en ScienceGuide uitgeroepen tot de lector van het Jaar 2014. Wie zijn de genomineerden?
  30 september - Een robot die snel koffie zet, het is niet meer sciencefiction. Psychologen en computerwetenschappers ontwikkelden een model dat codeert hoe mensen dit soort alledaagse handelingen verrichten. Het nieuwe model vanuit Leiden is 500 keer sneller dan eerdere programma’s.
  29 september - Inholland gaat met het werkveld in de ouderenzorg een lectoraat ontwikkelen in ‘multimorbiditeit’. Dit komt voor wanneer iemand meerdere zware ziekten heeft die elkaar onderling beïnvloeden, bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. Met name de ouderenzorg worstelt hier steeds mee mee.
  30 september - Op Macquarie Island ten zuidwesten van Nieuw-Zeeland is Nederlandse flessenpost gevonden, twee jaar nadat die in zee bij Kaap Hoorn in Zuid-Amerika was gedropt. Fysisch Oceanograaf Leo Maas van het NIOZ berekent dat de fles meer dan 18.000 kilometer heeft afgelegd via oceaanstroming rond Antarctica.
  17 september - HBO-voorman Thom de Graaf wil de lijsttrekker worden van onderwijspartij D66. Hij pleit voor "stabiliteit en rechtsstatelijkheid in het politieke landschap." De strijd kan hard worden. De PVV verweet hem eerder al te profiteren van nepotisme. "Hoe klef kan het worden?"
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#FRBKRMCKVJ").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });