• A
 • A
 • 23 oktober - OCW moet de besluiten om geld toe te kennen op basis van de prestatieafspraken-HO in de toekomst beter onderbouwen. De Hogeschool Leiden wordt op dit punt door de rechter in het gelijk gesteld. OCW voldoet nu wel aan de eisen die de rechter hier aan stelde.
  23 oktober - De bètafusie van UvA en VU mag dan een halt toegeroepen zijn, waar het vergaand samen optrekken betreft zitten beide universiteiten niet stil. Op uvaleaks.nl zijn opnieuw documenten verschenen waaruit blijkt dat men de mogelijkheid bekijkt om samen bacheloropleidingen te gaan aanbieden.
  Opinie
  16 oktober - Hoe moet het HBO er in 2025 uitzien? Frans van der Reep en Peter van den Heuvel (Inholland) schetsen de trends en ontwikkelingen en laten zien hoe het beroepsonderwijs ook in de toekomst relevant kan blijven. “Het HBO zal niet op moeten leiden voor banen, maar voor leven.”
  10 oktober - Prof. Paul Frissen is kritisch over het rapport van de Onderwijsraad over de uitvoering van het rapport-Dijsselbloem. Met name de impact van groeiende rol van de Inspectie steekt hem. “Dit betekent gewoon staatspedagogiek. De school is van de staat en u moet de pedagogiek tot uitvoer brengen”
  Nieuwsbrief
  16 oktober - Hoe de VVD 'Samen Leren' veroverde, de gewenste dosis extra Open Access, een Rotterdams pact voor studiesucces, hoe Limburg minder krampachtig met krimp kan omgaan, de nieuwe Renaissance voor Europa en Wouter Bos' VU-blik op het zorgstelsel. Lees de Nieuwsbrief van 15 oktober.
  10 oktober - Bussemaker in Leeuwarden en Groningen op zoek naar competente rebellen, een hoorzitting met een fijn kammetje, Ajax-lessen voor bètatalent, een stem voor burgers in de wetenschapsagenda en gifwolken op Titan. Lees dit allemaal in de Nieuwsbrief van 8 oktober.
  24 oktober - Opnieuw is een kunstopleiding in het HBO door de NVAO als excellent gevalideerd. Die eer komt nu toe aan de opleiding Dans van de Hanzehogeschool Groningen. “De beoogde eindkwalifìcaties worden gerealiseerd op een niveau dat ver uitstijgt boven het bachelorniveau,” stelt het visiterende panel vast.
  22 oktober - “Teacher leadership hangt boven het onderwijsdebat als onuitgesproken, ongedefinieerd ideaal. Het zeer lezenswaardige proefschrift van Lector van het Jaar 2013 Marco Snoek komt daarom op het juiste moment, een vrucht van een decennium observeren en onderzoek,” schrijft Simon Verwer.
  20 oktober - The Chinese market of online education may be unknown, but it is a thriving business. For the first time, ReportStack has mapped its latest trends. Online education companies are picking up mobile devices while new teaching models are further improved.
  17 oktober - Free college in Germany, the salutary effect of liberal arts in prisons, lessons from Asian innovation boom, Japan's divided education strategy, big data to educate Europe and understanding Europe to appreciate it. Read this and more, in this week's 'On the Agenda'.
  24 oktober - Europa bouwt gezamenlijk aan ‘grootschalige onderzoekinfrastructuren’, zoals sterrenkijkers. Er komt een nieuwe ronde aan van voorstellen en actualisering van de plannen op dat terrein. De KNAW nodigt Nederlandse wetenschappers uit mee te denken over ambities en haalbaarheid daarvan.
  23 oktober - Dementerenden hebben veel behoefte aan één-op-één contact, maar daarvoor ontbreken vaak tijd en middelen. Games kunnen uitkomst bieden. Het project In Touch van Hogeschool Rotterdam laat zien dat mensen met dementie het spelen van simpele games als zeer plezierig ervaren.
  17 oktober - Wie van de ScienceGuide-lezers dol is op opera moet morgen 18 oktober vanaf 14u luisteren naar Radio 4. Onze hoofdredacteur PG Kroeger zal dan een Wagner- en Strauss-concert met de muzikale wereldtop toelichten.
  9 oktober - Jet Bussemaker heeft met haar ideaal van de HO-alumni als "competente rebellen" van de samenleving heel wat tongen en pennen los gemaakt. Maar hoe komt de minister eigenlijk aan dit pakkend beeld? Wie is haar inspirator?
  @ScienceGuideEU voor het laatste internationale nieuws
   $(function(){
    $("#JWXNLSIEMA").tweet({
     avatar_size: 35,
     count: 6,
     query: "from:ScienceGuideEU ",
     filter: function(t){ return ! /^@\w+/.test(t["tweet_raw_text"]); },
     template: function(i){return i["avatar"] +" " + i["user"] + " " + i["time"] + " " + i["text"]},
     loading_text: " ",
     refresh_interval: 60
    }).bind("loaded",function(){$(this).find("a").attr("target","_blank");});;
   });