• A
 • A
 • 27 augustus - Terwijl het Kabinet de plannen voor Prinsjesdag opstelt, toont onderzoek van het ISO aan dat de koopkracht van studenten in 2017 onevenredig hard zal dalen. Voorzitter Jan Sinnige: “Dit is vooral problematisch voor studenten waarvan hun ouders niet kunnen bijspringen.”
  26 augustus - Ongelijkheid in het onderwijs bestrijden is een van de hoofdbestanddelen van het D66-verkiezingsprogramma. Daarom wil D66 dat de eventuele nadelige effecten van het leenstelsel zullen worden gecorrigeerd. Ook moet er €1 miljard extra geïnvesteerd worden in innovatie.
  Opinie
  26 augustus - Als het aan minister Bussemaker ligt maken hogescholen werk van flexibel deeltijdonderwijs. Robert Bouwhuis van de Hogeschool Rotterdam juicht dat toe, maar mist innovatiedrang. Het zou goed zijn als OCW ook “deeltijdstudenten die zich in februari inschrijven zou financieren. “
  18 augustus - “Niet zelden is hbo-onderzoek gewoon opiniepeiling, feitencollectie of gesubsidieerde consultancy.” Peter Kwikkers wil duidelijke grenzen tussen universiteit en hogeschool. En heeft ook kritiek op de studentenbonden. “Bestuurscentrisme van ISO en LSVb heeft de afgelopen 20 jaar consumentisme versneld en versterkt.”
  Nieuwsbrief
  11 juli - In de Nieuwsbrief van 22 juni onder meer de beroering om een mogelijk bèta-fixus, de conferentie Safe and Open Higher Education in Rotterdam, nanotechnologie aan de top houden, drogredenen in diversiteitsdebat en in de prijzen vallen met onderzoeksdata.
  7 juli - In de Nieuwsbrief van 15 juni onder meer de problematiek rond HBO-rendement, studenten moeten Bildung volgens TU-Delft prof Rob Mudde zelf doen, Bussemaker leert van de onrust bij de UvA, MOOC leert kinderen programmeren en verpleegkundig onderzoek gelauwerd.
  25 augustus - De studentenverenigingscultuur wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dat is volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen ook nodig want de verenigingen staan onder druk van “rendementsdenken” en het “schuldenstelsel”.
  24 augustus - “Behoud van de huidige status quo moet binnen de kortste keren opnieuw tot trammelant gaan leiden.” Vanuit het College van Bestuur van de UvA-HvA zijn er grote zorgen over de huidige personele unie. Volgende week verschijnt er een rapport over de samenwerking, maar de conclusies staan eigenlijk al vast.
  26 augustus - This week's On the Agenda, with the views of the minister of education of India, an attack on a university in Kabul, UK considers alternative for EU research association, exoplanet b 'potentially habitable' and all on Trump and Clinton in the upcoming elections in the United States of America.
  5 augustus - This week's On the Agenda. What science could learn from art colleges, how Chinese students excel in critical thinking, what college admissions directors think about free college, British PM wants positive outcome for science in Brexit talks and all on Brazil at the start of the Olympics.
  ScienceGuide Top 10
  24 augustus - Volgende week trappen universiteiten en hogescholen weer af. Hoe staan onderwijs en onderzoek ervoor anno 2016? Terwijl bewindvoerders Jet Bussemaker en Sander Dekker in Amsterdam en Utrecht ongetwijfeld vooruitblikken, kijkt ScienceGuide terug. Wie waren het afgelopen jaar bepalend in hoger onderwijs?
  26 augustus - Hogescholen vragen een forse structurele impuls, naast de reeds geplande investeringen vanuit het studievoorschot. Deze impuls is nodig om de grote potentiële impact van het praktijkgericht onderzoek op de samenleving verder te kunnen realiseren, staat in de Onderzoeksagenda hbo 2016-2020.
  25 augustus - De Europese Unie wil de positie van jonge wetenschappers verbeteren. Zo kan de EU succesvol blijven in de wetenschap en een ‘brain drain’ voorkomen. Nederland wil dat de EU-lidstaten jonge onderzoekers beter begeleiden naar een baan buiten de wetenschap, bleek tijdens de Europese Raad.
  8 juni - De hoofdredacteur van ScienceGuide, Pieter Gerrit Kroeger, neemt na 15 jaar per 1 augustus aanstaande afscheid. Kroeger noemt “de tijd echt rijp voor deze stap, want je moet op je hoogtepunt willen vertrekken.”
  7 juni - SURF is op zoek naar de ‘change makers’ in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Tijdens Dé Onderwijsdagen reikt SURF de Onderwijsaward 2016 uit aan drie inspiratoren van constructieve verandering.