• A
 • A
 • De toenemende studentenaantallen en de dalende rijksbijdrage per student dwingen steeds meer opleidingen tot het instellen van een fixus. In een recent gepubliceerde analyse van OCW wordt erkend dat bekostiging en fixus met elkaar samenhangen, maar hoe doeltreffend zijn de voorgestelde oplossingen?
  Instellingen
  29 mei - De afgelopen jaren hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven ingezet op het terugdringen van de tekorten in de technieksector. De aanpak lijkt in hbo en wo te werken, waar het aantal bètastudenten toeneemt. Het succes kent een keerzijde: op TU’s wordt steeds vaker een numerus fixus ingesteld.
  26 mei - Deze maand spraken Jet de Ranitz en Kees Boele in hun briefwisseling over voor- en nadelen van de instellingstoets. Bert Verveld (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) praat mee en stelt dat de ITK een moment van reflectie moet zijn.
  Educatie
  24 mei - Nederland en Vlaanderen hebben een Nederlands gemeen, maar in het onderwijs gaan beide regio’s huns weegs. Nederland houdt uitverkoop ten voordele van het Engels, Vlaanderen speelt stiefmoeder over haar bevochten taal. Heeft er iemand gelijk, of is de taaldiscussie slechts een uitwas aan de oppervlakte voor een fundamenteler probleem?
  23 mei - Als het aan het hoger onderwijs ligt, komt duurzaamheid hoog op de agenda van een nieuw kabinet. Op de Dag van de Duurzaamheid op de Vrije Universiteit werd duidelijk wat dit inhoudt. “Mijn droom is dat alle leerlingen van Nederland onderwijs krijgen over duurzaamheid,” stelde sociaal ondernemer Thiemo Heilbron.
  Visie
  12 mei - “Ons onderwijssysteem is nog altijd heel erg ingericht op de ‘witte, middenklasse studenten’.” Machteld de Jong (Inholland) reageert op het opinieartikel van Sofie Smeets (Hogeschool Rotterdam) over diversiteit in het hoger onderwijs. “Gewoon goed onderwijs waarin ook sprake is van inclusieve pedagogiek gaat om vertrouwen.”
  11 mei - De Franse verkiezingen leggen volgens vaste columnist Ad de Graaf wederom een scheiding in de maatschappij bloot. Wat gaat het hoger onderwijs doen om dit gat te dichten? Over briefjes aan het kabinet en gescheiden werelden.
  Leraarschap
  24 mei - De tijd nemen voor een professionele dialoog is essentieel om goede invulling te geven aan diversiteit in de klas. "Maar juist daaraan ontbreekt het vaak." zegt onderzoeker gedifferentieerd HRM van de HvA, Daniël van Middelkoop.
  23 mei - De halvering van het aantal aanmeldingen voor de pabo komt doordat het maatschappelijk aanzien van de leraar achteruit is gegaan. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan de collega’s in het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit Maastrichts onderzoek.
  Kwaliteit
  1 mei - De winnaars van de Open en Online Hoger Onderwijs 2017 ronde zijn bekend. Elf initiatieven krijgen subsidie om hun plannen voor open onderwijs uit te werken, onder de winnaars uiteraard een aantal MOOC projecten, maar ook ‘serious gaming’.
  18 april - Onderzoekers die veel publiceren zijn niet per se betere docenten. Dat blijkt uit een gerandomiseerd onderzoek dat uitgevoerd werd bij de Universiteit Maastricht. In de masterfase blijkt hoge publicatiekwaliteit wel een toegevoegde waarde te hebben.