• A
 • A
 • “Het is zorgwekkend dat heel veel mensen nu in het Engels worden opgeleid voor een beroep dat ze vervolgens in het Nederlands gaan uitoefenen.” De nieuwe Algemeen Secretaris van de Taalunie, Hans Bennis is net als Martin Bosma (PVV) bezorgd over de toename van het Engels in het hoger onderwijs.
  Instellingen
  14 juli - “Bij deze uitreiking zouden veel meer mensen moeten zijn, namelijk de familieleden die door oorlogsgeweld hier niet kunnen zijn, wat waren die trots geweest.” Met deze woorden heet ‘coördinator van het ‘Voorbereidend Jaar Leiden’, Hildegard Aerden de vluchteling-studenten welkom die hun certificaat kregen.
  27 juni - De Algemene Maatregel van Bestuur die internationale campussen van ho-instellingen mogelijk moet maken is overbodig en onnodig gecompliceerd. Dat stelt WHW-expert Peter Kwikkers in een analyse.
  Educatie
  19 juli - Studenten in het hoger onderwijs klagen nauwelijks over stages. Volgens Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zegt dat nog niet veel over omvang van stagemisbruik door bedrijven. Daarom vindt er momenteel een sectoranalyse plaats om te kijken in welke sector sprake is van stagemisbruik.
  11 juli - Hoe laat je studenten complexe praktijksituaties echt beleven? De Radboud Universiteit onderzoekt het gebruik van 360 graden video. “Je bent afgesloten van je omgeving met een VR-bril. Zo dompel je studenten echt onder in de situatie,” legt Gert Bosgra uit.
  Visie
  11 juli - Studenten uit niet hoogopgeleide milieus en met een migrantenachtergrond ondervinden hinder van de toename van het Engels in het ho. Ook maakt het gebruik van Engels in hbo en wo het lastiger om onderzoek te valoriseren en toegankelijk te maken voor het brede publiek, zo schrijft de KNAW.
  10 juli - Uit een rapport van de Inspectie over selectie aan de poort blijkt dat niet-westerse immigranten minder vaak instromen in selectieve opleidingen. Vrouwen en studenten met Nederlandse ouders die hoogopgeleid zijn, en een hoger inkomen hebben stromen vaker in op een selectieve opleiding.
  Leraarschap
  30 juni - Minister Bussemaker is niet van plan om de instroomeisen van de pabo vaarwel te zeggen. Lisa Westerveld (GL) drong hierop aan om zo het lerarentekort in het basisonderwijs het hoofd te bieden. Ook werd een lang gekoesterde wens van Eppo Bruins (CU) ingewilligd. Zij-instromers krijgen een beurs.
  26 juni - Minister Bussemaker vindt het onwenselijk dat studenten van de pabo door basisscholen in dienst worden genomen voordat zij afgestudeerd zijn. Het is volgens de minister slecht voor het imago van de pabo, en daarnaast is het in strijd met de regelgeving. De Inspectie moet hier nu strenger op toezien.
  Kwaliteit
  7 juni - Minister Bussemaker is niet voornemens om met de Vereniging Hogescholen in gesprek te gaan over correct taalgebruik bij lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van de ophef die ontstond nadat lerarenopleiders de suggestie wekten om niet te veel nadruk te leggen op juist taalgebruik.
  6 juni - “We kunnen goed zonder de ITK”, stelt Ron Bormans in reactie op collegabestuurders Bert Verveld (AHK) en Jet de Ranitz (Inholland). “Het is druk op het speelveld van externe beoordelingen”, ziet de voorzitter van de Hogeschool Rotterdam. Toch spreekt hij zich niet vierkant uit tegen de instellingstoets.