• A
 • A
 • Ook met de nieuwe wet op namen en graden kan de minister niet zo maar een frauderende onderwijsinstelling sluiten. Dat schrijft Bussemaker naar aanleiding van Kamervragen van de VVD over de Islamitische Universiteit Europa.
  Instellingen
  21 april - Ook met de nieuwe wet op namen en graden kan de minister niet zo maar een frauderende onderwijsinstelling sluiten. Dat schrijft Bussemaker naar aanleiding van Kamervragen van de VVD over de Islamitische Universiteit Europa.
  12 april - In een interview met ScienceGuide blikt demissionair-minister Bussemaker terug op haar ambtstermijn. Hoe kwam het leenstelsel tot stand, wat is de toekomst van de kwaliteitsafspraken en hoe was het om in het kabinet Rutte-II te zitten?
  Educatie
  20 april - De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) ziet digitalisering als een kans om lessen te verrijken. Bij de opleiding docent theater veel aandacht voor internationalisering door uitwisseling studenten en docenten en (wereld)stages.
  13 april - Universiteiten in Nederland zouden een of twee plekken bij studies met een numerus fixus aan statushouders moeten kunnen geven. Dat is het pleidooi van vice-rector Harm Hospers van de Universiteit Maastricht, zo meldt Dagblad de Limburger.
  Visie
  18 april - Vorig jaar onthulde de Hogeschool Rotterdam haar strategische agenda. Maar hoe geef je daar invulling aan? Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki helpen de hogeschool daarmee. “De trend is momenteel decentralisering. We moeten dan kijken wat dat betekent voor de organisatie.”
  13 april - Oud-inspecteur generaal van het onderwijs Ferdinand Mertens duikt in de herkomst van beleidsmiddelen om docentkwaliteit te beoordelen, zoals het lerarenregister. “Niet alleen de beleidsuitingen zelf zijn van belang maar juist ook de gedachtewereld waar ze uit voortkomen.”
  Leraarschap
  18 april - Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over Onderwijs2032 was de kritiek niet van de lucht. Experts wezen erop dat de onderwijsvernieuwing in het VO en PO te snel gaat en men vond dat de lerarenopleidingen en het vervolgonderwijs een nadrukkelijkere rol moeten krijgen.
  18 april - Gaat het wel goed bij de inspectie? Dat vraagt onderwijshoogleraar Paul Kirschner zich af. Hij uit zijn zorgen over het veelvuldig aanhalen van de onderwijsmythe 'leerstijlen' in het onlangs verschenen rapport van de Inspectie: 'De Staat van het Onderwijs'.
  Kwaliteit
  18 april - Onderzoekers die veel publiceren zijn niet per se betere docenten. Dat blijkt uit een gerandomiseerd onderzoek dat uitgevoerd werd bij de Universiteit Maastricht. In de masterfase blijkt hoge publicatiekwaliteit wel een toegevoegde waarde te hebben.
  12 april - De meeste bevindingen uit 'De staat van het onderwijs' waren al bekend maar reikhalzend werd uitgekeken naar de doorstroomcijfers van kwetsbare groepen. Hier zijn geen grote verbeteringen te zien. Bovendien valt op dat selectie nadelige effecten heeft voor deze groepen.