• A
 • A
 • Een hbo-opleiding zonder vakken en zonder cijfers. De NVAO is ermee akkoord en volgens Robert Bouwhuis van de Hogeschool Rotterdam is het dé opleiding van de toekomst. “Studenten willen niet een opleiding waar ze verplicht jaren aan vastzitten.”
  Instellingen
  13 februari - De voorbereiding op een selectieprocedure in het hoger onderwijs is een verantwoordelijk voor dat onderwijs zelf. In reactie op partijgenoot Amma Asante laat minister Bussemaker weten dat het onderwijs de taak heeft commerciële stoomcursussen overbodig te maken.
  2 februari - De voorzitter van het College van Bestuur van Saxion, Wim Boomkamp, vertrekt per 1 januari 2018 bij deze organisatie. Boomkamp, die 65 jaar wordt, is dan 10 jaren bestuursvoorzitter en ruim 28 jaren werkzaam bij Saxion.
  Educatie
  17 februari - Komt er binnenkort een University College in Haarlem? Nu de gemeente heeft besloten tot het kopen van de voormalige koepelgevangenis lijken de plannen van Stichting Panopticon een stuk dichterbij te komen.
  9 februari - Minister Bussemaker maakt werk van het vrij beschikbaar maken van leermaterialen. Maar hoe zorg je ervoor dat het gebruik van open educational resources gemeengoed wordt? Onderzoek van het lectoraat OER van Fontys Hogeschool ICT biedt inzichten.
  Visie
  17 februari - Wat is precies de toegevoegde waarde van de masteropleiding? Zowel op het gebied van onderzoek als didactiek? Deze kwestie stond centraal op het congres dat hierover door het Platform Professionele Masteropleidingen (LPPM) in samenwerking met de Vereniging Hogescholen werd georganiseerd.
  15 februari - Het is nog altijd spannend of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) straks echt van start kan met de internationale campus in het Chinese Yantai. Bij Stenden volgen ze de ontwikkelingen met interesse. De hogeschool heeft al enige jaren ervaring met campussen in onder meer Qatar en Zuid-Afrika.
  Leraarschap
  15 februari - “Nu de professionalisering van docenten in het PO, VO en MBO geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook voor het hoger onderwijs te starten.” Het lerarenregister heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn wil deze discussie nu ook in het hoger onderwijs.
  9 februari - Gemiddeld zitten er 24% mannen op de pabo. Dat percentage moet omhoog. Volgens de minister kan er geleerd worden van de pabo’s waar dit percentage oploopt tot 40%. Dit werd duidelijk tijdens de bespreking in de Kamer van de initiatiefnota ‘Kerels voor de Klas’ van Eppo Bruins (CU).
  Kwaliteit
  3 februari - De taakherschikking van tandartsen naar mondhygiënisten loopt niet naar wens. Door middel van het stimuleren van interprofessionele groepsvorming kan hier verbetering in worden gebracht, vertelt Jan Jaap Reinders.
  26 januari - “Echt effectief onderwijs wordt pas bereikt, wanneer de opleiding aansluit op het leren van volwassenen.” Janneke Waelen en Meike Broecheler (Marnix Academie) vinden dat de discussie over Leven Lang Leren om meer draait dan om een diploma. “Verbinding en inspiratie zijn onmisbare elementen.”