• A
 • A
 • Minister Van Engelshoven vindt dat er goede redenen kunnen zijn voor het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Martin Bosma (PVV) is teleurgesteld in dit antwoord en hoopt dat de minister nog bijdraait en dat de liefde bij haar voor de Nederlandse taal opbloeit.
  Instellingen
  17 oktober - Als het aan de gemeente Gorinchem ligt krijgt Nederland de eerste hbo-bachelor in Liberal Arts and Sciences. De nog op te richten Hogeschool Gorinchem wil deze kleinschalige opleiding in samenwerking met een bekostigde hbo-instelling verzorgen.
  9 oktober - De rechter stelt de Hogeschool Utrecht in het gelijk omdat deze een docent wil ontslaan die niet wil voldoen aan de eis om tenminste een masterdiploma te halen. De HU vindt dit een terechte eis gezien de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen OCW en de Vereniging Hogescholen in 2011.
  Educatie
  12 oktober - “We moeten ophouden met dingen een ‘revolutie’ te noemen.” Op het 4TU congres over VR en AR sprak Pierre Dillenbourg (EPFL) over de verschillende niveau’s van augmented reality en wanneer deze technieken een meerwaarde zijn voor het onderwijs.
  25 september - “We hebben een andere mindset nodig ten aanzien van innovatie en digitalisering.” Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT stelt dat er nog te weinig aandacht aan ICT wordt geschonken in het Nederlandse onderwijs. Zij pleit er voor om digitalisering op te nemen in alle curricula.
  Visie
  7 november - Jet Bussemaker en Sander Dekker zijn uitgezwaaid. Hoewel Bussemaker trots is op de behaalde resultaten zaten er ook keerzijden aan haar ministerschap. “Het gelijke kansen dossier is heel ingewikkeld geweest, daar zal ik niet omheen draaien als minister van sociaaldemocratische huize.”
  31 oktober - Voor jonge afgestudeerden is het van belang dat zij het Engels goed beheersen, toch plaatst Avans-voorzitter Paul Rüpp kanttekeningen bij de verengelsing van het hoger onderwijs. “Het Nederlands is een deel van onze cultuur en identiteit.” Rüpp pleit er daarom voor dat de gehanteerde onderwijstaal Nederlands is tenzij.
  Leraarschap
  7 november - Er wordt veel geklaagd over het taalgebruik van studenten in het hoger onderwijs. Ze zouden niet goed kunnen schrijven en ook over hun gesproken taal zijn vaak klachten. Wat is precies het probleem en hoe valt het op te lossen?
  20 oktober - Hebben de nieuwe varianten van de lerarenopleiding een positief effect op de onderwijskwaliteit? En waarom besluit een afgestudeerde leraar om wel of niet voor het leraarschap te kiezen, en ligt dat aan de opleiding, de arbeidsmarkt of iets aan anders? De gegevens om dit te monitoren zijn er maar niet iedereen zit te wachten op weer een database.
  Kwaliteit
  11 oktober - Het nieuwe kabinet gaat strenger toezien op het taalbeleid van hoger onderwijsinstellingen, zo valt te lezen in het regeerakkoord. “Ik ben blij dat er scherper toegezien gaat worden op de verengelsing,” aldus Harry van der Molen (CDA). Maar wat staat er eigenlijk in de wet en wat betekent het om deze na te leven?
  9 oktober - “Het Nederlands als academische taal is een voorbije wereld.” Dat was een van de pittige uitspraken tijdens het debat dat de KNAW organiseerde naar aanleiding van het verkenningsrapport over de verengelsing van het hoger onderwijs.