• A
 • A
 • “Wij kijken wel degelijk naar de kwaliteit van docenten.” In de Kamer verdedigde NVAO-voorzitter Anne Flierman zich tegen de SP die de NVAO verwijt te veel naar de papieren werkelijkheid te kijken. Flierman waarschuwde wel dat zonder opleidingsaccreditaties de lastendruk niet afneemt.
  Instellingen
  18 september - Steeds meer partijen beginnen met het gebruik van Blockchain- toepassingen in het onderwijs. Toch zijn er nog flink wat technische en juridische vraagstukken die wachten op een bevredigend antwoord.
  12 september - Technologie, ondernemerschap en creativiteit, dat zijn volgens Nienke Meijer de belangrijkste vaardigheden die de samenleving van de toekomst vraagt. In een essay stelt de Fontys-voorzitter dat het aan het onderwijs is “zo snel en effectief mogelijk de benodigde kennis en skills te verankeren, op alle niveaus.”
  Educatie
  14 september - Een groep onderwijsinstellingen gaat met een EU-beurs aan de slag om het in Europa aanwezige jonge talent optimaal tot wasdom te laten komen. “Het is een enorme uitdaging voor de docenten om rekening te houden met een diverse studentenpopulatie en om elk talent te faciliteren”, vertelt initiatiefnemer Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool).
  13 september - Het percentage leerlingen dat in Nederland een studie kiest in de bétatechnische hoek is een van de laagste van alle OECD-landen. Duitsland weet zelfs twee keer zoveel studenten in deze richtingen te trekken, zo blijkt uit onderzoek van de OECD.
  Visie
  18 september - Ook na de invoering van het sociaal leenstelsel bepaalt je afkomst als mbo-student of je doorstroomt naar het hbo. Onderzoek van het CBS in opdracht van OCW laat zien dat het studiesucces gerelateerd is aan het inkomen van de ouders. Het sterkste negatieve effect op studiesucces blijkt een migratieachtergrond.
  12 september - Onlangs bleek uit onderzoek van de Open Universiteit dat handboeken voor leraren in opleiding te weinig naar wetenschappelijke bronnen verwijzen. Hoogleraar Didactiek van de natuurwetenschappen Fred Janssen (Universiteit Leiden) stelt dat de lerarenopleidingen onterecht de maat worden genomen.
  Leraarschap
  1 september - “Er zijn kinderen die komen naar school omdat dit wél een veilige huiskamer voor ze is. Dat is mooi, maar ook verschrikkelijk dat docenten daar rekening mee moeten houden.” Schrijver Abdelkader Benali drukt nieuwe studenten van de iPabo op het hart dat zij toegewijd les moeten geven, juist bij kwetsbare leerlingen.
  29 augustus - Om de kwaliteit van zowel beginnende als ervaren leraren op peil te houden is effectieve scholing en begeleiding nodig. Onderwijskundige Dik Maandag (RUG) onderzoekt aan welke kenmerken die scholing moet voldoen om succes te hebben.
  Kwaliteit
  19 september - “Wij kijken wel degelijk naar de kwaliteit van docenten.” In de Kamer verdedigde NVAO-voorzitter Anne Flierman zich tegen de SP die de NVAO verwijt te veel naar de papieren werkelijkheid te kijken. Flierman waarschuwde wel dat zonder opleidingsaccreditaties de lastendruk niet afneemt.
  30 augustus - OCW houdt vast aan het opleidingspredicaat excellent van de NVAO. Bovendien kunnen ho-instellingen als geheel geen bijzonder kenmerk krijgen en worden evaluatiebureaus niet in de wet verankerd. Daarmee neemt OCW drie suggesties van de NVAO om het accreditatiebestel te verbeteren niet over.