• A
 • A
 • Cultuur
  5 juli - Dit najaar organiseert ScienceGuide in samenwerking met Hogeschool Rotterdam een congres over taal in het onderwijs. Op dit congres staat de taal centraal in bijdragen over onderwerpen als de emancipatoire functie van taal en de taal als identiteit.
  3 mei - Hoe gaat het Rijksmuseum om met koloniale geschiedenis in hun tentoonstellingen? ScienceGuide sprak met Eveline Sint Nicolaas, conservator geschiedenis bij het Rijksmuseum, over het terminologieproject van het museum en de tentoonstellingen ‘Goede Hoop’ en de aankomende tentoonstelling over slavernij.
  2 november - Fotograaf des Vaderlands van 2015, Ahmet Polat is één van de deelnemers van de tentoonstelling ‘We, people in transition’ van Hanze-lector Anke Coumans. “Als fotograaf ga je een relatie aan met je omgeving. Voor studenten is het heel spannend als ze opeens gedwongen worden dat gesprek aan te gaan.”
  1 juni - Het Rode Boekje, weet u nog? Wetenschap en onderwijs in China werden vanaf 1966 een hele generatie geruïneerd, met gevolgen tot vandaag. “Varkens hoeden! Een geweldige voorbereiding op mijn huidige functie,” zei R&D-topman Lu Jiaxi met bittere spot nadat hij het overleefd had.
  Column
  22 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar. U kunt bij ons met hen in discussie over het dagelijks reilen en zeilen van de bestuurder. Deze keer het moeilijke gesprek over mislukkingen. “Ik geloof dat dit één van de zwaarste dingen is uit het bestaan van een manager.”
  27 juni - “De Brexit laat helaas zien waar populisme toe in staat is.” Collegevoorzitter Martin Paul (Universiteit Maastricht) betreurt de uitkomst van het Britse referendum. Hij voorziet grote veranderingen voor universiteiten. “Ik vrees dat ons gedeelde Europees academische landschap bedreigd wordt.”
  8 juni - Thom de Graaf beklaagt “de neiging de problematiek van het stelsel van hoger onderwijs, de student-betrokkenheid of de bestuurskracht van hoger onderwijsinstellingen alleen in academische termen te bespreken.” Zowel in Eerste en Tweede Kamer, als ook bij de Volkskrant blijkt uit zijn open brief.
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  Mensen
  19 juli - “Wanneer kinderen in aanraking worden gebracht met wetenschap dan komt het vaak neer op het doen van natuurkundige proefjes, dat vind ik te beperkt.” Onderzoeker Grégroire Lagger laat kinderen nadenken over grote bio-ethische vraagstukken.
  6 april - Tariq Sewbaransingh is voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de LSVb. Hij was tot voor kort student-lid van de niet onomstreden Commissie van den Donk en was tijdens de Amsterdamse Bunge- en Maagdenhuisbezettingen de voorzitter van de Centrale Studentenraad van de UvA.
  24 maart - De ‘onvolprezen duurzaamheidskampioen’ Unilever komt er niet goed van af in een artikel van de onderzoeksjournalisten bij Investico dat woensdag verscheen. De duurzaamheidscode van Unilever wordt dan wel ondersteund door wetenschappers, maar het lijkt toch vooral te gaan om creatieve definitievorming.
  12 januari - Het zal mensen in het hoger onderwijs bekend klinken. Sinds de jaren negentig neemt vrijwel elk kabinet zich voor de lastendruk te verlagen. CDA-Kamerlid en ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt ziet hoe minister Kamp voorrekent hoe zijn ministerie hierin is geslaagd. Maar klopt die rekensom wel?