• A
 • A
 • Het zal mensen in het hoger onderwijs bekend klinken. Sinds de jaren negentig neemt vrijwel elk kabinet zich voor de lastendruk te verlagen. CDA-Kamerlid en ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt ziet hoe minister Kamp voorrekent hoe zijn ministerie hierin is geslaagd. Maar klopt die rekensom wel?
  Cultuur
  2 november - Fotograaf des Vaderlands van 2015, Ahmet Polat is één van de deelnemers van de tentoonstelling ‘We, people in transition’ van Hanze-lector Anke Coumans. “Als fotograaf ga je een relatie aan met je omgeving. Voor studenten is het heel spannend als ze opeens gedwongen worden dat gesprek aan te gaan.”
  1 juni - Het Rode Boekje, weet u nog? Wetenschap en onderwijs in China werden vanaf 1966 een hele generatie geruïneerd, met gevolgen tot vandaag. “Varkens hoeden! Een geweldige voorbereiding op mijn huidige functie,” zei R&D-topman Lu Jiaxi met bittere spot nadat hij het overleefd had.
  25 mei - Veiligheid in steden, geestelijke gezondheidszorg, keramiek uit afval en andere serious games waarin design, tech, big data en kunst samenkomen. Dat zag de EU-top uit Brussel bij de HKU, in een 17e eeuws fort vol kunststudenten en big data wizards.
  23 mei - Hoe leer je omgaan met crises, enorme, risicovolle evenementen en andere bestuurlijke nachtmerries? De burgemeestersgame van de HKU leert verantwoordelijken omgaan met calamiteiten en “crisisdilemma's uit de werkelijkheid waarop ze binnen enkele seconden moeten reageren."
  Column
  22 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar. U kunt bij ons met hen in discussie over het dagelijks reilen en zeilen van de bestuurder. Deze keer het moeilijke gesprek over mislukkingen. “Ik geloof dat dit één van de zwaarste dingen is uit het bestaan van een manager.”
  27 juni - “De Brexit laat helaas zien waar populisme toe in staat is.” Collegevoorzitter Martin Paul (Universiteit Maastricht) betreurt de uitkomst van het Britse referendum. Hij voorziet grote veranderingen voor universiteiten. “Ik vrees dat ons gedeelde Europees academische landschap bedreigd wordt.”
  8 juni - Thom de Graaf beklaagt “de neiging de problematiek van het stelsel van hoger onderwijs, de student-betrokkenheid of de bestuurskracht van hoger onderwijsinstellingen alleen in academische termen te bespreken.” Zowel in Eerste en Tweede Kamer, als ook bij de Volkskrant blijkt uit zijn open brief.
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  Mensen
  28 oktober - Prof. dr. José van Dijck wordt universiteitshoogleraar bij de Universiteit Utrecht. De mediawetenschapper is daarmee na Hans Clevers en Frits van Oostrom de derde KNAW-president die zich bij deze selecte groep Utrechtse hoogleraren voegt.
  21 oktober - De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft een nieuwe directeur. Anneke Bovens van de Onderzoeksraad voor Veiligheid treedt per 1 januari 2017 aan en volgt daarmee Dorette Corbey op.
  12 oktober - Sicco de Knecht wordt per 1 november benoemd tot hoofdredacteur van ScienceGuide. Hij volgt Pieter Gerrit Kroeger op die recent zijn functie neerlegde. Samen met adjunct-hoofdredacteur Tim Cardol en Frans van Heest vormt hij het nieuwe redactieteam.
  27 september - Anne Flierman, die als voorzitter van de NVAO doorgaans de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt, gaat als senator een commissie voorzitten die onderzoekt hoe de Eerste Kamer haar controlerende taak kan verbeteren. In het bijzonder wordt er gekeken naar de relatie politiek en burger.