• A
 • A
 • Het zal nog een lange overgangsfase worden tot aan de volledige autonome auto, maar in de tussentijd volgen verschillende stappen in de automatisering van voertuigen elkaar snel op. Zo snel zelfs dat het de vraag is of bestuurders het wel bijbenen.
  Onderzoek en onderwijs
  16 juni - “Er zijn zelfs stemmen die zeggen dat volledige autonomie een illusie is.” Tijdens het eerste congres van het ‘International Journal of Driving Science’ bediscussieerden onderzoekers, regelgevers, non-profits en het bedrijfsleven de toekomst van de zelfrijdende auto.
  13 juni - “Starten vanuit de ervaring, de vraag, de zorg van de student en niet vanuit het geprogrammeerde aanbod.” Lerarenopleider Maaike Nap (HAN) bespreekt aan de hand van haar ervaringen hoe een docent betrokkenheid creëert.
  31 mei - “De docent moet grenswerker worden met een stevig pedagogische ondertoon. Flexibel en ondernemend.” Menno Pistorius, directeur van de Faculteit Educatie aan de HAN beziet de toekomst van het docentschap en pleit voor een beroepsgroep die zelf de touwtjes in handen neemt bij het normeren van de kwaliteit.
  20 april - Een nieuwe brief van Kees Boele (HAN) aan zijn collega Jet de Ranitz (Inholland). Dit maal over de worsteling van Boele met het wel of niet meedoen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). “Ik merk in mijn hogeschool verdeeldheid. Ook tussen de belangrijke gremia van toezichthouder en medezeggenschap.”
  Discussie
  20 december - Martine Derks haakt aan bij het lopende debat over leven lang leren, zij denkt dat de veronderstelling van Ad de Graaf dat experimenten binnen hogescholen op niets uit zullen lopen voorbarig is en introduceert een flexibele vorm die open staat voor de professional.
  14 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over de uitdagingen waar zij in hun hogeschool voor staan. Deze week licht Kees zijn visie op de prestatieafspraken toe. "Vanuit mijn paradigma vind ik het fenomeen prestatieafspraak ten principale verkeerd."
  13 juni - De prestatieafspraken van de HAN met haar omgeving en stakeholders zijn “een prima voorzet”, zegt Frans van Vught van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Voor het WO lijkt hem dit minder geschikt, echter.
  Nieuws
  - Nederlandse geschiedenisschoolboeken kennen ernstige hiaten: nieuwe wetenschappelijke inzichten sijpelen maar moeizaam door naar de Nederlandse schoolboeken. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van docent-onderzoeker Marc van Berkel.
  - Ter afsluiting van de minor Circulaire Economie vond op 29 juni het congres Circulaire Oogst 2.0 plaats bij de Faculteit Economie en Management.
  - Dr. Nathan Hutting, onderzoeker bij het Lectoraat Arbeid & Gezondheid, vertegenwoordigde de HAN van 2 tot 4 juli op het World Confederation for Physical Therapy congres in Kaapstad. Hij was spreker en voorzitter van het focused symposium over de rol van zelfmanagement in de behandeling van patiënten met een musculoskeletale aandoening.
  - Willem de Boer is sporteconoom aan de HAN. Vanuit zijn functie volgt hij kritisch het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 'Eigenaardig dat het IOC gekozen heeft om zowel Parijs als Los Angeles aan te wijzen om de Olympische Spelen te gaan organiseren in 2024 en 2028.'