• A
 • A
 • Een nieuwe brief van Kees Boele (HAN) aan zijn collega Jet de Ranitz (Inholland). Dit maal over de worsteling van Boele met het wel of niet meedoen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). “Ik merk in mijn hogeschool verdeeldheid. Ook tussen de belangrijke gremia van toezichthouder en medezeggenschap.”
  Onderzoek en onderwijs
  28 maart - Sinds 2009 is het teamgericht werken in het mbo vastgelegd in het professioneel statuut. Maar hoe krijg je die teams zo ver de moeilijke opgaven in het mbo te realiseren? Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool) en Loek Nieuwenhuis (HAN) pleiten voor constructief conflict en bieden handvatten om daartoe te komen.
  7 maart - De Vereniging Hogescholen opent de jacht op de deeltijdstudent met de lancering van een nieuwe website. Het aanbod van twintig hogescholen, dat zich kenmerkt door een combinatie van werkplekleren, digitaal onderwijs en een onderzoekscomponent, is nu op een plek te vinden.
  28 februari - In september startten de eerste acht opleidingen met het experiment leeruitkomsten die het leven lang leren meer mogelijkheden zou moeten bieden. Op het jaarlijkse NVAO congres lichtten Janine van Drieënhuizen (Christelijke Hogeschool Ede) en Fokke Aukema (HAN) hun eerste ervaringen toe.
  14 februari - Donderdag 16 februari wordt dr. Thea van der Geest geïnstalleerd als HAN-lector Media Design. Haar onderzoek is gericht op het toegankelijk en bruikbaar maken van digitale diensten ‘voor ieder/één'.
  Discussie
  20 december - Martine Derks haakt aan bij het lopende debat over leven lang leren, zij denkt dat de veronderstelling van Ad de Graaf dat experimenten binnen hogescholen op niets uit zullen lopen voorbarig is en introduceert een flexibele vorm die open staat voor de professional.
  14 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over de uitdagingen waar zij in hun hogeschool voor staan. Deze week licht Kees zijn visie op de prestatieafspraken toe. "Vanuit mijn paradigma vind ik het fenomeen prestatieafspraak ten principale verkeerd."
  13 juni - De prestatieafspraken van de HAN met haar omgeving en stakeholders zijn “een prima voorzet”, zegt Frans van Vught van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Voor het WO lijkt hem dit minder geschikt, echter.
  Nieuws
  - Met bijna € 2 miljoen subsidie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) kan het digitale open leerplatform Allyoucanlearn een grote vlucht nemen. Het iXperium/CoE is vanuit de HAN betrokken bij dit grootse project.
  - Student HBO-Rechten Roberto Haak en docent Rogier van Dam zijn de winnaars van het HAN Juridisch dictee 2017.
  - In het studiejaar 2016-2017 ligt de tevredenheid van HAN-studenten over hun opleiding op hetzelfde niveau als in 2016. Gemiddeld genomen is 76% van de studenten aan de HAN (zeer) tevreden over de studie.
  - De HAN is gestart met de incompany-opleiding Smart Health, een opleiding die aansluit op de vernieuwing van Het Dorp van Liza én die opleidt tot de zorgmedewerker van de toekomst.