• A
 • A
 • De Vereniging Hogescholen opent de jacht op de deeltijdstudent met de lancering van een nieuwe website. Het aanbod van twintig hogescholen, dat zich kenmerkt door een combinatie van werkplekleren, digitaal onderwijs en een onderzoekscomponent, is nu op een plek te vinden.
  Onderzoek en onderwijs
  28 februari - In september startten de eerste acht opleidingen met het experiment leeruitkomsten die het leven lang leren meer mogelijkheden zou moeten bieden. Op het jaarlijkse NVAO congres lichtten Janine van Drieënhuizen (Christelijke Hogeschool Ede) en Fokke Aukema (HAN) hun eerste ervaringen toe.
  14 februari - Donderdag 16 februari wordt dr. Thea van der Geest geïnstalleerd als HAN-lector Media Design. Haar onderzoek is gericht op het toegankelijk en bruikbaar maken van digitale diensten ‘voor ieder/één'.
  9 februari - Een nieuwe brief van Kees Boele (HAN) aan collegabestuurder Jet de Ranitz (Inholland). Dit maal staat de worsteling rond het begrip studiesucces centraal. "Ik denk steeds vaker dat ons bestuurlijke praten over ‘studiesucces’ veel druk legt op studenten."
  25 januari - In de Sparkcentres wordt interprofessioneel leren en innoveren in praktijk gebracht. Wat zijn de belangrijkste geleerde lessen van deze Zorgpact-koplopers? "We willen dat de diensten niet meer gefragmenteerd worden verleend, maar in arrangementen," vertelt projectleider Ivo Hendriks.
  Discussie
  20 december - Martine Derks haakt aan bij het lopende debat over leven lang leren, zij denkt dat de veronderstelling van Ad de Graaf dat experimenten binnen hogescholen op niets uit zullen lopen voorbarig is en introduceert een flexibele vorm die open staat voor de professional.
  14 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over de uitdagingen waar zij in hun hogeschool voor staan. Deze week licht Kees zijn visie op de prestatieafspraken toe. "Vanuit mijn paradigma vind ik het fenomeen prestatieafspraak ten principale verkeerd."
  13 juni - De prestatieafspraken van de HAN met haar omgeving en stakeholders zijn “een prima voorzet”, zegt Frans van Vught van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Voor het WO lijkt hem dit minder geschikt, echter.
  Nieuws
  - De vertalers van HAN-Talencentrum werkten aan 3 boekvertalingen: 'Jheronimus Bosch', 'Industrial Production' en de meest recente 'Letters to heaven', een jeugdboek van HAN Pabo-docent Bea Bisseling over rouwverwerking.
  - De HAN werkt onder de paraplu van 'clean mobility' samen met het bedrijfsleven aan duurzame voertuigen, aanpassingen in de energievoorziening en de infrastructuur.
  - Het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de HAN zal vanaf 6 september 2017 opnieuw de bacheloropleidingen tot tweedegraads Leraar Natuurkunde en Scheikunde in deeltijd aanbieden. De HAN komt hiermee tegemoet aan de vraag uit het onderwijs naar leraren in exacte vakken.