• A
 • A
 • De HAN en hogeschool Van Hall Larenstein bundelen de krachten rond een lectoraat Sustainable River Management. Lector Jeroen Rijke wil kennispartijen, overheden, de private sector en burgers laten samenwerken in zogeheten Living Labs aan duurzaam en toekomstbestendig rivierbeheer.
  Onderzoek en onderwijs
  14 februari - Donderdag 16 februari wordt dr. Thea van der Geest geïnstalleerd als HAN-lector Media Design. Haar onderzoek is gericht op het toegankelijk en bruikbaar maken van digitale diensten ‘voor ieder/één'.
  9 februari - Een nieuwe brief van Kees Boele (HAN) aan collegabestuurder Jet de Ranitz (Inholland). Dit maal staat de worsteling rond het begrip studiesucces centraal. "Ik denk steeds vaker dat ons bestuurlijke praten over ‘studiesucces’ veel druk legt op studenten."
  25 januari - In de Sparkcentres wordt interprofessioneel leren en innoveren in praktijk gebracht. Wat zijn de belangrijkste geleerde lessen van deze Zorgpact-koplopers? "We willen dat de diensten niet meer gefragmenteerd worden verleend, maar in arrangementen," vertelt projectleider Ivo Hendriks.
  11 januari - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over het reilen en zeilen bij hun hogeschool. In 2017 trapt Boele af met zijn vergelijking tussen besturen en dirigeren. “Hebben wij een partituur die we als hogeschool uitvoeren? Anders gezegd, zit er een componist achter?”
  Discussie
  20 december - Martine Derks haakt aan bij het lopende debat over leven lang leren, zij denkt dat de veronderstelling van Ad de Graaf dat experimenten binnen hogescholen op niets uit zullen lopen voorbarig is en introduceert een flexibele vorm die open staat voor de professional.
  14 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over de uitdagingen waar zij in hun hogeschool voor staan. Deze week licht Kees zijn visie op de prestatieafspraken toe. "Vanuit mijn paradigma vind ik het fenomeen prestatieafspraak ten principale verkeerd."
  13 juni - De prestatieafspraken van de HAN met haar omgeving en stakeholders zijn “een prima voorzet”, zegt Frans van Vught van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Voor het WO lijkt hem dit minder geschikt, echter.
  Nieuws
  - De HAN en hogeschool Van Hall Larenstein hebben woensdag 22 februari de samenwerking bekrachtigd, die voorziet in een gedeeld Lectoraat Sustainable River Management.
  - De vijfde 'International Week': begin februari 2017 volgden meer dan 1.200 tweedejaars studenten van de HAN Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) hoorcolleges en workshops van maar liefst 125 (inter)nationale sprekers. Het thema was 'Migration, Sense of Belonging'.
  - Het HAN Beweeglab biedt studenten, docenten, onderzoekers en evengoed het werkveld innovatieve mogelijkheden voor het verrichten van breed bewegingswetenschappelijk onderzoek. Het beweeglab is uitgebreid en goed geoutilleerd.
  - Maar liefst 140 studenten van 20 verschillende hogescholen en universiteiten waren begin februari bij de HAN verwikkeld in de regionale finale van de Global Student Challenge die mede georganiseerd werd door het KennisDC Logistiek Gelderland van HAN-lector Stef Weijers. De studenten kwamen uit Duitsland, België en Nederland en namen deel aan de regionale voorrondes.