• A
 • A
 • Onderzoek en onderwijs
  30 juni - Het zal nog een lange overgangsfase worden tot aan de volledige autonome auto, maar in de tussentijd volgen verschillende stappen in de automatisering van voertuigen elkaar snel op. Zo snel zelfs dat het de vraag is of bestuurders het wel bijbenen.
  16 juni - “Er zijn zelfs stemmen die zeggen dat volledige autonomie een illusie is.” Tijdens het eerste congres van het ‘International Journal of Driving Science’ bediscussieerden onderzoekers, regelgevers, non-profits en het bedrijfsleven de toekomst van de zelfrijdende auto.
  13 juni - “Starten vanuit de ervaring, de vraag, de zorg van de student en niet vanuit het geprogrammeerde aanbod.” Lerarenopleider Maaike Nap (HAN) bespreekt aan de hand van haar ervaringen hoe een docent betrokkenheid creëert.
  31 mei - “De docent moet grenswerker worden met een stevig pedagogische ondertoon. Flexibel en ondernemend.” Menno Pistorius, directeur van de Faculteit Educatie aan de HAN beziet de toekomst van het docentschap en pleit voor een beroepsgroep die zelf de touwtjes in handen neemt bij het normeren van de kwaliteit.
  Discussie
  20 december - Martine Derks haakt aan bij het lopende debat over leven lang leren, zij denkt dat de veronderstelling van Ad de Graaf dat experimenten binnen hogescholen op niets uit zullen lopen voorbarig is en introduceert een flexibele vorm die open staat voor de professional.
  14 november - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over de uitdagingen waar zij in hun hogeschool voor staan. Deze week licht Kees zijn visie op de prestatieafspraken toe. "Vanuit mijn paradigma vind ik het fenomeen prestatieafspraak ten principale verkeerd."
  13 juni - De prestatieafspraken van de HAN met haar omgeving en stakeholders zijn “een prima voorzet”, zegt Frans van Vught van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Voor het WO lijkt hem dit minder geschikt, echter.
  Nieuws
  - Voor ondernemers in life sciences en chemie, die op zoek zijn naar samenwerking met kennisinstellingen is nu één loket met de naam Katalysator. In Katalysator bundelen mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs hun krachten om vragen vanuit het mkb beter te kunnen plaatsen.
  - De HAN heeft zich aangesloten bij het nieuwe Retail Innovation Platform. Binnen veel hogescholen is retailinnovatie een belangrijk onderzoeksthema. Zo wordt er binnen het Onderzoekscentrum Retail (OC Retail) van de HAN veel onderzoek gedaan naar ontwikkelingen en samenwerking binnen winkelgebieden.
  - De HAN-bacheloropleiding Sportkunde kun je ook in deeltijd studeren. Start ook in september 2018!
  - Associate lector Gerda Geerdink verzorgde de aansluitende talk na vertoning van Hidden Figures op het InScience wetenschapsfilmfestival in Nijmegen.