• A
 • A
 • 17 februari - “We zijn blij dat alle partijen willen investeren in onderwijs maar algemene budgetkortingen passen daar niet in. Bijzonder schrijnend daarbij is het plan van VVD en ChristenUnie om 50% te korten op het kunstonderwijs.” VH-voorzitter, Thom de Graaf reageert op de CPB doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s.
  16 februari - De herinvoering van de basisbeurs wordt door CDA en CU ondermeer betaald door de rente op de studieleningen te verhogen. Daarnaast wil GroenLinks het collegegeld met een kwart verlagen. De investeringen in fundamenteel onderzoek zijn het hoogst bij D66 met €400 miljoen, blijkt uit de CPB-doorrekeningen.
  Opinie
  15 februari - Zorgt het leenstelsel echt voor een teruglopende instroom in hbo en wo? Voorstanders van het leenstelsel waren blij in 2016 een herstel waar te nemen, maar Ron Bormans en Ad de Graaf waarschuwen voor al te veel optimisme. “We moeten een paar slagen dieper om onszelf niet te snel rijk te rekenen.”
  9 februari - Een nieuwe brief van Kees Boele (HAN) aan collegabestuurder Jet de Ranitz (Inholland). Dit maal staat de worsteling rond het begrip studiesucces centraal. "Ik denk steeds vaker dat ons bestuurlijke praten over ‘studiesucces’ veel druk legt op studenten."
  Nieuwsbrief
  15 februari - De strijd om meer vrouwelijke hoogleraren, een lerarenregister in het hoger onderwijs, lessen van de internationale branch campus, toegankelijkheid na het leenstelsel, VVD richt pijlen op kunstonderwijs en de March on Science gaat mondiaal. De nieuwsbrief van 15 februari.
  9 februari - De Nieuwsbrief van 8 februari met een groot interview met Lector van het Jaar Nadja Jungmann, alternatieve waarheid over de Wetenschapsagenda, op zoek naar een businessmodel voor Leven Lang Leren, acht keer afstuderen tijdens je opleiding en peilingen goed voor politieke betrokkenheid.
  17 februari - Komt er binnenkort een University College in Haarlem? Nu de gemeente heeft besloten tot het kopen van de voormalige koepelgevangenis lijken de plannen van Stichting Panopticon een stuk dichterbij te komen.
  17 februari - Wat is precies de toegevoegde waarde van de masteropleiding? Zowel op het gebied van onderzoek als didactiek? Deze kwestie stond centraal op het congres dat hierover door het Platform Professionele Masteropleidingen (LPPM) in samenwerking met de Vereniging Hogescholen werd georganiseerd.
  17 februari - How India is solving the teacher shortage with virtual tutors, patriotic education in China, what's happening at South Africa's universities, coders saving NASA's earth data, how collaboration between arts and science could lead to new insights and all on Turkey in this week's On the Agenda.
  14 februari - How is the Erasmus+ programme perceived by universities in Europe? The programme for internationalisation of higher education is currently undergoing its mid-term review and the European University Association (EUA) is giving some recommendations.
  17 februari - Het gedrag van cellen varieert naar gelang het oppervlak waarop deze cel zich bevindt. Via een wiskundig model concludeert voormalig FOM-promovendus Elizaveta Novikova dat een steviger oppervlak twee effecten op heeft op de celbeweging.
  17 februari - Gelijke kansen in Nederlands onderwijs staan onder druk. Kinderen van lager opgeleide ouders hebben niet dezelfde 'onderwijskansen' als kinderen van hoogopgeleiden, en de codes van thuis, school en de straat kunnen botsen. De VU, OCW, MBO College West, Munduscollege en El Kadisia bundelen daarom de krachten voor gelijke kansen.
  25 januari - De verkiezingen zijn in aantocht en dus staat er veel voor studenten op het spel. In de Senaatszaal organiseren VVD en de LSVb opnieuw een Onderwijscafé waarin onder meer Dennis Wiersma (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks) de degens kruisen over toegankelijkheid en aansluiting op de arbeidsmarkt.
  11 januari - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over het reilen en zeilen bij hun hogeschool. In 2017 trapt Boele af met zijn vergelijking tussen besturen en dirigeren. “Hebben wij een partituur die we als hogeschool uitvoeren? Anders gezegd, zit er een componist achter?”