• A
 • A
 • 22 november - Met Van Engelshoven lijkt een nieuwe periode aan te breken: De strijdbijl tussen OCW en de Vereniging Hogescholen over de declaraties in het hbo wordt begraven. Ambtelijk OCW werd ruw geconfronteerd met dit nieuwe beleid: “Wij werden keihard teruggefloten.”
  20 november - Is er überhaupt ‘ondoelmatig onderwijs’ en kan er wel op bezuinigd worden? Dat vraagt de Kamer aan de beide ministers van onderwijs. De Kamer is kritisch op de voorgestelde bezuinigen van €183 mln. en wil een hoorzitting met het veld, maar de coalitiepartijen zijn hier tegen.
  Opinie
  20 november - Nederlandse universiteiten zijn in hoog tempo aan het verengelsen, ondanks tal van zwaarwegende argumenten om dat proces resoluut een halt toe te roepen. Je zou denken dat alleen al de dreiging dat verdergaande verengelsing steeds grotere delen van de samenleving van de universiteit zal vervreemden voor de universiteiten zelf genoeg reden is om een pas of de plaats te maken of om ze, als ze daarmee talmen, van hogerhand tot de orde te roepen.
  20 november - "One finds limits by pushing them" - Herbert Simon Iedere ochtend dat ik op Tilburg University aankom, zie ik bovenstaand citaat. Een mooi citaat, waarschijnlijk bedoeld om de medewerker te inspireren. In mijn ervaring blijkt het veelal schijn die het beeld van de universiteit als voorstrijder van de academische vrijheid hoog dient te houden. Wanneer het citaat via de inspiratie tot actie wordt omgezet, kan de medewerker stevige interne tegendruk verwachten in plaats van ruimte.
  Nieuwsbrief
  19 oktober - Krijgt het hbo een eigen liberal arts and sciences programma? Een interview met Jelle Kaldewaij (NRO) over het toepassen van onderwijsonderzoek. Wat doet de UGent in Zuid-Korea?
  11 oktober - Een speciale Nieuwsbrief met alle belangrijke zaken uit het regeerakkoord. Wie gaan er op voor- en achteruit? Wat betekenen de plannen van het nieuwe kabinet voor het leenstelsel, kwaliteitsafspraken, leven lang leren en fundamenteel onderzoek?
  17 november - “Dertig jaar geleden is er in de Franse grootstedelijke omgeving een afslag genomen, die ertoe heeft geleid dat er op dit moment in de banlieues grote groepen jongeren zijn die geen enkele taal meer correct beheersen.” Socioloog Iliass El Hadioui gebruikt de Franse context als waarschuwing voor de afslag die in de grote Nederlandse steden gemaakt kan worden.
  14 november - Minister Van Engelshoven vindt dat er goede redenen kunnen zijn voor het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Martin Bosma (PVV) is teleurgesteld in dit antwoord en hoopt dat de minister nog bijdraait en dat de liefde bij haar voor de Nederlandse taal opbloeit.
  30 oktober - In de Tweede Kamer blijven zorgen bestaan over het aanbieden van opleidingen van Nederlandse ho-instellingen in het buitenland. De Kamer wil weten hoe de academische vrijheid gegarandeerd is en hoe gewaarborgd is dat er geen geld van de belastingbetaler gemoeid is met dergelijke opleidingen.
  27 oktober - This week's On the Agenda. Why everyone hates Betsy DeVos, Brexit 'not at all bad' for education, the new priorities for last part of Horizon 2020 funding, why PhD students should embrace discussing a career outside of academia and why it is really a bad time to be a student in Australia.
  22 november - Nobelprijswinnaar Ben Feringa (RUG) was met zijn twee medelaureaten in Groningen voor een grote conferentie over 'molecular machines'. Met ScienceGuide sprak hij over het belang van fundamentele wetenschap. "Den Haag denkt te vaak - wat kan het mij morgen opleveren?"
  6 november - Hoe kun je er voor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven? Onderzoekers van de Hanzehogeschool, NHL en Stenden gaan met een subsidie van Regiorgaan SIA met die kwestie aan de slag.
  22 november - Academici spraken met ScienceGuide over hun ervaring met seksuele intimidatie. “Vrouwen zouden de top van de academie niet bereiken vanwege een kinderwens of te weinig ambitie. Maar over cultuur en intimidatie durven wij het niet te hebben.”
  2 november - Nog altijd zijn er in meerdere studentensteden grote capaciteitsproblemen bij het huisvesten van studenten. In Groningen trekt de universiteitsraad nu aan de bel. “Wij vragen nu om een permanente oplossing”, zegt Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond.