• A
 • A
 • “Ik voel me echt beledigd.” HAN-voorzitter, Kees Boele is ontstemd omdat hij volgens Commissie Van de Donk onvoldoende samenwerkt met maatschappelijke partners. Pieter Duisenberg (VVD) heeft meer vertrouwen in de rapporten over prestatieafspraken, maar minder in dat van Slob, dat hij een beetje ‘WC-eend’ vindt.
  Bestel
  18 april - Aanstaande zaterdag moet het Museumplein zich vullen met wetenschappers en zij die de wetenschap een warm hart toedragen. De ‘March for Science’ krijgt veel steun maar sommige partijen willen hun naam er niet officieel mee verbinden.
  27 maart - Met de lancering van Project Buiten zetten hogescholen vanaf vandaag hun deuren open voor elkaars medewerkers. Tijdelijke projectopdrachten en meeloopstages worden niet alleen meer intern uitgezet, maar voortaan ook opengesteld voor medewerkers van andere hogescholen.
  22 maart - Vaste columnist Ad de Graaf heeft de evaluaties van de prestatieafspraken gelezen en brengt de verhitte discussie terug naar de essentie. Een vorm van prestatiebekostiging is misschien onvermijdelijk maar voordat we over het 'hoe' gaan praten vindt hij dat er eerst naar het 'waarom' gekeken moet worden.
  Kenniseconomie
  20 april - Mbo, hbo en wo zijn onvoldoende flexibel en responsief tegenover de leerbehoeften van volwassenen in Nederland. Het OECD-Skills Strategy Report voor Nederland laat zien dat de Nederlandse economie er weliswaar goed voor staat, maar dat overheid en onderwijs niet op de lauweren mogen rusten.
  12 april - “Ons grootste probleem in Nederland is een gebrek aan ambitie.” Robbert Dijkgraaf vindt de oproep van de kenniscoalitie voor een miljard extra voor onderzoek nog heel bescheiden. Daarnaast vindt hij het “te gek om waar te zijn” dat er numeri fixi zijn bij bèta-techniekopleidingen.
  Geld
  22 april - In 600 steden in de wereld lopen wetenschappers vandaag de March for Science. Ook in Amsterdam kwamen rectoren bijeen om hun steun voor ongebonden wetenschappelijk onderzoek uit te spreken. “Overheden, autoriteiten en politici moeten ons het vertrouwen geven,” zei VU-rector Vinod Subramaniam.
  5 april - De OV-kaart afschaffen levert €830 miljoen op. Het collegegeld oplopend met €2.000 verhogen levert een bezuiniging op van structureel €1.1 miljard en het invoeren van de basisbeurs kost €800 miljoen. Bij de formatie krijgen de onderhandelaars van het ministerie van Financiën een keur aan voorstellen voorgeschoteld.
  28 maart - De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen constateert dat de standaard informatieverstrekking van DUO over schulden niet aansluit bij de leefwereld van oud‑studenten. De helft van de (oud-)studenten met een betalingsachterstand komt in aanraking met een deurwaarder.
  Visie
  5 april - Inmiddels is bekend wie de woordvoerders hoger onderwijs worden in de Tweede Kamer. Veel bekende gezichten, maar ook zes nieuwe gezichten. Wie zijn ze en wat is hun achtergrond in het hoger onderwijs?
  3 april - In zijn oratie vorige week maandag nam de kersverse hoogleraar Barend van der Meulen het op voor de wetenschapper als vakman. Deze wordt te eenzijdig beoordeeld zonder dat bewezen is dat het ook het gewenste resultaat oplevert.
  29 maart - Een toenemend nationalistische politiek en een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Bij de openingsrede van de Dies van de Universiteit Utrecht schetst rector Bert van der Zwaan twee trends die de universiteit gaan raken. “Belangrijk is dat we handen en voeten geven aan de universiteit in de maatschappij om ons heen.”
  Internationaal
  18 april - In navolging van onder meer de Bill & Melinda Gates Foundation lijkt ook de Europese Commissie een eigen platform voor wetenschappelijke publicaties te overwegen. Oud-bibliothecaris Leo Waaijers vermoed dat het plan geboren is, omdat uitgeverijen te langzaam handelen.
  10 april - Bijna 1500 hoger onderwijsinstellingen uit 99 landen hebben dit jaar meegedaan aan U-Multirank. Nederlandse instellingen scoren onder meer goed op het aantal internationale PhD’s dat zij opleiden. Drie hogescholen springen er uit in regionale samenwerking.
  31 maart - In 2015 kondigde hoogleraar en Wetenschapstalent van dat jaar Maaike Kroon haar onderzoek voort te zetten op een universiteit in Abu Dhabi. Het leidde tot vrees voor een brain drain in Nederland. Onderzoek van het Rathenau Instituut stelt dat die vrees ongegrond is.
  27 maart - Het inburgeringsbeleid verslechtert nu gemeenten geen rol meer hebben. Onderwijsinstellingen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten luiden de noodklok. “Zonder voldoende kennis van de samenleving en de taal hebben nieuwkomers langdurig een moeilijke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt,” zegt Job Cohen (UAF).