• A
 • A
 • Wie docent in het basisonderwijs wil worden heeft keuze uit verschillende routes in zowel het hbo als het wo. Met het huidige lerarentekort lijkt elke weg naar Rome een welkome toevoeging, maar hoe complementair zijn die verschillende routes eigenlijk?
  Bestel
  22 juni - Minister Bussemaker wijst Paul van Meenen (D66) erop dat er geen gemeenschapsgeld naar de ontwikkeling van een campus van de RUG in het Chinese Yantai gaat. De minister reageert daarmee op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat er €2 miljoen gemoeid zou zijn met de voorbereidingen van de campus.
  21 juni - Voor de Vlaamse hogescholen zouden er eigenlijk rustiger tijden moeten aanbreken, nu verschillende hogeschoolopleidingen eindelijk zijn overgedragen aan de universiteiten. Toch worstelt Pascale de Groote (vz. hogescholenkoepel Vlhora) met een enigszins wrang gevoel: “Die opleidingen boeten in qua praktijkgerichtheid.”
  19 juni - Dit studiejaar werden 300 studenten uitgeschreven bij de Hogeschool Rotterdam omdat zij niet hun collegegeld konden voldoen. De SP en het CDA stelden Kamervragen aan de minister. Deze laat weten dat schuldenproblematiek een weerbarstig probleem is waar geen snelle oplossingen voor zijn.
  Kenniseconomie
  24 mei - Nederland moet meer investeren in onderzoek en innovatie. Dat adviseert de Europese Commissie aan de Europese Raad. De overheidsinvesteringen zijn ondanks de aantrekkende economie de laatste jaren gestagneerd en dat moet veranderen.
  22 mei - Liepen de gesprekken met Oxford University Press onlangs nog vast, met de collega’s van Cambridge doet de VSNU nu wel zaken. De komende drie jaar kunnen onderzoekers verbonden aan Nederlandse universiteiten direct via de gouden route publiceren in de full open access tijdschriften van Cambridge University Press.
  Geld
  21 juni - De VVD heeft een nieuwe bestemming gevonden voor de opbrengsten van het leenstelsel. Pieter Duisenberg (VVD) wil dat een deel van de eerste vrijkomende middelen van het studievoorschot naar de tekorten gaan bij technische universiteiten. Het hbo bekijkt deze ontwikkeling met zorg en bezuinigt alvast.
  14 juni - “Toegankelijk hoger onderwijs voor iedereen die wil en kan studeren.” Dat was een van de vijf door minister Bussemaker geformuleerde uitgangspunten van het sociaal leenstelsel. De tweede Monitor wijst uit dat we steeds verder verwijderd van dit doel verwijderd raken.
  12 juni - “De weerstand van instellingen mag nooit leidend zijn in de keuzes ten aanzien van de herverdeling van middelen.” De ChristenUnie pleit ervoor om het bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs om te gooien ten gunste van techniek. Ook andere politieke partijen willen een nieuwe vorm van bekostiging.
  Visie
  21 juni - Om de twee weken schrijven bestuurders elkaar over de uitdagingen waar zij in hun instelling voor staan. Speciaal voor de nieuwsbrief over het binaire stelsel deelt Kees Boele (HAN) zijn gedachten met Jet de Ranitz (Inholland) over waar het schuurt tussen hogeschool en universiteit.
  19 juni - De Europese Commissie is enthousiast over prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Ondanks dat er van de huidige experimenten nog veel te leren valt zijn de eerste resultaten “veelbelovend.” Ook vindt de Commissie dat het hoger onderwijs beter moet aansluiten bij tekortvakken zoals bèta en techniek.
  14 juni - “Als je onderzoek wil doen dan ga je bij een lectoraat werken. Die worden doodgeknuffeld door hogescholen, want daar kunnen ze universiteitje mee spelen.” Frank Futselaar (SP) stelt dat door de werkdruk op universiteiten medewerkers uitwijken naar het hbo.
  Internationaal
  15 juni - Qatar is in een diplomatieke crisis terechtgekomen en dat heeft gevolgen voor het Nederlandse hoger onderwijs. De golfstaat huist namelijk een grote hoeveelheid internationale branch campussen. Ook Stenden heeft een vestiging in Doha. “We volgen de ontwikkelingen nadrukkelijk”, zegt Stenden-voorzitter Leendert Klaassen.
  16 mei - Als het op internationaal optreden aankomt, opereert de Nederlandse kennissector nog te gefragmenteerd. De AWTI concludeert dat landen als Duitsland en Zwitserland hier een voorsprong hebben en pleit voor een gezamenlijke visie en €100 miljoen aan extra investeringen.
  15 mei - De nieuwe hoger onderwijswet van Hongarije brengt onrust in de EVP-fractie in het Europarlement. Na de aankondiging van een wet die buitenlandse universiteiten en ngo’s in het land aan banden legt ontstond er felle internationale discussie die doorsijpelt in eigen gelederen.
  12 mei - Nu Emmanuel Macron de nieuwe president van Frankrijk is, wordt het tijd om een team samen te stellen voor de parlementsverkiezingen in juni. Macron maakt zijn belofte waar dat de lijst voor de helft uit vrouwen bestaat en zorgt voor veel relatieve buitenstaanders.