• A
 • A
 • “We zijn blij dat alle partijen willen investeren in onderwijs maar algemene budgetkortingen passen daar niet in. Bijzonder schrijnend daarbij is het plan van VVD en ChristenUnie om 50% te korten op het kunstonderwijs.” VH-voorzitter, Thom de Graaf reageert op de CPB doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s.
  Bestel
  13 februari - Hoewel studenten in toenemende mate onderwijs digitaal kunnen volgen is hun bezoek aan de campus het afgelopen decennium juist toegenomen. Dat concludeert de VSNU op basis van onderzoek.
  7 februari - “Als studenten goede academic citizens binnen hun eigen opleiding zijn, is het waarschijnlijk dat ze ook goede burgers zullen worden.” Minister Bussemaker schrijft aan de Kamer dat zij burgerschap in het ho wil stimuleren met kleinere klassen en door ho-instellingen een waardengemeenschap te laten zijn.
  3 februari - De kwaliteit van de opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs heeft in 2016 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat blijkt uit het Jaarbericht van de NVAO. “De kwaliteit van het hoger onderwijs is blijvend hoog,” stelt NVAO-voorzitter Flierman. “Ik hoop dat deze trend zich doorzet.”
  Kenniseconomie
  16 februari - €32 miljoen heeft het ministerie van OCW vrijgemaakt om een start te maken met de implementatie van de Nationale Wetenschapsagenda. Als kennispartner in de Kenniscoalitie is het aan NWO hier uitvoering te geven en €20 miljoen te verdelen onder ideeën voor thematisch onderzoek.
  15 februari - Het VVD-voornemen om fors te korten op het kunstonderwijs zorgt voor gefronste blikken in het hbo. Collegelid Rob Verhofstad (Hanzehogeschool) begrijpt weinig van de plannen. “Het is vreemd dat juist op deze sector de pijlen worden gericht.”
  Geld
  16 februari - De herinvoering van de basisbeurs wordt door CDA en CU ondermeer betaald door de rente op de studieleningen te verhogen. Daarnaast wil GroenLinks het collegegeld met een kwart verlagen. De investeringen in fundamenteel onderzoek zijn het hoogst bij D66 met €400 miljoen, blijkt uit de CPB-doorrekeningen.
  15 februari - Zorgt het leenstelsel echt voor een teruglopende instroom in hbo en wo? Voorstanders van het leenstelsel waren blij in 2016 een herstel waar te nemen, maar Ron Bormans en Ad de Graaf waarschuwen voor al te veel optimisme. “We moeten een paar slagen dieper om onszelf niet te snel rijk te rekenen.”
  14 februari - “Ik zou niet weten wat wij in ons Kieskompas hebben staan.” Jesse Klaver (GL) weet niet dat zijn partij neutraal staat tegenover het leenstelsel, maar zegt wel bereid te zijn extra maatregelen te treffen voor zwakke groepen. Pechtold (D66) wilde duidelijkheid en vroeg zich af wie er nog voor het leenstelsel is.
  Visie
  31 januari - Volgens Ad de Graaf zijn de prestatieafspraken mislukt. Een belangrijke doelstelling, zoals het studiesucces verhogen in het hbo is niet gelukt. Bovendien zullen nieuwe kwaliteitsafspraken slechts leiden tot verdere bureaucratisering, omdat prestatiebekostiging nu eenmaal vraagt om precieze indicatoren.
  25 januari - De verkiezingen zijn in aantocht en dus staat er veel voor studenten op het spel. In de Senaatszaal organiseren VVD en de LSVb opnieuw een Onderwijscafé waarin onder meer Dennis Wiersma (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks) de degens kruisen over toegankelijkheid en aansluiting op de arbeidsmarkt.
  24 januari - Het plan van Sander Dekker om promoveren bij bedrijven mogelijk te maken, wordt met scepsis begroet. Maar wat betekent het precies? In Denemarken hebben ze inmiddels 44 jaar ervaring met de ‘industrial PhD’. “Kom langs zodat je niet in de fouten trapt die wij maakten,” zegt de directeur van het Innovatiefonds.
  Internationaal
  13 februari - Van de studenten die in het studiejaar 2013-2014 afstudeerden heeft het 24 procent studiegerelateerde buitenlandervaring opgedaan, concludeert EP-Nuffic op basis van onderzoek.
  1 februari - De immigratiebeperkingen die de Verenigde Staten heeft ingesteld voor mensen met een Syrisch, Iraans, Libisch, Somalisch, Sudanees en Jemenitisch paspoort raken wetenschapper overal ter wereld. Ook de VSNU spreekt zich daarom uit.
  27 januari - Het kabinet van Trump is zo goed als af maar Betsy DeVos gaat het nog moeilijk krijgen bij haar benoeming. Tijdens de hoorzitting in de Senaat werden zowel haar capaciteiten als haar voorgenomen beleid gefileerd en haar benoeming is voorlopig uitgesteld. Ondertussen geven steeds meer senatoren aan haar kandidatuur niet te aanvaarden.
  24 januari - Studenten uit Nederland en Duitsland kunnen vanaf 2017 een jaar lang aan de slag bij bedrijven in de Euregio.Het programma ‘Cross Border Talent Programme’ is een initiatief van Saxion, Münster University of Applied Sciences, Osnabrück University of Applied Sciences en organisaties uit het bedrijfsleven.