• A
 • A
 • De Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil dat er meer vrouwen gaan werken in de top van de universiteit. In een interview met weekblad Knack kondigt rector Caroline Pauwels een quotum voor vrouwelijk professoren aan.
  Bestel
  18 september - De emancipatie van vrouwen in de wetenschap is nog lang niet voltooid. De benoeming van weer een man als voorzitter van de VSNU is daar een van de vele voorbeelden van volgens Henriëtte Prast.
  14 september - De Brabantse hogeschool NHTV krijgt geen extra bekostiging voor de drie wetenschappelijke opleidingen die het aanbiedt. NHTV tekende beroep aan tegen het besluit van eind 2016 waarin de rijksbijdrage hoger onderwijs is vastgestelde door OCW, maar werd door de rechter niet in het gelijk gesteld.
  7 september - “Als we in de toekomst een grijs gebied tegenkomen wat betreft privacy, dan gaan we het gewoon niet doen.” Hans Schutte (DUO) ziet zijn organisatie steeds meer groeien als databedrijf met een grote verantwoordelijkheid. Hij is voorbereid op een nieuwe kabinetsperiode.
  Kenniseconomie
  19 september - Creatief opgeleiden vinden opvallend snel een baan, zo bleek onlangs uit een inventarisatie van de Vereniging Hogescholen. “Het beeld van een eenzame schilder driehoog achter op een zolderkamer is totaal achterhaald,” zegt Arlette Kerkhof (HKU).
  19 september - Het besluit over de 30%-regeling wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. In brieven aan de Kamer stellen vele organisaties dat het afschaffen van de regeling negatieve effecten zal hebben op de internationale positie van Nederland.
  Geld
  21 september - De Inspectie van het Onderwijs vindt dat bestuurders van de Universiteit Utrecht soberder moeten declareren. Dit naar aanleiding van berichten over hoge declaraties van vliegtickets en hotelovernachtingen. De minister wil nu uniforme afspraken in het hoger onderwijs, maar de VH ziet hier vooralsnog vanaf.
  20 september - Uit de gisteren gepresenteerde referentieraming van OCW blijkt dat het hbo de komende jaren minder inkomsten kan verwachten dan aanvankelijk was voorspeld. Universiteiten krijgen door de internationale studenteninstroom meer budget per student.
  12 september - Minister Bussemaker voelt er niet voor om het collegegeldkrediet dat studenten krijgen voortaan direct over te maken aan instellingen. De SP en CDA hadden hierom gevraagd omdat studenten van de Hogeschool Rotterdam werden verwijderd omdat ze het collegegeld niet konden betalen.
  Visie
  6 september - Vandaag nam Pieter Duisenberg afscheid van de Tweede Kamer. Hij volgt 1 oktober Karl Dittrich op als voorzitter van de VSNU. Kamervoorzitter Khadija Arib was kritisch op zijn vertrek maar prees het werk van Duisenberg. Inmiddels zwelt de kritiek op zijn vertrek aan, en niet alleen in de Kamer.
  28 augustus - “Wij vragen aandacht voor iets wat helemaal niet sexy is”. Met ScienceGuide reflecteerden Jose van Dijck en Wim van Saarloos op de behoefte om meer te investeren in de basis van de wetenschap. Ook beschouwen zij de rol van de KNAW als ‘geweten van de wetenschap’.
  10 augustus - Bij columnist Ad de Graaf heerst de teleurstelling na het lezen van het position paper van de KNAW over het lerarentekort. De Graaf ziet oude voorstellen en voornemens terugkomen, maar mist een echte analyse. “Juist van een eerbiedwaardig orgaan als de KNAW verwacht je meer.”
  Internationaal
  30 augustus - Terwijl Nederlandse instellingen niet echt warmlopen voor meer prestatieafspraken, hebben Vlaamse universiteiten het gemunt op een ander financieringseuvel: concurrentie. Rectoren Herman Van Goethem en Caroline Pauwels breken een lans voor het herzien van het financieringsmodel voor universitair onderzoek en onderwijs.
  13 augustus - Op een aantal Britse universiteiten hebben studenten de Engelse variant van de Nationale Studenten Enquête geboycot. De resultaten van de enquête worden vanaf dit jaar meegenomen in een ranglijst die bepaalt of universiteiten hun collegegeld mogen verhogen.
  8 augustus - In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk kunnen de collegegelden voor niet-EER studenten oplopen tot meer dan €20.000. Omdat dit in beide landen niet heeft geleid tot een lagere internationale instroom, gaat men in Vlaanderen nu het collegegeld voor niet-EER studenten ook verhogen tot maximaal €5.432.
  1 augustus - Universiteiten blijken van alle sectoren het meest gebruik te maken van de zogenaamde 30%-regeling. Ze lijken daarmee echter geen schaars beschikbare werknemers aan te trekken zoals elders wel het geval is.