• A
 • A
 • Op de dag van de hoorzitting tussen Elsevier en de universiteiten over de openbaarmaking van hun contracten heeft ScienceGuide de hand weten te leggen op de overeenkomst. In de afspraken tussen partijen lijkt het er op dat de uitgever er alles aan doet om de weg naar Open Access zo lang en onaantrekkelijk mogelijk te maken.
  Bestel
  22 maart - Vaste columnist Ad de Graaf heeft de evaluaties van de prestatieafspraken gelezen en brengt de verhitte discussie terug naar de essentie. Een vorm van prestatiebekostiging is misschien onvermijdelijk maar voordat we over het 'hoe' gaan praten vindt hij dat er eerst naar het 'waarom' gekeken moet worden.
  20 maart - Om uitvoering te geven aan adviezen uit het rapport-Veerman werd begin 2012 een start gemaakt met de prestatieafspraken. Nu, ruim vijf jaar later, wordt de komst van het rapport van de Commissie Van de Donk met argusogen bekeken. Wat is er in die vijf jaar allemaal gebeurd?
  16 maart - De verkiezingen zijn gedaan. En dus moet er verkend worden hoe het volgende Kabinet er uit komt te zien. De VVD is als grootste partij aan zet en aangezien alle partijen de samenwerking met de PVV uitsluiten zijn de middenpartijen van belang. Maar wie wordt er informateur? ScienceGuide zet wat kandidaten op een rij.
  Kenniseconomie
  21 maart - Voor Hans Schutte had het leenstelsel tijdens de jaren dat hij DG Hoger Onderwijs op OCW was “verreweg het meeste impact.” Nu hij directeur-generaal is bij DUO blikt hij in SURF Magazine terug en kijkt vooruit. “Een volgend kabinet zou de middelen moeten vinden om ook extra te investeren in het onderzoek.”
  20 maart - Prestatieafspraken hebben de onderwijskwaliteit, het studiesucces en de profilering van universiteiten en hogescholen bevorderd. De afspraken hebben ook een positief effect gehad op het overheidsbeleid. Dit concludeert de Reviewcommissie Hoger onderwijs in haar eindadvies.
  Geld
  22 maart - Op de dag van de hoorzitting tussen Elsevier en de universiteiten over de openbaarmaking van hun contracten heeft ScienceGuide de hand weten te leggen op de overeenkomst. In de afspraken tussen partijen lijkt het er op dat de uitgever er alles aan doet om de weg naar Open Access zo lang en onaantrekkelijk mogelijk te maken.
  20 maart - “Er is een verdergaande cultuurverandering nodig in het hoger onderwijs waarbij de blik meer op de buitenwereld wordt gericht.” Commissie Van de Donk adviseert om bij nieuwe kwaliteitsafspraken, betaald uit het studievoorschot, de buitenwereld meer te betrekken en daarbij hoort ook een verticale en horizontale verantwoording.
  14 maart - De Kenniscoalitie agendeerde het al en ook NWO geeft de partijen alvast huiswerk voor na de verkiezingen. €1 miljard extra moet er jaarlijks komen voor de wetenschap. NWO heeft bovendien al zeer concrete ideeën over hoe dat miljard ingezet moet gaan worden.
  Visie
  21 maart - Volgens Roelof Bisschop (SGP) is er vals gespeeld met de prestatieafspraken. Waar prestatiebekostiging initieel als experiment door de brievenbus van het parlement is gefrommeld heeft OCW halverwege de spelregels van het experiment veranderd.
  20 maart - Volgende week sluit de termijn voor de Eerste Kamer om te reageren op de Wet Internationalisering. WHW expert Peter Kwikkers geeft de senatoren een lijst met belangrijke zorgpunten mee over deze Trumpiaanse stijl van wetgeven.
  20 maart - Wat staat er nu eigenlijk in het rapport van de Evaluatiecommissie en wat mist er in de evaluatie? ScienceGuide hield het rapport ‘Van afvinken naar aanvonken.’ tegen het licht en woog de conclusies en aanbevelingen tegen de uitkomsten en het eerdere rapport van de commissie Veerman.
  Internationaal
  3 maart - De Universiteit Gent wil af van de strikte regelgeving in Vlaanderen die Engelstalige opleidingen belemmert. De Vlaamse nationalisten van de N-VA steigeren. “Voor die twee buitenlandse studenten pedagogie extra?” gispt men de Gentse universiteit.
  2 maart - Minister Bussemaker heeft in Rabat het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) heropend. Op een nieuwe locatie, met een bredere opdracht dan voorheen en een breder gedragen financiering is er weer toekomst voor het instituut.
  28 februari - In 2014 zorgde een referendum over immigratie ervoor dat Zwitserland niet langer deel mocht nemen aan de EU-programma’s Horizon 2020 en Erasmus+. Inmiddels zijn de Zwitsers weer terug in Horizon 2020, maar Erasmus+ laat nog even op zich wachten. Is dit het voorland van de Britten?
  27 februari - “Een schot hagel,” zo typeert Pieter Duisenberg (VVD) het huidige internationaliseringsbeleid. Bij het Talentdebat pleitte hij voor gericht kijken naar welke sectoren Nederland vooruit moet schuiven om buitenlandse studenten te werven. Van Lisa Westerveld (GroenLinks) mogen economische belangen wel wat minder leidend zijn.