• A
 • A
 • Het kabinet gaat in de Europese Unie inzetten op meer internationalisering en gelijke kansen in het onderwijs. In de Kamer klonken zorgen over de overdracht van onderwijsbevoegdheden aan de EU.
  Bestel
  25 oktober - De Eerste Kamer heeft een venijnig briefje gestuurd naar formateur Mark Rutte over de aanstaande benoeming van twee ministers op een ministerie. Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol wil nu weten wie op deze ministeries de baas wordt. Op OCW wordt dat Van Engelshoven (D66).
  20 oktober - Het was een van de laatste posities in het kabinet die nog niet bekend was. Ingrid van Engelshoven (D66) wordt de tweede minister op OCW. Zij krijgt de portefeuilles hoger onderwijs en wetenschap. OCW haalt met Van Engelshoven een groot ambassadeur van internationalisering binnen.
  18 oktober - De eerste minister van OCW lijkt bekend. De voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob krijgt in het nieuwe kabinet de portefeuilles primair en voortgezet onderwijs, en media.
  Kenniseconomie
  24 oktober - Terwijl in Den Haag gesleuteld werd aan een regeerakkoord, was het onrustig in onderwijsland. Protesten tegen werkdruk en zorgen om tekorten. Wat betekent het regeerakkoord voor het primair en voortgezet onderwijs? “Het blijft allemaal tamelijk vaag”, zegt Inholland-lector Jeroen Onstenk.
  19 oktober - Na de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit roept nu ook de Rijksuniversiteit Groningen op om de petitie te tekenen voor meer geld voor wetenschappelijk onderwijs. Zij constateren dat er steeds minder geïnvesteerd wordt in de band tussen onderwijs en onderzoek.
  Geld
  6 november - De aangekondigde bezuinigingen van Rutte III op het onderwijs worden verspreid over de hele onderwijs- en onderzoeksbegroting. Voor het hbo en wo geldt dat er vanaf volgend jaar enkele miljoenen bezuinigd moet worden, maar vanaf 2019 loopt dit snel op tot circa €50 miljoen in 2022.
  31 oktober - Drie linkse partijen, de SP, GL, en de PvdA presenteren een alternatieve begroting voor Rutte III. Zij pleiten onder andere voor meer geld voor het primair onderwijs. In de plannen staat niets over de werkdruk op de universiteit, terwijl GroenLinks #woinactie toegezegd heeft hier iets tegen te doen.
  31 oktober - Aeres Hogeschool uit Ede, Van Hall Larenstein en de HAS Hogeschool zijn een rechtszaak begonnen tegen het ministerie van Economische Zaken omdat die hen gekort heeft op de rijksbijdragen. Tevergeefs, de rechter geeft de drie agrarische instellingen geen gelijk.
  Visie
  7 november - Hoe meer we leren over intelligentie en creativiteit, hoe meer de vraag zich opdringt of ze ook te beïnvloeden zijn.
  23 oktober - Vijf alumni van de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden nemen zitting als minister of staatssecretaris in Rutte III. Daarnaast zitten er vier historici in het kabinet en acht bestuurskundigen. Ook zitten er twee hbo-alumni in Rutte III: Hugo de Jonge en Halbe Zijlstra.
  10 oktober - Het hoger onderwijs krijgt er geen geld bij van Rutte-III en moet bezuinigen. Opleidingen die onvoldoende leiden tot baankansen worden gekort. Ook wordt er door het nieuwe kabinet vastgehouden aan prestatiebekostiging middels kwaliteitsafspraken. Wel komt er extra geld voor onderzoek en bètaopleidingen.
  Internationaal
  24 oktober - Vanwege de numerus fixus op diergeneeskunde in Utrecht wijken veel Nederlandse studenten uit naar Vlaanderen. Dit leidt tot irritaties in het Vlaamse parlement. Daarom komt er een onderzoek en gaat de Vlaamse minister in gesprek met haar collega Ingrid Van Engelshoven.
  24 oktober - Op Britse universiteiten is onrust ontstaan door een brief van parlementslid Chris Heaton-Harris aan alle rectoren. Daarin vroeg het Tory-parlementslid de universiteiten hem een kopie te sturen van de onderwijssyllabus aangaande Brexit en een lijst van docenten die Europese politiek doceren.
  10 oktober - Geen onderwijsinstelling die niet zweert bij internationalisering. En toch trekken maar enkele hogescholen en universiteiten naar het buitenland om elders een campus op te richten. Wie zijn die academische wereldveroveraars?
  5 oktober - De Hongaarse wet op het hoger onderwijs is onverenigbaar met de EU-regels omtrent vrijheid voor onderwijsinstellingen. Volgens de Europese Commissie is de wetgeving “in strijd met de academische vrijheid, het recht op onderwijs en de vrijheid van ondernemerschap.”