• A
 • A
 • “De Portugezen willen samen met NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool het praktijkgerichte onderzoek meer op de Brusselse agenda zetten.” Bestuurslid van de NHL, Jan van Iersel legt uit waarom beide hogescholen samen met het Portugese ho het praktijkgericht onderzoek in de EU versterken.
  Bestel
  17 juli - Minister Bussemaker heeft met de NVAO, de Inspectie en de CDHO een notitie opgesteld om de drie instanties beter te laten samenwerken, bij het toezicht op de kwaliteit en doelmatigheid van het hoger onderwijs. Dit moet de lasten verminderen en kunnen er brede stelselanalyses worden gemaakt.
  11 juli - Erica Schaper wordt in oktober de nieuwe collegevoorzitter van de fusiehogeschool NHL Stenden. Schaper die nu nog algemeen directeur van het FNV is, volgt daarmee indirect zowel Leendert Klaassen (Stenden) als Willem Smink (NHL) op .
  28 juni - De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt sinds een jaar met een nieuw instellingsplan, opgesteld samen met partners uit de omgeving. Uitgangspunt daarbij is om de de professional meer ruimte te geven, maar de NVAO lijkt daarbij vaak een vervelende spelbreker bij te zijn.
  Kenniseconomie
  12 juli - De technische universiteiten gaan steeds autonomer opereren, los van de VSNU. Bij OCW weet men inmiddels niet meer met wie men afspraken kan maken. Is dit een opmaat voor wat in Rutte I mislukte: worden de TU’s ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken?
  3 juli - Uitgever Elsevier legt zich neer bij het besluit van de bezwarencommissie om de open access contracten met de Nederlandse universiteiten openbaar te maken. Dit betekent dat de internationale onderhandelingen nu in meer openheid kunnen plaatsvinden.
  Geld
  11 juli - Wat gaat er nu gebeuren met de opbrengsten van het leenstelsel? Henk Pijlman (Hanzehogeschool) herinnert OCW aan de afspraak dat de voorinvesteringen die hogescholen hebben gedaan zich moeten uitbetalen. “Wij hebben geïnvesteerd in kwaliteit, dan is het zaak dat er nu boter bij de vis komt.”
  7 juli - “Ik roep de heer Omtzigt en zijn collega's op: maakt u haast, maakt u voort, het land wacht op u.” Minister Dijsselbloem roept de onderhandelende partijen op om zo snel mogelijk met een regeerakkoord te komen, zodat zij het gat op de OCW-begroting van bijna een half miljard kunnen dichten.
  6 juli - “De middenklasse legt zich toe op de toekomst van de kinderen, men ziet op tegen het maken van schulden en wil dat niet al op jonge leeftijd stimuleren.” De Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid schrijft dat de afschaffing van de basisbeurs vooral de middenklasse treft.
  Visie
  3 juli - Het is positief als universiteiten buitenlandplannen ontplooien, maar WHW-expert Peter Kwikkers waarschuwt daarbij wel voor juridische, onderwijsrechtelijke, politieke en financiële valkuilen. “hoe kan een rijksuniversiteit, een rechtspersoon naar publiek recht, bekostigd met belastinggeld, nu privaat geld bezitten?”
  21 juni - Om de twee weken schrijven bestuurders elkaar over de uitdagingen waar zij in hun instelling voor staan. Speciaal voor de nieuwsbrief over het binaire stelsel deelt Kees Boele (HAN) zijn gedachten met Jet de Ranitz (Inholland) over waar het schuurt tussen hogeschool en universiteit.
  19 juni - De Europese Commissie is enthousiast over prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Ondanks dat er van de huidige experimenten nog veel te leren valt zijn de eerste resultaten “veelbelovend.” Ook vindt de Commissie dat het hoger onderwijs beter moet aansluiten bij tekortvakken zoals bèta en techniek.
  Internationaal
  28 juni - In mei verloor zittend rector Rik Torfs met een klein verschil de rectorenverkiezing van de KU Leuven van Luc Sels. Nu stelt hij dat dit lag aan overdadige media-aandacht voor de medisch-ethische zaak rond kinderoncoloog Stefaan van Gool.
  -
  15 juni - Qatar is in een diplomatieke crisis terechtgekomen en dat heeft gevolgen voor het Nederlandse hoger onderwijs. De golfstaat huist namelijk een grote hoeveelheid internationale branch campussen. Ook Stenden heeft een vestiging in Doha. “We volgen de ontwikkelingen nadrukkelijk”, zegt Stenden-voorzitter Leendert Klaassen.
  16 mei - Als het op internationaal optreden aankomt, opereert de Nederlandse kennissector nog te gefragmenteerd. De AWTI concludeert dat landen als Duitsland en Zwitserland hier een voorsprong hebben en pleit voor een gezamenlijke visie en €100 miljoen aan extra investeringen.