• A
 • A
 • ScienceGuide

  Wat is ScienceGuide?

  ScienceGuide is het podium, dat iedereen in het hoger onderwijs, de wetenschap en kennissector verbindt. Het is de plaats voor nieuws, onderzoek en opinie.

  Het podium staat open voor opiniemakers en experts, die een bijdrage willen leveren aan het gesprek over hoger onderwijs en wetenschap. Zij geven zichzelf en de instellingen die ze vertegenwoordigen een voorsprong doordat ze in direct contact komen met de hele kennissector. Hun deskundigheid draagt op zijn beurt weer serieus bij aan het oneindige debat dat het HO kenmerkt.

  Iedereen kan op ScienceGuide de open community inspireren en verbinden. De community bestaat uit studenten, werknemers in het HO, belangenorganisaties, politiek, bestuur en kennisinstellingen.

  De redactie volgt het nieuws en bewaakt de kwaliteit van alle artikelen, of ze nu van eigen hand zijn of van derden. Redactionele onafhankelijkheid is daarbij vanzelfsprekend voor een open dynamiek in het debat.

  Instellingen, die het brede belang van een podium en een open community voor de HO-sector onderschrijven, steunen ons al vijftien jaar lang.


  Publiceren op ScienceGuide
  Inzending artikelen

  Als lezer van ScienceGuide kunt u ook zelf op ScienceGuide publiceren. Hebt u onderzoek gedaan, en wilt u graag uw onderzoeksresultaten op ScienceGuide presenteren? Of wilt u uw visie kwijt op de toekomst van het hoger onderwijs en/of de Nederlandse kenniseconomie? Stuur dan uw artikel op naar de redactie van ScienceGuide. Wij hanteren geen minimum- of maximumlengte van artikelen, maar behouden ons wel het recht artikelen in te korten of niet te plaatsen. U kunt uw artikel opsturen naar redactie@scienceguide.nl.


  Contact

  ScienceGuide BV

  Keizersgracht 75-II
  1015 CE Amsterdam
  U kunt de redactie bereiken op 020 428 5371
  E redactie@scienceguide.nl
  I www.scienceguide.nl
  KVK-nummer 32119189


  Colofon

  Wie werken er bij ScienceGuide?

  Sicco de Knecht - hoofdredacteur
  Tim Cardol - adjunct-hoofdredacteur
  Frans van Heest - redacteur
  Gijs Schooten - directeur

  En verder werken mee:
  Jonathan Mijs, columnist
  Frans Nauta, columnist
  Lisa Westerveld, columnist
  Pieter Omtzigt, columnist

  ScienceGuide wordt mede mogelijk gemaakt door:

  - Platform B├Ęta Techniek
  - Hogeschool iPabo
  - Hogeschool Inholland
  - Hogeschool Leiden
  - Hogeschool Arnhem-Nijmegen
  - Hogeschool Rotterdam
  - Hanzehogeschool
  - Stenden Hogeschool
  - Rijksuniversiteit Groningen
  - SURF
  - Tilburg University
  - 4TU
  - HKU

  Redactieraad:
  Frits van Oostrom, Thieu Besselink, Sebastiaan ter Burg ,Farid Tabarki, Marjolijn Vermeulen


  Auteursrecht

  Voorbehoud auteursrecht

  Op de inhoud en vormgeving van ScienceGuide (hieronder begrepen het online magazine, maar ook papieren uitgaven van ScienceGuide) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van ScienceGuide c.q. rechthebbende.

  Voor hergebruik kunt u contact opnemen met redactie@scienceguide.nl. Voor hergebruik van op ScienceGuide gepubliceerd materiaal wordt alleen toestemming gegeven indien u duidelijk verwijst naar het desbetreffende artikel op ScienceGuide.

  Linken en verwijzen naar pagina's van ScienceGuide op internet is in beginsel toegestaan. De hoofdredacteur stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld.

  Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken

  Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van ScienceGuide en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.