• A
 • A
 • “Als je de ongelijke kansen uit het hele onderwijsgebouw optelt wordt het publieke probleem van ongelijke kansen pas echt zichtbaar.” Izaak Dekker ziet in de uitkomsten van verschillende (inter)nationale rapporten de emancipatoire functie van het Nederlands onderwijs afzakken tot de laatste plaats.
  Onderwijsnieuws
  22 juni - Er wordt door studenten en alumni van de Hogeschool Rotterdam heel veel kunst gemaakt. Veel daarvan hangt in de gebouwen van de hogeschool. Wie dat wil kan nu ook online alle werken bezichtigen.
  5 april - De kennis, ervaringen en het sociaal kapitaal van studenten met een bi-culturele achtergrond zijn de "nieuwe zijderoutes" in de collegebanken van het hoger onderwijs. Marina Meeuwisse (Hogeschool Rotterdam) stelt dat succesvol onderwijs begint bij de bereidheid van docenten die nieuwe ideeën te gebruiken.
  14 maart - Ondanks zijn omvang wordt het mbo als onderwijssector lang niet altijd goed gekend. Een reeks bijdragen van lectoren en hoogleraren op ScienceGuide brengt daar verandering in. Ellen Klatter (Hogeschool Rotterdam) en Marc van der Meer (Tilburg University) trappen daartoe af.
  7 maart - De overstap naar de pabo is met de introductie van de toelatingstoets voor velen een struikelblok geworden. Met name mbo-studenten die doorstromen ondervinden problemen. ROC’s en pabo’s uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam komen daarom met plannen om de overstap soepeler te laten verlopen.
  22 februari - “Er wordt al geselecteerd aan de poort,” stelt Michel Rog bij het verkiezingsdebat bij de lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam. Met de invoer van taal- en rekentoetsen zijn de opleidingen inderdaad selectiever geworden. Moet het daarbij blijven of mag het wel wat minder?
  Onderzoeksnieuws
  31 oktober - Hoe verhouden inwoners zich tot de diversiteit in Rotterdam? Tina Rahimy gaat als lector Sociaal werk in de superdiverse stad op zoek naar het antwoord op die vraag. “We hebben een taal nodig om met elkaar op het scherpst van de snede discussie te kunnen voeren over essentiële verschillen in wereldbeelden.”
  13 juli - Door de toename van online winkelen hebben retailbedrijven in het MKB het moeilijk. Onderzoekers en studenten van Hogeschool Rotterdam gaan met een financiële injectie van drie ton de winkeliers in de Rotterdamse binnenstad helpen innoveren.
  14 juni - Hoe kunnen professionals invulling geven aan sociale inclusie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt? Op de Hogeschool Rotterdam zijn twee lectoren met dat vraagstuk bezig. Op 16 juni aanstaande spreken zij hun openbare les uit.
  12 mei - Hoe kunnen PO, VO en MBO beter van elkaars opleidingsarrangementen leren en profiteren? Het scholenveld in Zuidwest-Nederland is op zoek naar goede voorbeelden. De Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld die hier als lector onderzoek naar gaat doen.
  25 januari - “Het rapport tintelt van het belang van goed onderwijs. Dat is mooi,” zeggen Ron Bormans en Kees Boele. Maar in Onderwijs2032 staat in de kern weinig nieuws en de docent eigenlijk buitenspel in “het naïeve beeld van de leerling en student” van Paul Schnabel. “Burgerschap kun je leerlingen niet leren, je moet het ze laten ervaren.”

  Doorzoek publicaties Rotterdam