• A
 • A
 • Vorig jaar werd de internationale pabo van Stenden Hogeschool door de NVAO erkend als zelfstandige opleiding. Nu bijna een jaar later wint de International Teacher Education for primary schools (ITEps) de Orange Carpet Award bij het jaarcongres van Nuffic.
  Nieuws
  27 maart - Het studiesucces van havisten die naar het hbo gaan moet omhoog. Vier op de tien havist-hbo’ers vallen uit of zitten bij de verkeerde opleiding. Het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân pleit daarom voor een extra leerjaar waarin leerlingen les krijgen op de havo en tegelijk ervaring opdoen op het hbo.
  19 januari - Overal in Nederland wordt werk gemaakt van een goede overstap van voortgezet naar hoger onderwijs. Bij het oudste aansluitingsnetwerk vo-ho in Friesland pleit Thom de Graaf voor meer experimenteerruimte. “geef de hogescholen en haar samenwerkingspartners de ruimte om zelf ideeën te ontwikkelen.”
  13 december - Woensdag staat het Algemeen Overleg internationalisering van het onderwijs op de agenda in Tweede Kamer. Lector internationalisering Robert Coelen (Stenden) blikt vooruit. “Onder het huidige bewind is Nederland, mondiaal gezien, een zeer vooruitstrevende positie aan het verwerven.”
  22 november - Hogeschool Stenden is een goed voorbeeld hoe met studenten kan om worden gegaan met zorgtaken, schrijven minister Bussemaker en Staatssecretaris Van Rijn aan de Kamer. Studenten krijgen op Stenden via een ‘onderwijscontract diversiteit’ meer ruimte om te studeren.
  28 juni - In aanwezigheid van de nazaten van enkele hoogleraren van de Universiteit van Franeker is afgelopen week het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) ondertekend. Dertien kennisinstellingen willen daarmee de groei van masteropleidingen en promotietrajecten in de provincie stimuleren.
  Achtergronden
  22 maart - In het debat over de internationale campus van de Rijksuniversiteit Groningen bleek dat er verschillende visies zijn op wat de meerwaarde van internationale hoger onderwijs zijn. Stenden-lector Robert Coelen legt uit wat de branch campussen van Stenden studenten en staf heeft gebracht.
  15 februari - Het is nog altijd spannend of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) straks echt van start kan met de internationale campus in het Chinese Yantai. Bij Stenden volgen ze de ontwikkelingen met interesse. De hogeschool heeft al enige jaren ervaring met campussen in onder meer Qatar en Zuid-Afrika.
  25 januari - Het Stenden-lectoraat Onderzoek zoekt uit hoe praktijkgericht onderzoek vorm krijgt binnen de hogeschool en hoe het onderwijs daar beter op kan inspelen. Dr. Herman Blom, die naast dit lectorschap ook directeur academisering is, is inmiddels een half jaar geïnstalleerd en deelt de eerste resultaten.
  5 december - “Leren en onderwijzen kent veel ‘ervaringsdeskundigen’ en het maatschappelijk, economisch en politiek belang is groot.” Gerry Geitz (Stenden) wil, als lector duurzame concepten in probleemgestuurd onderwijs, met onderzoek het fundament bieden voor de evaluatie van leren in het HBO.
  12 oktober - Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education Gerry Geitz onderzoekt op Stenden “aan welke knoppen je kunt draaien” om studenten beter te laten leren. “We denken dat we heel veel feedback geven, maar vaak is het eenrichtingsverkeer. Het gesprek wordt niet echt gevoerd.”