• A
 • A
 • Van basisschool tot universiteit presteren jongens voor het eerst in de geschiedenis minder dan meisjes. Jan Jaap Hubeek en Koen de Jonge van de Hogeschool Leiden willen daarom dat er meer mannen voor de klas komen. Daarvoor is wel meer handelingsvrijheid voor docenten nodig.
  Onderwijs
  30 maart - De 25 procent ‘extra’ die de commissie Van de Donk het hoger onderwijs in het vooruitzicht stelt is volgens Sander van den Eijnden (Hogeschool Leiden) geen extraatje maar een broodnodige investering in onderwijskwaliteit. Bovendien is kwaliteitsbekostiging in strijd met de Grondwet.
  11 januari - Hogeschool Leiden heeft de ambitie om studenten 32 uur in de week te laten studeren op de eigen hogeschool. “Het is nodig om studenten succesvol te kunnen laten studeren,” legt voorzitter Sander van den Eijnden uit. “Het is natuurlijk geen bezigheidstherapie, het zal gaan om betekenisvolle programma’s.”
  21 september - “Momenteel doe ik onderzoek in een wijk en schrik niet: die heeft zeven verschillende wijkagenten gekend het afgelopen jaar.” Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden Jan Dirk de Jong benadrukt naar aanleiding van Zaandam hoe belangrijk het is om duurzame relaties te hebben met een wijk.
  3 juni - Het Leernetwerk van wijkverpleegkundigen en docenten van de opleiding verpleegkunde van Hogeschool Leiden is gelanceerd. Dit Leernetwerk biedt wijkverpleegkundigen en docenten van de hogeschool een fysieke en digitale leeromgeving waar zij hun kennis vergroten en ervaringen delen.
  1 juni - Veel instellingen worstelen met de motivatie van hun studenten. Ook de OECD is er kritisch over. De ‘consumerende’ houding wordt gehekeld. Maar het kan anders, zoals zichtbaar werd toen een groep studenten van Hogeschool Leiden hun bestuursrechtproject gingen hacken.
  Onderzoek
  22 februari - Op 9 maart wordt Chris Kuiper geïnstalleerd als lector Transformaties in de zorg voor jeugd op de Hogeschool Leiden. Hij beschouwt deze transformaties kritisch, maar geeft ook met praktische oplossingen mede vorm aan de veranderingen.
  1 augustus - De overstap van HvA-lector Hans Henseler naar Hogeschool Leiden zorgt voor een nieuwe samenwerking op het gebied van Electronic Discoveryonderzoek. Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery is vandaag van start gegaan.
  13 juni - Praktijkgericht juridisch onderzoek haalt niet vaak de juridische vakbladen. “Het juridische werkveld ziet de waarde van deze resultaten, maar de redacties nog niet.” Promovendus en docent op Hogeschool Leiden Gerdo Kuiper hoopt op een kentering.
  13 april - Inholland, Leiden, Rotterdam en Haagse Hogeschool stappen samen in Medical Delta voor praktijkonderzoek in life sciences en gezondheid. “We kunnen heel veel nieuwe producten en werkwijzen bedenken die de gezondheidssector veranderen, maar het is vooral de kunst om deze ook toe te passen.”
  17 maart - Een positief leerklimaat verkleint de kans dat kwetsbare jongeren radicaliseren. Docenten in het VSO spelen daarbij een sleutelrol, laat het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden zien op grond van nieuw onderzoek.