• A
 • A
 • Studenten uit Nederland en Duitsland kunnen vanaf 2017 een jaar lang aan de slag bij bedrijven in de Euregio.Het programma ‘Cross Border Talent Programme’ is een initiatief van Saxion, Münster University of Applied Sciences, Osnabrück University of Applied Sciences en organisaties uit het bedrijfsleven.
  Onderwijs
  12 januari - “In mijn visie op wereldburgerschap leren studenten hun bestaande en mogelijke identiteiten te onderzoeken in een globaal en lokaal perspectief. “ Volgens Saxion-onderzoeker en docent Bart van Haaster is het tijd voor een eigentijdse invulling van internationalisering en kosmopolitisme in het HBO.
  18 oktober - Zijn er kansen voor virtual reality in het HO? ICT-opleidingscoördinator Marco Farfan (Saxion) ging het experiment aan om de Oculus Rift te gebruiken bij de opleiding Toegepaste Psychologie. “Ik zie zeker kansen en mogelijkheden op het gebied van flexibel onderwijs en gepersonaliseerd leren.”
  20 september - Het onderwijs in wetenschap en technologie heeft te maken met een heel eigen taal. Saxion associate lector Martine Gijsel stelt dat “door bewust aandacht te besteden aan de taal die wordt gebruikt, zowel de denkontwikkeling als taalontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.”
  23 juni - Ondernemerschap bij studenten wordt in het HBO nadrukkelijk gestimuleerd. Saxion brengt via Studielink al enige tijd in kaart hoeveel hun studentenpopulatie een bedrijf begint. Ook de Universiteit Twente neemt deze methode nu over.
  Onderzoek
  17 januari - Jaarlijks wordt drie miljard kilo textiel ingezameld. Veel wordt hergebruikt, maar niet alles is meer direct bruikbaar. Een door Saxion gepatenteerde techniek geeft ook dit textiel een tweede leven. “Dit is echt circulair waar we het over hebben,” zegt onderzoeker Gerrit Bouwhuis.
  19 oktober - Met Space53 heeft Nederland als eerste land een testlocatie met de benodigde ruimte waar gecontroleerd geëxperimenteerd kan worden met drones. Abeje Mersha (Saxion) noemt ze liever ‘unmanned aerial vehicles’. “Drones hebben toch een negatieve militaire connotatie.”
  3 oktober - Saxion en de UTwente gaan hun faciliteiten beschikbaar stellen aan vier hightechbedrijven. Doel is de productiemogelijkheden van microfluïdische systemen te vergroten om zo nieuwe toepassingen als de micropipet en micronaald te ontwikkelen.
  27 september - Studenten en onderzoekers van Saxion zijn bezig met de ontwikkeling van een schoen waarmee de exacte positie van hulpverleners gevolgd kan worden. Een ingebouwde sensor kan bijvoorbeeld brandweerlieden helpen bij de oriëntatie in een brandend gebouw.