• A
 • A
 • Het VVD-voornemen om fors te korten op het kunstonderwijs zorgt voor gefronste blikken in het hbo. Collegelid Rob Verhofstad (Hanzehogeschool) begrijpt weinig van de plannen. “Het is vreemd dat juist op deze sector de pijlen worden gericht.”
  Onderwijs
  25 januari - “We hebben echt een nieuw onderzoeksveld ontsloten.” Lector Marca Wolfensberger is enthousiast over de ontwikkelingen die het onderzoek naar excellentieonderwijs doormaakt. Een onderzoeksdag voor PhD’s in Groningen trok zelfs de aandacht van een vakgenoot in Australië.
  8 september - Het ziet er naar uit dat de Hanzehogeschool straks een boete van €2,7 miljoen structureel kan verwachten voor het niet halen van de prestatieafspraken. Het rendement blijft te laag, terwijl de uitval fors is afgenomen. Onbegrijpelijk, vindt collegevoorzitter Henk Pijlman. “Dat kost mij zo’n 40 docenten.”
  Onderzoek
  30 januari - “Ik heb eerlijk gezegd niet zo veel op met het woord krimp”, vertelt Elles Bulder, Hanze-lector Krimp & Leefomgeving. “Het is een onduidelijk concept en heeft een negatieve connotatie. Ik spreek liever over demografische transitie en selectieve krimp, daarmee adresseer je de problematiek beter.”
  10 januari - Juist de directe omgeving is van cruciaal belang om langdurig verslaafden te behandelen. Volgens Hanze-lector Eric Blaauw zijn echter veel te weinig professionals in de verslavingszorg geschoold in systeemtherapie. “Hulpverleners richten zich met name op de cliënt en niet op de omgeving.”