• A
 • A
 • Wat is precies de toegevoegde waarde van de masteropleiding? Zowel op het gebied van onderzoek als didactiek? Deze kwestie stond centraal op het congres dat hierover door het Platform Professionele Masteropleidingen (LPPM) in samenwerking met de Vereniging Hogescholen werd georganiseerd.
  Onderwijs
  2 februari - In de eerste jaren van het vmbo is veel behoefte aan pedagogisch-didactische kwaliteiten. Daarom wordt er vaak een beroep gedaan op pabo-alumni, ook al zijn deze niet officieel bevoegd. Een nieuw opleidingstraject van dertig studiepunten laat deze docenten nu in een half jaar hun bevoegdheid halen.
  26 januari - Studenten van de minor Smart World van Windesheim Flevoland helpen de brandweer, zorg en het openbaar vervoer met slimme technologie. Hoe vind je als brandweerman de weg terug in een brandend gebouw? Hoe help je snel een oudere die onderuit gaat en iets breekt?
  22 december - “Media zijn vooral op zoek naar iets wat ze nog niet hebben.” Joris Luyendijk was te gast op Windesheim in een talkshow van studenten om in gesprek te gaan over de bankencrisis, journalistiek in oorlogsgebied en over zijn eigen opleiding tot journalist. “Ik ben een antropoloog die geïnfiltreerd is in de journalistiek.”
  22 november - Welke nieuwe manieren zijn er te bedenken om leerlingen een dode taal als Latijn te leren lezen en hoe geef je leerlingen autonomie over hun leerproces? Twee Windesheim-studenten ontwikkelden daartoe nieuwe methodieken en werden daarvoor bekroond op de Onderzoeksparade.
  21 november - “Als hogescholen werken we continu aan de kwaliteit van ons onderwijs, daar zijn geen afspraken met de minister voor nodig.” Zegt Henk Hagoort, voorzitter van Hogeschool Windesheim. Dat is opvallend, omdat zij de afspraken wel haalden.
  Onderzoek
  9 december - Voor het tweede jaar op rij krijgen ook HBO-studenten een prijs voor afstudeeronderzoek van de Stichting Vredeswetenschappen. Net als vorig jaar is een student van Windesheim de winnaar. Ann-Cathrin Joest krijgt de prijs voor haar onderzoek naar de circulaire economie in Cambodja.
  24 november - ‘In de wet staat dat iedereen in Nederland gelijke rechten heeft, maar is dat eigenlijk wel zo?’ Deze vraag stond centraal op de eerste Nationale Toegankelijkheidsdag voor young professionals die de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Windesheim en Hanze woensdag organiseerden.
  23 november - “In deze snel veranderende samenleving zijn juist grote instituties het kwetsbaarst.” Windesheim-voorzitter Henk Hagoort schetste bij de start van het HRM praktijk onderzoek congres op zijn hogeschool de veranderingen waar instellingen voor staan. “We zijn van bolwerk naar netwerk aan het gaan.”
  5 oktober - Liesbeth Hermans gaat aan de slag als Lector Constructieve Journalistiek op de Hogeschool Windesheim. “De taakopvatting van journalisten verandert. Journalisten spelen ook meer een faciliterende rol waarbij ze in verbinding staan met de burger.”
  26 juli - Of het nu vertraagde treinen of te hoge parkeerprijzen zijn, mobiliteit is altijd en overal onderwerp van debat. Onderzoekers van Windesheim-lectoraat Area Development hebben nu de variëteit aan opvattingen over alles wat met reizen en verkeer te maken heeft.