• A
 • A
 • Nederland staart zich blind op ‘normen en waarden’. Dr. Wouter Sanderse, lector beroepsethiek van de leraar bij Fontys, pleit er voor in het onderwijs meer de nadruk te leggen op karakter en morele competenties. “Met een deugdbenadering komt de morele bal in eerste instantie bij onszelf te liggen.”
  Onderwijs
  9 februari - Minister Bussemaker maakt werk van het vrij beschikbaar maken van leermaterialen. Maar hoe zorg je ervoor dat het gebruik van open educational resources gemeengoed wordt? Onderzoek van het lectoraat OER van Fontys Hogeschool ICT biedt inzichten.
  19 december - Een ‘organisatie binnen een organisatie’, zo zien De Fontys Educational Designers (FED) zichzelf. Twee jaar geleden begon een jonge groep docenten binnen Fontys met het veranderen van het onderwijs van onderop. “Wij gaan niet vertellen hoe het moet, we maken het onderwijs samen.”
  7 december - Om de talenten van studenten tot volle wasdom te laten komen is dienend leiderschap van docenten gewenst. Geldt dit ook voor bestuurders? Fontys-voorzitter Nienke Meijer stelt van wel. “Een toekomstgerichte onderwijsorganisatie behoort zich te baseren op de principes van dienend leiderschap.”
  6 december - Het grootste probleem bij ICT-onderwijs is dat een studieboek al bij publicatie achterhaald is. Fontys-lector Eric Slaats laat studenten hun eigen onderwijs vormgeven en daar zelf open leermaterialen bij zoeken. “Sommige studenten pakken dingen op die zó nieuw zijn, dat we er geen materiaal over hebben.”
  5 december - In de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen zijn Nienke Meijer, voorzitter van Fontys en Huib de Jong, rector van de HvA, benoemd als bestuurslid. Tevens is de herbenoeming van Leendert Klaassen, voorzitter van Stenden Hogeschool, bekrachtigd.
  Onderzoek
  14 oktober - Er is nog heel veel onbekend over talentmanagement en dat wat we weten bereikt onvoldoende de praktijk. Dat stelt Marian Thunnissen in haar rede als Fontys-lector Dynamische Talentinterventie. “Ik twijfel er niet aan of talenten ontwikkeld kunnen worden, maar de vraag is of ze gemanaged kunnen worden.”
  19 juli - In de hang naar nostalgie wordt er weer steeds meer naar ‘ouderwetse’ platen geluisterde. Samen met onder meer Fontys is Symcon gaat Veldhoven op zoek naar een innovatief en duurzaam productieproces om het ‘oude’ vinyl weer te produceren.
  29 april - Het miljarden jaren oude water in komeet 67P is origineel H20, maar toch anders dan het vocht op onze aarde. Koen Geurts vertelde op de Wissenstag over de verbluffende inzichten uit de Rosetta-Philae-missie.
  22 maart - Hoe kun je in ketens en ecosystemen van bedrijven en organisaties de informatie en kennisdeling optimaal maken? Een nieuw lectoraat bij Fontys gaat hier praktijkonderzoek naar doen, want “tot voor kort nuttige organisaties zullen wegvallen dan wel sterk in belang verminderen.”
  4 maart - Hoe kunnen ouderen langer zelfstandig blijven en daarbij baat hebben bij nieuw technologie? En willen ze dat ook? Fontys-docent Sebastiaan Peek gaat hierop promoveren en vertaalt dit in de praktijk voor MBO- en HBO-opleidingen in zorg en tech, maar ook voor ouderen en mantelzorgers samen.