• A
 • A
 • Vooravond van Kopenhagen in Utrecht

  - Het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid ontwikkelt kennis voor duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Aan de vooravond van 'Kopenhagen' begint het zijn werk met het symposium Sustainability: prepare for impact. Met onder meer Dennis Meadows, schrijver van het Club van Rome-rapport, en Herman Wijffels.

  Ter gelegenheid van de oprichting van het centrum vindt donderdag 3 december - aan de vooravond van de klimaattop in Kopenhagen - het symposium 'Sustainability: prepare for impact' plaats. Tijdens het symposium geven de volgende sprekers een lezing:

  Dennis Meadows

  Ruim 35 jaar na het rapport 'De Grenzen aan de Groei' van de Club van Rome bevinden we ons in een ecologische, economische en een sociale crisis. In zijn lezing gaat Dennis Meadows, schrijver van het legendarische rapport, in op de keuzes die gemaakt moeten worden om de impact op de kwaliteit van leven te minimaliseren.

  Herman Wijffels

  Welke kwaliteit van leven binnen de draagkracht van de 'aarde' is de komende vijftig jaar mogelijk? Deze vraag gaat Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht, beantwoorden in zijn voordracht. Hoe kan een dergelijke kwaliteit van leven als maatschappelijke doelstelling maatgevend worden voor politiek en economie?

  Johan Rockström

  Johan Rockström, directeur van het Stockholm Resilience Centre, presenteert in zijn lezing de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de bereikte grenzen van het biologische en fysieke systeem 'aarde'. Deze inzichten bevestigen de noodzaak om de menselijke belasting op de natuurlijke omgeving te beperken. Rockström sluit in zijn lezing aan bij de ideeën van de recente Nobelprijswinnares Elinor Ostrom, die pleit voor samenwerking bij gezamenlijk bezit, zoals bij het onderhoud van natuurlijke rijkdommen.

  UCAD en zijn taak

  Het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) bundelt en ontwikkelt kennis die kan bijdragen aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat daarbij aan de ene kant om het ontwikkelen van technologie waarmee de milieudruk kan worden verminderd, en aan de andere kant om de mogelijkheden om de inpasbaarheid binnen het fysieke (en sociale) systeem te vergroten. Het UCAD is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, TNO, KNMI, Deltares en KWR.

  Het symposium 'Sustainability: prepare for impact' vindt plaats op donderdag 3 december 2009, van 13.00 tot 17.00 uur, in Ottone aan de Kromme Nieuwegracht 62 in Utrecht. Het volledige programma is te vinden op www.ucad.nl.