Dilemma’s bij zorg aan chronisch zieke allochtonen onderzocht

Nieuws | de redactie
27 januari 2006 |

In de zorgverlening aan chronisch zieken van allochtone afkomst komen zowel de zorgverlener als de patiënt regelmatig voor dilemma’s te staan. Die hebben te maken met verschillende opvattingen over verantwoordelijkheid, over de oorzaken van ziekte en over ziektebeleving. Krista Coppoolse bracht de dilemma’s in kaart door interviews met 42 chronisch zieken van Marokkaanse afkomst, met elf huisartsen in Amsterdam en met veertien Nederlandse chronisch zieken.

De problemen waarover de Marokkaanse onderzoeksgroep vertelt, blijken niet zozeer veroorzaakt door cultuur, als wel door het zogeheten ‘verlies van het zelf’ dat inherent is aan het migrantenbestaan en dat verergerd wordt door een chronische ziekte. Uit het onderzoek bleek verder dat huisartsen wel eens het gevoel hebben de verantwoordelijkheden van de patiënt te moeten overnemen, en dat het moeilijk is te bepalen waar dat ophoudt. Ook vinden artsen het lastig hun houding te bepalen in het contact met de patiënt die op lichamelijke klachten en ziekten is gefixeerd: om iets te kunnen bereiken in de behandeling moet de arts soms toegeven aan een medisch niet noodzakelijke wens van de patiënt: onderhandelen met een recept in de hand nomet men dat wel.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK