Eenzijdig beleid ondermijnt Lissabondoelstelling HO

Nieuws | de redactie
27 januari 2006 |

“Te vaak wordt de illusie in stand gehouden dat er een grote toename naar het hoger onderwijs verwacht mag worden, maar de feiten laten een andere werkelijkheid zien. Wij mobiliseren onvoldoende talent,” analysert Doekle Terpstra. In het derde jaar van het voortgezet onderwijs blijken relatief minder mensen voor de hogere vormen van het VO te kiezen dan in 2000 en het aandeel mbo’ers niveau 4 daalde met bijna 2,5% van 2000 tot 2004. De RWI concludeert dat nergens elders in West Europa zoveel jongeren zonder startkwalificatie van school gaan als in Nederland. Verder laat het zien, dat de groei van het aantal hoger opgeleiden in Nederland internationaal gezien gering is en het aantal masters laag, zo stelt de voorzitter van de HBO-raad.

Het opleidingsniveau daalt, terwijl de arbeidsmarkt vraagt om een verhoging van het aantal hoger opgeleiden. De Lissabon-doelstellingen zullen niet worden gehaald als er niet meer studenten instromen in het hoger onderwijs. In de onderwijspolitiek is de afgelopen jaren eenzijdig de nadruk gelegd op efficiency verhoging ten koste van talentontwikkeling. Doekle Terpstra: “Het probleem van het kennistekort moet hoger op de politieke agenda. De politiek maakt zich meer druk over het financieringstekort dan over het kennistekort”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK